Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku policijskih čizama i kačketa 26.01.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku pištolja 26.01.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju preg postupka - pružanja usluga edukacije i straučnog usavršavanja drž. službenika i Javni Poziv 25.01.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju preg postupka - nabavke pružanja usluga hotelskog smještaja i pružanja ugostiteljskih i Javni Poziv 25.01.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-odrzavanje ap.softwera 21.01.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci vodonepropusnih vrećica za konje u svrhu zbrinjavanja konjskog izmeta 18.01.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABVAKU ROVOKOPACA-UTOVARIVACA OD 22 DECEMBRA 2015 GODINE SA ANEKSOM 12 BEZ RJESENJA 08.01.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABVAKU ROVOKOPACA-UTOVARIVACA OD 22 DECEMBRA 2015 GODINE SA ANEKSOM 12 BEZ RJESENJA 08.01.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENE TENEDERSKE DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROVOKOPACA - UTOVARIVACA-2 06.01.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu IZMJENE TENEDERSKE DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROVOKOPACA - UTOVARIVACA-2 06.01.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku printera 31.12.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku kopir aparata 31.12.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku stolica 31.12.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku računara i laptopa 31.12.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača "MIDDLE POINT ELECTRONICS" d.o.o. doo Sarajevo 30.12.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "BOSNA SUNCE OSIGURANJE" dd Sarajevo 30.12.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOVOLJNIJEG PONUDJACA ZA NABAVKU ROBA-PROBOJNOG SNJEŽNOG PLUGA ZA TRAKTOR ECO TRAC-120 V 29.12.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOVOLJNIJEG PONUDJACA ZA NABAVKU ROBA-PROBOJNOG SNJEŽNOG PLUGA ZA TRAKTOR ECO TRAC-120 V 29.12.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku tri televizora 28.12.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku dvije policijske kućice 28.12.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu RJESENJE O USVAJANJU ZALBE JEDNOG OD PONUDJACA I IZMJENE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABVAKU ROVOKOPACA-UTOVARIVACA 22.12.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu RJESENJE O USVAJANJU ZALBE JEDNOG OD PONUDJACA I IZMJENE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABVAKU ROVOKOPACA-UTOVARIVACA 22.12.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja mot. vozila Lot 1 marke Audi 18.12.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja kopir aparata 18.12.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge - Sukcesivna isporuka pogonskog goriva za automobile 18.12.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - Sukcesivno pružanje usluga servisiranja agregata 18.12.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pet službenih motornih vozila 16.12.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji objekata 16.12.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg opnuđača za nabavku roba - nabavka municije 16.12.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE KANCELARIJSKOG MATERIJALA TONERA I OSTALIH POTREBSTINA ZA POTREBE KUCZ 15.12.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za troškove keteringa 15.12.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONISTENJU POSTUPKA NABAVKE VATROGASNE OPREME ZA POTREBE KUCZ 15.12.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE KANCELARIJSKOG MATERIJALA TONERA I OSTALIH POTREBSTINA ZA POTREBE KUCZ 15.12.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONISTENJU POSTUPKA NABAVKE VATROGASNE OPREME ZA POTREBE KUCZ 15.12.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku blindiranih - protivpožarnih vrata 14.12.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENEDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROVOKOPACA - UTOVARIVACA 11.12.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku ski-karata 11.12.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu TENEDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROVOKOPACA - UTOVARIVACA 11.12.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU, ISPORUKU I INSTALACIJU RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME ZA POTREBE KUCZ 10.12.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje kasko osiguranja motornih vozila LOT 1 10.12.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU I ISPORUKA DVA VATROGASNA VOZILA ZA POTREBE KUCZ 10.12.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU, ISPORUKU I INSTALACIJU RADIO KOMUNIKACIJSKE I INFORMACIJSKE OPREME ZA POTREBE KUCZ 10.12.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "SARAJEVO-OSIGURANJE" dd Sarajevo LOT 2 10.12.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVJESTENJE O DODJELI UGOVORA ZA NABAVKU I ISPORUKA DVA VATROGASNA VOZILA ZA POTREBE KUCZ 10.12.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "SARAJEVO-OSIGURANJE" dd Sarajevo LOT 1 10.12.2015
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru "VGT OSIGURANJE" dd Visoko LOT 2 10.12.2015
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci i isporuci nafte i naftnih derivata 04.12.2015
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem otvorenog postupka za nabavku poludubokih čizama 04.12.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIG PONUDJACA ZA NABAVKU I ISPORUKU VATROGASNE OPREME 30.11.2015
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIG PONUDJACA ZA NABAVKU I ISPORUKU VATROGASNE OPREME 30.11.2015