Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka udarne bušilice 19.12.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Cirkularna pumpa 19.12.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku terenskog vozila u svrhu upravljanja zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo 19.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za ustupanje usluga kontrole, tek.održavanja video nadzora 19.12.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci uslug azastupanja pred sudom 18.12.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci usluga održavanja vozila (kombi) 18.12.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci usluga pprevoza scenografije i kostimografije 18.12.2017
KJKP Gras d.o.o. Kvadratni profil 18.12.2017
KJKP Gras d.o.o. Lot 2061 Benzin 18.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge obrazovnog seminara za računovođu 18.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku kopir aparata 18.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu kanc.namještaja 18.12.2017
JU OŠ "Safvet-beg Bašagić" Kompjuterska periferija 15.12.2017
JU OŠ "Safvet-beg Bašagić" Materijal za popravke i održavaje zgrade 15.12.2017
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge čišćenja peći i dimnjaka 15.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pravne usluge-odgovor na tužbu 15.12.2017
JU Mašinski fakultet UNSA Nabavka eksterni hard disk- 1 kom 15.12.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Usluge obavezne deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije 15.12.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka i popravka trakastih zavjesa 15.12.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Ponovljeni postupak roduženje UTM i EPP licenci 15.12.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Produženje UTM i EPP licenci 15.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Inox i specijalni čelici za potrebe Servisa pumpnih agregata '' 15.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za isporuku softverskih alata i licenci 15.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu isporuku tonera 15.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Prevoz učenika i profesora radi posjete Zavodu z aplaniranje Kantona Sarajevo 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ost.rez.dijelova za održ.voz.i mehan.FILTERi 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge srvisiranja vozila RENAULT 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja vozila MAN 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo ugovor o izvođ.radova na izgradnji reciklažnog dvorišta na saraj.odl.otpada 14.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 12 Potrošni materijal 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 11 Hirurške rukavice 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 10 hirurški konac 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 9 Maske za kisik 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 8 Kesice za urin 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 7 Skalpeli i rezači 14.12.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Sanitetski materijal Lot 6 Kateteri 14.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka lima-Ulaganje u građevinu 14.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za pružanje usluga osiguranja novih motornih vozila obavezno osiguranje i kasko osiguranje 14.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke hrane za službene pse 14.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka kompjuterske opreme-laptop i tablet 13.12.2017
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka ormara 13.12.2017
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka ormara i polica 13.12.2017
JU OŠ "Čengić-Vila I" Materijal za kancelarijske potrebe 13.12.2017
JU OŠ "Čengić-Vila I" Potrepštine za tekuće održavanje 13.12.2017
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka oglasne ploče 13.12.2017
JU OŠ "Čengić-Vila I" Oprema za kompjuter 13.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku auto-presvlaka za prednja sjedišta 13.12.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku građevinskog materijala za investicijsko održavanje i sitnog inventara 13.12.2017
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka alarmnog sistema 12.12.2017