Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Gimnazija Obala Održavanje i ispitivanje kotlovnice 25.06.2019
JU Gimnazija Obala Usluge monitoringa - osiguranja 25.06.2019
JU Gimnazija Obala Nabavka materijala za čišćenje Gimnazija Obala 25.06.2019
JU Gimnazija Obala Rekviziti za tjelesni odgoj 25.06.2019
JU Gimnazija Obala Nabavka uniformi - toge Gimnazija Obala 25.06.2019
JU Gimnazija Obala Usluge interneta Gimnazija Obala 25.06.2019
JU Gimnazija Obala Usluge ljekarskog pregleda Gimnazija Obala 25.06.2019
JU Srednja zubotehnička škola Kupovina materijala neophodnog za održavanje zgrade škole 25.06.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Stručno usavršavanje radnika 24.06.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pelet 24.06.2019
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka medicinskog alkohola juni 2019 24.06.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke roba"test kit za detekciju specifičnih prion proteina u homogeniziranom tkivu mozga malih i velikih preživara" 24.06.2019
JU Veterinarski fakultet UNSA Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača i dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga "Najam printera" 24.06.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka j.n. radova sanacija grijanja 24.06.2019
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupla jn primarne zdravsvene zaštite 24.06.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme- LOT 7: Nabavka laboratorijske opreme - ISE analizator 21.06.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme LOT 4: nabavka laboratorijske opreme - SPEKTROFOTOMETAR 21.06.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme LOT 3: Nabavka laboratorijske opreme - CENTRIFUGA 21.06.2019
JU Fakultet zdravstvenih studija Nabavka medicinske i laboratorijske opreme LOT 2: Nabavka medicinske opreme - SEGMENTALNI ANALIZATOR SASTAVA TJELESNE MASE 21.06.2019
JU OŠ "Dobroševići" Konkurentski zahtjev Nabavka i isporuka lož ulja 21.06.2019
JU OŠ "Fatima Gunić" Otvoreni postupak Usluge dostavljanja pripremljene hrane u Školu 21.06.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka nabavci usluga pročepljenja kanala 21.06.2019
JU Univerzitet u Sarajevu NABAVKA PLASTENIKA SA PRATEĆOM OPREMOM LOT 2. UNIVERZITET "DŽ.BIJEDIĆ" U MOSTARU 21.06.2019
JU Univerzitet u Sarajevu NABAVKA PLASTENIKA SA PRATEĆOM OPREMOM LOT 1. UNIVERZITET U SARAJEVU 21.06.2019
JU OŠ "Meša Selimović" Konkurentski zazhtjev Usluge dostavljanja pripremljene hrane u školu 21.06.2019
JU OŠ ''Aleksa Šantić'' Otvoreni postupak Usluge dostavljanja i pripremanje hrane u školu 21.06.2019
JU OŠ "Velešićki heroji" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku usluga dostavljanja pripremljene hrane (catering) u školu., 21.06.2019
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka informatičke opreme 2019 21.06.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka lasera za razbijanje kamenca za Kliniku za urologiju i EKG aparata za Kliniku za anesteziju i reanimaciju- Lot-2 - EKG aparat 21.06.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - oglasi javna glasila 21.06.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka nabavke za pružanje usluga plasmana sredstava za održivi povratak u 2019. godini 21.06.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke vatrogasne opreme 21.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku materijala za tehničko održavanje objekata MUP KS 21.06.2019
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Otvoreni postupak Usluge pripremanja školskih obroka 20.06.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Produženje i odrzav licenci za DMS Hermes 19 20.06.2019
JU OŠ "Avdo Smailović" Konkurentski zahtjev Nabavka užina. 20.06.2019
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Konkurentski zahtjev Usluge prijevoza učenika u školu u prirodi u šabicima 20.06.2019
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Otvoreni postupak Nabavka hrane, pića i srodnih proizvoda 20.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke digitalne mini fotolaboratorije 20.06.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke komparativnog mikroskopa 20.06.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Softwer lot-1 19 19.06.2019
JU OŠ "Čengić-Vila I" Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku užina 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka opreme za radioničko-laboratorijske vježbe za stručno zanimanje Tehničar mehatronike 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 1 kom. knjige "Znanaost i umjetnost odgoja"-stručne literature za potrebe pedagoško-psihološke i socijalne službe Škole, autora Gordane Buljan -Flander i saradnika 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika škole za školsku 2019/2020 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka obrazaca propisanih Pravilnikom o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 50 kom. knjiga radi njihove dodjele najboljim učenicima škole 19.06.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci Usluge avio prevoza - 18. 06. 2019. godine 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu radnih stolova za zanimanje Tehničar mehatronike 19.06.2019
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge organizacije iftara za radnike Škole 19.06.2019