Pretraga

Ukupno 74
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Porodično savjetovalište USLUGA OBUKE ZAPOSLENIKA 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 400,00 400,00 Udruženje građana "Centar za kulturu dijaloga" 4200989960001 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KANCELARIJSKIH POTREBŠTINA 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 161,51 161,51 Trgovina na malo "HED" 4302503380006 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAVKA DEKORACIJSKOG MATERIJALA 3 Ugovaranje i realizacija 18.12.2017 30,00 30,00 JYSK d.o.o 4201488880004 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2017 40,05 40,05 T.D.MARKETI D.D.Sarajevo 4200711170620 Stari Grad Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJLA 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2017 720,00 720,00 JYSK d.o.o 4201488880004 Sarajevo Novi Grad Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA MATERIJALA ZA ODŽAVANJE I HIGIJENU SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 62,90 62,90 BAU & GARTEN d.o.d. 4200488080001 Ilidža
JU Porodično savjetovalište USLUGA OBUKE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 595,00 595,00 MULTICOM DOO TUZLA 4209300800026 TUZLA BOSNA I HERCEGOVINA
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2017 16,50 16,50 CAFFE SLASTIČARNA VIJEĆNICA 4302575450009 STARI GRAD SARAJEVO BOSNA I HERCEGOVINA
JU Porodično savjetovalište USLUGA PRIJEVOZA PUTNIKA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.11.2017 351,00 351,00 CENTROTRANS-EUROLINES D.D. SARAJEVO 4200153220003 SARAJEVO NOVI GRAD
JU Porodično savjetovalište NABAVKA RAČUNARSKE I DRUGE OPREME 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2017 4990,75 4990,75 ADRIATIC INTERNACIONAL d.o.o 4200135670000 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA RAČUNARSKE I DRUGE OPREME 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2017 1000,23 1000,23 ADRIATIC INTERNACIONAL d.o.o 4200135670000 Sarajevo Centar Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište USLUGA OSIGURANJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 88,00 88,00 BOSNA -SUNCE OSIGURANJE D.D. SARAJEVO PODRUŽNICA SARAJEVO 4200213140080 NOVI GRAD BOSNA I HERCEGOVINA
JU Porodično savjetovalište NABAVKA STRUČNE LITERATURE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 226,71 226,71 SLADABONI D.O.O 44009665310005 Banja Luka Bosna i Hercegovina
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KANCELARIJSKIH POTREBŠTINA 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 128,70 128,70 ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d.FOJNICA 4236045660000
JU Porodično savjetovalište NABAVKA PRIZVODA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 192,54 192,54 BINGO D.O.O EXPORT-INPORT TUZLA 4209253453118 NOVI GRAD
JU Porodično savjetovalište NABAVKA ANIMACIJSKIH REKVIZITA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2017 534,60 534,60 "Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo 4200177160001 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAVKA OBRAZACA 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2017 4,00 4,00 ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO 4200178560003 Novo Sarajevo
JU Porodično savjetovalište USLUGE ŠTAMPANJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2017 365,05 365,05 ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d.FOJNICA 4236045660000
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KANCELARIJSKIH POTREBŠTINA 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 146,00 146,00 "Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo 4200177160001 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2017 60,50 60,50 RESTORAN KAZAMAT d.o.o. 4403246660001 BANJA LUKA BOSNA I HERCEGOVINA
JU Porodično savjetovalište NABAVKA SUDSKE TAKSE 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2017 10,00 10,00 MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO 4200666010004
JU Porodično savjetovalište NABAVKA MATERIJALA ZA POPRAVKU I ODRŽAVANJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2017 244,60 244,60 BAU & GARTEN d.o.d. 4200488080001 Ilidža
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KANCELARIJSKIH POTREBŠTINA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 146,00 146,00 "Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo 4200177160001 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište USLUGE MEDIJSKOG OGLAŠAVANJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 994,50 994,50 JP TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO 4200556770003 NOVI GRAD
