Pretraga

Ukupno 178
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Staklo za potrebe nastave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2020 145,43 145,43 RAMA - GLAS D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200079310003
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Prva izmjena plana javnih nabavki za 2020. godinu Plan nabavki 02.07.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Toneri i koverte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2020 336,68 336,68 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka kancelarijskog administrativnog materijala i papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2020 382,20 382,20 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Printanje i tvrdi uvez kataloga za maturante Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2020 108,20 108,20 MAK INVEST DOO ID BR. 4200013990020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti VATROGASNI APARATI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2020 585,00 585,00 VATROSISTEMI SARAJEVO ID BR. 4200117260007
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga instalacije računara u kabinetu informatike (sa materijalom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2020 1979,93 1979,93 FIXIT D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4202048930006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga obavljanja dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2020 700,00 250,00 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU SARAJEVO IDBR 4200187710000
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka SSD diskova, tastatura i miševa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.03.2020 2620,16 2620,16 FIXIT D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4202048930006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Prijem,obrada i kontrola finansijskih izvještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.02.2020 90,00 90,00 Finansijsko-informatička agencija
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Deterdženti,krpe, rukavice,kese za smeće i ostali proizvodi za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 424,29 424,29 R & S d.o.o. Vogošća Sarajevo IDBR. 420005629000
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Dezinfektanti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2020 581,72 581,72 DEFTER D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200303990007
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga popravke i sanacije vodovodnih instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2020 409,50 409,50 HIDROAPLIKACIJE SARAJEVO IDBR 4302728970007
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Bezalkoholna pića i slatkiši Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2020 237,25 237,25 HOŠE KOMERC SARAJEVO IDBR 4200442500006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka toaletnog papira,ručnika i ostalih higijenskih potrepština Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2020 631,61 631,61 R & S d.o.o. Vogošća Sarajevo IDBR. 420005629000
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Plan javnih nabavki Srednje škole primijenjenih umjetnosti Sarajevo za 2020. godinu Plan nabavki 18.03.2020
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Treća izmjena plana nabavli za 2019. godinu Plan nabavki 27.02.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Objava sjećanja-smrtovnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 60,00 60,00 avaz roto press d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Materijal i usluga za poboljšanje kvaliteta WiFi mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 2238,72 2238,72 FIXIT D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4202048930006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti PAPIR ZA PRINTANJE I KOPIRANJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2019 297,40 297,40 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti PATRONE SA TONEROM ZA PLOTER Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 783,43 783,43 FIXIT D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4202048930006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti SET TONERA ZA PRINTER Jet Pro M254nW Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 668,47 668,47 FIXIT D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4202048930006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti SANITARNI PAPIR I VREĆE ZA OTPAD Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2019 144,50 144,50 HOŠE KOMERC SARAJEVO IDBR 4200442500006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti REZANO CVIJEĆE-IKEBANE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2019 150,00 150,00 EVERGREEN D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200525030001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti NEONSKE CIJEVI I STARTERI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2019 158,99 158,99 ENERGOREKORD D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200405990001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti BATERIJE ZA VODU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 130,00 130,00 WOLF KOMERC D.O.O. SARAJEVO IDBR.4200462100004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti STAKLO REZANO PO MJERI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 584,52 584,52 KRISTAL D.O.O. VITEZ IDBR. 4236030550003
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti OBRASCI RAZNIH VRSTA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 211,00 211,00 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti BOJE U SPREJU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2019 139,20 139,20 UNOKO D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200047030009
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti GAS U BOCI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 36,00 36,00 GAS I GAS D.O.O. SARAJEVO 4202056100004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti PAPIR I PROIZVODI OD PAPIRA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2019 109,70 109,70 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti KISTOVI, BOJE I KONTUR PASTA ZA SVILU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2019 135,45 135,45 svjetlostkomerc Sarajevo ID BR: 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti BAKAR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 499,01 499,01 GRADUR TGI D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200250420009
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti SVILA I BOJE ZA SVILU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 357,26 357,26 TUGRA D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200210980001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti SREBRO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 1002,18 1002,18 SILKWAY D.O.O. SARAJEVO
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti KONCENTRIRANA SREDSTVA ZA ČIĐĆENJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2019 445,56 445,56 OŠIJAN D.O.O. SARAJEVO IDBR.4200461630000
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti bOJA ZA ZIDOVE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 76,00 76,00 UNOKO D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200047030009
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti LOPTE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2019 150,30 150,30 SPORT VISION D.O.O.
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 31.12.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Papir za Odsijek tekstilnog dizajna Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2019 247,34 247,34 PINGI D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200003090004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nastavni materijal za Tekstilni dizajn Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2019 222,60 222,60 svjetlostkomerc Sarajevo ID BR: 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Papir i boja za grafiku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2019 255,06 255,06 PINGI D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200003090004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Održavanje sistema video nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2019 428,22 428,22 UNILAB D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200054160007
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Zakup sale za tjelesni odgoj 2019/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2019 2400,00 2400,00 JU Gimnazija Obala Sarajevo ID BR: 4200044870006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Materijal za obradu gipsa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 125,45 125,45 PENNY PLUS d.o.o. SARAJEVO IDBR. 4200162210002
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Osiguranje učenika 2019/2020 školska godina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2019 750,00 750,00 GRAWE OSIGURANJE D.D. SARAJEVO4200486200000
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Šelak u ljuspicama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2019 50,00 50,00 ARS Galerija Paleta d.o.o. Sarajevo IDBr. 4200134190004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Etanol Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2019 140,40 140,40 semikem d.o.o. sarajevo idb.4200003250001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sistematski pregled zaposlenih za školsku 2019/2020 godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2019 1768,00 1768,00 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO IDB. 4200174570004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka obrazaca za potrebe vođenja pedagoške dokumentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2019 24,57 24,57 SVJETLOST SARS Izdavaštvo i promet Sarajevo IDBR. 4200191820006
Ukupno po stranici 0,00 24021,30 23571,30