Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Lot 4. ŠU Srednje, ŠGP Gornjebosansko, GJ Krivaja, Odjeli 62 i 64 - 1509/18 31.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka ormarića i kanti za infektivni otpad 31.10.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o poništenju postupka javne nabavke - MS 31.10.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Višnjik br.5b Općina Centar Sarajevo 31.10.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada Glavnog projekta svih faza sanacije i rekonstrukcije vrtića Lužani, Općina Ilidža 31.10.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluga distribucija informacija za potrebe projekta Model EE 30.10.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge štampanja promo materijala za Model EE 30.10.2018
JU Šumarski fakultet Goriva 2018 - 2 30.10.2018
JU Šumarski fakultet Usluge dezinfekcije u uništavanja štetočina 2018 30.10.2018
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka tonera, ketridža i drum-ova (photoconductora) za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2018. godinu 30.10.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Izrada mjernog mjesta prema zahtjevima standarda 15259 za pogon postrojenja na plin 30.10.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Redovna godišnja HACCP edukacija 30.10.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Česma I faza, Općina Ilidža 30.10.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Obajveštenje o poništenju postupka javne nabavke Izvođenje radova na sanaciji klizišta na lokalitetu Mandrina broj 10 30.10.2018
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Izrada glavnog projekta sanacije klizišta na lokalitetu Brezovačka kod broja 118 Općina Hadžići 30.10.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku usluga izrade glavnog i izvedbenog projekta za dogradnju objekta IV PU Novi Grad MUP-a KS 30.10.2018
JU Psihijatrijska bolnica KS Izrada izvedbenog projekta za izgradnju objekta forenzičke psihijatrije 29.10.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka kuhinjskog inventara 2 29.10.2018
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka peleta 29.10.2018
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Reagensi i potrošni materijal za hematologiju aplikabilni na postojeću tehnologiju (aparati Hemolyzer 3 PRO) 29.10.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na adaptaciji zgrade poslovnice na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne" ZPPKS 29.10.2018
JU Druga gimnazija KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU USLUGA REZERVACIJE I OBEZBJEĐENJA AUTOBUSKOG PREVOZA U INOSTRANSTVU ZA POTREBE DRUGE GIMNAZIJE SARAJEVO 2017 27.10.2018
JU Druga gimnazija Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda hotelskog smještaja za potrebe Druge gimnazije Sarajevo 2017 27.10.2018
JU Druga gimnazija Nabavka usluga rezervacije, obezbjeđenja i izdavanja avio karata za potrebe Druge gimnazije Sarajevo 2017 27.10.2018
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka po konkurentskom zahtjevu za javna nabavka robe - kompjuterska oprema 26.10.2018
JU OŠ "Osma osnovna škola Amer Ćenanović" Nabavka školskih rusaka -torbi 2018 26.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odvoz otpada sa postrojenja-Ponovljeni 26.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Cijevi keramičke, lukovi i račve 26.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ispitivanje i opravka glave motora 26.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Održavanje mjerne opreme Enderss Hauser 26.10.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Natrijum hipohlorit 26.10.2018
JU Srednjoškolski centar Vogošća Odluka o pokretanju postupka nabavke izvođenja radova na održavanju zgrade 26.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka računarske opreme za provođenje projekta NIHR Global Health Group i IMPILSE za potrebe Klinike za psihijatriju 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge opravke motornih bušača - 273/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge održavanja računara i štampača - 342/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge autolimara i radova - 379/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Prečnice i šabloni - 731/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Sanacija vodovodnih instalacija na postojećim objektima u Hadžićima - 728/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Materijal i alat za zaštitu od požara - 733/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge na determinaciji i kvantifikaciji ulova potkornjaka - 910/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Dimnjačarske usluge - 1008/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Sanacija vodovodne instalacije na psotojećim objektima - 2732/18 25.10.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka hljeba za 8 mjeseci 2018 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Konsultantske usluge pri implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole - 1023/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge građevinske mašine - 1046/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Kontrola i opravka špure za putnička i teretna vozila - 1253/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge stručnog uklanjanja stabala na lokalitetu Jarčedoli - 1384/18 25.10.2018
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Laboratorijska analiza sjemena (certificiranje sjemena) - 1451/18 25.10.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci tekstila 25.10.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci stiropola 25.10.2018