Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ROBA - DIZEL GORIVA EURO – DSL EN 590 06.07.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU TERENSKOG VOZILA SA ZATVORENIM TOVARNIM SANDUKOM 02.07.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci ljetnih uniformi i HTZ opreme 22.06.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1 /osobni računari PC/ 18.06.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju trakastih zavjesa 18.06.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o izvođenju radova na području Spomenika prirode "Skakavac" 18.06.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 3 /skeneri za računare/ 18.06.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 2 /prenosivi računari Lap-Top/ 18.06.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci, isporuci i ugradnji sportsko rekreativnih sprava za ZP "Bijambare" i ZP "Trebević" 08.06.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci teretnog vozila s produženom kabinom u svrhu upravljanja područjem Zaštićenog pejzaža "Trebević" 06.06.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci ekološkog električnog vozila u svrhu unapređenja turističke ponude zaštićenih područja 25.05.2015
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Pravilnik o postupku direktnog sporazuma 21.05.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci (nabavka mašine za čiščenje) 18.05.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci motornih trimera, motornih pila i ostale opreme 13.05.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci građevinskog materijala za investicijsko održavanje i sitnog inventara 05.05.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci, isporuci i montaži drvenog mobilijara u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo 05.05.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA - PRUZANJE USLUGA OSIGURANJA VOZILA VOZACA I PUTNIKA 24.04.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDJACA - PRUZANJE USLUGA TEHNICKOG PREGLEDA VOZILA 24.04.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci,isporuci i ugradnji sprava za dječije igralište ZP Bijambare i ZP Trebević 23.04.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci - nabavka mrežnog snimača 13.04.2015
Stručna služba za zajedničke poslove INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI - izvođenje radova 08.04.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci - štampa 07.04.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci - nafta 07.04.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci - radovi Bijambare 07.04.2015
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice JAVNI POZIV - za finansiranje -sufinansiranje rada i projekata udruženja osoba sa invaliditetom i ostalih udruženja iz oblasti socijalne zaštite sredstvima Budžeta Kantona Sarajevo 01.04.2015
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 4 - Elektromotorna invalidska kolica specijalne namjene (1 kom.) 12.03.2015
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 3 - Elektromotorna invalidska kolica (4 kom.) 12.03.2015
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 2 – Adaptilna sklopiva invalidska kolica na mehanički pogon sa čvrstim okvirom i preklopivim naslonom (14 kom.) 12.03.2015
Ministarstvo zdravstva Odluka o izboru najpovoljnije ponude za Lot 1 – Invalidska kolica na mehanički pogon sa X makazama (49 kom.) 12.03.2015
Ministarstvo zdravstva Javna nabavka invalidskih kolica za članove udruženja RVI paraplegičara Kantona Sarajevo 16.10.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-14/14 29.09.2014
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA INTERVENCIJSKIH VATROGASNIH UNIFORMI I INTERVENCIJESKIH VATROGASNIH ČIZAMA 10.06.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-4-13/14 09.06.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 294-7-1-4-12/14 26.05.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-3-4-11/14 26.05.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-9/14 25.04.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-8/14 25.04.2014
JU Zaštićena prirodna područja KS Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev broj 429-7-1-4-10/14 25.04.2014
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENEDERSKA DOKUMENTACIJA ZA SUMSKI ZGLOBNI TRAKTOR SA VATROGASNOM NADOGRADNJOM 17.04.2014
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obavještenje o nabavci i isporuci ne zaleđenog svježeg junećeg mesa bez kosti za potrebe Javnih kuhinja na području Kantona Sarajevo 27.08.2013
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Obavještenje o nabavci i isporuci hljeba za potrebe javnih kuhinja na području KS 27.08.2013
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA - NABAVKA UNIFORMI - OTVORENI POSTUPAK 04.04.2012
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA NABAVKA_LOT 1 KOFERI ZA LJEKARE I TEHNIČARE SA STANDARDIZIRANIM PUNJENJEM I LOT 2 MEDICINSKA OPREMA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 21.11.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE - DVA VATROGASNA VOZILA 02.11.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENTERSKA DOKUMENTACIJA-NABAVKA HIDRAULIČNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m PUTEM OTVORENOG POSTUPKA 1 13.10.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA DODJELE UGOVORA - NABAVKA I ISPORUKA DVA VATROGASNA VOZILA 13.10.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU DVA VATROGASNA VOZILA 04.10.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O PONISTENJU JAVNE NABAVKE HIDRAULICNE PLATFORME-AUTO DIZALICE 14 m 27.09.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O PONISTENJU JAVNE NABAVKE BULDOZERA GUSJENICARA 27.09.2011
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU DVA VATROGASANA VOZILA 23.09.2011