Pretraga

Ukupno 714
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Dorada aplikativnog softvera Pokretanje i tok postupka pregovarački postupak sa objavom obavještenja 15.05.2018 9945,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka mašine za pranje grafita; Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.06.2018 12870,00 12870,00 MANKO velemotor d.o.o. Sarajevo, 4200068110002
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka mašine za pranje grafita Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 08.05.2018 12870,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka masti za podmazivanje; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.06.2018 10005,84 SMAL KOMERC d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka odbojne ograde sa ugradnjom; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.06.2018 51246,00 SACOM d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga održavanja softvera; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.06.2018 54475,20 eNetPoint d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine JCB; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.06.2018 23400,00 TERRA BiH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine BOMAG; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.06.2018 39780,00 KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga servisa radne mašine Caterpillar; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.06.2018 43173,00 TEKNOXGROUP d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka specijalnog vozila sa priklj.za ljetno i zimsko održavanje; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.06.2018 267514,23 267514,23 AUTOCOMMERCE d.o.o. Ljubljana, Slovenija
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka specijalnog vozila sa priklj.za ljetno i zimsko održavanje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2018 267514,23
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka saobraćajne signalizacije; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.06.2018 98824,05 SACOM d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za prikupljanje otpada;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 14.06.2018 359190,00 359190,00 GRADATIN d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kontejnera za prikupljanje otpada; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2018 359190,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PAUK vozila- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.06.2018 210600,00 210600,00 A.C.I. d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka PAUK vozila Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.04.2018 210600,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka samohodnog elekt.usisivača za skupljanje otpada na ulicama- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.06.2018 104598,00 104598,00 Horizont d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka samohodnog elekt.usisivača za skupljanje otpada na ulicama Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2018 104598,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kamiona kipera- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.06.2018 115830,00 115830,00 Starline d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka kamiona kipera Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 25.04.2018 115830,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka eruptivne kamene frakcije za proizvodnju asfalta;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 11.06.2018 175500,00 MILIČEVIĆ d.o.o. Kreševo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka eruptivne kamene frakcije za proizvodnju asfalta; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.02.2018 175500,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka jedinstvene usluge preuzimanja i izrade elektr.pisma- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.06.2018 339066,00 JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka jedinstvene usluge preuzimanja i izrade elektr.pisma Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.02.2018 339066,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara;; Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 01.06.2018 303615,00 303615,00 TEHNIX doo Donji Kraljevec, Hrvatska
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka autosmećara; Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.04.2018 303615,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Prijedlog V dopune plana javnih nabavki za 2018.g. Plan nabavki 15.08.2018
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo nabavku kompjutera sa printerom u boji, a sve za potrebe Projekta “Jacanje javne svijesti o zaštiti okoliša - Otpad nije smece” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2018 1436,98 18.05.2018 1436,98 1436,98 IMTEC d.o.o. Sarajevo,
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka tabli obavještenja kao i saobraćajnih znakova za potrebe reciklažnog dvorišta na snitarnoj deponiji Smiljevići Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2018 7016,49 30.04.2018 7016,49 7016,49 SACOM d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i instaliranje sistema video nadzora- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 31.05.2018 58235,06 58235,07 Agencija za tehniiku i fiziiku zaStitu MIDDLE POINT ELECTRONICS d.o.o. Saraievo,4201204440000
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka i instaliranje sistema video nadzora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.04.2018 58235,06
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklona za učenike: majice sa logom i kačketi sa logom- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 08.05.2018 4773,60 4773,60 Crobox d.o.o. Sarajevo, 4200139070007
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklona za učenike: majice sa logom i kačketi sa logom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.04.2018 4773,60
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Fileri za proizvodnju asfalta-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2018 23400,00 MGBH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka drvene oplate, vodootporne Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.05.2018 2269,80 PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova za hidraulične pumpe DENISON-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.05.2018 11265,93 SINHRON d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka točkova za kontejnere-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.05.2018 19240,65 GRAFIKON d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis vozila VOLVO- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.05.2018 11700,00 SERVICE MAXX d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Servis vozila VOLVO Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 24.04.2018 11700,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka čelika u šipci-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2018 7020,00 UNIVERSYS doo Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Obojeni metali-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2018 12915,51 AlCu doo Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka ulja za hidrauliku-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.05.2018 13338,00 Green oil d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka separatora za prečišćavanje otpadnih voda- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2018 5265,00 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka separatora za prečišćavanje otpadnih voda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 5265,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklopaca za šahtove sa ramom - daktilni liv Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2018 16422,12 REGENERACIJA d.o.o. Velika Kladuša
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka poklopaca za šahtove sa ramom - daktilni liv. Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 16422,12
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskih materijala--- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2018 35100,00 SENIGOR d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka građevinskih materijala-- Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 06.02.2018 35100,00
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Nabavka rezervnih dijelova hidraulike za građevinske mašine BOMAG-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 30.05.2018 117000,00 KA TIRE BH d.o.o. Sarajevo
KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo Usluga registracije vozila, tehnički pregled i izdavanje licence-- Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 03.05.2018 234000,00 UNIS AUTOMOBILI I DIJELOVI d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 2038677,48 2790086,46 1445679,37