Pretraga

Ukupno 154
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA SUPERVIZIJE /2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 1365,00 1365,00 Asocijacija sistemskih terapeuta 104126098 Beograd Srbija
JU Porodično savjetovalište KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA PRVOM INTERNACIONALNOM KONGRESU DJEČIJE I ADOLESCENTNE PSIHOTERAPIJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 200,00 200,00 BHIDAPA 4202071240009 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE OBUKE/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 50,00 50,00 Institut za razvoj mladih Kult 4201232650001 Iliđa
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE ŠTAMPANJA MATERIJALA 2018 26.12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 1604,07 1604,07 ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d.FOJNICA 4236045660000
JU Porodično savjetovalište NABAVKA PREHRADBENIH PROIZVODA 31.12.2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 118,06 118,06 BINGO D.O.O EXPORT-INPORT TUZLA 4209253450003
JU Porodično savjetovalište NABAVKA FOTOAPARATA,RAČUNARSKE I DRUGE OPREME Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 465,31 465,31 IMTEC.d.o.o PJ 24 .4200918780380 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište USLUGA SERVISIRANJA VOZILA 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 192,84 192,84 BUNJO d.o.o.Sarajevo 4200127900004
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 13.12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 443,50 443,50 UR restoran Benbaša 4302482280006 Stari Grad Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 2018/18.12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 409,40 409,40 BINGO D.O.O EXPORT-INPORT TUZLA 4209253450003
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 2018/12.12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 9,40 9,40 UR"PIZZERIJA TERRAZZA" 4302237640005 Stari Grad Sarajevo Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA SREDNJIH KOVERTI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 5,20 5,20 JP BH Pošta 4200682212385 Zenica
JU Porodično savjetovalište NABAVKA PRIJEMNE KNJIGE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 10,00 10,00 JP BH Pošta 4200682212385 Zenica
JU Porodično savjetovalište NABAVKA TRIPOD STALKA ZA MOBITEL Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 10,00 10,00 Univerzalno d.o.o Sarajevo
JU Porodično savjetovalište NABAVKA STRUČNE LITERATURE 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 65,00 65,00 "Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo 4200177160001 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA STRUČNOG SAVJETOVANJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 185,00 185,00 AGENCIJA ZA PRAVNI KONSALTING I EDUKACIJU "APKE" 4302447020000 SARAJEVO Novi Grad
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE OSIGURANJA 2018/11 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.11.2018 88,00 88,00 ADRIATIC INTERNACIONAL d.o.o 4200213140080 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA NAJLONA ZA PRIKRIVANJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.11.2018 4,50 4,50 BILPROM D.O.O SARAJEVO 4200344240004 Stari Grad
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KABLOVA ZA PUNJENJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 24,00 24,00 MOTOREX doo GRAČANICA Podružnica Iliđa -Blažujski drum bb 4209388460238 Iliđa
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE HEMIJSKOG ČIŠĆENJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 29,65 29,65 HEMIJSKA ČISTIONA "BOSS" OR 4300603420002 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA HOSTING PLANA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.11.2018 139,00 139,00 SD GENESIS 4363888540008 CAZIN
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 2018/4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 156,00 156,00 BINGO D.O.O EXPORT-INPORT TUZLA 4209253450003
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 2018/3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2018 7,20 7,20 CAFFE SLASTIČARNA VIJEĆNICA 4302575450009 STARI GRAD SARAJEVO BOSNA I HERCEGOVINA
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 2018/2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2018 14,00 14,00 UR ĆEVABDŽINICA PETICA FERHATOVIĆ 4300136380000 SARAJEVO CENTAR
JU Porodično savjetovalište NABAVKA RAČUNARSKE I DRUGE OPREME 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2018 27,00 27,00 IMTEC.d.o.o .4200918780223 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište USLUGE KOTIZACIJA 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 195,58 195,58 SAVEZ DRUŠTVA PSIHOTERAPUTA SRBIJE 100036907 Beograd Srbija
