Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka peleta 29.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Reagensi i potrošni materijal za hematologiju aplikabilni na postojeću tehnologiju (aparati Hemolyzer 3 PRO) 29.10.2018
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka usluge izrade "Studije o stanju stambenog fonda na području Kantona Sarajevo sa analizom o prednostima uspostavljanja poreza na nekretnine" za potrebe prostornog planiranja u Kantonu Sarajevo 29.10.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na adaptaciji zgrade poslovnice na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ZPPKS 29.10.2018
JU Druga gimnazija KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA REZERVACIJE I OBEZBJEĐENJA AUTOBUSKOG PREVOZA U INOSTRANSTVU ZA POTREBE DRUGE GIMNAZIJE SARAJEVO 2017 27.10.2018
JU Druga gimnazija Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda hotelskog smještaja za potrebe Druge gimnazije Sarajevo 2017 27.10.2018
JU Druga gimnazija Nabavka usluga rezervacije, obezbjeđenja i izdavanja avio karata za potrebe Druge gimnazije Sarajevo 2017 27.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka po konkurentskom zahtjevu za javna nabavka robe - kompjuterska oprema 26.10.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Nabavka školskih rusaka -torbi 2018 26.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odvoz otpada sa postrojenja-Ponovljeni 26.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Cijevi keramičke, lukovi i račve 26.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje i opravka glave motora 26.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Održavanje mjerne opreme Enderss Hauser 26.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Natrijum hipohlorit 26.10.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke izvođenja radova na održavanju zgrade 26.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka računarske opreme za provođenje projekta NIHR Global Health Group i IMPILSE za potrebe Klinike za psihijatriju 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge opravke motornih bušača - 273/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja računara i štampača - 342/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge autolimara i radova - 379/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Prečnice i šabloni - 731/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Sanacija vodovodnih instalacija na postojećim objektima u Hadžićima - 728/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal i alat za zaštitu od požara - 733/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge na determinaciji i kvantifikaciji ulova potkornjaka - 910/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Dimnjačarske usluge - 1008/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Sanacija vodovodne instalacije na postojećim objektima - 2732/18 25.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka hljeba za 8 mjeseci 2018 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Konsultantske usluge pri implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole - 1023/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge građevinske mašine - 1046/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Kontrola i opravka špure za putnička i teretna vozila - 1253/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge stručnog uklanjanja stabala na lokalitetu Jarčedoli - 1384/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Laboratorijska analiza sjemena (certificiranje sjemena) - 1451/18 25.10.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci tekstila 25.10.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci stiropola 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Trakaste zavjese sa ugradnjom - 2241/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Natpisne pločice na vrata - 2280/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge periodičnih ljekarskih pregleda uposlenika - 3291/17 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja, opravke i baždarenje tahografa za teretna vozila, autobuse i minibuse - 3305/17 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge tehničkog pregleda motornih vozila - 3304/17 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge ispitivanja kvaliteta nafte, naftnih derivata i ulja - 3282/17 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge vulkanizera - 3346/17 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge unutrašnjeg i vanjskog pranja za putnička i terenska vozila - 3318/17 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja telekomunikacijskih instalacija - 3188/17 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Acetilen i kisik - 3358/17 24.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Hidraulična crijeva i crijeva za gorivo - 3359/17 24.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Izrada i servisiranje plata gibnja - 3454/17 24.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge obrade i opravke lamela i feroda - 3455/17 24.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge punjenja i opravke klima uređaja vozila - 3464/17 24.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Servisiranje i opravka injektora goriva - 3475/17 24.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Robe široke potrošnje - 3050/17 24.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Godišnji tehnički pregled fiskalnih uređaja - 3046/17 24.10.2018