Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja softvera-19 29.03.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izvođenje radova na priključenju medicinskog vakuma sa Podstanice u suterenu O-I do nove Porođajne sale 29.03.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Licenca za NOD 32 antivirusni program 29.03.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Redovan servis biohemijskog aparata AMS Ellipse za potrebe Odjeljenja za medicinsko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku 29.03.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara-19 29.03.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Izrada glavnog projekta za ugradnju vanjskog protivpožarnog stepeništa 29.03.2019
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka zaštitnih kapa za endoskope – 2 komada 29.03.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka hrane i pića za učenike, profesore i mentore na XI Festivalu rada u Bužimu 29.03.2019
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga hotelskog smještaja za profesore i mentore na XI Festivalu rada u Bužimu. 29.03.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme 29.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke Metalnih namjenskih ormara - 29.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika Uprave policije MUP-a KS 29.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku usluga osiguranja ručnih laserskih radara, radarskih sistema i kućišta za radarski sistem 29.03.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga tehničkog pregleda i registracije motornih vozila 2019 28.03.2019
JU Prva bošnjačka gimnazija Izrada panoa za maturante Prve bošnjačke gimnazije u Sarajevu 28.03.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka lasera za razbijanje kamenca i UZ aparata za potrebe Klinike za urologiju i portabilnog UZ aparata, EKG i ABS aparata za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju- Lot 4-EKG aparat za potrebe Klinike za anesteziju 28.03.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka lasera za razbijanje kamenca i UZ aparata za potrebe Klinike za urologiju i portabilnog UZ aparata, EKG i ABS aparata za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju- Lot 1- Laser za razbijanje kamenca u mokraćnom mjehuru 28.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku opreme za unutrašnji video nadzor na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata 28.03.2019
Ministarstvo za boračka pitanja Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije 28.03.2019
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Izvođenje radova na rušenju dijela objekta - Stara radiologija -K026 27.03.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - Rezervni dijelovi za parkomate 27.03.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - Internet za parkomate 27.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke uređaja za alkotestiranje - UP 27.03.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - Termo papir 27.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku potrošnog materijala za fotolabaratoriju 27.03.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - Kancelarijska oprema 27.03.2019
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka MS - Edukacija 27.03.2019
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci usluge hotelskog smještaja - 26. 03. 2019. godine 26.03.2019
JU Univerzitet u Sarajevu JAVNA NABAVKA OBRAZOVNIH USLUGA I USLUGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA 26.03.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Nbavka usluga 24 satnog praćenja 26.03.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Nbavka materijala za šminkersko frizersku radionicu 26.03.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci koktela za premijerne projekte 26.03.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci materijala za održavanje čistoće 26.03.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci akumulatora 12 V 26.03.2019
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka električne energije za potrebe Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019. 26.03.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju kancelarijskog materijala 26.03.2019
JU Univerzitet u Sarajevu JAVNA NABAVKA PRAVNIH USLUGA 26.03.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju nabavka softvera i održavanje 26.03.2019
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Materijal za ciscenje 18 26.03.2019
JU OŠ Vrhbosna Sarajevo Odluka o pokretanju jn (zastita od požara) 26.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku javne nabavke prehrambenih proizvoda 26.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku javne nabavke neprioritetnih usluga - usluga stručnog usavršavanja 26.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku javne nabavke neprioritetnih usluga - usluga hotelskog smještaja 26.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku javne nabavke neprioritetnih usluga - restoranskih usluga 26.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku javne nabavke licence za antivirusni softver 26.03.2019
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja zaposlenika MUP-a KS 26.03.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka željeznih cijevi za potrebe scenografije 25.03.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabavka točkova 25.03.2019
JU Pozorište mladih Sarajevo Nabvaka usluga kontinuirane edukacije 25.03.2019
Ministarstvo saobraćaja Radovi na sanaciji mosta preko rijeke Miljacke kod plinare u naselju Halilovići- 25.03.2019