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE OBJAVE POSLJEDNJEG POZDRAVA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 44,00 44,00 AVAZ ROTO PRESS D.O.O. 4200934630002 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA EDUKACIJE UPOSLENIKA 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2018 400,00 400,00 DISCOVERY d.o.o.Sarajevo 4201105970005 Stari Grad Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REZERNIH KLJUČEVA 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2018 2,00 2,00 SOR HUDINY SERVIS 4300613570002 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA REPREZENTACIJE 2018/1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 16,00 16,00 UR"PIZZERIJA TERRAZZA" 4302237640005 Stari Grad Sarajevo Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA KASKO OSIGURANJA MOTORNOG VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 677,08 677,08 ADRIATIC INTERNACIONAL d.o.o 4200213140080 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKAUSLUGA ZAMJENE I BALANSIRANJA GUMA 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 40,00 40,00 BUNJO d.o.o.Sarajevo 4200127900004
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2018 15,90 15,90 Sarajevo osiguranje d.d.Sarajevo 4200326930125 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE REPREZENTACIJE 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 117,35 117,35 SAVEZ DRUŠTVA PSIHOTERAPUTA SRBIJE 100036907 Beograd Srbija
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE ŠTAMPANJA 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2018 46,80 46,80 PRINT-LINE d.o.o 4200217480004 Stari Grad Sarajevo Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA ZAMJENE I BALANSIRANJA GUMA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 40,00 40,00 BUNJO d.o.o.Sarajevo 4200127900004
JU Porodično savjetovalište USLUGA PREGLEDA PP APARATA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.09.2018 46,80 46,80 Maher d.o.o. Sarajevo 4200555370001 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 2018/1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2018 134,60 134,60 BINGO D.O.O EXPORT-INPORT TUZLA PJ br.133 HIPERMARKET STUP 4209253453118 NOVI GRAD
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.08.2018 7,60 7,60 T.D.MARKETI D.D.Sarajevo 4200711170620 Stari Grad Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE POPRAVKE GUME 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2018 6,00 6,00 CAVALLINO s.z.vulkanizerska radnja 4300414700002 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAVKA I UGRADNJA ALARM SISTEMA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2018 529,60 529,60 BUNJO d.o.o.Sarajevo 4200127900004
JU Porodično savjetovalište USLUGA ODRŽAVANJA NAZIVA DOMENA PORODIČNO.BA2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2018 30,00 30,00 UNVERZITET U SARAJEVU 4200494560007 SARAJEVO CENTAR
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KANCELARIJSKIH POTREBŠTINA 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2018 510,32 510,32 Trgovina na malo "HED" 4302503380006 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAKA USLUGE SMJEŠTAJA 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 1600,00 1600,00 OZONSKI RAJ d.o.o. 4202232860002 Hadžići Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište PLAN NABAVKI ZA KJU "PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE" ZA 2017.GODINU Plan nabavki 29.12.2016
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REZERVNIH KLJUČEVA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2018 3,00 3,00 SOR HUDINY SERVIS 4300613570002 SARAJEVO CENTAR
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA SERVISA SEFA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2018 300,00 300,00 Primat d.o.o. Sarajevo 4200400330003 Novo Sarajevo
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA PRANJA VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2018 120,00 120,00 RO s.a.o.r. 4300595140003 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA OSIGURANJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2018 88,00 88,00 Adriatic osiguranje d.d.PODRUŽNICA SARAJEVO 4200213140080 NOVI GRAD SARAJEVO
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 11 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 243,00 243,00 UR restoran Bentbaša 4302482280006 Strari Grad Sarajevo
JU Porodično savjetovalište NABAVKA PRIRODNE IZVORSKE VODE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.07.2018 13,10 13,10 BINGO D.O.O EXPORT IMPORT 4209253450003 TUZLA
Ukupno po stranici 0,00 10848,86 10848,86