Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 2,4,9,10,31,33,64,68,74,78,11,29,30,35,44,46,57,60,63,66,76,80 i 85 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 12, 18, 26, 38, 42, 51 i 54 15.01.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Pružanje usluge organizacije konferencije Innovative Smart Grid Technologies Europe 2018 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi -lotovi: 27,32,40,45,50,62,65,83 i 84 15.01.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluga organizacije gala večere za učesnike konferencije Innovative Smart Grid Technologies Europe 2018 15.01.2019
JU Elektrotehnički fakultet UNSA Usluge smještaja i organizacija keteringa za učesnike konferencije 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 1,13,20,23,24,28,34,36,37,39,53,55,71 i 86 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 6, 8, 14, 15, 16, 48, 52, 61, 72, 75, 82 I 87 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 41, 73 i 81 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi : LOT 17 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - LOT 58 i LOT 59 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - LOT 88 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 3, 47, 56, 67 i 77 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 19, 21, 22 i 25 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - lotovi: 5, 43, 69, 70 i 79 15.01.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Lijekovi - LOT 7 i LOT 49 15.01.2019
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Unutrasnja i vanjska dorada bolesnickog prostora za pet vozila 15.01.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o nastavku postupka javne nabavke identifikacije tipova staništa i vrsta 2000 NATURA s pratećim GIS podlogama u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS 15.01.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata Kantona Sarajevo - LOT 1 15.01.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Nabavka RMS 14.01.2019
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja, 14.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 136/18 - Održavanje telemetrijskog sistema Vodovoda 14.01.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku motornog vozila 14.01.2019
JU Centar "Vladimir Nazor" Konkurentski postupak za dostavu ponuda za nabavku i ugradnju stolarije 14.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za bunar MB8 - Izvorište Bačevo; bunar SKB3 - Izvorište Sokolovići; bunar SKB4 - Izvorište Sokolovići 14.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nabavka terenskih vozila 14.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za bunar MB12 - Izvorište Bačevo; bunar SKB5 - Izvorište Sokolovići 14.01.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Bunarski pumpni agregati za bunar AB - Izvorište Bačevo; P.S. Hrasno - pravac pumpanja R. Skenderija; P.S. Hrasno - pravac pumpanja R. Lukavac 14.01.2019
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja/ 14.01.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka i ugradnja prozora 14.01.2019
JU OŠ "Fatima Gunić" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku školskog namještaja 14.01.2019
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski postupak za dostavu ponuda za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda 14.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke klipnog kompresora - UP 14.01.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka VPS servera i usluge održavanja 14.01.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o oglašavnju ništavom Odluke o izboru ponuđača za nabavku materijala - MUP 14.01.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga tekućeg održavanja računara i računarske opreme Kantona Sarajevo 14.01.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci nafte, naftnih derivata, auto-guma i akumulatora ZPPKS 14.01.2019
JU OŠ Behaudin Selmanović Konkurentski postupak za dostavu ponuda za nabavku toplovodnog kotla i plamenika 11.01.2019
JU OŠ Behaudin Selmanović Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku radova za sanaciju mokrih čvorova 11.01.2019
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kompjuterske opreme 11.01.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka obrazovne opreme 11.01.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova na izgradnji prostorije u školi 11.01.2019
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja* 11.01.2019
JU OŠ "Deseta osnovna škola" Đačke užine za 9,10,11,12.mjecec 2018 11.01.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka knjiga za bibilioteku 11.01.2019
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku i isporuku lož ulja 11.01.2019
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev za nabavku hrane, pića i srodnih proizvoda 11.01.2019
Kabinet premijera Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača I 11.01.2019
Kabinet premijera Odluka o pokretanju postupka javne nabavke I 11.01.2019
Ministarstvo saobraćaja Usluge revizije projekata Ilidža- Hrasnica i S krivina 11.01.2019