Pretraga

Ukupno 714
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tonera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2017 1375,92 28.03.2017 1375,92 1375,92 Crobox d.o.o. Sarajevo, 4200139070007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka gurtni za vozilo Pauk Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2017 2476,20 10.03.2017 2476,20 2476,20 General Logistic d.o.o.sarajevo, 4201450300004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Zakup TK vodova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 3510,00 30.01.2017 3510,00 3510,00 Telemach d.o.o. Sarajevo, 4200209890007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Tehnički pregled trafo stanica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 1930,50 13.03.2017 1930,50 1930,50 Manner comerce d.o.o. Sarajevo, 4200181510009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka laptopa- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2017 3194,10 08.03.2017 3194,10 3194,10 DIGITARIJA d.o.o. Sarajevo, 42001551320006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga izrade fotografija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 1904,88 06.03.2017 1755,00 1637,41 Foto Express"Hasanagii"d.o.o. Sarajevo, 4201433040007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka prekrivača tereta za kamione Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2017 3003,00 06.03.2017 3003,00 3003,00 BOSMAN d.o.o.Sarajevo, 4200329520009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga izrade naljepnica, letaka i postera-- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2017 6701,18 22.02.2017 6701,18 6701,18 ,,PLANJAX PRODUKT"d.o.o. Jelah, 4218864750001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo nabavka kancelarijskih stolica- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2017 3570,00 27.02.2017 3570,00 3570,00 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo, 4200162210002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za rampe Nice Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.03.2017 58207,50 22762,35 Middle Point Electronics d.o.o. Sarajevo, 4200148570004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servisiranje vozila Mercedes Benz i Mercedes Unimog Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 31.03.2017 23166,00 2526,85 STARLINE d.o.o. Sarajevo, 4201823260008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o proširenju videonadzora- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.03.2017 45341,71 45341,71 Middle Point Electronics d.o.o. Sarajevo, 4200148570004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o proširenju videonadzora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.02.2017 45341,71
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za mješoviti otpad- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.03.2017 11700,00 11700,00 GRADATIN d.o.o. Sarajevo, 4201231250000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za mješoviti otpad Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.02.2017 11700,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka terenskog vozila za potrebe osoblja i održavanja deponije-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.03.2017 50193,00 50193,00 SLT d.o.o. Sarajevo, 4218740350005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka terenskog vozila za potrebe osoblja i održavanja deponije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 30.01.2017 50193,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka fiskalnih uređaja- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.03.2017 13407,03 13407,03 MMCC d.o.o. Sarajevo, 4200508610002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka fiskalnih uređaja Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.02.2017 13407,03
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Dopuna plana javnih nabavki za 2017.god. Plan nabavki 25.04.2017
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisiranja detiri kabine mobilnog WC-a za20lTgodrnu (Parking : Skenderij a, S. Dilberovid, Ko5evo i Pauk sluZba) II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.02.2017 6935,76 06.02.2017 6935,76 6735,69 EKO MOBIL GROUP d.o.o. Saraievo, 4201823180004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Internet provajder-i Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 3229,20 31.01.2017 3229,20 3229,30 Telemach d.o.o. Sarajevo, 4200209890007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Internet provajderi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2017 3229,20 31.01.2017 3229,20 3229,20 europroNET Bosnia d.o.o. Sarajevo, 4200106900004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke sekcionih vrata na remontnoj radioni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2017 5530,00 09.02.2017 5530,00 5530,00 ALU-SAR SARAJLIĆ OR vl.Sarajlić Mehmed Srebrenik
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Postavljanje samouslužnih aparata za napitke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2017 09.02.2017 3510,00 Automatic servis d.o.o. Visoko, 4218271000006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Gume nove za građevinske mašine i specijalna vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.02.2017 23400,00 0,00 RPM GLOB TRADE d.o.o. Ljubuški, 272044140009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme, reagensa, potrošnih materijala i alata za potrebe Laboratorije Smiljevići--- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.02.2017 12774,34 12777,34 Controlmatik d.o.o Sarajevo, 4201103840007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme, reagensa, potrošnih materijala i alata za potrebe Laboratorije Smiljevići Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.12.2016 12774,34
