Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i instaliranje sistema video nadzora 30.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklona za učenike: majice sa logom i kačketi sa logom 30.07.2018
JU OŠ "Fatima Gunić" Nabavka svjetlosno-zvučnog ekvilajzera za senzornu sobu 30.07.2018
JU OŠ "Fatima Gunić" Usluge rada servisa-biro opreme 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Gorionik i butan 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Butan 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Materijal za vodovodne i električne instalacije 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Radna odjeća 2 30.07.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rekonstrukcija potisnog cjevovoda na lokalitetu Rustempašinog mosta ponovljeni 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Oprema za demontažu 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Kabl 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Izrada personalnih dosijea 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Otirač 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Kanta za smeće 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Vodoinstalaterska oprema 6 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Bezalkoholna pića 5 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Servis kopir aparata 5 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Lampa sa žaruljom 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Vodoinstalaterska oprema 5 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Servis kopir aparata 4 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Mape za diplome 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Oprema i radovi za demontažu 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Zidna boja 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Bezalkoholna pića 4 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Geometrijski pribor 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Servis printera 3 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Materijal za održavanje 2 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Kabl HDMI 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Svjetiljka 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Vodoistalaterska oprema 5 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Servisni sat 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Sredstva za čišćenje 2 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Proizvodi za čišćenje 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Osiguranje studenata 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Servis kopir aparata 3 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Produžni kabl 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Vodoinstalaterska oprema 4 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Hrana za životinje 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Bezalkoholna pića 3 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Potrošni materijal 2 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Knjige dnevnih izvještaja 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Potrošni materijal 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Servis printera 2 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet USB stick 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Vodoinstalaterska oprema 3 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Sol 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Potopna pumpa 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Vodoinstalaterska oprema 2 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Mrežna oprema 2 30.07.2018
JU Prirodno-matematički fakultet Staklo sa ugradnjom 30.07.2018