Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -kancelarijski i školski namještaj 09.03.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge registracije službenog vozila Mazda za potrebe Kantonalnopg suda u Sarajevu 09.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke sukcesivnog pružanja usluga tehničkog pregleda motornih vozila UP MUP KS 09.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka nabavke i isporuke napitaka za potrebe organa Kantona Sarajevo u 2018. godini 09.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODLUKA O DODJELI UGOVODODJELA UGOVORA ELTARIK OIL 08.03.2018
JU Pozorište mladih Sarajevo Odluka o nabavci usluga registracije i obaveznog osiguranja vozila 08.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o obustavi postupka nabavke radova tekućeg održavanja objekta KS - građevinsko stolarski radovi - hitne intervencije u 2018. godini 08.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci ugostiteljskih potrepština za potrebe bife-a Kantona Sarajevo - LOT 2 08.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci ugostiteljskih potrepština za potrebe bife-a Kantona Sarajevo - LOT 1 08.03.2018
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluga objavljivanja javnog konkursa za nastavnika praktične nastave 07.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Centralna monitoring jedinica za potrebe Opservacijeske sobe u Odjeljenju za urgentnu medicinu 07.03.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pretplata na dnevni list oslobođenjet 07.03.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja medicinskih aparata i nabavka osnovnih rezervnih dijelova proizvođača DRAGER za 2018.godinu 07.03.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka montažnih objekata 07.03.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za skladištenje otpada 07.03.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Vršenje usluge baždarenja i opravke tahografa 07.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo ODLUKA O DODJELI UGOVODODJELA UGOVORA FRANEX TRADE 07.03.2018
JU Srednja škola za saobraćaj i komunikacije Sarajevo odluka o pokretanju -toneri 07.03.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Printanje brošura i plakata 07.03.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka neseparisanog materijala - skladište kupca- 07.03.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tampona drobljenog separacijskog - skladište kupca 07.03.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Helijum baloni 07.03.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Oznake "Wet floor" 07.03.2018
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanje otvorenog postupka javne nabavke - Izvođenje građevinskih radova i pružanje građevinskih usluga za pripadnike boračke populacije 07.03.2018
JU Zaštićena prirodna područja KS Obavještenje o nabavci kosilica, trimera, motornih pila i ostale opreme 07.03.2018
JU OŠ Musa Ćazim Ćatić Nabavka radova-nabavka i postavljanje parketa u objektu škole 06.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Godišnja pretplata na specijalizirani monitoring Nezavisne novinske agencije "ONASA" iz oblasti zdravstva i farmaceutske industrije za 2018. godinu 06.03.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća nabavka sportske opreme za školu 06.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Operacioni sto i operaciona lampa - LOT 1 i LOT 2 06.03.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka usluge prevoza učenika MP 06.03.2018
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sanacija krova na objektu škole 06.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Klipse za endoskopski klip aplikator 06.03.2018
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Arting BH d.o.o. 06.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku i ugradnju stakla u šalter sali 06.03.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku licenci za antivirusni softver ESET Nod32 06.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Infuzione pumpe - 2 komada 05.03.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Usluga dezinfekcije, deratzacije i dezinsekcije škole MP 05.03.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Osiguranje radnika škole MP 05.03.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala 05.03.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Materijal za održavanje objekta - škole 05.03.2018
JU OŠ "Dobroševići" Nabavka opreme za skijanje- 05.03.2018
JU OŠ "Velešićki heroji" Radovi na sanaciji predulaznog stepeništa i zidova na predulazu 05.03.2018
JU OŠ "Velešićki heroji" Nabavka opreme za skijanje 1, 05.03.2018
JU OŠ "Velešićki heroji" Nabavka školskih stolica. 05.03.2018
Zavod za informatiku i statistiku KS Postupak nabavke komunikacionih usluga za 2018. godinu 05.03.2018
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA NABAVKE USLUGE OSIGURANJA VOZILA VOZAČA I PUTNIKA 05.03.2018
JU OŠ "Treća osnovna škola" građevinsko zanatski radovi na toaletu za djecu sa posebnim potrebama 02.03.2018
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Oprema za kuhinju - Tračna mašina za pranje posuđa 02.03.2018
JU OŠ "Mirsad Prnjavorac" Vogošća Nabavka materijala za čišćenje škole 02.03.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge štampanja i isporuke obrazaca 02.03.2018