Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Konkurentski zahtjev za javnu nabavku agregata za zavarivanje jačih konstrukcija 29.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Reagensi i potrošni materijal za određivanje krvnih grupa i otkrivanje ALO/AUTO antitijela 28.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Setovi za irigaciju i sukciju tokom laparoskopšskih operacija za pumpu Karl Storz 28.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 2, LOT 3, LOT 7 i LOT 16 28.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 17, LOT 23 i LOT 26 28.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 10 i LOT 13 28.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 11, LOT 12, LOT 15 i LOT 22 28.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 6 28.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 5 i LOT 20 28.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za operacije katarakte i za abdominalnu hirurgiju - LOT 1, LOT 4, LOT 8, LOT 9, LOT 14, LOT 18, LOT 19, LOT 21, LOT 24 I LOT 25 28.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i montaža prozora na visokom stacionaru, objekat O-I 28.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge edukacije 28.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge hotelskog smještaja radi edukacije 28.06.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka nabavke računarske opreme 28.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge edukacije 28.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge čišćenja dimnjaka i kotlova 28.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju klima uređaja 28.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge čišćenja dimnjaka i kotlova 28.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge hotelskog smještaja za potrebe edukacije 28.06.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Fizičko obezbjeđenje tokom održavanja maturske svečanosti 27.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Aparat za mjerenje intraokularne leće 27.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke printera za potrebe Službe za protokol Kantona Sarajevo 27.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za ustupanje usluga popravke vozila marke MUSO SSANG YONG 27.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za ustupanje usluga popravke vozila marke MUSO SSANG YONG 27.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za usluge popravke vozila marke FIAT 27.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge popravke vozila marke FIAT 27.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku i isporuku printera za potrebe Službe za protokol Kantona Sarajevo 27.06.2017
Fond Memorijala Usluge organizacije i realizacije projekta Mladi na putu života za potrebe manifestacije "Odbrane BiH-Igman" 23.06.2017
Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo Nabavka radova na izgradnji i sanaciji Sjevernog krila potkrovlja Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo 23.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Poništenje odluke za nabavku motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 2 23.06.2017
Ministarstvo privrede LOT 2 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta planiranja šumsko-uzgojnih mjera u područjima ugroženim od klizišta na području Kantona Sarajevo 23.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Poništenje odluke za nabavku motornih vozila za potrebe Kantonalne uprave za inspekcijske poslove - LOT 1 23.06.2017
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju šumskog mobilijara za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo 23.06.2017
Ministarstvo privrede LOT 1 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta izrade elaborata o usklađianju površina šuma i šumskih zemljišta za ŠGP "Igmansko" i ŠGP "Trnovsko" 23.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Poništenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge operativnih faza (proljetnih i jesenjih) obavezne preventivne sistematske deratizacije 2017-2019 23.06.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za nabavku mot.vozila za potrebe Ministarstva za rad, soc.politiku, raseljena lica i izbjeglice KS 23.06.2017
Ministarstvo privrede LOT 3 - Pružanje usluge nadzora nad realizacijom Projekta kartiranja šuma i šumskih zemljišta u GJ "Zujevina", ŠGP "Igmansko" na pedološkim, fitocenološkim i tipološkim osnovama 23.06.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranja i održavanja motornih vozila 22.06.2017
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranja i održavanja računarske i druge opreme 22.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Usluge osiguranja ljekara od opće odgovornosti i osiguranje od profesionalne odgovornosti ljekara; usluge osiguranja od nezgode za radnike - LOT 1 i LOT 2 22.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka HTZ opreme za potrebe svih OJ KCUS-a za 2017.godinu 21.06.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za svakodnevnu higijenu za potrebe svih OJ KCUS-a za 2017.godinu 21.06.2017
JU Prva bošnjačka gimnazija Medicinsko obezbjeđenje tokom održavanja matusrke svečanosti 21.06.2017
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka i isporuka lož ulja za grijnu sezonu 21.06.2017
JU Gimnazija Obala Kupovina terminala za kontrolu radnog vremena 21.06.2017
JU Gimnazija Obala Elektroinstalacijski radovi 21.06.2017
JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo NABAVKA POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA ZA POTREBE ZAVODA ZA 2017. GODINU 21.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Potrošni materijal za akutnu kontinuiranu venovensku hemodijafiltraciju (CVVHDF) za dvadeset dijaliznih tretmana 21.06.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Opravka timpanometra 21.06.2017
Općinski sud u Sarajevu Nabava Materijala za održavanje zgrade 21.06.2017