Pretraga

Ukupno 57
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Prva gimnazija Sarajevo ,Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku protivpožarnih vrata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.10.2019 9067,50 9067,50 Vatrosistemi d.o.o. 4200117260007
JU Prva gimnazija Sarajevo Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku protivpožarnih vrata Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.06.2019 9067,50
JU Prva gimnazija Sarajevo Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku knjiga za biblioteku Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 21.11.2019 4996,07
JU Prva gimnazija Sarajevo ,Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku knjiga za biblioteku Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.12.2019 4996,07 4996,07 IK VRIJEME d.o.o. 4218064980009
JU Prva gimnazija Sarajevo -Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku stolica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 21.10.2019 5991,57 5991,57 R&S d.o.o. Sarajevo 4200056290005
JU Prva gimnazija Sarajevo Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku stolica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.06.2019 5991,57
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge smještaja u pansionu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 1259,20 1259,20 KANDILJ 4301477150009
JU Prva gimnazija Sarajevo Nabavka trakastih zavjesa* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 1388,67 1388,67 MIKADO DOO 4200062260002
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge iznajmljivannja prostora za ceremoniju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2019 2000,00 2000,00 JU Nardodno pozorište Sarajevo 4200566570002
JU Prva gimnazija Sarajevo Nabavka konferencijskih stolica za potrebe škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2019 3980,34 3980,34 R&S d.o.o. 4200056290005
JU Prva gimnazija Sarajevo Materijal za tekuće održavanje,- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 1259,26 1259,26 SENSU str 4300398070001
JU Prva gimnazija Sarajevo Radovi na brušenju i lakiranju parketa i zamjena lajsni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 1572,00 1572,00 OD PARKET EFENDIĆ 4303078790005
JU Prva gimnazija Sarajevo Molerski radovi* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 3497,29 3497,29 ADAPTOR doo 4202399050002
JU Prva gimnazija Sarajevo Materijal za tekuće održavanje 7- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 2053,80 2053,80 SENSU str 4300398070001
JU Prva gimnazija Sarajevo Materijal za čišćenje3- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2018 2198,90 2198,90 NORIN d.o.o. 4200912660005
JU Prva gimnazija Sarajevo Nabavka ulaznica za pozorište Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 1905,00 1905,00 JU Nardodno pozorište Sarajevo 4200566570002
JU Prva gimnazija Sarajevo Interaktivni projektor softver sa licencom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 3487,28 3487,28 IMTEC DOO 4200918780053
JU Prva gimnazija Sarajevo Nabavka tonera- Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2018 2392,18 2392,18 NORIN d.o.o. 4200912660005
JU Prva gimnazija Sarajevo Dizaj i prelom monografije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2018 5000,00 5000,00 Bosanska riječ d.o.o. 4200358890001
JU Prva gimnazija Sarajevo Nabavka projektora i platno sa motorom za kino salu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 3632,27 3632,27 STUDIS d.o.o 4200840810007
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge prevoza učenika i nastavnika- Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.11.2018 1274,00 1274,00 Divan travel agency Travnik 4236084130000
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge osiguranja od nezgode Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 2465,00 2465,00 Sarajevo osiguranje d.d. 4200326930184
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge iznajmljivanja sporteske dvorane Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 2200,00 2200,00 R Sport Centar 4202537460004
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge prevoza profesora i učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 2350,00 2350,00 Divan travel agency Travnik 4236084130000
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge dnevnog all inclusive aranžmana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 2015,00 2015,00 S.R.C.A. D.O.O. 4201623500004
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge prevoza učenika i nastavnika* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2018 2104,50 2104,50 Divan travel agency Travnik 4236084130000
JU Prva gimnazija Sarajevo PLAN JAVNIH NABAVKI 2018-ta godina- Odluka o trećoj Izmjeni i Dopuni Plan nabavki 20.11.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Nabavka opreme za opremanje učionica* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2018 2889,13 2889,13 IMTEC DOO 4200918780053
JU Prva gimnazija Sarajevo Sistematski pregled uposlenika škole* Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2018 3983,00 3983,00 Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo 4200174570004
JU Prva gimnazija Sarajevo Konkurenstki zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kompjuterske opreme. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.09.2018 3615,30 3615,30 EMADO D.O.O 4201929330005
JU Prva gimnazija Sarajevo Konkurenstki zahtjev za dostavu ponuda za nabavku kompjuterske opreme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.08.2018 3615,30
JU Prva gimnazija Sarajevo ugovor o uslugama štampanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2018 2695,68 "ARCH design" doo Sarajevo, 4200160860000
JU Prva gimnazija Sarajevo Odluka o drugoj izmjeni i dopuni javnih nabavki za 2018. godinu Plan nabavki 19.09.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o nabavci robe, sredstvava za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2018 772,01 "ALLDY S" d.o.o Sarajevo, 4202092750007
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2018 3983,00 3983,00 Dom zdravja Kantona Sarajevo, 4200174570004
JU Prva gimnazija Sarajevo Odluka o prvoj izmjeni i dopunu Plana javnih nabavki 2018. godine Plan nabavki 31.05.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o nabavci računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 6981,39 6981,39 Genelec d.o.o Tuzla
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o nabavci televizora za JU Prva gimnazija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 1698,00 1698,00 Genelec d.o.o Tuzla
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o nabavci klima uređaja i bijelih tabli u JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 1269,47 1269,47 Genelec d.o.o Tuzla
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o vršenju usluga preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 700,00 700,00 JU " Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo", 4200329950003
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o pružanju usluga protivprovalne zaštite objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2018 1965,60 1965,60 UNILAB d.o.o sarajevo, 4200054160007
JU Prva gimnazija Sarajevo Plan javnih nabavki JU"Prva gimnazija"Sarajevo za 2018 godinu Plan nabavki 26.02.2018
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o nabavci robe ,4 školske table Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 1487,07 1487,07 Norin d.o.o, 4200912660005
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor sanacija zidova i prostorija sporta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 2296,76 2296,76 Adaptor d.o.o ,4202399050002
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor nabavka školske table-zelena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 2457,00 2457,00 R&S d.o.o Sarajevo, 4200056290005
JU Prva gimnazija Sarajevo Dopunjeno Plan nabavki Plan nabavki 14.12.2017
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor- isporuka roba i tonera za printere,fotokopir i štampače Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2017 1813,79 1813,79 Norin d.o.o, 4200912660005
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o poslovnoj saradnji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2017 5370,00 5370,00 Narodno pozorište Sarajevo,4200566570002
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o izvođenju radova na sanaciji fasadeškole i prostora za požarni put Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2017 6901,83 6901,83 Galbols d.o.o Sarajevo, 420056266007
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o pružanju usluga iz oblasti zaštite od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 1755,00 1755,00 "Vatrosistemi" d.o.o,4200117260007
Ukupno po stranici 23670,44 120723,86 117256,17