Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Stručna služba za zajedničke poslove Ustupanje usluga putničkog i sportskog osiguranja 03.01.2019
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge popravke/servis mobilnog aparata 03.01.2019
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Redovni tehnički pregled liftova 31.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Oprema i sredstva za zastitu na r 31.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Motorna vozil 31.12.2018
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Led rasvjetn. tijela 31.12.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Materijal za montažu vodomjera 31.12.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Poluteretna vozila-kiper 31.12.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga osiguranja imovine od rizika požara i nekih drugih rizika te rizika provalne krađe i razbojstva ZPPKS 31.12.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga kolektivnog osiguranja uposlenika ZPPKS 31.12.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga testiranja i monitoringa klimatskih uslova pećina sa istraživanjem pećinskog biodiverziteta na području ZP "Bijambare" ZPPKS 31.12.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Usluge štampanja i isporuke obrazaca i drugog pisanog materijala za potrebe Kantona Sarajevo u 2019. godini 31.12.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ASSET MANAGEMENT ALAT - PONOVLJENI POSTUPAK 30.12.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ASSET MANAGEMENT ALAT 30.12.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo NABAVKA "STORAGE KOMPONENTE ZA ZAVOD" 30.12.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Upravljački i nadzorni softver LOT 2 Licence- Ponovljeni postupak 30.12.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Proširenje održavanja infrastrukture Zavoda i održavanje SOPHOSA 29.12.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo MICROSOFT LICENCE (proširenje postojećih) 29.12.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Termotransfer naljepnice i riboni, orasci i blokovi sa i bez bar koda - LOT 1 Obrasci i blokovi bez bar koda 29.12.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Usluge komunikacije putem fiksne i mobilne telefonije sa pratećom opremom 29.12.2018
JU Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo EPP i UTM 29.12.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Postavljanje garažnih vrata , ograde i stakala u Domu 28.12.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Materijal za dekoraciju službenih prostorija 28.12.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Zamjena pločica u centralnoj i mliječnoj kuhinji Doma 28.12.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sanacija podnih površina u centralnoj i mliječnoj kuhinji 28.12.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluga opravki i održavanja zgrade 28.12.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o dodjeli ugovora imtec-televizori 28.12.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -televizorij 28.12.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Kućanski namještaj za odjeljenja Doma 28.12.2018
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Građevinski materijal 2018. 28.12.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Održavanje bazenske tehnike u Odjeljenju za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 28.12.2018
JU OŠ “Druga osnovna škola” SISTEMATSKI PREGLED2018 28.12.2018
JU OŠ "Hamdija Kreševljaković" Toneri 2018 28.12.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Radovi na izradi zida od rigipsa na odjelu ATD sa pripadajućim radovima, kao i radovi na nabavci i ugradnji rigipsa za zid u hodniku, kao i jednikrilnih vrata u holu Urgentnog centra 28.12.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka hrane i pića 28.12.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka materijala za potrebe Službe za IKT - Lot -2 interfoni,videointerfoni,komunikatori,šifrarnik i ostalo 28.12.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga prevoza učenika na relaciji Hadžići-Mostar-Hadžići 28.12.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka i ugradnja materijala za ugradnju led rasvjete u holu i hodniku škole (prizemlje i sprat) 28.12.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Izrada elaborata protivpožarne zaštite za potrebe škole 28.12.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba - Lift sa ugradnjom i demontaža postojećeg lifta 28.12.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o nabavci promotivnog materijala i suvenira 28.12.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za vršenje usluga edukacije uposlenika u mirnom rješavanju konflikta ZPPKS 28.12.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne nabavke 28.12.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka ustupanja usluga obaveznog i kasko osiguranja motornih vozila za potrebe Kantona Sarajevo u 2019. godini - LOT 2 28.12.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja ljekara od opće odgovornosti i osiguranje od profesionalne odgovornosti ljekara i usluge osiguranja radnika od profesionalne nezgode - LOT 1 i LOT 2 27.12.2018
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo Nabavka službenog motornog vozila 27.12.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za plazma sterilizator i perilice instrumenata kompatibilan sa postojećim plazma sterilizatorom i perilicama instrumenata proizvođača GETINGE 27.12.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Sonde kompatibilne sa UZV sistemom Voluson 730 i to: Abdominalna sonda 4D – 2 komada i Vaginalna sonda 4D – 2 komada 27.12.2018
JU Gimnazija Dobrinja usluge popravki kopir aparata 27.12.2018
JU Gimnazija Dobrinja materijal za opremu 27.12.2018