Pretraga

Ukupno 583
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvenog uglja i brezovih metli;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2018 39478,14 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvenog uglja i brezovih metli; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.04.2018 39478,14
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabvka potrošnih materijala za održavanje vozila i mehanizacije;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2018 46800,00 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo, 4200162210002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabvka potrošnih materijala za održavanje vozila i mehanizacije; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 09.07.2018 46800,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodomaterijala za tekuće održavanje objekata;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2018 17550,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodomaterijala za tekuće održavanje objekata; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.05.2018 17550,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tehničkih gasova;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2018 11671,92 MESSER Tehnoplin d.o.o. Sarajevo, 4200350720000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tehničkih gasova; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.05.2018 11671,92
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektro materijala za tekuće održavanje objeklata;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2018 29250,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka elektro materijala za tekuće održavanje objeklata; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.05.2018 29250,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poliamida i juvidura;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2018 5850,00 EUROGUMA d.o.o. Sarajevo, 4200621180006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poliamida i juvidura; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.05.2018 5850,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka boja i lakova za motorna vozila i građevinsku mehanizaciju;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2018 23400,00 UNOKO“ d.o.o. Sarajevo, 4200047030009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka boja i lakova za motorna vozila i građevinsku mehanizaciju; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.05.2018 23400,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cijevi profila i limova;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2018 35100,00 EURO-METALI d.o.o. Doboj Jug, 4218466780006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka cijevi profila i limova; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.03.2018 351000,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za vijačne kompresore i pneumatske alate;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2018 3643,15 GREEN OIL d.o.o. Sarajevo, 4200851420006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za vijačne kompresore i pneumatske alate; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.06.2018 3643,15
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betonskih ivičnjaka; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2018 103562,55 ALMY d.o.o. Zenica, 4218149030000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za vozila MAN- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.08.2018 234000,00 Autoelektra d.o.o. Sarajevo, 4200234140004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betonske galanterije;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.07.2018 93600,00 ALMY d.o.o. Zenica, 4218149030000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka betonske galanterije; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.05.2018 93600,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga pregleda radnika i ambulanta - Dobrovoljno EX ANTE obavještenje o transparentnosti- Ugovaranje i realizacija 16.04.2018 56394,00 JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo, 4200298890007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga pregleda radnika i ambulanta - Dobrovoljno EX ANTE obavještenje o transparentnosti Pokretanje i tok postupka 23.02.2018 56394,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Advokatske usluge - Dobrovoljno EX ANTE obavještenje o transparentnosti- Ugovaranje i realizacija 02.04.2018 17550,00 Advokatska kancelarija Nermin Vila iz Sarajeva, 4302209940001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Advokatske usluge - Dobrovoljno EX ANTE obavještenje o transparentnosti Pokretanje i tok postupka 23.02.2018 17550,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.06.2018 20137,63 Crobox d.o.o. Sarajevo, 4200139070007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Elektronska zaštita objekata; Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2018 2246,40 26.07.2018 2246,40 Agencija za tehniiku i fiziiku zaStitu MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Saraievo,4201204440000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Instaliranje novih priključaka na objektu za reciklažu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2018 2279,16 17.07.2018 2279,16 2279,16 Manner comerce d.o.o. Sarajevo, 420018510009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Geodetske usluge; Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 7008,30 18.06.2018 7008,30 GEOPROF d.o.o. Sarajevo, 4200103470009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga montaže panelne ograde oko objekta - Reciklažnog dvorišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 1290,47 07.06.2018 1290,47 1290,47 - DŽENEMI d.o.o. Sarajevo, 4200154890002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka otkopno hidrauličnog čekića- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.07.2018 9828,00 TERRA BIH d.o.o. Sarajevo, 4200768280006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka otkopno hidrauličnog čekića Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.06.2018 9828,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka destilatora- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.07.2018 4212,00 4212,00 MPS Lab d.o.o. Sarajevo, 4201145090008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka destilatora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.06.2018 4212,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka laboratorijskih hemikalija/reagensa; Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.07.2018 9693,45 9693,45 Controlmatik BH d.o.o. Sarajevo, 4201103840007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka laboratorijskih hemikalija/reagensa Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.06.2018 9693,45
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prostora i objekata-- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.07.2018 6575,15 SANACIJA 3D d.o.o. Sarajevo, 4202033660002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rukavica za komunalnog i građevinskog radnika; Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.07.2018 16497,00 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uličnih slivnika sa slivničkom kacom DIN4052; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.07.2018 11227,32 ACO d.o.o. Sarajevo, 4200900810001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uličnih slivnika sa slivničkom kacom DIN4052 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.05.2018 11227,32
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka slivničkih rešetki;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.07.2018 14391,00 ACO d.o.o. Sarajevo, 4200900810001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka slivničkih rešetki; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.05.2018 14391,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka trihloretilena; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.07.2018 1614,60 HEMIJA PATENTING d.o.o. Lukavac, 4403368420001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka aditiva za hladni asfalt; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.07.2018 32748,30 HEMIJA PATENTING d.o.o. Lukavac, 4403368420001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis vozila VW; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.07.2018 29250,00 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo, 4200018440001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis vozila IVECO; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.07.2018 29250,00 SLT d.o.o. Zenica, 4218740350005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka lomljenog kamena na skladištu kupca;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.07.2018 11700,00 konzorcijuma MGBH d.o.o. Sarajevo, 4201764310004 i „TEKO MINING LAPIŠNICA“ d.o.o. Istočno Sarajevo 4400638380008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka lomljenog kamena na skladištu kupca; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.04.2018 11700,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisir.održav. i tehničke podrške fiskalnih uređaja i rač.opreme kao i spor.rez.dijel.; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.07.2018 23400,00 IMTEC d.o.o. Sarajevo, 4200918780002
Ukupno po stranici 770063,31 951198,54 17475,08