Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu Nabavka roba sredstava za održavanje higijene 20.04.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE TONERA I KETRIDŽA 20.04.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka dodatnih i nepredviđenih radova sanacije i restauracije fasade i sanacije krova na objektu Gradske tržnice Markale 19.04.2017
KJP ZOI 84 LOT 2: Usluge servisiranja i održavanja mini bus-a ISUZU 2.7 i busa NEOPLAN 19.04.2017
KJP ZOI 84 LOT 1: Usluge servisiranja i održavanja motornih vozila 19.04.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka "nabavka stolarskog materijala" 19.04.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci materijala za izradu scenografije 19.04.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za masinske instalacije 19.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka CT aparata proizvođača Siemens 19.04.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE VATROGASNOG TEHNIČKOG VOZILA 19.04.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU KONKURENTSKOG POSTUPKA ZA NABAVKU AGREGATA 19.04.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka JN: Usluge štampanja godišnjih parking naljepnica 19.04.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka JN: Usluge ugovorenog prijevoza Ilidža - Butmir 19.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme proizvođača General Electric 18.04.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci-usluga osiguranja uposlenih i imovine 18.04.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Sanacija i bojenje fasade KJP Centar „Skenderija“ 18.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za zatvoreni sistem za acidobazni analizator Cobas b221 18.04.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pružanju usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 18.04.2017
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka i isporuka kompjuterske opreme 18.04.2017
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka: Usluge računovodstva 18.04.2017
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka i isporuka potrošnog kompjuterskog materijala (TONERI) 18.04.2017
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka potrošnog kancelarijskog materijala i sitnog inventara 18.04.2017
JU Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Sarajevo Nabavka potrošnog materijla za održavanje čistoće službenih prostorija 17.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 10, 11, 12, 19, 20, 22, 27, 28 i 29 17.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lot 26 17.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 21, 23, 24 i 25 17.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 1,13,16,17 i 18 17.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotovi 14 i 15 17.04.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci kancelarijskog materijala 17.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lotove 2,3,4,5,6,8 i 9 17.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Potrošni materijal laboratorijski i za medicinske aparate - lot 7 17.04.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci opreme za svjetlo 17.04.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo odluka o javnoj nabavci usluga registracije 17.04.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Javna nabavka materijala za izradu scenografije 17.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci putničkih vozila (dva vozila) 14.04.2017
JU Gimnazija Obala Usluge osiguranja imovine 14.04.2017
JU Gimnazija Obala Usluge osiguranja uposlenika 14.04.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge sanacije krova 14.04.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za popravku i održavanje radionice 14.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontrolno ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila na posudama sa krompiminarim zrakom, autoklave i u kotlovnici 14.04.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge tehničkog održavanja i servisiranja sigurnosne opreme 14.04.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Materijal za praktičnu nastavu 14.04.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka softverskih usluga 14.04.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka administrativnog materijala 14.04.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka amterijala za popravku i održavanje zgrade 14.04.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala za posebne namjene 14.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje elektro radova 14.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje podopolagačkih radova 14.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i ugradnja klima uređaja 14.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka komandne papučice za termokauter ERBE 14.04.2017