Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE USLUGE SISTEMATSKOG I SANITARNOG PREGLEDA RADNIKA FPN 03.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA Odluka- Licence Microsoft FPN 03.01.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Javna nabavka robe– opreme (zamjena kamere u šalter sali ) za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu. 03.01.2018
JU Historijski arhiv Sarajevo Javna nabavka arhivskih fiksnih regala 03.01.2018
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2017. GODINU 03.01.2018
JU Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Nabavka putničkog kombi vozila za potrebe škole Opel Vivaro 03.01.2018
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka školske opreme 03.01.2018
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Materijal za potrebe održavanja higijene 03.01.2018
JU OŠ "Meša Selimović" Nabavka aluminijskih portala 03.01.2018
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE USLUGE OSIGURANJA UPOSLENIKA FPN 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- USLUGA OSIGURANJA IMOVINE FPN 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE USLUGE KRATKOROČNOG KREDITA 29.12.2017
JU Elektrotehnička škola za energetiku Osiguranje zaposlenih i djece 29.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Uslege obrazovnog seminara za sekretara 29.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka materijala za popravku i održavanje računarske opreme-ostali računarski 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA- USLUGA ERADIKACIJE KOROVA 29.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka hirurškog platna, hirurških odijela, mantila i filca za valjak 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE- UGRADNJE I POPRAVKE KLIMA UREĐAJA 29.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge projektovanja i izrade računarske mreže 29.12.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava metalnih ormara i polica. 29.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE KNJIGA FPN 29.12.2017
JU Peta gimnazija NABAVKA HRANE I PREHRAMBENIH PROIZVODA 29.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabvaka usluge servisiranja ppz aparata za potreeb KAntonalnog suda u sarajevu 29.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe dnevna štampa okt 29.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe dnevna štampa nov 29.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe dnevna štampa 29.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge medija 29.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Naavka usluge medija 29.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge izrade magnetnih kartica za potrebe uposlenika Kantonalnog suda u Sarajevu 29.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe - telefonski bežični aparat za upravni referat Kantonalnog suda u sarajevu 29.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge servisiranje računara 29.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja nabavka raznog materijala za sekcije 29.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja nabavka raznih Cartiga 29.12.2017
JU Arhitektonski fakultet nabavke bravarskih radova u studentskoj službi Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu 29.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja nabavka knjiga za biblioteku 29.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe USB pedala za potrebe daktilobiroa Kantonalni sud u Sarajevu 29.12.2017
JU Arhitektonski fakultet nabavke rasvjete za potrebe Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu 29.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina raznih prehrambenih proizvoda za potrebe projekta 29.12.2017
JU Arhitektonski fakultet pružanje usluga održavanja i redovnog servisiranja liftova u zgradi Arhitektonskog fakulteta. 29.12.2017
JU Arhitektonski fakultet nabavke i sukcesivne isporuke kancelarijskog materijala 29.12.2017
JU Arhitektonski fakultet Nabavka prenosnih računara (laptopi) 29.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja usluge uramljivanja panoa 29.12.2017
JU Arhitektonski fakultet Lot 1 Nabavka računara i multifunkcijskih uređaja; 29.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja usluge prevoza sekcija 29.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja nabavka učeničkih kartona i knjižica za nastavu Sporta 29.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe kancelarijski materijal za potrebe Kantonalnog suda 29.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina opreme za sportske sekcije 29.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja kupovina raznog kancelarijskog materijala 29.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja nabavka raznog kancelarijskog materijala 29.12.2017
JU Gimnazija Dobrinja nabavka materijala za sekcije 29.12.2017