Pretraga

Ukupno 15
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o nabavci robe ,2 školske table Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 1487,07 Norin d.o.o, 4200912660005
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor sanacija zidova i prostorija sporta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2017 2296,76 2296,76 Adaptor d.o.o ,4202399050002
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor nabavka školske table-zelena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 2457,00 R&S d.o.o Sarajevo, 4200056290005
JU Prva gimnazija Sarajevo Dopunjeno Plan nabavki Plan nabavki 14.12.2017
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor- isporuka roba i tonera za printere,fotokopir i štampače Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2017 1813,79 Norin d.o.o, 4200912660005
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o poslovnoj saradnji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2017 5370,00 Narodno pozorište Sarajevo,4200566570002
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o izvođenju radova na sanaciji fasadeškole i prostora za požarni put Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2017 6901,83 6901,83 Galbols d.o.o Sarajevo, 420056266007
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o pružanju usluga iz oblasti zaštite od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 1755,00 "Vatrosistemi" d.o.o,4200117260007
JU Prva gimnazija Sarajevo Ugovor o osiguranju djece Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 2665,00 2665,00 Sarajevo-osiguranja d.d.podružnica Sarajevo, 420032693001
JU Prva gimnazija Sarajevo Usluge sistematskog pregleda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2017 1763,43 2149,17 JU " Dom zdravlja Kantona Sarajevo", 4200174570004
JU Prva gimnazija Sarajevo usluge računovodstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2017 6739,20 Finekko doo Sarajevo 4200003170008
JU Prva gimnazija Sarajevo Sredstva za čištenje i održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2017 4758,86 "Norin" d.o.o, 4200912660005
JU Prva gimnazija Sarajevo Kolektivno osiguranje radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2017 2124,00 Sarajevo osiguranje d.o.o, 4200326930001
JU Prva gimnazija Sarajevo Protivprovalna zaštita objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2017 2106,00 Unilab d.o.o Sarajevo, 420005410007
JU Prva gimnazija Sarajevo Plan nabavki JU"Prva gimnazija "Sarajevo Plan nabavki 07.03.2017
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00