Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Potrosni materijal lot1 2020 25.08.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Vulkanizerske usluge 2020 25.08.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Topli i hladni napici lot2 Hladni napici 25.08.2020
JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Topli i hladni napici lot1 topli napici 25.08.2020
Ministarstvo saobraćaja Smart parking sistem- detekcija slobodnih parking mjesta 25.08.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 47/20 Lot 2 Servis rovokopača JCB u garantnom roku 24.08.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 47/20 Lot 1 Opravka rovokopača JCB u garantnom roku 24.08.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 64/20 Ispitivanje i opravke glave motora 21.08.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija, mobilna internet konekcija i e- mail hosting (LOT 3 - mobilna internet konekcija 10/10 Mbs) 21.08.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 41/20 - Digitalne radio stanice za telemetriju i govor 20.08.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” građevinski materijal-2020 20.08.2020
KJP Televizija Kantona Sarajevo d.o.o. Nabavka usluge: stalna internet konekcija, mobilna internet konekcija i e- mail hosting 20.08.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Obavijest o obustavljanju postupka javne nabavke vatrogasne opreme za lot 1. vatrogasne mlaznice i nastavci za pjenu kucz 20.08.2020
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Radovi na izgradnji nadstrešnice sa objektom za kontrolu pristupa na Glavnoj kapiji KCUS-a 20.08.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. KZ 49/20 - "Servis laboratorijskih instrumenata" 20.08.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. 46/20 - "Separacija" 19.08.2020
KJP ZOI 84 NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA.. 19.08.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za javnu nabavku tonera, ketridža i ribona 19.08.2020
KJP ZOI 84 NABAVKA SKI KARATA ZA SISTEM SKI DATE SD 370 19.08.2020
KJP ZOI 84 NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA STARE SKI LIFTOVE'' 19.08.2020
KJP ZOI 84 NABAVKA SAJLE ZA SKI LIFTOVE 18.08.2020
KJP ZOI 84 SERVISIRANJE DVOSJEDNE ŽIČARE NA MALOM POLJU GENERALNI REMONT 18.08.2020
KJP ZOI 84 GRAĐEVINSKI RADOVI NA SKI STAZAMA I TRASAMA SKI LIFTOVA 18.08.2020
KJP ZOI 84 IZGRADNJA GARAŽE ZA ŠESTOSJEDNU ŽIČARU 18.08.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” ĐAČKE UŽINE 2020 18.08.2020
KJP ZOI 84 NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA MAŠINE ZA UREĐENJE SKI STAZA 18.08.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” DEZINFEKCIJA,DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 2020. 18.08.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke pjene za gašenje plamena kucz 18.08.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o poništenju postupka javne nabavke servisiranja motornih vozila 17.08.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - redovno održavanje motornih vozila u garantnom roku za potrebe UP 17.08.2020
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izvođenje radova tekućeg održavanja - sanacije na dijelovima platoa + 640 i Vidikovac i na pristupnoj stazi s postamentom spomenika Žena borac, Spomen park Vraca u Sarajevu 17.08.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” PROTIVPROVALNO,PROTIVPOŽARNO I PANIK OBEZBJEĐENJE 17.08.2020
JU Ekonomski fakultet Nabavka električne energije za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 17.08.2020
JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Kreveti i madraci 14.08.2020
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. DS 47/20 - "Nabavka i ugradnja klima uređaja" 14.08.2020
KJP Sarajevo-šume d.o.o. Nabavka - Usluge revizije FSC Certifikata - 2141/20 14.08.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke vatrogasnih zaštitnih kaciga kucz 13.08.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 3. vatrogasne armature, alat i oprema u postupku javne nabavke vatrogasne opreme kucz 13.08.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za lot 2. - vatrogasne potisne cijevi u postupku javne nabavke vatrogasne opreme kucz 13.08.2020
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o poništenju lot-a 1. - vatrogasne mlaznice i nastavci za pjenu u postupku javne nabavke vatrogasne opreme kucz 13.08.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - servis motornih vozila za potrebe UP MUP KS (lot 1 i lot 2) 13.08.2020
JU OŠ “Druga osnovna škola” SMEĆE 01/20 13.08.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 2 17-11-29100 13.08.2020
Stručna služba za zajedničke poslove Nabavka i isporuka računara i računarske opreme KS - LOT 1 17-11-29100 13.08.2020
Ministarstvo saobraćaja Dodatni radovi na projektu Rehabilitacije dijela X transverzale, dionica: raskrsnica sa Ulicom Bulevar Meše Selimovića-raskrsnica sa Ulicom Džemala Bijedića, L=120,0 m 13.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 2.-Tjestenina, brašno i proizvodi od brašna 12.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 1.-Hljeb i peciva 12.08.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka - usluga objave oglasa u dnevnim novinama 12.08.2020
JU Ekonomski fakultet Nabavka tonera za laserske štampače/faksimil uređaje) za potrebe Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 12.08.2020
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli okvirnog sporazuma za nabavku jednokratnih troslojnih zaštitnih maski 12.08.2020