Pretraga

Ukupno 18
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka i isporuka lož ulja za grijnu sezonu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.05.2017 17.07.2017 24675,30 HIFA - PETROL d.o.o., 71 320 VOGOŠĆA, ID:4200999090005
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Redovni sistematski pregled zaposlenika za školsku 2017/18. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2017 3000,00 JU Dom zdravlja KS - Vrazova
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka sitnog inventara, elektronske opreme i kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2017 1394,20 1394,20 IMTEC d.o.o., ID: 4200918780223
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka tinte za printer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2017 645,99
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 819,00 CIKLON d.o.o. SARAJEVO, ID: 4200490490004
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluge zaštite od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2017 940,68 PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo; ID:4200290480004
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga servisiranja i održavanja uljnog Giersch gorionika u kotlovnici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 643,50 OD BATISTUTI SARAJEVO, ID:4300641780004
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka kancelarijskog i školskog materijala i pribora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 5311,22 SVJETLOST - SARS d.d SARAJEVO; ID 4200191820006
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga redovnog pregleda i servisiranja sistema tehničke zaštite protuprovalnog, vatrodojavnog i videonadzornog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 351,00 UNILAB d.o.o. SARAJEVO, ID:4200054160007
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga monitoringa i interventne službe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 1404,00 UNILAB d.o.o. SARAJEVO, ID:4200054160007
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala i sredstava za čišćenje i higijenu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2017 3991,93 NIVEX d.o.o. SARAJEVO, ID:4200298620000
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2017 PENNY PLUS d.o.o.
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka dimnjačarskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 1755,00 ODR PLAMEN SARAJEVO, ID:4300019400008
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga osiguranja radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2017 2760,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. SARAJEVO, ID:4200326930001
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga održavanja i servisiranja kopir aparata i nabavka tonera za kopir aparate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga izrade Procjene, Plana i Pravilnika o zaštiti od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2017 1404,00 1404,00 VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo ID:4200117260007
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka kancelarijske opreme - namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2017 2112,91 2112,91 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Plan javnih nabavki za 2017. godinu za JU Srednju poslovno - komercijalnu i trgovačku školu Sarajevo Plan nabavki 30.01.2017
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00