Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge servisiranja klima uređaja u sl.vozilima Kantona Sarajevo 28.03.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pružanje usluga prevoza do banjsko klimatskih rehabilitacionih centara 28.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge servisiranja klima uređaja 28.03.2017
Ured za kvalitet Odluka o izboru i ugovor za pružanje usluga izvođenje Drugog nadzornog audita SUQ-a prema zahtjevima međunarodnog Standarda BAS EN ISO 9001 (2017) 28.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka Servis vozila Renault 27.03.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA servis i odrzavanje LC/MS/MS(TQD-UPLC) TECNI HROMATOGRAF sa masenom detekcijom 27.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka '' Servis vozila Mercedes '' 27.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Izrada Izvještaja za podcentar '' Centar '' u excel/csv format za 2015.god. 27.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru Gume za rovokopače i građevinske mašine 27.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Održavanje telemetrijskog sistema Vodovoda 27.03.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Izrada glavnog projekta semaforizaciie Raskrsnice Ulica Ložionička-Paromlinska 27.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Kantona Sarajevo za period 2017-2019 (proljetne i jesenje faze) 27.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Razni elektro materijal, dijelovi za TA peći, ventilatori, releji 24.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Kartonske kutije 24.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Usluga građevinskog nadzora adaptacije učionice Katedre za fiziologiju i biohemiju u objektu "A" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 24.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Potrošni materijal za izradu projekta: "Genetički uzroci neplodnosti i umanjenog nataliteta u BIH populaciji osoba s reproduktivnim problemima" 24.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Hemijska sredstva za koagulaciju, flokulaciju i dezinfekciju vode 24.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Papiri, obrasci i ostali kancelarijski materijal 24.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina materijala i sredstava za održavanje čistoće 24.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina hrane i pilote za potrebe laboratorijskih životinja 24.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Kupovina inventurnih pločica na aluminijskoj foliji 24.03.2017
JU Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu Dodatno štampanje 250 primjeraka Almanaha 70 godina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 24.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Reagensi za DR/2000 HACH portal laboratoriju KZ 101/16 24.03.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. odluka o izboru '' Nabavka lančanih dizalica'' 24.03.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga procjene zdravstvenog stanja šuma u zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo 24.03.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanju konkurentskog zahtjeva za javnu nabavku: Pružanje usluga objavljivanja oglasa i obavještenja u dnevnim novinama 24.03.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka TCMS omota i naljepnica za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 23.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kontinuirana profesionalna edukacija iz oblasti zravstvenog menadžmenta 22.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Registracija putničkog vozila Škoda Fabia sa kasno osiguranjem 22.03.2017
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Usluge registracije i osiguranja vozila 22.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge servisiranja opreme i praćenje sistema tehničke zaštite 22.03.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci kancelarijskog materijala 22.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Licenciranje antivirusnog programa 21.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka pločastog izmjenjivača toplote 21.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za akutnu kontinuiranu venovensku hemodijafiltraciju za pet dijaliznih tretmana 21.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Postavljanje rukohvata u hodniku 21.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Knjige - Čuvaj se srčanog i moždanog udara i Razbijanje iluzija 21.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Omoti za instrumente i setovi za sterilizaciju u autoklavu 21.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nejodirano kontrastno sredstvo 21.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Podopolagački radovi 21.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka i ugradnja 2 kondenzna ventila 21.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan godišnji servis čišćenja dimnjaka i ostale usluge 21.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Kompleti sterilnog hirurškog materijala 21.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Paletar 21.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sitan inventar za vešeraj i šnajderaj 21.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Uplata za stručnu edukaciju za polaganje LPIC ceftifikata 21.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na sanaciji kanalizacione mreže u garderobama u objektu O-I 21.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Opravka vibracione pile Aesculap 21.03.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge kontinuiranog usavršavanja koordinatora kvaliteta AKAZ 21.03.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Vodomaterijal – Sanitarna oprema 20.03.2017