Pretraga

Ukupno 204
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge tekućeg održavanja zgrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.12.2019 4200,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Školski namještaj. I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2019 6973,20 6973,20 " ProTim" d.o.o. Sarajevo 4202459050007
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Obrazovna oprema za informatiku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 3999,06 3999,06 "R&S" d.o.o Sarajevo 4200056290005
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka školskog namještaja I Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.11.2019 6973,20
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka obrazovne opreme za informatiku Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2019 3999,06
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni dopuni Odluke o Planu nabavki za 2019. Plan nabavki 20.12.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prevoza učenika željeznicom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.10.2019 170,40
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka ostalih usluga-ulaznice za učenike Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2019 115,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš CNC mašina- glodalica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.09.2019 10230,00 21.10.2019 11969,10 11969,10 DIZART D.O.O.SARAJEVO 420199008003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge reklame Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.11.2019 220,26
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za praktičnu nastavu frizerske struke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.11.2019 1154,15
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Administrativni materijal 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 1919,08 1919,08 "R&S" d.o.o Sarajevo 4200056290005
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga prijevoza učenika I Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.10.2019 260,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge sanitarnog pregleda radnika škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2019 940,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Materijal za praktičnu nastavu maš.str. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 1758,60 1758,60 LIŠĆEVICA-PROMET D.O.O. 4200571140008
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Obrazovni materijal-potrepštine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.09.2019 272,40
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka administrativnog materijala 1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2019 1919,08
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za praktičnu nastavu maš.str. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.10.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održavanje školske zgrade Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.10.2019 201,40
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga osig.učenika škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2019 2070,00 2070,00 " SARAJEVO-OSIGURANJE" DD SARAJEVO ID 4200326930184
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usl. osiguranja učenika škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.09.2019 2070,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usl. objave oglasa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.09.2019 293,96
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge reprezent. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.08.2019 516,50
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka kompjuterskih potrepština,materiijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.08.2019 999,83
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka obrazovnog materijala za kozmetičare Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.09.2019 1052,51
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga sistematskog pregleda zaposl. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 2773,00 2773,00 JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka edukativne CNC mašine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.09.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Realizacija tekućeg održavanja zgrade-zamjena vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2019 5173,82 5173,82 ELOX-BH D.O.O. HRASNICA-ILIDŽA ID 4201056660003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Tekuće održavanje zgrade-zamjena vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.06.2019 5173,82
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Kompjuterska oprema-k Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 2999,66 2999,66 "EUROCOMPANY" D.O.O Donja Dubica ID 4254064780006
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge sisitematskog pregleda radnika škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka korištene komjuterske opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.05.2019 2999,66
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš usluge reprezentacije I Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 156,50
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga oglašavanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.05.2019 115,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga prijevoza učenika i zaposl.škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 1200,00 1200,00 " CENTROTRANS-EUROLINES" D.D. SARAJEVO ID 4200153220003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga održavanja i servisiranja nadzornih sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 1719,90 1719,90 " UNILAB" D.O.O SARAJEVO ID 4200054160007
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga sanacije krova na učeničkim radionicama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 2028,78 2078,78 " HAKE" D.O.O ILIJAŠ ID 4200834250008
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni Plana nabavki za 2019 Plan nabavki 03.06.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nab. edukativne CNC mašine- glodalice( ponovni postupak) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.06.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge putničke agencije za posjetu učenika Zagrebu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 2000,00 2000,00 " GRANDTOURS" D.O.O. ZENICA
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka matičnih kjniga i obrazaca Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.05.2019 839,48
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prevoza učenika na proljetni kros Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.04.2019 220,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usl.oglašavanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2019 518,31
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka nastavnih pomagala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.04.2019 175,50
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka edukativne CNC mašine-glodalice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.05.2019
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održavanje opreme, Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.02.2019 402,98
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prevoza učenika za praksu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.04.2019 360,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka bezalkoholnih pića za Dan škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2019 140,05
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge reprezentacije za Dan škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.04.2019 711,50
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prijevoza učenika I Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.04.2019 1200,00
Ukupno po stranici 48600,55 46584,20 46634,20