Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka materijala i usluga za popravku i održavanje ugostiteljske radionice 04.05.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka pružanja usluge pregleda sredstava rada i opreme 04.05.2017
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Servisiranje parking sistema sa uključenim isporukama rezervnih dijelova i kartica (Siemens Designa) 04.05.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka seta SpO2 senzora za odrasle sa pacijent kabelom 4 ft za defibrilator LIFEPACK 03.05.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Nabavka i produženje licenci za antivirusni softwer za naredne 3 8 Tri) godine '' 03.05.2017
JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo Nabavka podnih prostirki 03.05.2017
JU Gimnazija Obala Usluge održavanja i ispitivanja kotlovnice 28.04.2017
JU Gimnazija Obala Usluge monitoringa -nadzora alarmnih uređaja 28.04.2017
JU Gimnazija Obala Usluge čišćenja dimnjaka 28.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis i opravka sanitetskog vozila Ford Transit 28.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje kopir, printer i fax aparata 28.04.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge objavljivanja oglasa 28.04.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu NABAVKA USLUGE IZNAJMLJIVANJA PROSTORA ZA SMJEŠTAJ REPETITORA I LINKOVNIH UREĐAJA SA PRIPADAJUĆOM OPREMOM I ODRŽAVANJA RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME 28.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - materijala za rekonstrukciju radionice za zanimanje ICG i PIVI 27.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika škole za školsku 2017/2018. godinu 27.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - cca 30m2 trakastih zavjesa sa uslugom ugradnje 27.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - 50 komada ruža za podjelu radnicama škole u povodu 8. marta-međunarodnog Dana žena 27.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - 15 komada rukavica za jednokratnu upotrebu 27.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - 10 komda zavoja za prvu medicinsku pomoć 27.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka radova- zidarsko-molerski radovi u radionici za instalatere centralnog grijanja 27.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - tonera za fotokopir mašinu, tip: CEXV 33-zamjenski za Canon IR 2520 27.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - sportskih rekvizita (loptice i reketi za stoni tenis i fudbalske lopte) 27.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - knjiga Matična evidencija radnika 27.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - 5 (pet) komada parking kartica 27.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - pvc naljepnica sa štampom 27.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - materijala za opremanje radionice za zanimanje ICG i PIVI 27.04.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka obrazovnog materijala za heminju 27.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge - popravke i održavanja telefonskog aparata 27.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka dvije gume 195R14MS za školski kombi 27.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge ispitivanja ispravnosti sistema vatrodojave sa pripadajućim detektorima 27.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge prijevoza za najbolji razred i najbolje učenike u šk. 2016/2017.g. na relaciji Sarajevo-Ajdinovići-Sarajevo 27.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba-5m2 gume u rolni, debljine između 2 do 5 mm, za zaštitu radnih ploha bankova u radionici za instalatere centralnog grijanja 27.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada termal transfer etiketa za automatsku identifikaciju uzoraka dimenzija 40x30 mm (pak.2000/1) - 100 komada 26.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Medicinska sredstva - Maske laringealne 26.04.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada po mjeri i isporuka taktičkih uniformi za radnike obezbjeđenja 26.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme, reagensa, potrošnih materijala i alata za potrebe Laboratorije Smiljevići 26.04.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Usluge servisiranja Vozila WV T-5 26.04.2017
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Putničko vozilo 8+1 26.04.2017
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka i isporuka sigurnosnih golova za osnovne škole na području Kantona Sarajevo 26.04.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Tehnički pregled vozila'' 25.04.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Rezervni dijelovi za putnička vozila Škoda i Seat '' 25.04.2017
JU Srednja škola metalskih zanimanja Organizacija nagradnog izleta za učenike škole za 2017. godinu 25.04.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke veterinarskih lijekova 25.04.2017
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke hematoloskih dijagnostikuma 25.04.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum o jabnoj nabavci za Lot 8, Validacioja opreme spektrofotometra i instrumenata za određivanje rezidualnog hlora i hlor dioksida 24.04.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum o javnoj nabavci za lot 7, Kalibracija pipetora 24.04.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum o javnoj nabavci za Lot 6, Validacija dispenzora 24.04.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum o javnoj nmabavci za Lot 5, Validacija laminarne komore 24.04.2017
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo Okvirni sporazum o javnoj nabavci za Lot 4, Kalibracija tlakomjera 24.04.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Materijal za odrzavanje cistoce 24.04.2017