Pretraga

Ukupno 161
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Objava sjećanja-smrtovnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 60,00 60,00 avaz roto press d.o.o. Sarajevo
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Materijal i usluga za poboljšanje kvaliteta WiFi mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 2238,72 2238,72 FIXIT D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4202048930006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti PAPIR ZA PRINTANJE I KOPIRANJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2019 297,40 297,40 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti PATRONE SA TONEROM ZA PLOTER Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 783,43 783,43 FIXIT D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4202048930006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti SET TONERA ZA PRINTER Jet Pro M254nW Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 668,47 668,47 FIXIT D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4202048930006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti SANITARNI PAPIR I VREĆE ZA OTPAD Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2019 144,50 144,50 HOŠE KOMERC SARAJEVO IDBR 4200442500006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti REZANO CVIJEĆE-IKEBANE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2019 150,00 150,00 EVERGREEN D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200525030001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti NEONSKE CIJEVI I STARTERI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2019 158,99 158,99 ENERGOREKORD D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200405990001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti BATERIJE ZA VODU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 130,00 130,00 WOLF KOMERC D.O.O. SARAJEVO IDBR.4200462100004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti STAKLO REZANO PO MJERI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 584,52 584,52 KRISTAL D.O.O. VITEZ IDBR. 4236030550003
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti OBRASCI RAZNIH VRSTA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 211,00 211,00 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti BOJE U SPREJU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2019 139,20 139,20 UNOKO D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200047030009
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti GAS U BOCI Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 36,00 36,00 GAS I GAS D.O.O. SARAJEVO 4202056100004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti PAPIR I PROIZVODI OD PAPIRA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2019 109,70 109,70 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti KISTOVI, BOJE I KONTUR PASTA ZA SVILU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2019 135,45 135,45 svjetlostkomerc Sarajevo ID BR: 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti BAKAR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 499,01 499,01 GRADUR TGI D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200250420009
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti SVILA I BOJE ZA SVILU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 357,26 357,26 TUGRA D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200210980001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti SREBRO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 1002,18 1002,18 SILKWAY D.O.O. SARAJEVO
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti KONCENTRIRANA SREDSTVA ZA ČIĐĆENJE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2019 445,56 445,56 OŠIJAN D.O.O. SARAJEVO IDBR.4200461630000
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti bOJA ZA ZIDOVE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 76,00 76,00 UNOKO D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200047030009
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti LOPTE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2019 150,30 150,30 SPORT VISION D.O.O.
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Izmjena i dopuna plana nabavki za 2019. godinu Plan nabavki 31.12.2019
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Papir za Odsijek tekstilnog dizajna Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2019 247,34 247,34 PINGI D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200003090004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nastavni materijal za Tekstilni dizajn Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2019 222,60 222,60 svjetlostkomerc Sarajevo ID BR: 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Papir i boja za grafiku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2019 255,06 255,06 PINGI D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200003090004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Održavanje sistema video nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2019 428,22 428,22 UNILAB D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200054160007
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Zakup sale za tjelesni odgoj 2019/2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2019 2400,00 2400,00 JU Gimnazija Obala Sarajevo ID BR: 4200044870006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Materijal za obradu gipsa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2019 125,45 125,45 PENNY PLUS d.o.o. SARAJEVO IDBR. 4200162210002
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Osiguranje učenika 2019/2020 školska godina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2019 750,00 750,00 GRAWE OSIGURANJE D.D. SARAJEVO4200486200000
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Šelak u ljuspicama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2019 50,00 50,00 ARS Galerija Paleta d.o.o. Sarajevo IDBr. 4200134190004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Etanol Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2019 140,40 140,40 semikem d.o.o. sarajevo idb.4200003250001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sistematski pregled zaposlenih za školsku 2019/2020 godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2019 1768,00 1768,00 JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO IDB. 4200174570004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka obrazaca za potrebe vođenja pedagoške dokumentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2019 24,57 24,57 SVJETLOST SARS Izdavaštvo i promet Sarajevo IDBR. 4200191820006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Usluga modne agencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.09.2019 400,00 400,00 SWAN MODEL MANAGEMENT SARAJEVO IDBR. 4303142980000
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka nastavnog materijala,ljepenke,fascikli, sitnog administrativnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2019 108,85 108,85 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Materijal za čišćenje i higijenski materijal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2019 512,30 512,30 HOŠE KOMERC SARAJEVO IDBR 4200442500006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Pedagoška dokumentacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.08.2019 401,90 401,90 SVJETLOST SARS Izdavaštvo i promet Sarajevo IDBR. 4200191820081
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Monografija Safet Zec Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2019 252,72 252,72 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka bezalkoholnih pića i slatkiša Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 236,95 236,95 HOŠE KOMERC SARAJEVO IDBR 4200442500006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka papira za crtanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 109,00 109,00 "Svjetlostkomerc" D:D. Sarajevo IDB 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Pečat (duplikat) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2019 40,00 40,00 PISMOLIK D.O.O. SARAJEVO IDB. 4200726790004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Printanje propagandnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.06.2019 368,55 368,55 Margo d.o.o. Sarajevo IDB 4400592450006
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti MJERENJE EMISIJE ŠTETNIH POLUTANATA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2019 117,00 117,00 ELKOMONT D.O.O. SARAJEVO IDBR. 4200125790007
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti USLUGA OGLAŠAVANJA-OBJAVA PROMJENE Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 30,00 30,00 JP NIO SLUŽBENI LIST BIH
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti pRETPLATA NA ČASOPIS "NAŠA ŠKOLA" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2019 60,00 60,00 UDRUŽENJE NASTAVNIKA F BIH IDBR. 4200821350003
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Pretplata na časopis "Računovodstvo i poslovne finansije" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2019 275,00 275,00 FEB D.D. SARAJEVI IDB. 4200566060004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Materijal za nastavu,kancelarijski,kompjuterski materijal, obrasci i papir Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2019 1733,50 1733,50 Svjetlostkomerc Sarajevo IDB. 4200177160001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Slavine za vodu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 97,50 97,50 WOLF KOMERC d.o.o. Sarajevo IDB. 4200462100004
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Sijalice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 117,99 117,99 ENERGOREKORD D.O.O. SARAJEVO IDBR.4200405990001
JU Srednja škola primijenjenih umjetnosti Nabavka higijenskog materijala, ,deterdženata, vreće za otpatke, tekući sapun i td. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 427,70 427,70 HOŠE KOMERC D.O.O. IDB. 4200442500006
Ukupno po stranici 0,00 20078,29 20078,29