Pretraga

Ukupno 778
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Konsultantske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2019 7020,00 11.02.2019 7020,00 HASSUL d.o.o. Visoko, 4218094460000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka prekidača za nadogradnju MUT Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 1349,21 18.03.2019 1349,21 1349,21 PRIMOTRONIC d.o.o. Sarajevo,4200152500002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga - aparati za napitke- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2019 3510,00 11.02.2019 3510,00 Automatic servis d.o.o. Visoko, 4218271000006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Fotografske usluge; Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 2235,87 08.03.2019 2235,87 FOTO EXPRESS HASANAGIĆ d.o.o. Sarajevo, 4201433040007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka baterije za električni industrijski ususivač- gluton Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 6245,23 20.12.2018 6245,23 6245,23 Horizont d.o.o. Sarajevo, 4200542710008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga L2 VPN / TK vodovi / Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 7020,00 04.02.2019 7020,00 Telemach d.o.o. Sarajevo, 4200209890007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga stalnog internet pristupa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 3229,20 04.02.2019 3229,20 Telemach d.o.o. Sarajevo, 4200209890007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za građevinske mašine i specijalna vozila--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.03.2019 23400,00 EURO DAM - JAS d.o.o. Lukavac, 4209701970005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka šahtova sistema bituplan -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.03.2019 47151,00 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša, 4263443950007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka šahtova sistema bituplan -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 47151,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bitumenske emulzije-18- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.03.2019 21060,00 Hifa-Oil d.o.o. Tešanj, 4218015340002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka antifriza, tečnosti za stakla i aditiva -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.03.2019 9196,20 BIOL d.o.o. KONJIC, 4227825760007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka antifriza, tečnosti za stakla i aditiva -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.12.2018 9196,20
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za kočnice -19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.03.2019 1404,00 BIOL d.o.o. KONJIC, 4227825760007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za kočnice -19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.12.2018 1404,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za motor-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.03.2019 46800,00 BH TRIGEMA d.o.o. KAKANJ, 4236404900003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za motor-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.12.2018 49921,56
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kompaktora-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.03.2019 499590,00 Konzorcijum BOMAG GmbH, Helerwald, D -56154 Boppard, Njemačka i BONECO d.o.o. Tuzla, 4400968980009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kompaktora-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.01.2019 499590,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara - kombinovanog sa kranom i presom- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.03.2019 408330,00 TEHNIX d.o.o. Donji Kraljevec, Hrvatska, 3542521
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara - kombinovanog sa kranom i presom Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 04.02.2019 408330,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka buldozera za deponiju internog otpada RCUO Smiljevići- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.03.2019 347490,00 347490,00 TEKNOXGROUP d.o.o. Sarajevo, 4200017550008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka buldozera za deponiju internog otpada RCUO Smiljevići Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2019 347490,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma novih za tertna vozila (kamione i prikolice) Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.03.2019 90877,02 EURO DAM - JAS d.o.o. Lukavac, 4209701970005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge pratnje novca na relaciji Vogošća – ul. Paromlinska br.57. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.11.2018 2340,00 04.12.2018 2340,00 Agencija za zaštitu ljudi i imovine “Securitas” d.o.o. Sarajevo, 4227417480004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo uUsluga umnožavanja i reprodukciji pisanog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 4095,00 18.01.2019 4095,00 RACIONAL d.o.o. Sarajevo, 4200012750009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge ugradnje temperaturnog alarma i uređaja za monitoring ambijentalnih parametara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 6155,37 24.12.2018 6155,37 6155,37 Middle Point Electronics d.o.o. Sarajevo, 4200148570004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka WAP uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2019 5850,00 30.01.2019 5850,00 5850,00 MANKO velemotor d.o.o. Sarajevo, 4200068110002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Vršenje usluge monitoringa okoliša Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2019 7020,00 28.01.2019 7020,00 Dvokut-pro d.o.o. Sarajevo, 4200127810005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga popravke hidro motora od valjka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 6761,43 14.11.2018 6761,43 6761,43 HP FLUID d.o.o. Gradačac, 4209088070004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga najma i servis toaleta-19- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.02.2019 11700,00 EKO MOBIL GROUP d.o.o. Sarajevo, 4201823180004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga najma i servis toaleta-19 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.01.2019 11700,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka mjenjača za vozilo MAN-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.02.2019 15022,74 15022,74 AUTO TRUCK TRADE d.o.o. Visoko, 4200085980002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka mjenjača za vozilo MAN-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.01.2019 15022,74
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju BOMAG-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.02.2019 58500,00 KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo, 4201736020009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za građevinsku mehanizaciju BOMAG-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.12.2018 58500,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka guma protektiranih za putnička vozila-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2019 11700,00 EURO DAM - JAS d.o.o. Lukavac, 4209701970005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja softvera-19- Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 01.02.2019 63882,00 eNetPoint d.o.o. Sarajevo, 4200161830007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja softvera-19 Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 15.01.2019 63882,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Obavezno osig.mot.vozila AO i kasko osiguranje mot.vozila- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.02.2019 64014,28 Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, 4200326930001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za MB;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.02.2019 292500,00 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka sutosmećara-19- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.02.2019 291915,00 291915,00 TEHNIX d.o.o. Donji Kraljevec, Hrvatska, 3542521
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara-19 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.01.2019 291915,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga autopraonice-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 1521,00 03.01.2019 1521,00 OR AUTOPRAONICA - VULKANIZER vl. Đokić Grujo Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Internet provajder-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2019 3229,20 08.02.2019 3229,20 europroNET Bosnia d.o.o.Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pretplatničke usluge-19- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 1754,00 07.01.2019 1754,00 Oslobođenje Servisi d.o.o. Sarajevo, 4202263820009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pretplatničke usluge-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 1755,97 07.01.2019 1755,97 Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo, 4200934630002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka računara i printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 1748,53 07.01.2019 1748,53 1748,53 IMTEC d.o.o. Sarajevo, 4200918780002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga izrade inventurnih pločica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2019 1287,00 24.01.2019 1287,00 1287,00 Grafika NIN Sarajevo, 4300406270007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cijevi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 3401,05 28.12.2018 3401,05 3401,05 Peštan PDC Sarajevo, 4401164860085
Ukupno po stranici 1881630,56 2382060,30 687225,56