Pretraga

Ukupno 87
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka baletnih mekanih patika za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.09.2017 5850,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge smještaja gostujućih umjetnika za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.09.2017 5473,49
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.09.2017 1212,94
JU Narodno pozorište Sarajevo Servis klime Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2017 351,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge šivanja zavjesa za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.07.2017 7008,30
JU Narodno pozorište Sarajevo Osiguranje objekta i opreme za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.07.2017 5244,08
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja centralnog sistema grijanja za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.07.2017 6512,10
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja grejnog sistema na plinu radionici JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.07.2017 6312,15
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog materijala za izradu scene za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.07.2017 2773,99
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog materijala i alata za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.06.2017 1761,60
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za potrebe kostimografije za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2017 96,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za predstavu Kneginja Čardaša Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2017 96,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka usluga održavanja muzičkih instrumenata za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2017 2500,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka usluga štampe za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2017 18710,64
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka cvijeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2017 347,70
JU Narodno pozorište Sarajevo Izrada reklamnog neonskog natpisa za predstavu Kneginja Čardaša Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2017 999,18
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge novog web dizajna Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2017 1170,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge izmjene zavjesa u sali pozorišta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2017 6000,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za održavanje kamiona Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.05.2017 200,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije, gotova odjeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2017 384,94
JU Narodno pozorište Sarajevo Izrada obuće za predstave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.06.2017 5265,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge popravke i održavanje obuće za predstave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.06.2017 3510,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge registracije vozila kamion Benz 817 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2017 468,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge smještaja gostujućih umjetnika Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.05.2017 5473,49
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pirotehničkog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2017 915,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge registracije kamiona Mercedes Benz 817 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.06.2017 680,94
JU Narodno pozorište Sarajevo Obavezno osiguranje vozila kamion BENZ 817 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.06.2017 585,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka baletnih špic patika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2017 4680,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja i poravke elektro ormara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.05.2017 4665,96
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije-čarape, donji veš itd. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2017 2925,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije gotova odjeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.04.2017 577,70
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije-gotova obuća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.04.2017 119,80
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za frizersku radionicu za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.04.2017 2339,50
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka krupne rekvizite za predstave u JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.04.2017 80,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe scenografije lexan bronza za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.04.2017 958,23
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za scenu-linoleum za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.04.2017 94,40
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije-gotova obuća za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.04.2017 99,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije-gotova obuća za JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.04.2017 269,10
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije kape, šeširi itd. za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.04.2017 110,90
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge izrade vodenog zida za predstavu Sve se nekako preživi osim smrti Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.04.2017 2823,21
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja agregata u JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2017 629,88
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala i alata za potrebe održavanja zgrade JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2017 7020,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala i alata za potrebe tekućeg repertoara za potrebe JUNPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2017 7019,68
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge prevoza kostimografije i scenografije za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.04.2017 5712,70
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za računare za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2017 3501,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za izradu kostimografije - metražna roba Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2017 7015,50
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog, bravarskog materijala i alata za scenske radnike za izradu i montažu scenografije za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2017 2231,45
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge oštrenja i servisiranja stolarskih mašina za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2017 936,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka za materijala za šminkersku radionicu za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2017 124,70
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja telefonskih uređaja i centrale za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2017 5257,98
Ukupno po stranici 149093,23 0,00 0,00