Pretraga

Ukupno 46
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Šestomjesečni tehnički pregled i servisiranje sistema tehničke zaštite za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 351,00 UNILAB d.o.o. SARAJEVO, ID:4200054160007
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 526,50 KRISTAL d.o.o. ; ID:4200033750009
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka dimnjačarskih usluga za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 1953,90 ODR PLAMEN SARAJEVO, ID:4300019400008
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka kancelarijskog i školskog materijala, obrazaca, papira i tonera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 4783,55 SVJETLOST - SARS d.d SARAJEVO; ID 4200191820006
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala i sredstava za čišćenje za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 2689,84 R&S d.o.o. ; ID:4200056290005
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 1319,83 PENNY PLUS d.o.o., ID:4200162210002
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka tonera za kopir aparate i usluga servisa inform. opreme za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Servisiranje i održavanje uljnog gorionika za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 795,60 ELKOMONT d.o.o. ID:4200125790007
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluge monitoringa i interventne službe za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 1404,00 UNILAB d.o.o. SARAJEVO, ID:4200054160007
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Ispitivanje i servisiranje aparata za gašenje požara, ispitivanje hidratantske mreže, mjerenje elektroinstalacija i obuka radnika za 2019. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 569,79 PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo; ID:4200290480004
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Plan javnih nabavki 2019. Plan nabavki 07.03.2019
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka namještaja u 2018. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 3310,00 3310,00 PERIĆ ENTERIJERI; ID:4508571150008
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Elektromontažni radovi u kabinetu informatike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2018 2351,70 2100,15 Elektrika S d.o.o. Sarajevo, ID:4201493700006
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Redovni sistematski pregled zaposlenika za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2018 3000,00 1957,00 JU DOM ZDRAVLJA KS, VRAZOVA 1, ID:
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka kancelarijskog materijala, obrazaca i papira za 2018. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 5095,12 3900,00 SVJETLOST - SARS d.d SARAJEVO; ID 4200191820006
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka lož ulja za 2018.god. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.04.2018 27368,64 18.06.2018 27368,64 28326,47 HIFA PETROL d.o.o. SARAJEVO; ID:4200999090005
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 1650,00 1650,00 IMTEC d.o.o., ID:4200918780002
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka sluga servisiranja informatičke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 702,00 IMTEC d.o.o. SARAJEVO, ID:4200918780002
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluga periodičnog pregleda videonadzora i vatrodojave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 351,00 351,00 UNILAB d.o.o., ID: 4200054160007
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Osiguranje učenika za školsku 2018/19.god Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 1600,00 1750,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d., ID:4200326930184
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluge monitoringa i interventne službe za 2018. god Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 1404,00 1404,00 UNILAB d.o.o., ID: 4200054160007
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluga servisiranje gorionika za 2018. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 620,10 561,60 ELKOMONT d.o.o.
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga periodičnog pregleda vatrogasnih aparata za početno gašenje požara i hidranata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 384,95 374,40 VATROSISTEMI d.o.o., ID:4200117260007
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade za 2018. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 2337,37 2300,00 PENNY PLUS d.o.o., ID:4200162210002
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala za čišćenje za 2018. god Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 4225,81 2882,00 NIVEX d.o.o. ID:4200298620000
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluge čišćenja dimnjaka i peći Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 1719,90 2106,00 ODR PLAMEN, ID:4300019400008
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za 2018. god. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 778,05 883,00 CIKLON d.o.o., ID:4200490490004
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Plan javnih nabavki za 2018. godinu za JU Srednju poslovno -komercijalnu i trgovačku školu Sarajevo Plan nabavki 18.01.2018
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka i isporuka lož ulja za grijnu sezonu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 26.05.2017 24675,30 17.07.2017 24675,30 31436,22 HIFA - PETROL d.o.o., 71 320 VOGOŠĆA, ID:4200999090005
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Redovni sistematski pregled zaposlenika za školsku 2017/18. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2017 3000,00 1815,00 JU Dom zdravlja KS - Vrazova
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka sitnog inventara, elektronske opreme i kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2017 1394,20 1394,20 IMTEC d.o.o., ID: 4200918780223
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka tinte za printer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2017 645,99 645,99 IMTEC d.o.o. SARAJEVO, ID:4200918780002
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 819,00 819,00 CIKLON d.o.o. SARAJEVO, ID: 4200490490004
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluge zaštite od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2017 940,68 462,15 PROVING Inžinjering d.o.o. Sarajevo; ID:4200290480004
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga servisiranja i održavanja uljnog Giersch gorionika u kotlovnici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 643,50 643,50 OD BATISTUTI SARAJEVO, ID:4300641780004
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka kancelarijskog i školskog materijala i pribora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 5311,22 4595,88 SVJETLOST - SARS d.d SARAJEVO; ID 4200191820006
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga redovnog pregleda i servisiranja sistema tehničke zaštite protuprovalnog, vatrodojavnog i videonadzornog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 351,00 351,00 UNILAB d.o.o. SARAJEVO, ID:4200054160007
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga monitoringa i interventne službe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 1404,00 1404,00 UNILAB d.o.o. SARAJEVO, ID:4200054160007
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala i sredstava za čišćenje i higijenu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2017 3991,93 2744,71 NIVEX d.o.o. SARAJEVO, ID:4200298620000
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka materijala za tekuće održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2017 837,00 2202,62 PENNY PLUS d.o.o., ID:4200162210002
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka dimnjačarskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2017 1755,00 2106,00 ODR PLAMEN SARAJEVO, ID:4300019400008
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga osiguranja radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2017 2760,00 2300,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. SARAJEVO, ID:4200326930001
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga održavanja i servisiranja kopir aparata i nabavka tonera za kopir aparate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka usluga izrade Procjene, Plana i Pravilnika o zaštiti od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2017 1404,00 1404,00 VATROSISTEMI d.o.o. Sarajevo ID:4200117260007
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Nabavka kancelarijske opreme - namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2017 2112,91 2112,91 R&S d.o.o. Sarajevo ID:4200056290005
JU Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola Plan javnih nabavki za 2017. godinu za JU Srednju poslovno - komercijalnu i trgovačku školu Sarajevo Plan nabavki 30.01.2017
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00