Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke računara i računarske opreme za potrebe organa Kantona Sarajevo 06.04.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA USLUGA ŠTAMPANJA 05.04.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Kancelarijski materijal '' 05.04.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Kolektivno-kombinovano osiguranje zaposlenika '' 04.04.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Prateća oprema za motorna vozila '' 04.04.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Nabavka teretnog, motornog, službenog vozila 04.04.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo ECG PAPIR I PAPIR ZA GINEKOLIŠKI ULTRAZVUK 03.04.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - TZI Inženjering 03.04.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 1 - toaletni papir, maramice, peškiri i salvete 31.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 2 - proizvodi za čišćenje i poliranje 31.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka klima uređaja za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 30.03.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Iznajmljivanje printera i štampe 30.03.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Usluge komercijalnog oglašavanja 30.03.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Održavanje AIS, BIS, eOsa, eDoktor i eApoteka sistema 30.03.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Usluge održavanja, podrške i modifikacije Microsoft Dinamyc NAV sistema 30.03.2017
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Usluge odrzavanje infrastrukture-ICT infrastrukture Zavoda 30.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Gasni hlor '' 30.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke napitaka za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2017. godini 30.03.2017
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo električni uređaji Nabavka i ugradnja električnih uređaja za grijanje 29.03.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo LOT 1 – nabavka alkoholnog pića LOT 2 – nabavka bezalkoholnog pića i napitaka 29.03.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Materijal za čišćenje 29.03.2017
JU Arhitektonski fakultet Nabavka usluga registracije za službeno vozilo Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu za 2017/18.godinu 29.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kancelarijske stolice - 17 komada 29.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Hirurški materijal, konci antibakterijski 29.03.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Prehrambeni artikli i napici 29.03.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Voće i povrće 29.03.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Hljeb i ostali pekarski proizvodi i nabavka kolača - LOT 2 29.03.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Hljeb i ostali pekarski proizvodi i nabavka kolača - LOT 1 29.03.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Meso i prerađevine od mesa 29.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rezači/spajači i punjenja 29.03.2017
JU Porodično savjetovalište Usluga prijema kontrole i obrade iz finsijskih izvještaja 29.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka '' Opravka mjenjača '' 29.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka '' Pranje veša, peglanje i hemijsko čišćenje '' 29.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za elektrohiruršku platformu FORCE TRIAD 29.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Mjerni instrumenti za mjerenje el. veličine '' 29.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Advokatske usluge 29.03.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Gras 29.03.2017
Ministarstvo privrede Usluge tekućeg održavanja aplikativnog softwarea 29.03.2017
Ministarstvo privrede Nabavka kompjuterske opreme 29.03.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Mlijeko i mliječni proizvodi 28.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Usluge zaštitarske agencije '' 28.03.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pogonsko gorivo za službena vozila 28.03.2017
JU Arhitektonski fakultet usluga kolektivnog osiguranja radnika Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu od posljedica nesretnog slučaja. 28.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nabavka mašine kovertirke 28.03.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lijekovi, medicinski materijal i dječija hrana - LOT 2 28.03.2017
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lijekovi, medicinski materijal i dječija hrana - LOT 1 28.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Upravljački ormar hidroflex postrojenja Kobilja Glava ( sa isporukom i povezivanjem i puštanjem u rad ) 28.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Hemikalije za standardne metode 28.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge servisiranja klima uređaja u sl.vozilima Kantona Sarajevo 28.03.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluga prevoza do banjsko klimatskih rehabilitacionih centara 28.03.2017