Pretraga

Ukupno 1010
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ručnih satova za penzionere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2019 2983,50 26.12.2019 2983,50 2983,50 GOLDTIME d.o.o. Sarajevo, 4200341650007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kalendara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2019 2808,00 19.12.2019 2808,00 2808,00 EXCLUSIVE d.o.o. Zenica, 4218000400009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke pumpe visokog pritiska Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 1430,91 17.10.2019 1430,91 1430,91 BOSCH D.S. DŽER d.o.o. Mostar, 4227531000004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PVC vrata - pogon Građenje /12 kom/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 2358,99 19.12.2019 2358,99 2358,90 DOM-a d.o.o. Sarajevo, 4201248060000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Kalibracija klipne pipete i kalibracija vage - RCUO Smiljevići Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2019 6322,63 21.11.2019 6322,63 Controlmatik BH d.o.o. Sarajevo, 4201103840007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka hidro-motora za utogvarivač NEW HOLAND Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2019 1872,00 18.11.2019 1872,00 1872,00 BH Master Company d.o.o. Visoko, 4218768950008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka robe za rekonstrukciju toaleta u pogonu Građenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2019 1776,20 03.12.2019 1776,20 1776,20 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo, 4200162210002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izrada projekta sadržaja i objekta deponije Smiljevići - hidrofaza- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.12.2019 2574,00 TQM d.o.o. Lukavac, 4209977290008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izrada projekta sadržaja i objekta deponije Smiljevići - hidrofaza Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.10.2019 2574,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o vršenju usluga obavljanja predrevizorskih radnji i revizije finansijskog izvještaja-19-; Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.12.2019 11700,00 GRANT THORNTON d.o.o. Banja Luka, 4403514340007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka sredstava za higijenu-; Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.12.2019 11693,80 GOLD MIGNON d.o.o. Sarajevo, 4200199130009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o vršenju usluge fiksne telefonije -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.12.2019 17538,30 BH TELECOM dd Sarajevo, 4200211100005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o vršenju usluge fiksne telefonije -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.08.2019 17538,30
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka armature za vodovodnu instalaciju-; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2019 17257,50 VODOSKOK d.o.o. Tomislavgrad, 4281210160004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskog alata-; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.12.2019 21849,83 SENIGOR d.o.o. Sarajevo, 4200909100007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PVC cijevi visoki kvalitet SN8-; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.12.2019 46800,00 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša, 4263443950007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PE HD i PVC cijevi--; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.12.2019 14040,00 Peštan PDC Sarajevo, 4401164860085
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za motorna vozila Renault-; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.12.2019 58500,00 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga pjeskarenja šasije, kabine i dodatne opreme na vozilima; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.12.2019 8928,11 HABENEX d.o.o. Sarajevo, 4200507720009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usaluge opravke hladnjaka-; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.12.2019 39195,00 AUTOHLADNJAK GABELJIĆ d.o.o. Sarajevo, 4200540000003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke i tapaciranja sjedišta i kabina-; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.12.2019 9126,00 Nurija Zeljkovic o.t.d.d. Sarajevo, 4300761170005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke turbo punjača-; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.12.2019 35100,00 AUTOHLADNJAK GABELJIĆ d.o.o. Sarajevo, 4200540000003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga obrade radilica, glava motora i ubacivanje klipova sa karikama u košuljice motora-; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.12.2019 9915,75 OMC d.o.o. Vogošća, 4200185000005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga obrade metala i izrada gumenih brisača kod autosmećara-; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.12.2019 35100,00 OMC d.o.o. Vogošća, 4200185000005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke hidrauličnih cilindara-; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.12.2019 19733,22 TERMIKA d.o.o. Zenica, 218028670001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cipela za komunalne redare i za uposlenike RJ saobraćaj u mirovanju-; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.12.2019 13162,50 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uniformi za radnike obezbjeđenja--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2019 21563,10 KIMEEL d.o. Sarajevo, 4201509550000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka dolomitnog agregata na skladištu kupca -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.12.2019 20475,00 BOSMAN d.o.o.Sarajevo, 4200329520009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka dolomitnog agregata na skladištu kupca -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.10.2019 20475,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog dopune plana javnih nabavki VI, 30.12.2019.g. Plan nabavki 31.12.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju Trilety -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.11.2019 58500,00 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju Trilety -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.09.2019 58500,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka platformske vage za sortirnicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2019 1989,00 18.11.2019 1989,00 1989,00 DMV d.o.o. Bijeljina, 4218768950008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Magnetna oglasna ploča Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2019 1719,90 19.09.2019 1719,90 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga ugradnje i integracije GPS/GPRS uređaja za vozila zimske službe - 49 kom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 6736,27 01.11.2019 6736,27 TIM SYSTEM d.o.o. Sarajevo, 4200840490002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka GPS/GPRS uređaja za vozila zimske službe - 49 kom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 6879,60 01.11.2019 6879,60 6879,60 TIM SYSTEM d.o.o. Sarajevo, 4200840490002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga oglašavanja u dnevnom listu avaz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2019 1287,00 25.10.2019 1287,00 1287,00 Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo, 4200934630002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za bravarsko odjeljenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 6996,60 16.10.2019 6996,60 6996,60 Messer Tehnoplin d.o.o. Sarajevo, 4200350720000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pregled i opravka plinskog grijanja - punkt Ilidža Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 4492,80 14.10.2019 4492,80 3720,60 VD-MAŠINSKE INSTALACIJE d.o.o. Sarajevo, 4200546030001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Računovodstvene usluge -19- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.11.2019 7020,00 Taxting d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Računovodstvene usluge -19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.09.2019 7020,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka repariranog industrijskog diferencijala za vozila MAN -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.11.2019 11828,70 11828,70 KAM I BUS d.o.o. Doboj Jug, 4218808920000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka repariranog industrijskog diferencijala za vozila MAN -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.10.2019 11828,70
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka gumarskog potrošnog materijala-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.11.2019 10891,76 Liprad d.o.o. Ljubuški, 4272040660008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju Atlas, Copco i Pinjoar -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.11.2019 35100,00 JASMIN M d.o.o. Žepce, 4218141300008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju Atlas, Copco i Pinjoar -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.09.2019 35100,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke kočionih kliješta -19-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.11.2019 11700,00 HEN d.o.o. Sarajevo, 4218094110009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma protektiranih za teretna vozila-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.11.2019 74084,40 Liprad d.o.o. Ljubuški, 4272040660008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za vozilo SCHMIDT-; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.11.2019 117000,00 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za autoelektriku -19- Ugovaranje i realizacija 23.11.2019 64350,00 Autoelektra d.o.o. Sarajevo, 4200234140004
Ukupno po stranici 202689,40 854380,37 45931,01