Pretraga

Ukupno 104
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka startera i prigušnica za rasvjetu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2019 108,00 108,00 ENERGOREKORD D.O.O. SARAJEVO IDBR.4200405990001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Ugovor o monitoringu protivprovalnog alarma i usluzi interventne službe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2019 1200,00 UNILAB d.o.o. Sarajevo, IDBr. 4200054160007
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Gips modelar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.03.2019 1008,35 1008,35 Komar Tvornica gipsa dd Donji Vakuf IDBR. 4236126740008
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Plan nabavki za 2019 godinu Plan nabavki 27.02.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Treća izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 27.02.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Računar sa monitorom, Corel Draw programom i trajnom licencom za program Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 3360,24 3360,24
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti protivprovalni alarmni sistem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 1002,01 1002,01 UNILAB d.o.o. Sarajevo, IDBr. 4200054160007
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga dostave hrane-catering Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 150,00 150,00 MBA-Centar d.o.o. P.J. Slatko i slano 2, Sarajevo IDBR. 4200644390148
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti NABAVKA ELEKTROMATERIJALA-SIJALICA, GRLA, NEONSKIH CIJEVI... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 178,05 178,05 PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO IDBR.42001622100002
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti NABAVKA HIGIJENSKOG MATERIJALA.VREĆE ZA SMEĆE,PAPIRNI RUČNICI,TOALETNI PAPIR,DETERDŽENTI... Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2018 439,20 439,20 HOŠE KOMERC D.O.O. IDBR.4200442500006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti pREVOZ UČENIKA ŽIČAROM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2018 798,00 798,00 JP eSARAJEVO" D.O.O IDBR. 4202276050008
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Osiguranje učenika ZA ŠKOLSKU 2018/2019 GODINU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 820,00 820,00 GRAWE OSIGURANJE D.D. SARAJEVO IDBR. 4200486200000
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Druga izmjena plana nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 16.07.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga sistematskog pregleda uposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2018 1924,00 1924,00 JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti USLUGE PRODUKCIJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.08.2018 150,00 150,00 O.D. "SPEKTROOM" SARAJEVO IDB 4302608990004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti OSLUGA NOVINSKE AGENCIJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2018 530,90 530,90 AVAZ ROTO PRESS
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti nABAVKA KUHALA ZA VODU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 55,80 55,80 DOMOD D.O.O. SARAJEVO IDB 4201952400002
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Ugovor o zakupu sale za tjelesni odgoj za školsku 2018/2019 godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2018 4200,00 4200,00 JU GIMNAZIJA OBALA SARAJEVO, IDB 4200044870006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Instaliranje klimatizacijskog uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2018 250,00 250,00 O.D. "Imamaović" Ilidža IDBR 4302278160000
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka uređaja za klimatizaciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2018 559,55 559,55 OMEGA d.o.o. Živinice Beko shop Pofalići, IDBR. 4209362230005
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka zaštitne radne odjeće i obuće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2018 485,55 485,55 USLUŽNOST D.O.O. SARAJEVO, IDBR. 4200043550008
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka hrane za obilježavanje Dana škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 120,00 120,00 SREDNJA ŠKOLA POLJOPRIVREDE, PREHRANE, VETERINE I USLUŽNIH DJELATNOSTI SARAJEVO, IDBR. 4200377840007
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 98,50 98,50 sarajevo-publishing Sarajevo IDBR 4200315140084
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka bezalkoholnih pića za obilježavanje Dana škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 103,20 103,20 "HOŠE KOMERC" D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200442500197
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka vreća za smeće,tekućeg sapuna i ostalog higijenskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2018 166,20 166,20 "HOŠE KOMERC" D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200442500197
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka cilindara sa ključem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 87,50 87,50 PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO, IDBR 4200162210002
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka dozatora za sapun i raznog sitnog alata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2018 133,35 133,35 PENNY PLUS D.O.O. SARAJEVO, IDBR 4200162210002
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga uramljivanja panoa maturanata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 48,50 48,50 ARSALERIJA PALETA D.O.O. SARAJEVO, IDBR 4200134190004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga instaliranja i puštanja u rad plotera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 117,00 117,00 "PRINTEX" D.O.O. SARAJEVO 4200597450005
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka srebra u vidu poluproizvoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2018 1009,94 1009,94 "Silkway" d.o.o. Sarajevo, 4200367020001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga održavanja kompjutera i elektronske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 1250,00 FixIT d.o.o. Sarajevo, IDBR 4202048930006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Prva izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2018 Plan nabavki 16.04.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Ugovor o nabavci kompjuterskog, kancelarijskog i nastavnog materijala i sitnog inventara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2018 3996,00 "Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo, 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka dezinfektanta,alkohola,kalij heksacijanoferata, natrij hidroksida i talka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 235,41 235,41 SEMIKEM D.O.O. SARAJEVO, IDBR. 4200003250001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Papir za crtanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2018 799,76 799,76 Pingi d.o.o. Sarajevo IDBR 4200003090004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Pretplata časopis Računovodstvo i poslovne finansije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 275,00 275,00 FEB d.d. Sarajevo IDBR 4200566060004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Pretplata časopis Naša škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 60,00 60,00 Udruženje nastavnika FBiH
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti pAPIRNI RUČNICI I TOALETNI PAPIR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2018 449,40 449,40 HOŠE KOMERC D.O.O. 4200442500006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Objava konkursa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2018 434,36 434,36 AVAZ ROTO PRESS D.O.O. SARAJEVO 4200934630002
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Održavanje računovodstvenog programa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2018 400,00 364,65 JAPET D.O.O. SARAJEVO 4200222720005
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti plan javnih nabavki roba, usluga i radova za 2018. godinu Plan nabavki 21.02.2018
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka vijčane robe, svrdla, sijlica, brava i sl. materijala za tekuće održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 498,75 498,75 BAU & GARDEN d.o.o. SARAJEVO OBI, IDBR. 4200488080001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka štampača i plotera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 4149,99 4149,99 PRINTEX D.O.O. SARAJEVO IDBR 4200597450005
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga izrade dokumentacije iz oblasti zaštite od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 1684,80 1684,80 DSC DOO AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka koncentriranih sredstava za čišćenje teških zaprljanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 454,63 454,63 "Ošijan" Sarajevo 4200461630000
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga popravke personalnih kompjutera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 345,15 345,15 S-SYSTEM D.O.O. SARAJEVO, 4201398110005
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga otklanjanja kvara na sistemu grijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2017 58,50 58,50 Batistuti O.D. Sarajevo, idbr. 4300641780004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka pigmenta, štapića za glinu i plastelina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2017 140,00 12.12.2017 140,00 140,00 UMJETNIČKA RADIONICA "PALETA" 4200134190039
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka vune i igala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 308,25 308,25 Otexcommerce d.o.o. Sarajevo, IDBR 4200299430000
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti NABAVKA SVRDLA-ODSIJEK OBRADE METALA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2017 8,00 8,00 TRIO NEVER D.O.O. 4201269730030
Ukupno po stranici 140,00 34651,84 28170,49