Pretraga

Ukupno 733
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pretplatničke usluge-19- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 1754,00 07.01.2019 1754,00 Oslobođenje Servisi d.o.o. Sarajevo, 4202263820009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pretplatničke usluge-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 1755,97 07.01.2019 1755,97 Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo, 4200934630002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka računara i printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 1748,53 07.01.2019 1748,53 1748,53 IMTEC d.o.o. Sarajevo, 4200918780002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga izrade inventurnih pločica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2019 1287,00 24.01.2019 1287,00 1287,00 Grafika NIN Sarajevo, 4300406270007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cijevi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 3401,05 28.12.2018 3401,05 3401,05 Peštan PDC Sarajevo, 4401164860085
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Opravka vrata na odlagalištu otpada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 4188,00 25.12.2018 4188,00 4188,00 Alu-Sar Sarajlić o.r. Srebrenik, 4310598790004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo I Nadzorni audit (ISO 9001:2015) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 5850,00 25.12.2018 5850,00 5850,00 DQS-BH-BHcert d.o.o. Sarajevo, 4200941330006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Isporuka i ugradnja rez.dijelova, kao i usl.održ.sistema tehničke i sistemske zaštite prostora i objekata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.01.2019 17321,85 Middle Point Electronics d.o.o. Sarajevo, 4200148570004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka crijeva za hidrauliku, zrak i vodu- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.01.2019 35100,00 ZULEX doo Sarajevo, 4200421410007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga baždarenja i opravke tahografa-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2019 28361,27 CENTROTRANS – EUROLINES d.o.o. Sarajevo, 4200153220003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke kočionih kliješta-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.01.2019 11700,00 HEN d.o.o. Sarajevo, 4218094110009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke kočionih kliješta-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2018 11700,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka Euro dizela EN590- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.01.2019 1983599,99 Hifa petrol d.o.o. Sarajevo, 4200999090005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka Euro dizela EN590 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.07.2018 1983599,99
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PAUK vozila:: Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.01.2019 233766,00 A.C.l. d.o.o. Sarajevo, 4201926310003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PAUK vozila: Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.11.2018 233766,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka radova za izgradnju boksa za prihvat građ.mat. i natkrivenog boksa za smještaj reciklažnog materijala, izgr. int. saobraćajnice sa potpornim zidovima do separatora- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.03.2019 201682,55 ALMY GRADNJA d.o.o. Zenica, 4218557740007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka radova za izgradnju boksa za prihvat građ.mat. i natkrivenog boksa za smještaj reciklažnog materijala, izgr. int. saobraćajnice sa potpornim zidovima do separatora Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.11.2018 201682,55
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izmjena plana javnih nabavki 01.02.2019. Plan nabavki 01.02.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na elektroinstalacijama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 2143,44 25.12.2018 2143,44 2143,44 Manner comerce d.o.o. Sarajevo, 4200181510009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pokloni za penzionere - ručni satovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 2808,00 18.12.2018 2808,00 2808,00 GOLDTIME d.o.o. Sarajevo, 4200341650007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka alata: Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 2154,40 25.12.2018 2154,40 2154,40 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo, 4200162210002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nihalne veze Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 6895,75 03.12.2018 6895,75 6895,75 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na zamjeni i montaži novih plinskih boilera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 2590,38 06.12.2018 2590,38 2590,38 CLIMA TRADE d.o.o. Sarajevo, 4200097130004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Arhitektonsko-tehničke usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2018 4914,00 28.11.2018 4914,00 GEOPROF d.o.o. Sarajevo, 4200103470009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izvođenje građ.radova na odv.povr.i otpadne vode sa platoa Reciklažnog dvorišta- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.12.2018 57914,95 BBM d.o.o. Sarajevo, 4200096910006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izvođenje građ.radova na odv.povr.i otpadne vode sa platoa Reciklažnog dvorišta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.10.2018 57914,95
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam gredera--- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.12.2018 5709,60 BOSMAN d.o.o.Sarajevo, 4200329520009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka sredstava za higijenu;; Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.12.2018 11693,80 GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo, 4200199130009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka sredstava za higijenu; Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.10.2018 11693,80
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge fiksne telefonije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.12.2018 10338,17 BH TELECOM dd Sarajevo, 4200211100005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka armature za vodovodnu instalaciju- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.12.2018 17257,50 VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad, 4281210160004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskog alata--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.12.2018 21849,83 SENIGOR d.o.o. Sarajevo, 4200909100007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PVC cijevi visoki kvalitet SN8- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.12.2018 46800,00 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša, 4263443950007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PE, HD i PVC cijevi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.12.2018 14040,00 PEŠTAN d.o.o. Laktaši, 4401164860000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozila Goupil Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.12.2018 17550,00 GRADATIN d.o.o. Sarajevo, 4201231250000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga pjeskarenja šasije, kabine i dodatne opreme na vozilima- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 8928,11 HABENEX d.o.o. Sarajevo, 4200507720009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke hladnjaka- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 39195,00 Autohladnjak Gabeljic d.o.o. Sarajevo, 200540000003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke i tapaciranja sjedišta i kabina- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 9126,00 Nurija Zeljkovic o.t.d.d. Sarajevo, 4300761170005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke turbo punjača--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 35100,00 Autohladnjak Gabeljic d.o.o. Sarajevo, 200540000003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga obrade radilica, glava motora i ubacivanje klipova sa karikama u košuljice motora- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 9915,75 OMC d.o.o. Vogošća, 4200185000005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga obrade metala i izrada gumenih brisača kod autosmećara- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 35100,00 OMC d.o.o. Vogošća, 4200185000005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke hidrauličnih cilindara- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2018 19733,22 TERMIKA d.o.o. Zenica, 218028670001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Fap- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.12.2018 35100,00 SINHRON d.o.o. Sarajevo, 4200012080003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Fap Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.10.2018 35100,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Renault- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.12.2018 58500,00 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Renault Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.09.2018 58500,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cipela za komunalne redare i za uposlenike RJ saobraćaj u mirovanju--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.12.2018 13162,50 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Uniforme za radnike obezbjeđenja--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.12.2018 21563,10 KIMEEL d.o. Sarajevo, 4201509550000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kanti za otpad;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.12.2018 80028,00 GRADATIN d.o.o. Sarajevo, 4201231250000
Ukupno po stranici 2635447,81 3121627,71 33066,55