Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za dva vozila Lot 10-2 (dva) prsluka za imobilizaciju i izvlačenje 04.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za dva vozila Lot 9-2 (dva) grijača infuzija 04.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za dva vozila Lot 8-2 (dva) kita za krikotiroidotomiju 04.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za dva vozila Lot 7-2 (dva) intraosealna seta sa pratećom opremom 04.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za dva vozila Lot 6-2 (dva) seta torbi za porođaj 04.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za dva vozila Lot 5-2 (dva) kardiološke stolice 04.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za dva vozila Lot 4-2 (dva) Glavna samoutovarna kolica 04.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za dva vozila Lot 3-2 (dva) transportna defibrilatora 04.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za dva vozila Lot 2-2 (dva) transportna respiratora 04.05.2018
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Medicinsko tehnička oprema za dva vozila Lot 1-2 (dva) Pribora za podršku ventilacije 04.05.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu OBAVIJEST O NASTAVKU POSTUPKA OBAVEZNO OSIGURANJE VOZILA OSIGURANJE VOZAČA I OSIGURANJE PUTNIKA 04.05.2018
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Odluka o izboru i ugovor o pružanju usluga izvođenje Recertifikacijskog audita sistema upravljanja kvalitetom BAS EN ISO 9001 u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo 04.05.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za pružanje usluga plasmana i povrata odobrenih novčanih pozajmica 04.05.2018
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Pružanje usluga izvođenje Recertifikacijskog audita sistema upravljanja kvalitetom BAS EN ISO 9001 u certificiranim organima uprave i službama Kantona Sarajevo 04.05.2018
Ministarstvo saobraćaja ODLUKU o pokretanju postupka nabavke: Nabavka signalnog kontrolora sa odgovarajućim kućištem 04.05.2018
Ministarstvo saobraćaja ODLUKU o pokretanju postupka nabavke: Izrada glavnog projekta semaforizacije raskrsnice ulica Paromlinska- Malta 04.05.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o vršenju usluge izrade Izvedbenog projekta "Planinska botanička bašta" u okviru Zaštićenog pejzaža "Trebević" 04.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Hidrantske garniture za provođenje '' Zero pressure testa u DMA zonama'' 03.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Zatvrači za provođenje ZERO PRESSURE TESTA u DMA zonama '' 03.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru lot 1 '' Zatvrači za provođenje ZERO PRESSURE TESTA u DMA zonama '' 03.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Pacijent monitori kompatibilni sa postojećom centralnom monitoring jedinicom Edan MFM-CMS - 8 komada 03.05.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o pokretanju postupka usluga stručnog obrazovanja 03.05.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci aviom karata 03.05.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Godišnja pretplata na pravnu bazu Paragraf Lex 03.05.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Utikači, prekidači, utičnice, patroni i osigurači '' 03.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na postavljanju barijera i sanaciji ulaza 03.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka i isporuka nafte i naftnih destilata 03.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku obilježja na šalter salama u objektima MUP-a KS 03.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - ustupanje usluga tekućeg održavanja aplikacije IBM Lotus Domino i Notes platforme 03.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku i ugradnju rešetkaste ograde na boksovima za službene pse i obloge za vodovodnu instalaciju 03.05.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača - ustupanje usluga osiguranja uposlenika 03.05.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju dodjele ugovora za radove na rekonstrukciji i investicionom održavanju na objektu PS Dobrinja 03.05.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Test trake za glukozu za glukometar Accu-Check Active – 214 pakovanja 30.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Mašine za održavanje parka 30.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Dekice za utopljavanje pacijenata 30.04.2018
KJKP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo Bezalkoholna pića i napitci - Ponovo 27.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Održavanje server sale i aktivne mrežne opreme '' 27.04.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Objavljivanje posljednjeg pozdrava 27.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača - ustupanje usluga izrade reklamnog bannera - ROLL-UP 27.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - ustupanje usluga izrade reklamnog bannera - ROLL-UP 27.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za pružanje usluga tehničkog pregleda motornih vozila 27.04.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku policijskih znački za penzionisane policijske službenike Uprave policije 27.04.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala i sred.za čišćenje 26.04.2018
JU Srednja zubotehnička škola Nabavka zubotehničkog potrošnog materijala 26.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju br. 15/18 '' Čelične cijevi i hamburški lukovi '' 26.04.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Bunarski pumpni agregati '' 26.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Razni termometri – 16 komada, Inox tacne za dezobarijeru različitih dimenzija-4 komada, 3M Normal Ultra clean 4300 MAT – 2 komada, dezinfekciono sredstvo Taski Sprind DS – 2 komada i otirač za dezobarijeru – 2,16 m2 za potrebe Odsjeka za distribuciju hran 25.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Rashladni frižider profesionalni (V oko 800 l) – 2 komada 25.04.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka dispenzora za antibiotske diskove sa dvanaest mjesta proizvođača Becton Dickinskon 25.04.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka - usluge servisiranja klima uređaja u službenim vozilima KS 25.04.2018