Pokretanje i tok javnih nabavki

Organizacija Nabavka Datum
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- USLUGA OGLAŠAVANJA FPN 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA- USLUGA KOPIRANJA FPN 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Odluka o pokretanju postupka- Iznajmljivanje softvera za računovodstvo 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Odluka o pokretanju postupka- nabavka tonera FPN 28.12.2017
JU OŠ "Avdo Smailović" Nabavljanje opreme 1 28.12.2017
JU OŠ "Avdo Smailović" Nabavka opreme1 28.12.2017
JU Fakultet političkih nauka UNSA Odluka o pokretanju postupka- Cvjetni aranžmani FPN 28.12.2017
JU OŠ "Skender Kulenović" Nabavka digitalnog snimača sa IP kamerama za videonadzor 28.12.2017
JU OŠ "Skender Kulenović" Nabavka projektora 1 28.12.2017
JU OŠ "Skender Kulenović" Sistematski pregled svih uposlenika škole1. 28.12.2017
JU OŠ "Umihana Čuvidina" Kancelarijski materijali 1 28.12.2017
KJKP Tržnice-Pijace d.o.o. Sarajevo "Nabavka usluga štampanja reklama i promocije za potrebe Preduzeća" 28.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku uređaja i alata za potrebe auto servisa 28.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku ostalih kancelarijskih mašina 28.12.2017
Ministarstvo unutrašnjih poslova Odluka o provođenju postupka dodjele ugovora za nabavku auto guma nestandardnih dimenzija 28.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju MUT 27.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju FAUN 27.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka mjenjača za vozilo MAN 27.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Javna nabavka robe – 10 čunjeva za obilježavanje parking prostora u ulici Šenoina koji obezbjeđuje Odjeljenje sudske policije sudova KS, za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu 27.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ost.rez.dije.za održ.vozila i mehanizacije - ležajevi i semserinzi 27.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Javna nabavke usluge – bojenje i montaža rampi na stepenicama (prilagođavanje stepeništa na I spratu prema Aneksu i IV sprat kod lifta) za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu. 27.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Nabavka usluge održavanja i servisiranja vatrodojavnog sistema za potrebe Kantonalnog suda u sarajevu 27.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka specijalnog vozila za održavanje sa svim instaliranim priključcima 27.12.2017
KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Odluka o izboru '' Kompenzatorska baterija suha, ampermetri, strujni trafoi '' 27.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odijela za komunalnog i građevinskog radnika 27.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za MB-Unimog 27.12.2017
JU OŠ "Avdo Smailović" Usluge sanacije hidranta u školi 27.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge prepravke prozora 27.12.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka električnog vozila za prikupljanje otpada 27.12.2017
JU Srednjoškolski centar Hadžići Usluge prevoz aučenika i profesora na relaciji Hadžići-Mostar-Hadžići 27.12.2017
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka tonske opreme za potrebe JU NPS 27.12.2017
JU OŠ Ćamil Sijarić Kompjuterska oprema. 27.12.2017
JU OŠ “Grbavica II” Sistematski pregled svih uposlenika škole, 27.12.2017
JU OŠ “Grbavica II” Molersko-farbarski radovi u školi 27.12.2017
JU OŠ “Grbavica II” Radovi na sanaciji staklenih prizmi 27.12.2017
Kantonalni sud u Sarajevu Javna nabavke robe –bojlera za potrebe Kantonalnog suda u Sarajevu ( uprava suda) 27.12.2017
JU Klinički Centar Univerziteta u Sarajevu Usluge održavanja mašina za pranje podova proizvođača Numatic 27.12.2017
JU Treća gimnazija Sistematski pregled zaposlenika 1 27.12.2017
JU Centar "Vladimir Nazor" Kancelarijski materijal 1 27.12.2017
JU Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš" Nabavka i instalacija sistema kontrole pristupa i evidencije radnog vremena 27.12.2017
JU Centar "Vladimir Nazor" Kupovina kosilice 27.12.2017
JU Centar "Vladimir Nazor" Zdravstveni pregled svih školskih uposlenika 27.12.2017
JU OŠ Ćamil Sijarić Nabavljanje elektronske opreme 27.12.2017
JU OŠ Ćamil Sijarić Zdravstveni pregled školskih uposlenika 27.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 2 - osiguranje opreme 27.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 1 osiguranje objekata 27.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge tek.održavanja računara i rač.opreme KS u 2018. godini 27.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove P0kretanje postupka javne nabavke za usluge tek.održavanja telefona, tel.centrala i tel.mreže KS 27.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Pokretanje postupka javne nabavke za usluge pranja vozila i vulkanizerskih usluga za vozila KS u 2018. godini 27.12.2017
Stručna služba za zajedničke poslove Izbor ponuđača za LOT 2 - kasko (ful) osiguranje vozila 27.12.2017