Pretraga

Ukupno 778
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Izvođenje sanacionih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2017 3476,30 13.04.2017 3476,30 3476,30 KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Sarajevo, 4200151950004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prevoz učenika od škole do sanitarne deponije Smiljevići /Projekat:"Jačanje javne svijesti kroz medijsku promociju zaštite okoliša pod nazivom - Otpad nije smeće"/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 1521,00 26.04.2017 1521,00 1521,00 KJKP Gras d.o.o. Sarajevo, 4200055640002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Ugradnja alarmnih sistema Cobra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2017 1710,86 06.04.2017 1710,86 1710,86 KOMEL d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga medijske promocije /Projekat:"Jačanje javne svijesti kroz medijsku promociju zaštite okoliša pod nazivom - Otpad nije smeće"/ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 3510,00 14.07.2017 3510,00 3510,00 J.P. TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO d.o.o. Sarajevo, 4200556770003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka radio stanica za potrebe RJ - Kafilerija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2017 6723,99 22.02.2017 6723,99 6723,99 MIBO KOMUNIKACIJE d.o.o. Sarajevo, 4200470540005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za hidraulične pumpe DENISON Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.05.2017 11265,93 4409,73 SINHRON d.o.o. Sarajevo, 4200012080003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka putničkih vozila- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.05.2017 55706,04 55706,04 PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo, 4201887660000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka putničkih vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.04.2017 55706,04
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Fileri za proizvodnju asfalta- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.05.2017 23400,00 12173,74 MGBH d.o.o. Sarajevo, 4201764310004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Fileri za proizvodnju asfalta Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.04.2017 23400,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvene oplate - vodootporna- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.05.2017 2269,80 2241,40 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo, 4200162210002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvene oplate - vodootporna Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.04.2017 2269,80
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka reciklažnih kontejnera za prikupljanje otpada u individualnim stambenim objektima u KS- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.05.2017 46800,00 46800,12 T&A AUTO d.o.o. Visoko, 4218722960009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka reciklažnih kontejnera za prikupljanje otpada u individualnim stambenim objektima u KS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 07.04.2017 46800,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Majice polo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.05.2017 5871,06 5019,30 BELLISIMA d.o.o. Sarajevo, 4200718260004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo HTZ cipele duboke Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.05.2017 13487,76 6739,20 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka čelika u šipci Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2017 7020,00 2517,42 UNIVERSYS d.o.o. Sarajevo, 4201827170003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Obojeni metali Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2017 12915,51 1447,88 AlCu d.o.o. Sarajevo, 4201769030000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za hidrauliku Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2017 13338,00 11676,60 GREEN OIL d.o.o. Sarajevo, 4200851420006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga registracije vozila, tehnički pregled i izdavanje licence- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2017 234000,00 145297,50 UNIS AUTOMOBILI I DIJELOVI d.o.o. Sarajevo, 420030577000 4
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga registracije vozila, tehnički pregled i izdavanje licence Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 15.02.2017 234000,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za građevinske mašine BOMAG Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.05.2017 117000,00 0,00 KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo, 4201736020009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za komunalni tricikl Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2017 2380,01 24.03.2017 2380,01 2380,01 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis električnog industrijskog usisivača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 1246,99 10.04.2017 1246,99 1246,99 HORIZONT d.o.o.Sarajevo, 4200542710008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za čistilice - zubi za frezu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2017 1930,50 29.03.2017 1930,50 1930,50 BH Master Company d.o.o. Visoko, 4218768950008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pregled i ispitivanje sredstava za rad, a radi dobivanja upotrebne dozvole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2017 5089,50 21.02.2017 5089,50 5124,60 ZAVODA ZA ZAŠTITU NA RADU Sarajevo, 400087760000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka dva laptopa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2017 1315,08 24.03.2017 1315,08 1315,08 MMCC d.o.o. Sarajevo, 4200508610002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Radovi na objektu - Sanacija krova remontne radionice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2017 5326,19 15.03.2017 5326,19 5326,19 KENDŽI d.o.o. Sarajevo, 4200265530005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo ¸Kante za komunalni tricikl Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2017 6786,00 15.03.2017 6786,00 6786,00 ZAK d.o.o. Sarajevo, 4200459650001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Vaganje kamiona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2017 2457,00 10.01.2017 2457,00 2070,90 KLAS“ d.o.o. Sarajevo, 4200495880005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odjevnih predmeta za potrebe edukatora i poklona za učenike /Projekat:„Jačanje javne svijesti kroz medijsku promociju zaštite okoliša pod nazivom –Otpad nije smeće“/- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.04.2017 4380,67 4380,67 Inter-com d.o.o. Sarajevo, 4218087760006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odjevnih predmeta za potrebe edukatora i poklona za učenike /Projekat:„Jačanje javne svijesti kroz medijsku promociju zaštite okoliša pod nazivom –Otpad nije smeće“/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.03.2017 4380,67
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklona za učenike /Projekat: „Jačanje javne svijesti kroz medijsku promociju zaštite okoliša pod nazivom –Otpad nije smeće“- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.04.2017 8775,00 8629,57 Crobox d.o.o. Sarajevo, 4200139070007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklona za učenike /Projekat: „Jačanje javne svijesti kroz medijsku promociju zaštite okoliša pod nazivom –Otpad nije smeće“ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.03.2017 8755,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka IT opreme: laptopa, projektora, projekcijskog platna i kompijutera sa printerom /Projekat:„Jačanje javne svijesti kroz medijsku promociju zaštite okoliša pod nazivom –Otpad nije smeće“/-- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.04.2017 6484,14 6484,14 TELNET d.o.o. Sarajevo, 4202070350005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka IT opreme: laptopa, projektora, projekcijskog platna i kompijutera sa printerom /Projekat:„Jačanje javne svijesti kroz medijsku promociju zaštite okoliša pod nazivom –Otpad nije smeće“/ Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.03.2017 6484,14
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Dogradnja aplikativnog softvera za eksterne korisnike deponije- Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 06.04.2017 9009,00 9009,00 eNetPoint d.o.o. Sarajevo, 4200161830007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Dogradnja aplikativnog softvera za eksterne korisnike deponije Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak bez objave obavještenja 24.02.2017 9009,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka specijalnog rabljenog vozila- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.04.2017 17550,00 17550,00 ČELIK PROMET d.o.o. Visoko, 4218025140001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka specijalnog rabljenog vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.03.2017 17550,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja protivpožarnih aparata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.04.2017 7415,46 2584,53 Proving d.o.o. Sarajevo, 40028980003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga osiguranja od odgovornosti obavljanja zaštitarske djelatnosti- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.04.2017 900,00 900,00 Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, 4200326930001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga osiguranja od odgovornosti obavljanja zaštitarske djelatnosti Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.03.2017 900,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti i loma strojeva- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.04.2017 2892,60 2892,60 Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, 4200326930001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti i loma strojeva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.03.2017 2892,60
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.04.2017 43200,00 41400,00 Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, 4200326930001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.03.2017 43200,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za kočnice Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.04.2017 1813,50 572,72 GREEN OIL d.o.o. Sarajevo, 4200851420006
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka mase za zalijevanje pukotina na asfaltu-fugit Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.04.2017 5148,00 1199,75 Hifa-Oil d.o.o. Tešanj, 4218015340002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka bitumenske emulzije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.04.2017 21060,00 5616,00 STANOGRADNJA d.o.o. Sarajevo, 4201328090007
Ukupno po stranici 498820,67 715175,89 438370,33