Pretraga

Ukupno 204
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš usluga unajmljivanja opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2018 965,25 ECOTON D.O.O.SARAJEVO ID 420010371
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka mater.za održavanje opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.02.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Navavka usluge unajmljivanja opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.02.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja i servis.vatrogasnih aparata i hidranata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.02.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge odžavanja i servis.nadzornih sistema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.02.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o usvajanju Plana nabavki za 2018.godinu Plan nabavki 30.01.2018
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Ostala oprema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 1277,07 1277,07 " PRAKTIK" DOO 420058404002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka ostale opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2017 1277,07
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Kancelarijski i ostali materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 1612,11 1612,08 "R & S" DOO 4200056290005
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.12.2017 1612,08
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Namještaj za kancelarije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 2995,00 2995,00 "INTERLIGNUM" D.O.O. ID 40008241000
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka namještaja za kancekarije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.12.2017 2995,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za praktičnu nastavu mašinske struke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 940,50 940,50 "LIŠČEVICA-PROMET" DOO ILIJAŠ 4200571140008
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Radovi na ugradnji lifta Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.12.2017 49666,50 49666,50 EURO LIFTING DOO SREBRENIK 4218240890003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Materijal za odžavanje opreme-dijelovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2017 1420,00 1420,00 "RIKET" D.O.O SARAJEVO 4200567030001
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga održavanje opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2017 1126,71 1126,71 " PROVING INŽINJERING" DOO 4200290480004
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga osiguranja učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2017 1755,25 1755,25 "SARAJEVO-OSIGURANJE" D.D. 4200326930184
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni plana nabavke II Plan nabavki 13.11.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova za ugradnju lifta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.11.2017 49666,50
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge održavanja-zamjena opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.11.2017 1126,71
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala-rekvizita za sport Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2017 888,97 888,97 " IVABO" DOO 4201049610009
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za održavanje opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.11.2017 1420,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge osiguranja učenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prevoza učenika I Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2017 150,00 10.10.2017 150,00 150,00 O:Š."ĐULISTAN" ILIJAŠ ID 4200802300003
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka materijala za dekoraciju službenih prostorija-zavjesa Pokretanje i tok postupka 03.03.2017 2128,65
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga sistematskog pregleda zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.08.2017 1786,00 1786,00 JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO 4200174570004
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Računarska oprema Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.07.2017 3411,72 3411,72 "R & S" DOO 4200056290005
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš nabavka projektora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.07.2017 3428,10 3428,10 "R & S" DOO 4200056290005
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka laptopa I Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.07.2017 15249,00 15249,00 TERABAJT DOO SARAJEVO 4201507260004,
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge sistematskog pregleda zaposlenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.07.2017 1862,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga krečenja-molersko farbarski radovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2017 1479,00 1479,00 MFR" KOKOLR "
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge krečenja-molersko farbarski radovi Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.07.2017 1479,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Namještaj-stolovi za računare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2017 2141,02 2141,02 " Studio Enterijeri" d.o.o.
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka namještaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2017 2141,02
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge pregleda sredstava za rad Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2017 561,60
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavke usluge obuka zaposlenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2017 280,10
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prevoza Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2017 900,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Usluga izrade Plana zaštie od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2017 1497,60 1497,60 "Vatrosisitemi" d.o.o.Sarajevo
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge izrade Plana zaštie od požara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.06.2017 1497,60
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka računarske opreme,laptopa i projektora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.06.2017 22088,82
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Sredstva i materijal za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 2058,85 2058,85 Svjetlost Sars dd 4200191820081
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka sredstava i materijala za čišćenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2017 2058,85
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge prevoza učenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.05.2017 340,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Odluka o izmjeni i dopuni odluke o planu nabavki za 2017. Plan nabavki 29.05.2017
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge reprezentacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.04.2017 598,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Pokretanje postupka Nabavka radova na rekonstrukciji i opremanju prostorije za arhivu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.03.2017 3894,00
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka radova na rekonstrukciji i opremanju prostorije za arhivu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2017 3894,00 3894,00 Z.O.R.Bravarija "Tufo" Sarajevo ID:43004484300004
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge objavljivanja oglasa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2017 414,65
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka usluge unajmljivanja sale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2017 3000,00 1497,60 JU KSC I RADIO ILIJAŠ ID 4200455660002
JU Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", Ilijaš Nabavka obrazovnog materijala za heminju Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.03.2017 513,44
Ukupno po stranici 99005,09 100742,65 98274,97