Pretraga

Ukupno 108
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka PE kesa 600x1200 za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2017 117,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge hemijskog čišćenja kostima za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.12.2017 180,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka linoleuma i itisona Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2017 97,50
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za šminkersku radionicu za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2017 125,84
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.12.2017 316,45
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja šivaćih mašina za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017 526,50
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka cvijeća za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 30.11.2017 313,40
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka tonske opreme za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.11.2017 9166,95
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stiropora, ukrasnih stiropor lajsni, rigips ploče i slično za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2017 3433,30
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge na sanaciji i rekonstrukciji ventilacionog i klimatizacionog postrojenja u objektu JU NPS Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 31.10.2017 94212,18
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka krupne rekvizite 6 stolica bijelih za premijeru baleta u JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.11.2017 359,70
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka odjeće za vatrogasce za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.11.2017 914,94
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za računare i fotokopir aparat za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.11.2017 1143,70
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za sitnu rekvizitu-sitan inventar za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.11.2017 2691,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka mikrofona za premijeru predstave kralj Lear za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.11.2017 1806,98
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za potrebe predstave u JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.10.2017 517,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za sitnu rekvizitu-sitni inventar za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.10.2017 170,05
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka tapeta folija za potrebe predstave u JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 18.10.2017 214,65
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge revitalizacije zlata na ornamentici JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.10.2017 4680,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka tapetarskog materijala za izradu scenografije za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.10.2017 699,99
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetne opreme za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.06.2017 6961,50
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka baletnih mekanih patika za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.09.2017 5850,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge smještaja gostujućih umjetnika za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.09.2017 5473,49
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.09.2017 1212,94
JU Narodno pozorište Sarajevo Servis klime Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.09.2017 351,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge šivanja zavjesa za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.07.2017 7008,30
JU Narodno pozorište Sarajevo Osiguranje objekta i opreme za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.07.2017 5244,08
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja centralnog sistema grijanja za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.07.2017 6512,10
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja grejnog sistema na plinu radionici JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.07.2017 6312,15
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog materijala za izradu scene za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.07.2017 2773,99
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog materijala i alata za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.06.2017 1761,60
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za potrebe kostimografije za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2017 96,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za predstavu Kneginja Čardaša Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2017 96,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka usluga održavanja muzičkih instrumenata za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2017 2500,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka usluga štampe za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2017 18710,64
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka cvijeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2017 347,70
JU Narodno pozorište Sarajevo Izrada reklamnog neonskog natpisa za predstavu Kneginja Čardaša Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.06.2017 999,18
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge novog web dizajna Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 31.05.2017 1170,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge izmjene zavjesa u sali pozorišta Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2017 6000,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za održavanje kamiona Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 25.05.2017 200,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije, gotova odjeća Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2017 384,94
JU Narodno pozorište Sarajevo Izrada obuće za predstave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.06.2017 5265,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge popravke i održavanje obuće za predstave Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.06.2017 3510,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge registracije vozila kamion Benz 817 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.05.2017 468,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge smještaja gostujućih umjetnika Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.05.2017 5473,49
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pirotehničkog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.05.2017 915,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge registracije kamiona Mercedes Benz 817 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.06.2017 680,94
JU Narodno pozorište Sarajevo Obavezno osiguranje vozila kamion BENZ 817 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.06.2017 585,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka baletnih špic patika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2017 4680,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja i poravke elektro ormara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.05.2017 4665,96
Ukupno po stranici 227896,13 0,00 0,00