Pretraga

Ukupno 203
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga servisa klima uređaja_2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 117,00 117,00 IMTEC DOO SARAJEVO 4200918780053 Ilijaš
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_5_3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2019 7,50 7,50 "SARAJKA" d.o.o. pj kafana "VATRA Sarajevo" 4201539110071 Novo Sarajevo
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_5_2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2019 14,50 14,50 "KENNA"D.o.o.Sarajevo 4200544250047 Stari Grad Sarajevo
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_5_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2019 7,38 7,38 T.D."MARKETI" D.D.Sarajevo 4200711170620 Stari Grad Sarajevo
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga štampanja_2019_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2019 681,56 681,56 ŠTAMPARIJA FOJNICA DD FOJNICA 4236045660000 FOJNICA
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga smještaja_2019_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 1200,06 1200,06 OZONSKI RAJ d.o.o. 4202232860002 Hadžići Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga osiguranja_2019_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2019 64,00 64,00 ADRIATIC OSIGURANJE D.D PODRUŽNICA SARAJEVO 4200213140080 Novi Grad Sarajevo
JU Porodično savjetovalište nabavka prehrambenih artikala 2019_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.06.2019 43,41 43,41 BINGO D.O.O. EXPORT IMPORT 42092553450003 Tuzla
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge objave posljednjeg pozdrava _2019_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2019 44,00 44,00 AVAZ ROTO PRESS D.O.O. 4200934630002 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga objavljivanja javnog konkusa Oslobođenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2019 518,31 518,31 OSLOBOĐENJE SERVISI 4202263820009 Vogošća
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga web hostinga za porodicno.ba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 139,00 139,00 SD "GENESIS"vl.Prošić Irnad 4364202430003
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_4_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2019 11,00 11,00 UR ĆEVABDŽINICA "PETICA FERHATOVIĆ" 4300136380000 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_3_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 15,00 15,00 KENNA d.o.o. 4200544250004 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge reprezentacije_2019_2 Ugovaranje i realizacija 29.04.2019 153,91 153,91 BINGO D.O.O. EXPORT IMPORT 42092553450003 Tuzla
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge reprezentacije_2019_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 372,00 372,00 ETKO tours doo Sarajevo 4202173670032 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge objave posljednjeg pozdrava_2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2019 44,00 44,00 AVAZ ROTO PRESS D.O.O. 4200934630002 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka kancelarijskih satova _1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2019 18,80 18,80 BINGO D.O.O. EXPORT IMPORT 42092553450003 Tuzla
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge uvezivanja _1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2019 15,50 15,50 TORUS d.o.o Sarajevo 4200627970009 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka materijala za potrebe održavanja motornog vozila 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2019 45,30 45,30 BAU&GARTEN D.O.O 4200488080001 Iliđa Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište nabavka USB-kabla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2019 10,00 10,00 TR "HUS-TEL" 4301790560005 Stari Grad Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 190,50 190,50 HOTEL EUROPA 4200375800008 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 33,40 33,40 Restoran "Dubrovnik" vl.Dervišević Ferid 4319263860005 Zenica
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 11,50 11,50 UR"FAN" 4301610170000 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište usluge reprezentacije _2019_2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2019 13,30 13,30 UR Buregdžinica Oklagija 1946 4302716610005 Stari Grad
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2019_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 256,50 256,50 BUNJO D.O.O. EXPORT IMPORT 4209253450003 Tuzla
JU Porodično savjetovalište usluga osiguranja motornog vozila 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2019 308,07 308,07 EUROHERC D.D. 4227015330421 Sarajevo Novi Grad
JU Porodično savjetovalište nabavka tonera/ketridža Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 37,56 37,56 Trgovina na malo "HED"
JU Porodično savjetovalište nabavka kabla 2019_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2019 7,00 7,00 KOMEL D.O.O. 4200491890006 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka elektronskog izdanja službenih novina 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2019 240,00 240,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH 4200226120002 Novo Sarajevo
JU Porodično savjetovalište nabavka materijala za održavanje i higijenu 2019_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2019 4,05 4,05 AMKO KOMERC D.O.O Sarajevo ,Poslovna jedinica br.3 Sarajevo 4200203180059 Stari Grad
JU Porodično savjetovalište usluga registracije motornog vozila 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2019 238,25 238,25 REGOS TIM d.o.o. Sarajevo 4200976120004 Sarajevo Novi Grad
JU Porodično savjetovalište iznajmljivanje tehnike za potrebe konferencije 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2019 200,00 200,00 HOTEL EUROPA 4200375800008 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka usluga prijema,obrade i kontrole finansijskog izvještaja 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 90,00 90,00 Finansijsko-informatička agencija 4202153990006 Novo Sarajevo
JU Porodično savjetovalište nabavka goriva 2019_8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 34,82 34,82 ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO 4200163020002 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište usluga pregleda PP aparata 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2019 46,80 46,80 MAHER D.O.O. SARAJEVO 4200555370001 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka goriva 2019_7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2019 83,98 83,98 ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO 4200163020002 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka goriva 2019_6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 69,18 69,18 ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO 4200163020002 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka goriva 2019_5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2019 71,00 71,00 ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO 4200163020002 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka goriva 2019_4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2019 75,02 75,02
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge zamjene i balansiranje guma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 40,00 40,00 BUNJO D.O.O. 4200127900004 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka goriva 2019_3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 78,02 78,02 ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO 4200163020002 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka goriva 2019_2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2019 47,99 47,99 ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO 4200163020002 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka goriva 2019_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 941,21 941,21 ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO 4200163020002 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka kancelarijskog materijala 2019_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2019 888,50 888,50 R&S D.O.O. SARAJEVO 4200056290005 Vogošća
JU Porodično savjetovalište nabavka higijenskog materijala 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.03.2019 1217,35 1217,35 BINGO D.O.O. EXPORT IMPORT 42092553450003 Tuzla
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 21,50 21,50 UR"FAN" 4301610170000 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka reprezentacija_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 15,00 15,00 FENA D.O.O 42006369600008 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište nabavka usluge štampanja 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 301,86 301,86 ŠTAMPARIJA FOJNICA DD FOJNICA 4236045660000 FOJNICA
JU Porodično savjetovalište USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2019 128,50 128,50 HOTEL EUROPA 4200375800008
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA SUPERVIZIJE /2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 1365,00 1365,00 Asocijacija sistemskih terapeuta 104126098 Beograd Srbija
Ukupno po stranici 0,00 10578,09 10578,09