Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe školske knjige 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka roba bezalkoholna pića 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe bravarski materijal 03.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Servisiranje klima uređaja 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe rešo 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluga održavanja kompjuterske opreme 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka roba laboratorijska oprema 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe oprema za vodoinstalacije i grijanje 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe etanol 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe sredstva za čišćenje 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe proizvodi za čišćenje 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe mrežna oprema 03.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Polovni r/d za vozila 03.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Stručna literatura i stručno usavršavanje 03.10.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Usluge revizije finansijskih izvještaja za 2017,2018 i 2019 '' 03.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Stručni časopis PS 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe projektor 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe materijal za vodoinstalacije 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe laboratorijska oprema 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka kompjuterskih usluga 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe propan butan 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe bezalkoholna pića 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe sijalice 03.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo T plombe za mjerila 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka materijala za vodoinstalacije 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka materijala za vodoinstalacije i grijanje 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluga servis računara 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe staklo 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe armirano staklo 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe 03.10.2017
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka lož ulja extra lakog prema BAS1002 za zagrijavanje prostorija 03.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Pranje vozila 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka sanitarnih usluga 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluga deratizacije 03.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Prevoz roba 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka robe argon 03.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge Privrednog servisa 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka opreme za biblioteku 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka HDMI kabla 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluge servisa računara 03.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Utovar i istovar robe 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka pvc poda sa ugradnjom 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka laminata 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka časopisa 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka usluge sanacijskih radova 03.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Ispitivanje boca sa CNG 03.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Certifikati za vozila na gas 03.10.2017
JU Prirodno-matematički fakultet Nabavka kancelarijskog namještaja 03.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Sredstvo za odmašćivanje 03.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Časopis Računovodstvo i poslovne finansije 03.10.2017