Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Štampani materijal 20.03.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka itisona i platna 20.03.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Osiguranje imovine, odgovornosti iz djelatnosti, lica i vozila 20.03.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Lož ulje za kotlovnice 20.03.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Izlaganje i opremanje izlagačkih prostora 20.03.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Građevinski materijal 20.03.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Odluka o pokretanju javne nabavke elektromaterijala 20.03.2017
JU Peta gimnazija Pretplatničke usluge iz oblasti računovodstva i finansija 20.03.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENDERSKA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGE OSIGURANJA VOZILA, OSIGURANJA VOZAČA I PUTNIKA 20.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge pranja zavjesa 20.03.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU JAVNE NABAVKE PUTEM KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA USLUGU OSIGURANJA VOZILA, OSIGURANJA VOZAČA I PUTNIKA 20.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pranje zastava 20.03.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga mikrobioloških, fizičko-hemijskih analiza vode za piće sa uzorkovanjem te analize rezidualnog hlora i analize površinskih voda na zaštićenim prirodnim područjima 20.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pranje zavjesa 20.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge pranja zastava 20.03.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Nabavka teretnog,motornog-službenog vozila 17.03.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-06/17 Nabavka medicinskog sitnog inventara - spekulumi 17.03.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-05/17 17.03.2017
Ured za kvalitet Odluka o izboru usluge izdanja službenih glasila na DVD-ju za 2016. godinu 17.03.2017
Ured za kvalitet Nabavka usluge izdanja službenih glasila na DVD-ju za 2016. godinu 17.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge osiguranja uposlenika 17.03.2017
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Lupon Ventures 16.03.2017
Kabinet premijera Ugostiteljske usluge 15.03.2017
Kabinet premijera Izbor ponuđača za ugostiteljske usluge 15.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i montažu kanc.namještaja 14.03.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka opreme za protivpožarnu i protivprovalnu zaštitu 14.03.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluga osiguranja imovine 14.03.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Odluka o pokretanju postupka - Validacija i kalibracija mjerne opreme 13.03.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA HRANE ZA SOCIJALNO UGROŽEJNE UČENIKE 13.03.2017
JU Gerontološki centar Nabavka i isporuka sanitetskog vozila sa potrebnom dodatnom opremom za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo 13.03.2017
KJP ZOI 84 Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila u vlasništvu KJP ZOI'84 OCS d.o.o. 13.03.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanju otvorenog postupka za nabavku i isporuku ogrijeva 13.03.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE USLUGE KOLEKTIVNO OSIGURANJE UPOSLENIKA 13.03.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka radova sanacija, restauracija fasade i sanacija krova na objektu Gradske tržnice Markale 10.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge tehničke pomoći na cesti 10.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge štampanja obrazaca i pisanog materijala 10.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala 10.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka jn za usluge servisiranja klime u sl. vozilima 10.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge tehničke pomoći na cesti 10.03.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za usluge tehničke pomoći na cesti 10.03.2017
KJP Kantonalna agencija za privatizaciju Jednokratna Knjigovodstvena usluga za 2016.g - Odluka o pokretanju DS i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 09.03.2017
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Pružanje usluga iz Aneksa II dio B Zakona 09.03.2017
JU Srednja ugostiteljsko-turistička škola Sarajevo JU Srednja ugostiteljsko- turistička škola Sarajevo- Konkurentski zahtjevi 08.03.2017
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 285-1-1-17-3-15/17 08.03.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-04/17 07.03.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-03/17 07.03.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-02/17 07.03.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo DS 10-01/17 07.03.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge DDD prostora 07.03.2017
Ured za kvalitet Odluka o izboru usluga izdanja Standarda BAS EN ISO 9001:2015 07.03.2017