Pretraga

Ukupno 488
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog V dopune plana javnih nabavki za 2018.g. Plan nabavki 15.08.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo nabavku kompjutera sa printerom u boji, a sve za potrebe Projekta “Jacanje javne svijesti o zaštiti okoliša - Otpad nije smece” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 1436,98 22.05.2018 1436,98 IMTEC d.o.o. Sarajevo,
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tabli obavještenja kao i saobraćajnih znakova za potrebe reciklažnog dvorišta na snitarnoj deponiji Smiljevići Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2018 7016,49 15.05.2018 7016,49 SACOM d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i instaliranje sistema video nadzora- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.05.2018 58235,06 Middle Point Electronics d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i instaliranje sistema video nadzora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.04.2018 58235,06
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklona za učenike: majice sa logom i kačketi sa logom- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.05.2018 4773,60 Crobox d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklona za učenike: majice sa logom i kačketi sa logom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.04.2018 4773,60
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Fileri za proizvodnju asfalta-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2018 23400,00 MGBH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvene oplate, vodootporne Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2018 2269,80 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za hidraulične pumpe DENISON-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.05.2018 11265,93 SINHRON d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka točkova za kontejnere-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.05.2018 19240,65 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis vozila VOLVO- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.05.2018 11700,00 SERVICE MAXX d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis vozila VOLVO Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.04.2018 11700,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka čelika u šipci-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2018 7020,00 UNIVERSYS doo Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Obojeni metali-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2018 12915,51 AlCu doo Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za hidrauliku-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2018 13338,00 Green oil d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka separatora za prečišćavanje otpadnih voda- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2018 5265,00 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka separatora za prečišćavanje otpadnih voda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 5265,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklopaca za šahtove sa ramom - daktilni liv Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2018 16422,12 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklopaca za šahtove sa ramom - daktilni liv. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 16422,12
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskih materijala--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2018 35100,00 SENIGOR d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskih materijala-- Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 35100,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za građevinske mašine BOMAG-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.05.2018 117000,00 KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga registracije vozila, tehnički pregled i izdavanje licence-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2018 234000,00 UNIS AUTOMOBILI I DIJELOVI d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kanalizacione armature i livenih željeznih stubića -- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2018 104672,88 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kanalizacione armature i livenih željeznih stubića - Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 104672,88
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka armirano poliesterskih slivničkih kaca i revizionih okna- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2018 58771,44 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka armirano poliesterskih slivničkih kaca i revizionih okna Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 58771,44
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog IV dopune plana JN 2018 Plan nabavki 10.07.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Naplatni centar - održavanje i upravljanje zgradom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 2515,50 10.01.2018 2515,50 HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka dvije rotacione kosačice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2018 4960,80 26.04.2018 4960,80 Ovnak d.o.o. Vitez
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Atestacija zavarivača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 1872,00 19.06.2017 1872,00 ENERGOINVEST-IMQ d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servisiranje plamenika na sušari i plamenika za zagrijavanje bitumena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1790,10 28.03.2018 1790,10 Batistuti Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka reagensa za potrebe laboratorije Smiljevići Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 2237,04 02.03.2018 2237,04 Controlmatik BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ispitivanje i tlačna proba posude pod pritiskom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2018 6528,60 19.03.2018 6528,60 PROVING d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na zamjeni AB stuba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 3486,60 26.03.2018 3486,60 Manner comerce d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka, ugradnja i puštanje u rad rampi- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.04.2018 20358,00 MIDDLE POINT electronics d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka, ugradnja i puštanje u rad rampi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.03.2018 20358,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za rampe NICE- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.04.2018 58207,50 MIDDLE POINT electronics d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanjaprotivpožarnih aparata i opreme- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.04.2018 4323,85 Agencija za zaštitu ljudi i imovine INZA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanjaprotivpožarnih aparata i opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.02.2018 4323,85
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pokloni za učenike- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.04.2018 8773,83 Crobox d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pokloni za učenike Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.02.2018 8773,83
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servisiranje vozila MB MB Unimog Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.04.2018 23166,00 STARLINE doo Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Osiguranje od odgovornosti obavljanja zaštitarskih poslova Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2018 1053,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Osiguranje imovine od požara i drugih opasnost i loma strojeva Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2018 3384,34 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Kombinovano kolektivno osiguranje zaposlenih Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.04.2018 50544,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka mase za zalijevanje pukotina -fugit Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.04.2018 5148,00 HIFA - OIL d.o.o. Tešanj
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za kočnice-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.04.2018 1813,50 Green oil d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka benzina bezolovnog BMB-95 EN 228-2004-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.04.2018 28226,42 HIFA PETROL d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 360239,89 972232,54 0,00