Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 2 – kancelarijski materijal za 2020. godinu 08.01.2020
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka usluge kolektivnog osiguranja uposlenika Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 2019. 08.01.2020
JU OŠ "Zaim Kolar", Dejčići Usluge sistematskih pregleda radnika 08.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 1 – školski pribor za 2020. godinu 08.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 3 – osiguranje službenih vozila za 2020. godinu 08.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 2 – osiguranje osoblja i djece 2020. godinu 08.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Usluge osiguranja - lot 1 – osiguranje imovine za 2020. godinu 08.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - lot 3 – proizvodi za čišćenje za 2020. godinu 08.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - lot 2 – pelene za djecu za 2020. godinu 08.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Higijenski artikli - lot 1 - proizvodi za ličnu higijenu djece za 2020. godinu 08.01.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka dnevnih i sedmičnih listova za potrebe Kantona Sarajevo u 2020. godini 08.01.2020
JU Biblioteka Sarajeva Pružanje usluga tehničko-fizičke zaštite odjeljenja Biblioteke za 2020. godinu 07.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka stolova i stolica za učionice 07.01.2020
JU Šumarski fakultet Usluge dezinfekcije u uništavanja štetočina 2019 07.01.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za autoelektriku -19 07.01.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za MB -19 07.01.2020
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kalcijevog hlorida CaCl2 za primjenu mokrog postupka -19 07.01.2020
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Nabavka-gradjevinski radovi za sanaciju mokrog cvora 07.01.2020
JU OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević Nabavka robe- stolice 07.01.2020
KJKP Gras d.o.o. Lot 1703 Rezervni dijelovi za vozila MERCEDES BENZ 07.01.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka industrijske mašine za sušenje veša 07.01.2020
JU Univerzitet u Sarajevu Odluka o poništenju postupka nabavke - Edukativni laboratorijski softver 07.01.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka opreme za potrebu kuhinje 07.01.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka 2 rutera za potrebe Zavoda 07.01.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka robe za potrebe reprezentacije Zavoda 07.01.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka slika za ispraćaj uposlenika Zavoda u penziju 07.01.2020
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka računara za Toksikološku lab. 07.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 3 - hrana za bebe za 2020. godinu 07.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 2 - medicinski materijal za 2020. godinu 07.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Lot 1 - lijekovi za 2020. godinu 07.01.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Pogonsko gorivo za 2020. godinu 07.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača_radovi na rekonstrukciji sanitarne i hidrantske vode_Grkarica 07.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke usluga redovnog mjesečnog održavanja softvera "Japet" 07.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru ponuđača za nabavku softvera "dokument menadžment"_MUP KS 07.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku hrane za službene pse 07.01.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka dnevnih novina - Odluka o pokretanju postupka JN 07.01.2020
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Nabavka interaktivnih tabli za javne škole na području Kantona Sarajevo 07.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka za nabavku reflektujućih prsluka i reflektujućih narukavlja 07.01.2020
Ministarstvo saobraćaja Održavanje ograda i nastrešnica od INOX materijala AISI 304 visoki sjaj na tramvajskim stajalištima javnog prijevoza putnika na području KS 07.01.2020
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Nabavka i isporuka kombinovanog frižidera sa zamrzivačem - Odluka o pokretanju postupka JN 07.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke auto guma_UP 07.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka_izbor ponuđača za nabavku građevinsko-zanatskih radova s podjelom na LOT-ove 07.01.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga iz Aneksa II dio B-neprioritetne usluge-restoranske usluge 07.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluge objave konkursa2 06.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluga stručnog obrazovanja 06.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka elektronske opreme (kamere) 06.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka stručnih usluga 06.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka kompjuterske opreme3 06.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići Nabavka usluga popravke i održavanja zgrade 06.01.2020
JU Srednjoškolski centar Hadžići nabavka materijala za platno 06.01.2020