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJLA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 371,30 371,30 Trgovina na malo "HED" 4302503380006 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE ŠTAMPANJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 2521,82 2521,82 ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d.FOJNICA 4236045660000
JU Porodično savjetovalište NABAVKA BANERA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 204,75 204,75 ŠTAMPARIJA FOJNICA d.d.FOJNICA 4236045660000
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2017 94,85 94,85 BINGO D.O.O EXPORT-INPORT TUZLA 4209253453118 NOVI GRAD
JU Porodično savjetovalište ZAKUP PROSTORIJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2017 1500,00 1500,00 HOTEL EVROPA 4200375800008 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište USLUGA NABAVKA MAJICA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 351,00 351,00 Sateks d.o.o 4200506750001 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAVKA PRINTANJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 271,50 271,50 EKO INŽINJERING d.o.o 4400905680008 Banja Luka
JU Porodično savjetovalište NABAVKA PUNJAČA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 9,00 9,00 UNI EXPERT 4245018500083 CENTAR SARAJEVO
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGA POPRAVKE GUME Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2017 5,00 5,00 SOR "MAJA" 4300272130009 NOVO SARAJEVO
JU Porodično savjetovalište NABAVKA BATERIJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2017 23,21 23,21 DIGITAL LINE D.O.O NOVO SARAJEVO 4200078850004
JU Porodično savjetovalište USLUGA POPRAVKA RAČUNARA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 50,00 50,00 MIKROTEH D.O.O
JU Porodično savjetovalište NABAVKA KNJIGE EVIDENCIJE O RADNOM VREMENU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2017 17,09 17,09 REFAM CREATIVE SOLUTIONS-REC D.O.O 4200545220001 SARAJEVO CENTAR
JU Porodično savjetovalište USLUGA ODRŽAVANJA NAZIVA DOMENA PORODIČNO.BA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 25,64 25,64 UNVERZITET U SARAJEVU 4200494560007 SARAJEVO CENTAR
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE-KOLAČI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.08.2017 8,97 8,97 UR Sport 4301159530005 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAVKA REPREZENTACIJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.08.2017 124,32 124,32 BINGO D.O.O EXPORT-INPORT TUZLA 4209253453118 NOVI GRAD
JU Porodično savjetovalište PREGLED PROTUPOŽARNIH APARATA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2017 38,00 38,00 Maher d.o.o. Sarajevo 4200555370001 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište USLUGA HEMIJSKOG ČIŠĆENJA SLUŽBENOG MOTORNOG VOZILA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2017 80,00 80,00 Autodelta d.o.o Sarajevo 4200381790006 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAVKA SUDSKE TAKSE 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.08.2017 10,00 10,00 MINISTARSTVO FINANSIJA KANTONA SARAJEVO 4200666010004
JU Porodično savjetovalište SERVISNA USLUGA ZA POPRAVAK RAČUNARA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.07.2017 23,40 23,40
JU Porodično savjetovalište USLUGA PLATINUM HOSTING PLANA -porodicno.ba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2017 139,00 139,00 SD GENESIS 4363888540008 CAZIN
JU Porodično savjetovalište NABAVKA USLUGE POSLUŽIVANJA PIČA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2017 80,00 80,00 WS d.o.o cafe Dijalog 4201444670037 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAVKA RADIO UREĐAJA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 141,08 141,08 TRIAB d.o.o 4201827680001 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAVKA PROMOTIVNOG MATERIJALA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 149,76 149,76 Štamparija Fojnica d.d Fojnica 4236045660000
JU Porodično savjetovalište NABAVKA LIČNIH KARTONA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2017 52,65 52,65 Štamparija Fojnica d.d Fojnica 4236045660000
JU Porodično savjetovalište NABAVKA AUTOGUMA ZA SLUŽBENO VOZILO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 163,80 163,80 TRIAB d.o.o 4201827680001 Sarajevo Centar
JU Porodično savjetovalište NABAVKA ANTIVIRUSNOG PROGRAMA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2017 62,31 62,31 NETWORK d.o.o 4201033530005 Sarajevo Novi Grad
Ukupno po stranici 0,00 18027,59 18027,59