Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za izradu programa zaštite divljači za period od 10 godina za nelovne površine na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo 30.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji dijela objekta Druge policijske uprave MUP-a KS 30.12.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za izvođenje podpolagačkih i molersko-farbarskih radova u službenim prostorijama KJU za zaštićena prirodna područja 30.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku setova za provjeru alkohola u krvi i urinu 30.12.2016
JU Zaštićena prirodna područja KS Odluka o izboru ponuđača za nabavku i isporuku zimskih službenih uniformi za nadzornike i čuvare zaštićenih prirodnih područja 30.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zaključak o obustavi otvorenog postupka nabavke pancira za potrebe Uprave policije MUP-a KS 30.12.2016
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu POJASNJENJE I IZMJENE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA NABAVKU SPECIJALNOG VOZILA ZA PROBIJANJE I CISCENJE KANALIZACIJE 29.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke roba - nabavka alarma za vozilo 29.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Nabavka parkomata za naplatu korištenja parkinga i uređaja za kontrolu 29.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o pokretanju postupka nabavke roba - nabavka sefa 29.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku službenih motornih vozila za potrebe MUP-a KS 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku taktičkih uniformi ACU i taktičkih čizama 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sistemskih jedinica sa fotoregistracijom za mjerenje brzine i prolaska kroz crveno svjetlo 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pancira za potrebe Uprave policije MUP-a KS 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba za nabavku rezervnih dijelova za funkcionisanje radio-veze 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stolica i ostalog kancelarijskog namještaja za potrebe MUP-a KS 28.12.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanje postupka nabavke pružanja ugostiteljskih usluga za potrebe savjetovanja 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugrandju stolarije na objektu PS Stari Grad Sarajevo 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja za potrebe Druge PU i Jedinice za saobraćaj MUP-a KS 28.12.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Pokretanjeu postupka nabavke usluga sudskog vještaka arhitektonske struke 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju konkurentskog postupka "Nabavka ručnih satova za penzionisane službenike MUP-a KS" 1 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme i dijelova za potrebe Jedinice za specijalističku podršku MUP-a KS 28.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku fluorescentnih prsluka sa natpisom "POLICIJA" 28.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju javne nabavke softverskog rješenja za vođenje baze podataka o ostvarenim sportskim rezultatima učenika osnovnih i srednjih škola u KS 27.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o pokretanju javne nabavke multifunkcisjkih uređaja za MONM KS 27.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o javnoj nabavci usluge edukativnog programa "Problem pretilosti djece u školama KS" putem direktnog postupka 26.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o javnoj nabavci obavještajnih panoa za škole putem direktnog postupka 26.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o javnoj nabavci 7 projektora za potrebe vrtića JU Djeca Sarajeva putem direktnog postupka 26.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o poništavanju postupka javne nabavke sigurnosnih golova- LOT 2 -Rukometni golovi 23.12.2016
Ministarstvo saobraćaja Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 23.12.2016
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke sigurnosnih golova- LOT 1 -Golovi za mali nogomet 23.12.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Postupka nabavke usluga sudskog vještaka građevinske struke 23.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn 1 22.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za kontrolu radnog vremena 22.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Izvođenje radova na elektroinstalacijama u zgradi Kantona Sarajevo 22.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka, isporuka i montaža opreme za kontrolu radnog vremena 22.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn za dodatne radove na elektroinstalacijama u zgradi Kantona Sarajevo 22.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o otkazivanju postupka jn 22.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Informacija o pokretanju postupka jn za dodatne radove na elektroinstalacijama u zgradi Kantona Sarajevo 22.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka novogodišnje galanterije 22.12.2016
Stručna služba za zajedničke poslove Odluka o pokretanju postupka jn 2 22.12.2016
Ministarstvo za boračka pitanja Odluka o pokretanju postupka javne nabavke čestitki sa kovertama za potrebe Ministarstva za boračka pitanja 21.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Zaključak o obustavi postupka "Nabavke službenih motornih vozila za potrebe MUP-a Kantona Sarajevo 21.12.2016
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja uposlenika 21.12.2016
Fond Memorijala usluge izrade izlozbenog dijela - Panoi porodice Kolar 20.12.2016
Fond Memorijala Izvođenje radova na zamjeni prozora na upravnoj zgradi Fonda memorijala 20.12.2016
Fond Memorijala Nabavka LED monitora 20.12.2016
Fond Memorijala Izvođenje radova na rekonstrukciji platoa i podzida ispred upravnih zgrada Fonda memorijala, ulica Širokac broj: 20 i 22.- pregovarački bez objave 20.12.2016
Fond Memorijala Izvođenje radova na rekonstrukciji platoa i podzida ispred upravnih zgrada Fonda memorijala ul. Širokac br.20 i br.22 20.12.2016
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo Odluka o poništavanju postupka izrada elaborata podzemna garaža Kolodvorska 19.12.2016