Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme, audio i video opreme za opremanje prostorije za rad sa maloljetnim licima 30.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke računarske opreme, kancelarijskih mašina i namještaja 30.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku, isporuku i montažu policijske kućice 30.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke softverskih alata i licenci 30.11.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke, isporuke i montaže policijske kućice 30.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga rekonfiguracije postojećih Juniper Networks Netscreen i SSG firewall-a korisnika MUP-a KS 30.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Demontaža postojećeg izmjenjivača toplote PAN 17, dovoz i montaža novog cijevnog snopa uz angažovanje dizalice 29.11.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka tehničke opreme za evidenciju radnog vremena i instalacija iste 28.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na sanaciji ravnih krovova na više lokaliteta KCUS-a 28.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka privremenih pacemakera za potrebe Klinike za kardiohirurgiju 28.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije LOT 1 i LOT 16 28.11.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka goriva 28.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Hemikalije LOT-ovi:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 i 17 28.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za sukcesivnu nabavku lož ulja 28.11.2017
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka licenciranog office softvera (29 trajnih licenci) 27.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na adaptaciji opservacijske sobe u Odjeljenju za urgentnu medicinu 27.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada projekta za ugradnju elemenata sistema sigurnmosnog i protivpaničnog osvjetljenja u objektima O-I do O-XI 27.11.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka montažno-demontažnih drvenih kioska 27.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za aparat fakoemulzifikator LAUREAT 27.11.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ATOMSKOG APSORPCIONOG SPEKTROMETRA SA PLAMENOM GRAFITNOM I HIDRIDNOM TEHNIKOM 27.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke građevinsko-zanatskih radova na izgrandji policijskog objekta Srednje - Ilijaš 27.11.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Preuzimanje i stampanje elektonskog pisma 24.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka Gamma kamere 24.11.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka namirnica animalnog porijekla i ostalog 24.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Isporuka rezervnih dijelova i potrošnog materijala za toplotne podstanice DANFOOS 24.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje telefonske centrale na godišnjem nivou i isporuka i programiranje DECT aparata – 5 komada 24.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na kanalizacionoj mreži u Odjeljenju za urgentnu medicinu i, Odjeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i Odjeljenju za radiološku dijagnostiku 24.11.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka krupne rekvizite 6 stolica bijelih za premijeru baleta u JU NPS 24.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antibiotski diskovi za dispenzor Becton Dickenson za potrebe Odsjeka za mikrobiološku dijagnostiku 24.11.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka odjeće za vatrogasce za potrebe JU NPS 24.11.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za računare i fotokopir aparat za potrebe JU NPS 24.11.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Antibiotski diskovi i potvrdni kitovi za određivanje bakterijskih enzima za potrebe Odjela za mikrobiološku dijagnostiku 24.11.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za sitnu rekvizitu-sitan inventar za potrebe JU NPS 24.11.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka mikrofona za premijeru predstave kralj Lear za potrebe JU NPS 24.11.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge obrazovnog seminara 24.11.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za potrebe predstave u JU NPS 24.11.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za sitnu rekvizitu-sitni inventar za potrebe JU NPS 24.11.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka tapeta folija za potrebe predstave u JU NPS 24.11.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge revitalizacije zlata na ornamentici JU NPS 24.11.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka tapetarskog materijala za izradu scenografije za potrebe JU NPS 24.11.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetne opreme za potrebe JU NPS 24.11.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge reviz 24.11.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Korektori 24.11.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Manometri 24.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sistemske jedinice sa fotoregistracijom za mjerenje brzine 24.11.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo "Obnova Microsoft osiguranja i Microsoft usluga, period 2017.-2018. godine" za potrebe Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo 24.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - nabavka fotomaterijala 24.11.2017
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Nabavka i isporuka "TONERA I KETRIDŽA za 2018.-2020. godinu" 24.11.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci građevinskog materijala za investicijsko održavanje te sitnog inventara 24.11.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke fotomaterijala 24.11.2017