Pretraga

Ukupno 840
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka uniformi za komunalne redare- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 34316,00 Uslužnost d.o.o. Sarajevo, 4200043550008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju SCHNEIDER- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2018 58500,00 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju ZOLLER- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2018 6142,50 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju FARID- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2018 16269,67 GRADATIN d.o.o. Sarajevo, 4201231250000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju MUT- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2018 58500,00 Inter auto d.o.o. Sarajevo, 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za nadogradnju FAUN- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.10.2018 53838,37 Inter auto d.o.o. Sarajevo 4200204580000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za teretna vozila HYUNDAI; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.10.2018 58500,00 KARE d.o.o. Sarajrvo, 4200273040009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka krečnjačke kamene frakcije za prizvodnju asfalta i zimsko održavanje- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.10.2018 445887,00 MGBH d.o.o. Sarajevo, 4201764310004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka krečnjačke kamene frakcije za prizvodnju asfalta i zimsko održavanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 12.07.2018 681598,12
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odijela za komunalnog i građevinskog radnika; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.10.2018 60793,20 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavvka tampona drobljenog separacijskog na skladištu kupca lot 1- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 24.10.2018 292500,00 BOSMAN d.o.o. Sarajevo, 4200329520009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavvka tampona drobljenog separacijskog na skladištu kupca lot 1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.04.2018 368146,35
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge hotelskog smještaja - Anex II dio B- Ugovaranje i realizacija 17.09.2018 11700,00 VUKMANOVIĆ MONTENEGRO d.o.o. Bar, Crna Gora
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge hotelskog smještaja - Anex II dio B Pokretanje i tok postupka 27.08.2018 11700,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka sportske opreme za učesnike Komunalijade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2018 6956,82 15.08.2018 6956,82 6956,82 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Reparacija hidro pumpe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2018 4155,84 25.09.2018 4155,84 4155,84 HP FLUID d.o.o. Gradačac, 4209088070004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Oglašavanje- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2018 1201,59 19.09.2018 1201,59 1201,59 Avaz-roto press d.o.o. Sarajevo, 4200934630002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Iznajmljivanje valjka za potrebe gradilišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.07.2018 6973,20 31.08.2018 6973,20 BOSMAN d.o.o. Sarajevo, 4200329520009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Najam gredera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.09.2018 4680,00 4633,20 BOSMAN d.o.o. Sarajevo, 4200329520009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Isporuka i ugradnja rezer.dijelova - video nadzor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.09.2018 10520,00 Middle Point Electronics d.o.o. Sarajevo, 4200148570004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.09.2018 17550,00 SVJETLOST – BH PRINT d.o.o. Sarajevo, 4202043620009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.05.2018 17550,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za građevinsku mehanizaciju Atlas Copco, Pinjoar i Kobra Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 20.09.2018 58500,00 TERACOP doo Kiseljak, 4236097200007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo REzervni dijelovi za pneumatiku i el. Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.09.2018 46800,00 FIM doo Sarajevo, 4200481230008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za održavanje vozila i mehanizacije - filteri Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.09.2018 58500,00 SINHRON d.o.o. Sarajevo, 4200012080003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluge servisiranja vozila MAN Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.09.2018 35100,00 AUTO TRUCK TRADE“ d.o.o. Visoko, 4200085980002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka hemijskih sredstava, materijala, tečnosti i sprejeva za tretman metala za vozila i mehanizaciju- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.09.2018 11682,92 SQ d.o.o. Sarajevo, 4236375290004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka hemijskih sredstava, materijala, tečnosti i sprejeva za tretman metala za vozila i mehanizaciju Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.07.2018 11682,92
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka roto sita za sortirnicu otpada- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.09.2018 327600,00 327600,00 TEHNIX d.o.o. Donji Kraljevec, Hrvatska, 3542521
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka roto sita za sortirnicu otpada Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.07.2018 327600,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Rezervni dijelovi za građevinsku mehanizaciju Caterpilar Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.09.2018 117000,00 TEKNOXGROUP d.o.o. Sarajevo, 4200017550008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i ugradnja repariranih tahografa na vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2018 1429,60 22.08.2018 1429,60 1221,88 CHECK SYSTEM d.o.o. Sarajevo, 4200124390005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka punjača za ind.usisivač marke GLUTON Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.08.2018 1967,94 06.08.2018 1967,94 1967,94 Horizont d.o.o. Sarajevo, 4200542710008
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis klima uređaja- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2018 4621,50 20.07.2018 4621,50 4621,50 CLIMA-TRADE d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka računarske opreme- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2018 3257,72 13.04.2018 3257,72 3257,72 IMTEC d.o.o. Sarajevo, 4200918780002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga pratnje novca- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.08.2018 23400,00 Agencija za zaštitu ljudi i imovine “Securitas” d.o.o. Sarajevo, 4227417480004
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga pratnje novca Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.05.2018 23400,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka dostavnog vozila- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.08.2018 31580,00 31580,00 AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo, 4200018440001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka dostavnog vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.08.2018 31580,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka dva putnička vozila;; Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.08.2018 53000,00 53000,00 PORSCHE BH d.o.o. Sarajevo, 4201887660000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka dva putnička vozila; Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2018 53000,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka laboratorijskog stakla i ostalog- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.08.2018 3481,92 3481,92 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo, 4200251660003
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka laboratorijskog stakla i ostalog Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.07.2018 3481,92
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Pružanje telekomunikacijskih usluga za mobilnu telefoniju-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.08.2018 25148,10 BH TELECOM" dd Sarajevo, 4200211100005
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka proizvoda od polimernog betona za linijsku odvodnju;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2018 29250,00 ACO d.o.o. Sarajevo, 4200900810001
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka proizvoda od polimernog betona za linijsku odvodnju; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 29250,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka termo rola za fiskalne kase;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2018 2556,31 Crobox d.o.o. Sarajevo, 4200139070007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka termo rola za fiskalne kase; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.05.2018 25556,31
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka štampanih parking karata, naljepnica, upozorenja i propusnica;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.08.2018 4680,00 SVJETLOST – BH PRINT d.o.o. Sarajevo, 4202043620009
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka štampanih parking karata, naljepnica, upozorenja i propusnica; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 28.05.2018 4680,00
Ukupno po stranici 1619789,83 1988540,20 443678,41