Pretraga

Ukupno 161
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka podopolagačakog materijala za izradu scene u JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.06.2018 1170,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije, kape, šeširi i nakit za JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.06.2018 374,40
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metraže za izradu scenografije za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.06.2018 1170,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka bravarskog materijala za izradu scenografije za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.06.2018 280,65
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala, pleksiglas, folija i polikarbonat za potrebe scenografije u JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.06.2018 244,50
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove odjeće za potrebe kostimografije u JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2018 974,25
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge krečenja radnih prostorija za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.05.2018 5907,90
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sitne rekvizite, suđe, vješalice za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.05.2018 810,45
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka baletnih špic patika za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2018 5616,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pozamanterije za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.05.2018 1133,85
JU Narodno pozorište Sarajevo Usaluge održavanja vozila za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.04.2018 1871,78
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije, čarape, donji veš za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.05.2018 245,06
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metraže za scenografiju za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.04.2018 1152,60
JU Narodno pozorište Sarajevo NABAVKA RASVJETNOG MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE ZA POTREBE JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2018 646,07
JU Narodno pozorište Sarajevo NABAVKA SAJLI ZA SCENU ZA POTREBE JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2018 480,87
JU Narodno pozorište Sarajevo USLUGE ODRŽAVANJA MUZIČKIH INSTRUMENATA ZA POTREBE JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.04.2018 48000,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metražne robe za potrebe kostimografije za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.04.2018 3956,88
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala za održavanje predstava u JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.04.2018 2122,67
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja telefonske centrale za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.04.2018 5242,77
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja računara i kopir aparata za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.04.2018 6996,60
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije, kape, šeširi i slično za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2018 116,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za izradu kostimografije za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2018 1170,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije, kape i šeširi za JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2018 116,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za računare i kopir aparat, toneri za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2018 1031,90
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za sitnu rekvizitu za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2018 500,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog, bravarskog materijala i alata za scenske radnije u JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.03.2018 181,90
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe oružara za JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2018 200,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala i alata za održavanje zgradu JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2018 989,94
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sanitarnog materijala za potrebe predstava za JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2018 130,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge prevoza umjetnika na gostovanja za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.02.2018 17550,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metražne robe za potrebe kostimografije za JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2018 1004,40
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka čarapa i donjeg veša za potrebe kostimografije za JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2018 666,50
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog, bravarskog materijala i alata za izradu i montažu scenografije za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.03.2018 410,40
JU Narodno pozorište Sarajevo Izrada obuće za potrebe predstava u JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.02.2018 1000,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za izradu kulisa (btana i pliš) za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.02.2018 675,53
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pozamanterije za potrebe kostimografije u JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.02.2018 651,53
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka profesionalnih baletnih traka za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2018 5838,30
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge servisiranja hidraulične platforme, lifta, kosog lifta i cugova za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018 5733,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metražne robe za premijere i održavanje kostimografije za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018 871,70
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge čišćenja dimnjaka za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018 1100,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge servisiranja hidratantske mreže, vatrogasnih aparata i vatrodojava za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2018 5265,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sajle za scenu za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2018 1740,96
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka bravarskog materijala za izradu scenografije od metala za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2018 5615,82
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka goriva za kamaion i službeno vozilo za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.02.2018 3967,07
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka dekorativnog materijala za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2018 100,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2018 304,29
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge rekonstrukcije pozorišnog stana Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2018 4094,41
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za računare i fotokopir aparat Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.02.2018 1130,70
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge advokata za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2018 5265,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge hemijskog čišćenja scenografske opreme za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2018 810,10
Ukupno po stranici 156627,75 0,00 0,00