Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o otkazivanju postupka '' Grafička štampa, računi i koverte '' 26.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Stb za artroskopiju, instrumenti i potrošni materijal 26.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka robotraka za CTG aparat - 100 komada 26.09.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Otvoreni postupak za javnu nabavku - izvođenje građevinskih radova 26.09.2017
JU Šumarski fakultet Nastavna sredstva 25.09.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Stabilni sistemi za gašenje požara 25.09.2017
Fond Memorijala Dizajn i štampanje rezultata projekta "Iskustva prolaska kroz Tunel"-radionica sa srednjim školama 25.09.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka klima uređaja- LOT 2 25.09.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijskog namještaja i pregradnja djelova ispod stepeništa-LOT 1 25.09.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Usluge komunikacija visoke propusnosti – LOT 2 Backup linkovi 25.09.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Usluge komunikacija visoke propusnosti – LOT 1 Primarni linkovi 25.09.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kuglasti ventili sa reduktorom za nadzemnu ugradnju 25.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke aparata za gašenje početnog požara 25.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE NAFTNIH DERIVATA - GORIVA 25.09.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Mašinski zanatrsko građevinski radovi na izradi i održavanju gasnih instalacija u građ. objektima 22.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 1 22.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 2 I LOT 3 22.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje dodatnih( nepredviđenih) radova kod nabavke i montaže prozora na velikom stacionaru, Objekat O-I 22.09.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema i rezervni dijelovi za radio sistem 22.09.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Traka za izolaciju čeličnih cijevi 22.09.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Mašinski radovi na zamjeni i održavanju mjerno regulacionih uređaja 22.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka dijela za ortopedski sto Maquet 22.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Data majleri formata 24X12" za printanje platnih lista - 7000 komada na godišnjem nivou 22.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Vodomjeri za kategoriju privreda sa potrošnjom preko 100m3 '' 22.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Vodomjeri za nedostupna vodomjerna mjesta '' 22.09.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za regulacione mjerne setove (rezervni dijelovi za regulatore model 1893B i 1853, sitni dijelovi, dijelovi za daljinsko očitanje) 22.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Vodomjeri za vojnu i službenu upotrebu '' 22.09.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sredstava za održavanje čistoće 21.09.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Predizolovane čelične cijevi i fitinzi bez izolacije 21.09.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići pružanje usluge sistematskog pregleda radnika JU Srednjoškolski centar Hadžići z aškolsku 2017/2018.godinu 21.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka gama kamere 21.09.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Čelični kuglasti ventili za podzemnu ugradnju 21.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Neophodan alat za potrebe tehničkog održavanja 21.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe Uprave policije MUP-a KS 21.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenje postupka nabavke računarske opreme za potrebe Uprave policije MUP-a KS - Lot 3 21.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za kriminalističku i uniformisane policiju Uprave policije MUP-a KS 20.09.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka nabavke Vakcina protiv menignokoknog meningitisa 19.09.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe za Lot 4 (Serumi za brze testove) 19.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Hemikalije za laboratoriju za PPOV Trnovo '' 19.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Nabavka polimera za tretman mulja i anifoam supstance '' 19.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Nabavka računara, printera (A3 i A4) skenera ( A3 i A4) i računarske opreme ( video top i ostalo ) 19.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Nabavka kombi vozila - furgon '' 19.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Građevinski alati'' 19.09.2017
JU Ekonomski fakultet Nabavka usluga kreditiranja - overdraft - odobeno prekoračenje po transakcijskom računu do maksimalno 1.000.000,00 KM za potrebe Ekonomskog fakulteta u sarajevu 19.09.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge predsezonskog servisiranja, atestiranja kotlovnice i pregled dimljaka i održavanja bojlera i sistema grijanja 19.09.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke opreme za sisstem radio-veze 19.09.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka konvektora, grijalica aparata za gašenje požara, bojlera, klima uređaja i arhivskih isušivača zraka 19.09.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge sistematskog pregleda uposlenika 19.09.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Usluge pranje vozila 18.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge edukacije 18.09.2017