Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Bojenje zidova u Intenzivnoj njezi Hirurgije 06.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i montaža klima uređaja (split sistema) za prostor laktarijuma u Odjeljenju za ginekologiju i akušerstvo - 1 komad 06.09.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke test kit za detekciju specificnih prion proteina 06.09.2017
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka nabavke pružanje usluga praćenja povrata odobrenih novčanih pozajmica za rješavanje stambenih potreba boraca-branitelja 06.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za usluge izrade plakata 06.09.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge izrade plakata 06.09.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA ZA NABAVKU VATROGASNOG TEHNIČOG VOZILA 05.09.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Odvoz otpada sa postrojenja '' drugi put poništen 04.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi za D-Dimer za zatvoreni sistem Stratus CS 04.09.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka usluge fizičke zaštite ljudi i imovine 04.09.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sensor cable CXDI za aparat MULTIX M proizvođača SIEMENS 31.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na sanaciji curenja i adaptacija i rekonstrukcija velikog kupatila u Odsjeku za opću hirurgiju 31.08.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radova na sanaciji i izgradnji Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 31.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Popravka aparata za ispitivanje centra za ravnotežu (vestibulometar) 31.08.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke elisa testovi 31.08.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke mikrobiloske podloge 31.08.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke biohemijski dijagnostikumi 31.08.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke hiruski konci 31.08.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke laboratorijski pribor 31.08.2017
JU OŠ "Čengić-Vila I" Nabavka ormarića 30.08.2017
JU OŠ "Dobroševići" Odluka o nabavci toplovodnih kotlova 30.08.2017
JU OŠ "Osman Nakaš" Usluge pripremanja školskih obroka 30.08.2017
JU OŠ "Malta" Obavještenje o nabavci ormarića 30.08.2017
JU OŠ “Grbavica II” Školski namještaj 30.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Kontrolno mjerna i ispitna oprema '' 30.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Keramičke cijevi, lukovi i račve '' 30.08.2017
JU OŠ "Hrasno" Nabavka školskih ormarića 30.08.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Mjerači pritiska, nivoa i pokazni instrumenti za bunare 6A, 7A, BSK7 i B11'' 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot 9 - Naprave za venepunkciju i uzimanje krvi - poništenje 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot 9 - Naprave za venepunkciju i uzimanje krvi 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot 8 - Komora za brojanje 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot 7 - Pipete 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot 6 - Epruvete - poništenje 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot 6 - Epruvete 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorijski materijal - Lot 5 Stakleni proizvodi za laboratoriju 30.08.2017
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Usluge školskih obroka 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorisjki materijal - Lot 4 - Trake sa reagensima 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorisjki materijal - Lot 3 - Lancete za krv 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorisjki materijal - Lot 2 - Laboratorijski reagensi 30.08.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Laboratorisjki materijal - Lot 1 Hemijski reagensi 30.08.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za servisiranje službenih motocikala 30.08.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na rekonstrukciji pješačke staze "Pod vodopad Skakavac" 30.08.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE IP TELEFONSKE CENTRALE SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM 30.08.2017
JU OŠ "Kovačići" Odluka o nabavci školskih ormarića 29.08.2017
JU OŠ Ćamil Sijarić Odluka o nabavci usluga školskih obroka 29.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Procjena rizika ili opasnosti - LOT 2 29.08.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Procjena rizika ili opasnosti - LOT 1 29.08.2017
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Odluka o nabavci multimedijske opreme 29.08.2017
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Odluka o nabavci videonadzorne opreme 29.08.2017
JU OŠ “Deveta osnovna škola” Radovi na elektroinstalaciji 29.08.2017