Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala za potrebe Kantona Sarajevo 30.08.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 69/19 lot2 Opravka vozila Iveco 29.08.2019
JU Ekonomski fakultet Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 29.08.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo .Nabavka Hrane LOT-1 2019 29.08.2019
JU Treća gimnazija Nabavka školskog časopisa "Gimnazijalci sa Vilsonova" 29.08.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Usluge osiguranja LOT-2 2019 29.08.2019
JU Treća gimnazija .Nabavka labaratorijskog stola za hemiju 29.08.2019
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke bagera rovokopača/utovarivača 29.08.2019
JU Treća gimnazija .Usluge izrade godišnjaka škole 28.08.2019
JU Treća gimnazija .Usluge sistematskog pregleda radnika. 28.08.2019
JU OŠ Ćamil Sijarić .usluge cestovnog prevoza 28.08.2019
JU OŠ Ćamil Sijarić ;Nabavka i ugradnja LED panela 28.08.2019
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i sterilizacije 28.08.2019
JU OŠ Ćamil Sijarić .Materijal za čisćenje. 28.08.2019
JU OŠ Ćamil Sijarić .Materijal za čisćenje 28.08.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 96/19 Alat za automehaničarsku radionicu 28.08.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 89/19 Rezne i brusne ploče 28.08.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 31/19-P Hidrostatske sonde i pokazni instrumenti 28.08.2019
JU OŠ Ćamil Sijarić .Izvođenje radova na krovnoj konstrukciji-kupole na objektu. 28.08.2019
JU OŠ Ćamil Sijarić .Izvođenje radova na krovnoj konstrukciji-kupole na objektu 28.08.2019
JU OŠ Ćamil Sijarić .Kancelarijski materijal7 28.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” .Nabavka Školskog namještaja. 28.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” .Nabavka pametne table. 28.08.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga izrade projekta vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije na području ZP "Trebević" ZPPKS 28.08.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju šumskog mobilijara na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo ZPPKS 28.08.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača u postupku javne nabavke "Namjenskih ormara i klupa za svlačionicu za potrebe UP MUP KS " 28.08.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga mikrobiološke i fizičko-hemijske analize vode, kontrole rezidualnog hlora i monitoringa površinske vode ZPPKS 28.08.2019
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga osiguranja imovine od rizika požara i drugih rizika te rizika provalne krađe i razbojstva ZPPKS 28.08.2019
JU Univerzitet u Sarajevu ODLUKA o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci robe: Standalone serveri-27. 08. 2019. godine 27.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” Građevinsko-sanacioni radovi 27.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” .Nabavka i montaža svjetlećeg natpisa 27.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” .Nabavka anatomskih modela za kabinet biologije 27.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” .Nabavka servera i komjutera 27.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” .Usluge izrade i ugradnja unutrašnjih platnenih roletni 27.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” .Nabavka eksperimentalnog seta za kabinet fizike 27.08.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Odjevni predmeti - LOT 5 - obuća 27.08.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Odjevni predmeti - LOT 4 - čarape 27.08.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Odjevni predmeti - LOT 3 - veš i pidžame 27.08.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Odjevni predmeti - LOT 2 - radne uniforme 27.08.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Odjevni predmeti - LOT 1 - odjeća 27.08.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Školske knjige 27.08.2019
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Unutrašnja stolarija 27.08.2019
JU OŠ “Grbavica II” Nabavka i montaža led svjetiljki. 27.08.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Pregled, vozila 27.08.2019
JU OŠ "Malta" ',Sistematski pregled zaposlenika . 27.08.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Tehnički pregled i registracija Caddy 19 27.08.2019
JU Terapijska zajednica Kampus Kantona Sarajevo Nabavka sr. za mašinsko pranje i hiogijenu 19 27.08.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 107/19 " Dijelovi za TA peći i kalorifere" 26.08.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 68/19 " Ispitivanje i održavanje gromobranske zaštite na PPOV Butila" 26.08.2019
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 45/19 Laboratorijsko posuđe i pribor 26.08.2019