Pretraga

Ukupno 676
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga vaganja kamiona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 1755,00 02.03.2018 1755,00 KLAS“ d.o.o. Sarajevo, 4200495880005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga dorade aplikativnog softverskog rješenja- Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 09.11.2018 10764,00 eNetPoint d.o.o. Sarajevo, 4200161830007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga dorade aplikativnog softverskog rješenja Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.10.2018 10764,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka gumarskog potrošnog materijala- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.11.2018 10891,76 Liprad d.o.o. Ljubuški, 4272040660008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka gumarskog potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.10.2018 10891,76
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju KOMATSU-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.11.2018 58500,00 Teikom BH d.o.o. Sarajevo, 4201014580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za građevinske mašine i specijalna vozila-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.11.2018 23400,00 EURO DAM-JAS d.o.o. Lukavac, 4209701970005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma protektiranih za teretna vozila- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.11.2018 74084,40 Liprad d.o.o. Ljubuški, 4272040660008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma protektiranih za teretna vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 02.10.2018 74084,40
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka industrijske soli za posipanje cesta NaCl-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.11.2018 111384,00 Solana d.d. Tuzla, 4209372970007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka morske soli za posipanje cesta NaCl-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.11.2018 787176,00 Macot sol d.o.o. Mostar, 4227419000000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju TRILETY--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.11.2018 117000,00 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na izgradnji sanitarne plohe na sarajevskom odlagalištu otpada- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.11.2018 157707,81 BOSMAN d.o.o.Sarajevo, 4200329520009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na izgradnji sanitarne plohe na sarajevskom odlagalištu otpada Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.10.2018 157707,81
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Plan javnih nabavki - 2019 Plan nabavki 08.01.2019
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka plinskog sjekača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 1989,36 29.10.2018 1989,36 1989,36 Messer Tehnoplin“ d.o.o. Sarajevo, 4200350720000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rad specijalnog vozila WOMA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 1549,45 16.10.2018 1549,45 1549,45 KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, 4200151950004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izrada-uređenje enterijera /Centar za komunalne usluge Vogošća/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2018 4680,00 14.09.2018 4680,00 4680,00 KVADRAT d.o.o. Sarajevo, 4200640480002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izrada projektne dokumentacije- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2018 6797,70 06.08.2018 6797,70 6797,70 ES HYDROTECHNICS d.o.o. Sarajevo, 4200520310006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga pripremnih radnji za radove na odvođenju otpadnih voda sa kafilerije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2018 4071,60 06.08.2018 4071,60 4071,60 ES HYDROTECHNICS d.o.o. Sarajevo, 4200520310006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka prskalice za redukciju prašine tokom rada postrojenja- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.10.2018 9828,00 TERRA BIH d.o.o. Sarajevo, 4200768280006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka prskalice za redukciju prašine tokom rada postrojenja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.09.2018 9828,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka montažnog objekta - kancelarija- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.10.2018 9794,02 9794,02 TEHNIX“ d.o.o. Donji Kraljevec, Hrvatska, 3542521
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka montažnog objekta - kancelarija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.09.2018 9794,02
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ostalih rezervnih dijelova za održavanje vozila i meh.-ležajevi i semerinzi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.10.2018 23400,00 Fibex d.o.o. Sarajevo, 4200014290005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za gibnjeve, uzengije i plate- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.10.2018 35100,00 SINHRON d.o.o. Sarajevo, 4200012080003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za autoelektriku- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.10.2018 58500,00 Autoelektra d.o.o. Sarajevo, 4200234140004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kabanica za komunalnr radnike- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 3580,20 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kačketa i kapa za građ.i komun.radnika Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 8541,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka polo majica Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 18135,00 Zenko d.o.o. Sarajevo, 218119800005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka HTZ cipela plitke za komunalnog i građevinskog radnika- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 17550,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka HTZ cipela dubokih- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 8994,34 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka radnih mantila- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 1731,60 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka jakni za vozače- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 27027,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uniformi za radnike RJ saobraćaj u mirovanju- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 34924,50 Koteks d.o.o. Tešanj, 4218211440007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odijela za radnike servisa i održavanja- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 18252,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uniformi za komunalne redare- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 34316,00 Uslužnost d.o.o. Sarajevo, 4200043550008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju SCHNEIDER- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2018 58500,00 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju ZOLLER- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2018 6142,50 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju FARID- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2018 16269,67 GRADATIN d.o.o. Sarajevo, 4201231250000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju MUT- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2018 58500,00 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju FAUN- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2018 53838,37 Inter auto d.o.o. Sarajevo 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za teretna vozila HYUNDAI; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2018 58500,00 KARE d.o.o. Sarajrvo, 4200273040009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka krečnjačke kamene frakcije za prizvodnju asfalta i zimsko održavanje- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.10.2018 445887,00 MGBH d.o.o. Sarajevo, 4201764310004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka krečnjačke kamene frakcije za prizvodnju asfalta i zimsko održavanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.07.2018 681598,12
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odijela za komunalnog i građevinskog radnika; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 60793,20 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavvka tampona drobljenog separacijskog na skladištu kupca lot 1- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.10.2018 292500,00 BOSMAN d.o.o. Sarajevo, 4200329520009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavvka tampona drobljenog separacijskog na skladištu kupca lot 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.04.2018 368146,35
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge hotelskog smještaja - Anex II dio B- Ugovaranje i realizacija 17.09.2018 11700,00 VUKMANOVIĆ MONTENEGRO d.o.o. Bar, Crna Gora
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge hotelskog smještaja - Anex II dio B Pokretanje i tok postupka 27.08.2018 11700,00
Ukupno po stranici 1355357,57 2744055,48 28882,13