Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija '' 19.01.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 7 – uniforme za djecu i osoblje 19.01.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 6 – svečana maturalna odjeća 19.01.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 5 – čarape 19.01.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 4 – veš dječije pidžame i vreće za spavanje 19.01.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 3 – odjevni predmeti za sport i rekreaciju 19.01.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 2 – obuća 19.01.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka roba – odjeća, obuća za djecu i uniforme za djecu i osoblje – LOT 1 – odjeća 19.01.2018
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Nabavka kućanskog namještaja za potrebe opremanja Doma 19.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o odabiru '' Digitalne radio stanice za telemetriju i govor '' 19.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Direktni sporazum '' Hemijske analize uroraka vode 21 kom'' 19.01.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka servisiranja aparata Agilent GC 7890 MS 5975 za potrebe Toksikološke laboratorije JU Zavoda za medicinu rada Kantona Sarajevo 19.01.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo Nabavka uredskog multifunkcionalnog uređaja, crno – bijeli laserski A4 formata 19.01.2018
JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo NABAVKA SOFTVERA ZA POTREBE TOKSIKOLOŠKOG LABORATORIJA JU ZAVODA ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO 19.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku projektora za potrebe organa Kantona Sarajevo 19.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupak javne nabavke projektora za potrebe organa Kantona Sarajevo 19.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Nabavka i produženje licenci za AUTOCAD MAP '' 18.01.2018
JU OŠ "Džemaludin Čaušević" Nabavka školskih klupa 18.01.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke autodijelova 18.01.2018
JU Prva bošnjačka gimnazija Izrada natpisne table 18.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka i isporuka aparata za akutnu dijalizu za potrebe Klinike za hemodijalizu KCUS-a 18.01.2018
KJP ZOI 84 Nabavka radnih mašina za potrebe OJ Ski centar Bjelašnica/ Igman 18.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Rezervni dijelovi za odmuljne pumpe, rezačice, vibronabijače, pneumatske pištolje, autodizalice, kosilice, agregate '' 18.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Nabavka opreme za pripremu za saniranje curenja '' 18.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Mješač za filtersko postrojenje '' 18.01.2018
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o poništenju '' Svjetiljke sa priborom '' 18.01.2018
JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo JUZZJZKS Odluka o pokretanju postupka nabavke guma za vozila 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku mašina i alata za potrebe Kantona Sarajevo 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za ustupanje poslova periodičnog pregleda protivpožarnih aprata i hidrantske mreže u objektima Kantona Sarajevo 18.01.2018
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku promotivnog materijala sa logom policije 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku i montažu ulaznih vrata za potrebe organa Kantona Sarajevo 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za nabavku mašina i alata za potrebe Kantona Sarajevo 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku elektro materijala 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i montaže ulaznih vrata za potrebe organa Kantona Sarajevo 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku, isporuku i ugradnju klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke elektro i vodo materijala 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku telefonskih aparata 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za nabavku, isporuku i ugradnju klima uređaja za potrebe organa Kantona Sarajevo 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za LOT 3 - Papir i papirna konfekcija 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku kafe aparata za potrebe bifea Kantona Sarajevo 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke telefonskih aparata 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za LOT 1 - Dijelovi i pribor fotokopirnih i laserskih aparata 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za usluge ugradnje zaštitne folije na sl.vozilu organa Kantona Sarajevo 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i isporuke kafe aparata za potrebe bifea Kantona Sarajevo 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za ustupanje usluga tekućeg održavanja kopir aparata Kantona Sarajevo 18.01.2018
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru ponuđača za LOT 2 - Raznovrsni kancelarijski materijal 18.01.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge nadzora nad izvođenjem radova na projektu u općini Orašje Izgradnja hladnjače za voće 17.01.2018
Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. Sarajevo Usluge provođenja revizije za potrebe projekta Challenge to Change 17.01.2018
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge provjere vrijednosti imovine objekata KCUS-a od strane sudskog vještaka arhitektonske ili građevinske struke 17.01.2018
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe stručna literatura za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 17.01.2018