Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga stampanja casopisa Medicinski zurnal 2018 19.04.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo ,Nabavka guma za službena vozila 19.04.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Materijal za održavanje vozila3 19.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovoro o nabavci materijalabavci materijala za izradu scenografije 19.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke materijala 19.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci usluga stručnog usavršavanja 19.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci usluga štampe 19.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga štampe 19.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Ugovor o direktnom sporazumu 19.04.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci specifičnih stručnih usluga 19.04.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići usluge opravke mašine za krojače 19.04.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke auto dijelova za LOT 2 19.04.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge: kontrolno ispitivanje PP aparata i hidrantne mreže 18.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka pješčanog filtera za potrebe bazena u Odjeljenju za fizikalnu medicisnu i rehabilitaciju 18.04.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke robe: materijal za tekuće održavanje objekta 18.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka '' Reagensi za DR/2000 HACH portabl laboratoriju'' 18.04.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke robe: sredstva za čišćenje 18.04.2018
JU OŠ "Podlugovi" Podlugovi Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluge: održavanje informatičke opreme 18.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka '' Nabavka opreme za pripremu zona za saniranje curenja'' 18.04.2018
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA I DODJELI UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI ROBE: KOMPJUTERSKA OPREMA - BESTSDI 18.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na ugradnji dizel agregata (alternativno napajanje Bolnice električnom energijom) – 2 komada i UPS uređaja za podržavanje napona elektro opremi – 2 komada 18.04.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o nastavku postupka javne nabavke dvije auto cisterne za pitku vodu 18.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci usluga sistema "toptim" 18.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga sistema "toptima" 18.04.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka usluge održavanje sigurnosne opreme JU OŠ"Musa Ćazim Ćatić" Sarajevo 17.04.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge prevoza i smjestaja izvodjaca terenske nastave 17.04.2018
JU OŠ "Malta" Osiguranje od nezgode od IX-XII/2017. 17.04.2018
JU OŠ "Malta" Kompjuterska oprema3 17.04.2018
JU OŠ "Malta" Nabavka muzičke opreme 17.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Nabavka opreme za video nadzor 3 17.04.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju postupka javne nabavke auto dijelova za LOT 1 17.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Nabavka kompjuterske opreme4 16.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Nabavka školske opreme5 16.04.2018
JU Gimnazija Dobrinja nabaka zidnih satova 16.04.2018
JU Gimnazija Dobrinja deratizacija Škole 16.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za građevinske mašine i specijalna vozila 16.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Nabavka radnih mantila1 16.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za putnička vozila 16.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Materijal za čišćenje8 16.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Kancelarijski materijal 5 16.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Nastavne potrepštine 5 16.04.2018
JU OŠ "Hrasno" Materijal za tekuće održavanje9 16.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hrana - LOT 1 i LOT 2 16.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke motornih vozila za potrebe Uprave policije MUP-a KS 16.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku vatrenog naoružanja za potrebe Uprave policije MUP-a KS 16.04.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci tonera i kancelarijskog materijala 14.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cisterne za pranje ulica 13.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kanti za otpad 13.04.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara- 13.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za biohemijsko-medicisnke analizatore - LOT 6 13.04.2018