Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe-bojler za potrebe Kantonslnog suda u sarajevu 06.10.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe -higijenski potrošni materijal 06.10.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge servisiranje kopir aparata 06.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke kompleta službene odjeće za državne službenike i namještenike MUP-a KS 06.10.2017
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama BiH od 18.09.2017 06.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke hrane za službene pse 06.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke fotomaterijala 06.10.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o pokretanju postupka javne nabavke lož ulja 06.10.2017
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Nabavka kancelarijski namještaj za JU DZ KS 05.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Izrada loga i znaka Sarajevogas u cvjetnom 05.10.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe računarska oprema 05.10.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka robe kancelarijski namještaj za potrebe kantonalnog suda u sarajevu 05.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Održavanje licenci za Oracle 05.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za izvođenje radova na el.instalacijama u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo 05.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stručne literature 05.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke stručne literature 05.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za nabavku i ugradnju svjetiljki za potrebe šalter sale i dijela Pisarnice 05.10.2017
Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Odluka o pokretanju postupka javne nabavke i isporuke garderobnih ormara za vatrogasce 05.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku aparata za gašenje početnog požara 05.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za izvođenje radova na el.instalacijama u centralnoj zgradi Kantona Sarajevo 05.10.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke i ugradnje svjetiljki za potrebe šalter sale i dijela Pisarnice Kantona Sarajevo 05.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Čiščenje i održavanje higijene u PTO B 04.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Klima uređaj 04.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Konsultantske usluge-računov 04.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Čelična konstrukcija za skladi 04.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Roba za hortikulturu 04.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge ifrara 04.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Izgradnja nadstrešnice 04.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Roba za tombolu za dan 04.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Ugostiteljske usluge Dan Preduzeca 04.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Usluge pristupa prava korištenja 04.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Dodatne kolicine kancelarijskog namjestaja 04.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Očitanje gasa 04.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Kancelarijski namjestaj 04.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Vozila na pogon gas 04.10.2017
JU Muzej Sarajeva Štampanje kataloga 04.10.2017
JU OŠ "Hasan Kikić" Parketarski radovi 04.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Građevinski radovi na is 04.10.2017
JU Muzej Sarajeva Kolektivno osiguranje uposlenika J.U.Muzej Sarajeva 04.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Zaštita na radu lot2 04.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Zaštita od požara lot1 04.10.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge audio video snimanje za potrebe kantonalnog sud a 04.10.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka rebe štampani materijal 04.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Elektromaterijal sg 04.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za mjernu opr 04.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka usluga revizije godišnjih izvještaja za 2017.god 04.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka sredstava za svakodnevnu higijenu za potrebe svih OJ KCUS-a za 2017.godinu-Deterdžent za pranje posuđa 04.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka jogi dušeka, madraca, kanti 04.10.2017
KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo Povremene popravke na v 04.10.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Nabavka HTZ opreme za potrebe svih OJ KCUS-a za 2017.godinu-Ponovljeni postupak 04.10.2017