Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU OŠ Behaudin Selmanović Oprema za nastavu 06.12.2017
JU Univerzitet u Sarajevu Nabavka robe - Kancelarijski namještaj 05.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o nabavci vakcina protiv meningokoknog meningitisa 05.12.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge fizičke zaštite uposlenika 05.12.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Projektna dokumentacija 05.12.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Harpuni i bolcne 05.12.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Invertor UPS 05.12.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Olovne plombe i 05.12.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dio photoconduktor 05.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za ustupanje usluga osiguranja objekata i opreme Kantona Sarajevo za period 2018-2020. god. 05.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za ustupanje usluga čišćenja dimnjaka i kotlova u objektima Kantona Sarajevo 05.12.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Štamparske usluge LOT 1 i LOT 2 04.12.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga monitoringa biodiverziteta na području Zaštićenog pejzaža "Bijambare" 04.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku materijala, izradu i ugradnju prozorske stolarije 04.12.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE RAČUNARSKE OPREME 04.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke, isporuke i montaže kanc.namještaja 04.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke rezervnih dijelova za automatske stanice za monitoring kvaliteta zraka 03.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge servisiranja automatskih stanica za monitoring kvaliteta zraka 03.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o izboru ponuđača dijelova za BTEX 03.12.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pelet za kotao (za potrebe grijanja objekta Kuća za mlade) 01.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju nabavke robe za mikrobiološki i hemijski laboratorij 01.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o poništenju Lot 1 Serumi za brze testove 01.12.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke laboratorijskog materijala 01.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke računara i rač.opreme za Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS 01.12.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka "Kancelarijskog materijala u 2018.-2020. godini" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS 01.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke tonera 01.12.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka "Higijenskog materijala u 2018.-2020. godini" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja KS 01.12.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - nabavka obrazaca za AB, C i D licence i iskaznica za vozače 2 01.12.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE VIDEONADZORA 01.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove P0kretanje postupka javne nabavke za ustupanje usluga osiguranja uposlenika KS za period 1.1.2018. do 31.12.2010. god. 01.12.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Poziv za učešće na javnom, anonimnom, jednostepenom konkursu za izradu "Idejnog urbanističkoarhitektonskog rješenja Parka minijatura sa prijedlogom izrade modela objekata u obuhvatu Edukacionorekreacionog eko kampa, Zaštićeni pejzaž Bijambare" 01.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge čišćenja dimnjaka i kotlova u objektima KS 01.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za rekonstrukciju podnih obloga kućica za smještaj službenih pasa, sanacioni radovi na objektu PS Hadžići i objektu Odjeljenja za edukaciju 01.12.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci materijala za scenografiju (linoleum) 30.11.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluku o javnoj nabavci specifičnih stručnih usluga publikacije 30.11.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci obuće i odjeće 30.11.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci štampanih knjiga 30.11.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci materijala za sitnu rekvizitu- cvijeće 30.11.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci materijala za održavanje opreme 30.11.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci materijala za potrebe kostimografije 30.11.2017
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o javnoj nabavci materijala za sitnu rekvizitu 30.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za aparat fakoemulzifikator STELLARIS PC 30.11.2017
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge nadzora nad izvođenjem radova na projektu "Izgradnja hladnjače za voće" općina Orašje 30.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje opreme za Vešeraj i Kuhinju proizvođača: Kovinastroj, Winterhalter i Krebe-Tippo 30.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nadogradnja elektrohirurške platforme TRIAD FORCE sa grijačima 30.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Set za irigaciju i sukciju tokom laparoskopskih operacija za pumpu Arthrex 30.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Laboratorijski frižider za čuvanje lijekova i reagenasa – 1 komad 30.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i ugradnja akumulatorskih baterija u mobilni RTG aparat Shimadzu – 20 baterija 30.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke računarske opreme, kancelarijskih mašina i namještaja 30.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku, isporuku i montažu policijske kućice 30.11.2017