Pretraga

Ukupno 213
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja građevinsko-geodetska škola fascikle Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 70,20 70,20 Svjetlost-Sars dd Sarajevo 4200191820081
JU Srednja građevinsko-geodetska škola koverte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 30,42 30,42 Svjetlost-Sars dd Sarajevo 4200191820081
JU Srednja građevinsko-geodetska škola toneri c-703 i dr Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 320,11 320,11 Svjetlost-Sars dd Sarajevo 4200191820081
JU Srednja građevinsko-geodetska škola karta knjige i virman Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 55,46 55,46 Svjetlost-Sars dd Sarajevo 4200191820081
JU Srednja građevinsko-geodetska škola staklo na mjeru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 86,00 86,00 Spržo companydoo Sarajevo ID 4200010970001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola knjige velika očekivanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 576,00 576,00 I.K.MAK doo Visoko ID 4218291020003
JU Srednja građevinsko-geodetska škola cestovni prijjevoz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 819,00 819,00
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluge cestovnog prijevoza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 145,00 145,00 Galileo travel doo Sarajevo ID 4201942190000
JU Srednja građevinsko-geodetska škola sistemtski obavezan pregled radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2019 2700,00 JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo ID 4200174570004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Plan javnih nabavki za 2019..godiinu Plan nabavki 04.04.2019
JU Srednja građevinsko-geodetska škola kolači 8.mart 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2019 80,00 80,00 SUR Caffe - slastičarna "Abruzzo" vl.Avzai Ismail Kranjčevićeva 19 Sarajevo 4300135570000
JU Srednja građevinsko-geodetska škola vata za takmićenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 15,00 15,00 JU apoteke Sarajevo ID 4200280090003
JU Srednja građevinsko-geodetska škola zavoji za takmičenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 22,00 22,00 JU apoteke Sarajevo ID 4200280090003
JU Srednja građevinsko-geodetska škola blok za otpremanje pošte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 6,00 6,00 JP BH POŠTA doo Sarajevo ID 4200682210005
JU Srednja građevinsko-geodetska škola materijal za likovnu sekciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 244,00 244,00 Tugra doo Sarajevo 4200210980001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola maice za takmičenje sa logom škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2019 84,24 84,24 InteaBH doo Sarajevo ID 4201872630007
JU Srednja građevinsko-geodetska škola rukavice za spremačice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2019 39,00 39,00 Penny plus doo Sarajevo 4200162210045
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka raččunara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2019 666,10 666,10 Imtec doo Sarajevo ID 4200918780053
JU Srednja građevinsko-geodetska škola knjige poklon odličnim učenicima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2019 197,63 197,63 Mladinska knjiga doo Sarajevo ID 4200757160009
JU Srednja građevinsko-geodetska škola članarina jan - mart 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2019 150,00 150,00 Udruženje nastavnika i saradnika srednjih tehničkih i strukovnih škola u F BiH ID 4200352770004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola kompresor nepropusnosti za kotlovnicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 506,15 506,15 Elkomont doo Sarajevo ID 4200125790007
JU Srednja građevinsko-geodetska škola pregled i isp gromo i elektro inst mala zgrada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2019 292,50 292,50 Vatrosistemi doo Sarajevo ID 4200117260007
JU Srednja građevinsko-geodetska škola komentar zakona o radu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2019 135,01 135,01 Privredna štampa doo Sarajevo ID 4200088140005
JU Srednja građevinsko-geodetska škola tooner za kopir aparat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2019 245,70 245,70 Svjetlost-Sars dd Sarajevo 4200191820081
JU Srednja građevinsko-geodetska škola bojice za nastavu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 24,25 24,25 Konzum dd Sarajevo 4200918600004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola sokovi osmi mart Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 23,90 23,90 Konzum dd Sarajevo 4200918600004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola mat za čiišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2019 41,50 41,50 Konzum dd Sarajevo 4200918600004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola poklon bon Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 360,00 360,00 DM DROGERIA MARKET ID 4201125900003
JU Srednja građevinsko-geodetska škola nabavka M4 obrazaca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2019 17,99 17,99 Blue river doo Sarajevo ID 4200025220002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola pregled sistema vatrodojave mala zgrada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2019 234,00 234,00 VATROTEH inžinjering doo Sarajevo ID 4201733350008
JU Srednja građevinsko-geodetska škola kabal 10m Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2019 30,00 30,00 ASC ELECTRONIC doo Sarajevo ID 4202173590004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola adapter Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2019 25,00 25,00 ASC ELECTRONIC doo Sarajevo ID 4202173590004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola mat za čišććenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2019 765,60 765,60 Konzum dd Sarajevo 4200918600004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola toalet papir Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2019 74,25 74,25 Konzum dd Sarajevo 4200918600004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola papairnati ubrusi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2019 118,50 118,50 Konzum dd Sarajevo 4200918600004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola utikači Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2019 5,39 5,39 Bisernica doo Sarajevo 4200306740001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola kabal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2019 50,46 50,46 Bisernica doo Sarajevo 4200306740001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola pregled i funkc ispitivanje sistema vatrodojave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2019 175,50 175,50 VATROTEh inžinjering doo Sarajevo ID 4201733350008
JU Srednja građevinsko-geodetska škola Naša škola god pretplata 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.02.2019 60,00 60,00 Udruženje nastavnika FBiH ID 4200821350003
JU Srednja građevinsko-geodetska škola časopis MKvadrat 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 117,00 117,00 Sfera doo Mostar ID 4227609800002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola časopis računovodstvo i finansije 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2019 275,00 275,00 FEB dd Sarajevo ID 4200566060004
JU Srednja građevinsko-geodetska škola dodavanje šifara alarm uređaju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2019 23,40 23,40 Unilab doo Sarajevo ID 4200054160007
JU Srednja građevinsko-geodetska škola električni akumulator Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2019 52,07 52,07 Unilab doo Sarajevo ID 4200054160007
JU Srednja građevinsko-geodetska škola dezinfekcija prosorija škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 81,90 Sanacija D doo Sarajevo ID 4202033660002
JU Srednja građevinsko-geodetska škola usluge minitoringa i interventne službe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 163,80 Unilab doo Sarajevo Id 4200054160007
JU Srednja građevinsko-geodetska škola catering za školu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 600,00 600,00 JU "Studentski centar" Sarajevo ID 4200458760008
JU Srednja građevinsko-geodetska škola lakovi za održavanje i obuku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 682,00 TR SENSU SARAJEVO 4300398070001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola boje za održavanje i obuku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2018 618,00 TR SENSU SARAJEVO 4300398070001
JU Srednja građevinsko-geodetska škola cestovni prijevoz Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 702,00 "HUkićturs" doo Ikidža Sarajvo ID 4200323590005
JU Srednja građevinsko-geodetska škola OSB ploče i kutne lajsne za oglasne ploče Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 553,35 553,35 Penny plus doo Sarajevo 4200162210045
Ukupno po stranici 0,00 13196,58 8576,48