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bagera gusjeničara Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.02.2017 298350,00 298350,00 Teknoxgroup BH d.o.o. Sarajevo, 4200017550008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Gume nove za teretna vozila /kamione i prikolice/ Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.02.2017 90877,02 68962,14 RPM GLOB TRADE d.o.o. Ljubuški, 4272044140009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva EURO DIESEL EN 590-2004 EURO Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 02.02.2017 1983599,99 1835749,46 Hifa petrol d.o.o. Sarajevo, 4200999090005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge monitoringa okoliša za 2017.godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 7008,30 26.01.2017 7008,30 7008,30 Dvokut-pro d.o.o. Sarajevo, 4200127810005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga upravljanju i održavanju zajedničkih prostorija u zgradi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.12.2016 2510,73 10.01.2017 2510,76 2510,76 Hidromontaža d.o.o. Sarajevo, 4200601820009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pretplata na list Dnevni avaz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2017 2172,00 04.01.2017 2172,00 1973,60 Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo, 4200934630002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pretplata na dnevni list Oslobođenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2017 2166,00 04.01.2017 2166,00 1960,00 Oslobođenje d.o.o. Sarajevo, 4200492600001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka hidro motora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2016 1702,47 05.01.2017 1702,47 1702,47 HANSA-FLEX d.o.o. Mostar, 4200316890001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uličnih slivnika sa sl. kacom prema DIN 4052 od kompatibilnog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2017 11251,30 11072,76 ACO d.o.o. Sarajevo, 4200900810001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka slivničkih rešetki Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2017 2281,50 0,00 BOSMAN d.o.o. Sarajevo, 4200329520009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka proizvoda od polimernog betona za linijsku odvodnju Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2017 23400,00 23489,10 ACO d.o.o. Sarajevo, 4200900810001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklopaca za šahtove sa ramom Daktilni liv Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2017 11232,00 5616,50 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo, 4200162210002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PVC cijevi - visoki kvalitet SN8 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2017 46800,00 37778,60 HIDRO TERMO CENTAR d.o.o. Sarajevo, 4200563800007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskog alata Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2017 16380,00 SENIGOR d.o.o. Sarajevo, 4200909100007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka PE, HD i PVC cijevi Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.01.2017 14040,00 9382,93 BOSNAPLAST doo Sarajevo, 4200152250006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Isporuka i ugradnja rezervnih dijelova, kao i usluga održavanja sistema tehničke i sistemske zaštite prostora i objekata KJKP RAD, a koja se odnosi na održavanje funkcionalnosti opreme vatrodojave i plinodojave Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.01.2017 17321,85 7522,40 Middle Point Electronics d.o.o. Sarajevo, 4200148570004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o vršenju usluga baždarenja tahografa Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.01.2017 30806,10 7535,97 CHECK SYSTEM d.o.o. Sarajevo, 4200124390005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci putničkih vozila /dva vozila/) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.01.2017 58495,32 58495,32 AC QUATRO d.o.o. Sarajevo, 4200018440001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci putničkih vozila (dva vozila) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.12.2016 58495,32
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usaluge opravke hladnjaka Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.01.2017 41067,00 5311,80 AUTOHLADNJAK GABELJIĆ d.o.o. Sarajevo, 4200540000003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke i tapaciranja sjedišta i tapaciranja kabina Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.01.2017 9126,00 7874,10 Obrtničko tapetarsko-dekoraterska djelatnost vl. Nurija Zeljković, Sarajevo, 4300761170005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga opravke turbo punjača Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.01.2017 35100,00 2547,00 AUTOHLADNJAK GABELJIĆ d.o.o. Sarajevo, 4200540000003
Ukupno po stranici 254060,84 2993827,25 2599673,99