Pretraga

Ukupno 95
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Stručni časopisi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 500,00 500,00 Privredna štampa d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Obrazovne usluge- Seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 150,00 150,00 FEB d.d. Sarajevo
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge održavanja i popravki Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 100,00 100,00 Obrtnička djelatnost "Atom" sarajevo
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge stručnog usavršavanja-seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 120,01 120,01 ZIPS
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Realizacija sanacije krova na objektu škole Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.06.2017 86833,12 86833,12 G.D. Konstrukcije d.o.o Mostar
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sanacija krova na objektu škole Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.04.2017 88920,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Realizacija usluga prevoza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 1000,00 1000,00 Grandtours d.o.o Zenica
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge prevoza_1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2017 1000,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka materijala-priključne utičnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 141,87 141,87 Penny plus d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Materijal-priključne utičnice Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2017 144,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka materijala za nastavne potrpštine i sekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 292,50 292,50 Grafiden d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nastavne potrepštine sekcije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2017 292,50
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge stručnog osposobljavanja-seminar_1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.12.2017 120,01
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka radnih površina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 1439,80 1439,80 B.K Linea Trade d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Radne površine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2017 1556,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka materijala za obrazovanje-toneri i boje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 2907,45 2907,45 Print Delivery and Service d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Izdaci za obrazovanje-boje i toneri Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2017 2912,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka opreme za videonadzor_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 1394,23 1394,23 B.H.T. Code d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Oprema za videonadzor Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2017 1400,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Rekonstrukcija i investiciono održavanje-radovi na ugradnji prozora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 6990,00 6990,00 Fadž company d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrade-radovi na ugradnji prozora Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.12.2017 7000,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Rekonstrukcija zgrade-ugradnja vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 5197,97 5197,97 Fadž-company d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Rekonstrukcija i investiciono održavanje zgrade-radovi na ugradnji vrata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.12.2017 5200,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka sitnog inventara -nastavna pomagala-prijenosni radio Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 402,30 402,30 Stanić Trade d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sitni inventar-nastavna pomagala-prijenosni radio Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.12.2017 500,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka sintog inventara-kosilica za travu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 240,00 240,00 Agricom d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sitni inventar-kosilica za travu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2017 240,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka sitnog inventara-ramovi za učeničke radove i slično Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 936,59 936,59 Alim d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sitni inventar-ramovi za učeničke ramove i slično Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2017 936,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka sitnog inventara-radna odjeća i obuća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 494,00 494,00 Vatrosistemi d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sitni materijal-HTZ oprema-odjeća i obuća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2017 520,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka zastava_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 304,20 304,20 Garmond d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Zastave_1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.12.2017 304,20
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka sitnog inventara-nastvnih pomagala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2017 766,94 766,94 Eurobrand d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Sitni inventar-nastavna pomagala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.11.2017 800,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka računarske opreme i potrepština Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2017 4884,98 4884,98 Eurobrand d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Računarska oprema i potrepštine Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.11.2017 4885,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka materijala za čišćenje_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 2397,30 2397,30 Focompany d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Materijal za čišćenje_1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2017 2398,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka tonera_1a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2017 852,93 852,93 Zangro d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka tonera_1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.12.2017 855,50
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka kancelarijskog materijala_1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2017 1135,52 1135,52 Zangro d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Kancelarijski materijal_1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.11.2017 1136,82
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka materijala za održavanje objekta-krečenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2017 2994,25 2994,25 Tranzit export d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Materijal za održavanje objekta-krečenje Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.11.2017 3000,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Usluge popravaka i održavanja -plinske peci Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2017 93,60 93,60 Nesing d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka materijala za dekoraciju-ukrasno bilje,trava i slično Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 849,50 849,50 Agricom d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Materijal za dekoraciju-ukrasno bilje,trava i sl. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2017 850,00
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavka spreminka i korpi za otpad i smeće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2017 999,89 999,89 Penny plus d.o.o
JU Srednja tehnička škola, grafickih tehnologija, dizajna i multimedije Nabavnika spremnika i koševa za otpad i smeće Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2017 1000,00
Ukupno po stranici 125970,03 124418,95 124418,95