Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - nabavka i isporuka motornih vozila za potrebe Uprave za šumarstvo KS 03.07.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU SUKCESIVNE NABAVKE I ISPORUKE AUTODIJELOVA ZA PUTNIČKA VOZILA 03.07.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU ODLUKE O IZBORU DRUGORANGIRANOG PONUĐAČA I POTVRĐIVANJU ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE AUTODIJELOVA ZA LOT 2 03.07.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Vakum ekstraktor 02.07.2018
JU Arhitektonski fakultet nabavka računara i tehničke opreme za potrebe Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu za 2018 02.07.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge otpreme pošte 02.07.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Pružanje usluge izrade pečata 02.07.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga hortikulturnih radova sa nabavkom sadnog materijala 02.07.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA IZ 2016. GODINE ZA JAVNU NABAVKU DVIJE AUTO-CISTERNE ZA VODU 02.07.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Poslovi tekućeg održavanja - stolarski radovi 30.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje finansijsko-materijalnog softvera 29.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge prevoza i zbrinjavanja toksičnog otpada 29.06.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrošni materijal-Lot6 Lancete za krv 29.06.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrošni materijal-Lot5 Trakice za mjerenje glukoze u krvi 29.06.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrošni materijal-Lot4 Zavoji 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka, ugradnja i puštanje u rad rampi 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanjaprotivpožarnih aparata i opreme 29.06.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge obrazovnog seminara za rukovodioca računovodstava 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pokloni za učenike 29.06.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrošni materijal-Lot3 Rukavice za jednokratnu upotrebu 29.06.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrošni materijal-Lot2 Komprese 29.06.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrošni materijal-Lot1 Vata 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka šredera 29.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Interventno održavanje medicinske opreme proizvođačaa PHILIPS 29.06.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Unutrašnja i vanjska dorada bolesničkog prostora za 3/tri vozila 29.06.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Model za vježbanje 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betona- 29.06.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka malog rovokopača - Gusjeničar 29.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga sukcesivnog servisiranja motocikala marke BMW i motornih vozila Škoda Octavia UP 29.06.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka sitnog inventara- telefonski aparati 28.06.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe dnevni listAvaz 28.06.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge objavljivanja oglasa Službeni list 28.06.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Nabavka sportskog mobilijara 28.06.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge stručno usavršavanje uposlenika ovog suda6 28.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za sukcesivnu nabavku higijensko potrošnog materijala 28.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga mehaničkog čišćenja dimovodnih objekata MUP 28.06.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga monitoringa zemljišta zaštićenih prirodnih područja 28.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sukcesivne nabavke štampanog materijala MUP 28.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga kontrole emisije štetnih gasova za potrebe MUP-a KS 28.06.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za izvođenje radova na postavljanju sigurnosne bankine na putnoj komunikaciji Sarajevo-Olovo, na parking-prostoru u obuhvatu ZP "Bijambare" 28.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke radarskih uređaja za mjerenje brzine vozila UP 28.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga servisiranja agregata MUP 28.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku ručnih satova MUP 28.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku metalnih polica MUP 28.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku izvođenja građevinsko zanatskih radova na rekonstrukciji arhivskog prostora na adresi Nurije Pozderca br. 5 Novi Grad Sarajevo 28.06.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga servisiranja kotlova, gorionika i gorioničkih postrojenja MUP 28.06.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge objavljivanja oglasa u dnevnim novinama4 27.06.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe dnevna štampa3 27.06.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašinske instalacije na rekonstrukciji prostora za smještaj gama kamere 27.06.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge objavljivanja oglasa u dnevnim novinama 27.06.2018