Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge štampanja takmičarskih majica 28.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke dijelova uniforme UP 28.05.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o izvođenju radova na rasvjeti šetnice na području ZP "Bijambare" I faza 28.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka i isporuka servisnih korpi za četverosjednu i šesterosjednu žičaru 25.05.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Elektroinstalaterski radovi 25.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za pružanje usluga servisiranja računara UP 25.05.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu ulica Mandrina 25.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku potrošnog materijala za krim. tehniku 25.05.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke Izvođenje radova na održavanju saniranog klizišta na lokalitetu Veliki park 25.05.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke Izvođenje radova na održavanju klizišta na lokalitetu ulica Kaptol 25.05.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke Izvođenje radova na održavanju saniranog klizišta u Prušćakovoj ulici 25.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Migracija BIS aplikacije 24.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Nadogradnja spektometra masa na gasni hromatograf Agilant 24.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Zamjenski elektro motori i pumpni dijelovi proizvođača Pleuger 24.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Plastika i guma 24.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka poljprivrednog materijala. 24.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluga prevoza putnika 24.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo ,Nabavka alata za radno-okupacionu terapiju 24.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo ,,Nabavka građevinskog materijala 24.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka usluge popravke poljoprivrednih mašina 24.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka alata za radno-okupacionu terapiju 24.05.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo .Poljoprivredni materijal 24.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka nosača za bicikla za korpe šesterosjedne žičare. 24.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka licenci za elektronsku pisarnicu ( dokument menadžment sistem KJP ZOI'84 OCS d.o.o. ) 24.05.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka JN Izrada glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge u Sarajevu na dijelu od S krivine kod Holiday do Ilidže 24.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Materijal za reparaciju radnih kola'' 23.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka materijala za tekuća održavanja objekata u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 23.05.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o poništenju postupka JN za izgradnju i opremanje tramvajskih stajališta za kontrolisanu naplatu karata i uvođenje elektronskog sistema naplate 23.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku službenih motornih vozila za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo 23.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku promotivnog materijala MUPKS 23.05.2018
KJP ZOI 84 Revizija poslovanja KJP ZOI'84 OCS d.o.o. za period 2015 – 2017 godine. 22.05.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge popravki i održavanja vatrogasne opreme 22.05.2018
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 2018 godine 22.05.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Redovni tehnički pregled lifta u objektu Gimnazije 22.05.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge monitoringa i interventne službe 22.05.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka lož ulja škole MP 22.05.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići pružanje usluga razglasa za organizaciju maturske večeri 22.05.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije 22.05.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka vršenje usluga obezbeđenje objekta putem sistema elektronske zaštite 22.05.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka o vršenju usluga održavanje vatrogasne opreme i hidrantne mreže 22.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za javnu nabavku stručne literature 22.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka za Nabavka stručne literature 22.05.2018
Ministarstvo saobraćaja Poziv za dostavu ponuda za advokatske usluge Anex II dio b 22.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku izvođenja građevinsko zanatskih radova na izgradnji policijskog objekta Srednje putem otvorenog postupka zaključivanjem okvirnog sporazuma 22.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge održavanja automatike i termovizijskog snimanja 21.05.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Servis split klima uređaja 21.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontrola, ispitivanje i podešavanje sigurnosnih ventila na parnim kotlovima i razdjeljnicima pare u podstanicama P23 i P25, te sigurnosnih ventila na sterilizaciji i ispitivanje razdjeljnika uz prisustvo termoenergetskog inspektora 21.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pribor za endoskopiju proizvođača Olympus za potrebe Kabineta za gastroenteralnu endoskopiju 21.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila za 12 mjeseci 21.05.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka voća, povrća i svježih jaja 2018 21.05.2018