Pretraga

Ukupno 510
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge osiguranja objekta JU NPS-167 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.07.2019 3798,00 3798,00 SARAJEVO OSIGURANJE 4200326930001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sitne rekvizite u JU NPS-172 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.07.2019 500,00 500,00 EM COMERC 4200628190007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka auto guma za vozilo u JU NPS-171 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2019 356,39 356,39 MAKBEL - TRADE d.o.o. 4200250690006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kompjuterskog materijala za JU NPS-170 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2019 581,60 581,60 SVJETLOST KOMERC 4200177160001
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge iznajmljivanja video opreme za JU NPS -169 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 198,90 198,90
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka alata za potrebe radionice u JU NPS - 163 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2019 686,75 686,75 PENNY PLUS 4200162210002
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka boja i lakova za potrebe predstave u JU NPS-164 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2019 346,32 346,32 GRAFIKON 4200251660003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metražne robe za izradu scenografije u JU NPS - 165 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2019 266,00 266,00 SANNY GENNY 4200539250004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pozamanterije za JU NPS-166 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2019 461,13 461,13 SANNY GENNY 4200539250004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavkaq donjeg veša i čarapa za potrebe kostimografije u JU NPS-168 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 409,10 409,10 DOLCE 4200394340000
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge izrade obuće za JU NPS-162 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.07.2019 2200,00 2200,00 O.R. LEJLA 4302065500001
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge prevoza scenografije i kostimografije za JU NPS-157 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 2850,12 2850,12 INTRANS 4200580640005
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge fotokopiranja za JU NPS-158 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.07.2019 3802,50 3802,50 MARGO 4400592450006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka cvijeća za JU NPS-161 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2019 250,00 250,00 KJKP PARK 4200258320003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kompjuterskog materijala za JU NPS-160 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 1006,00 1006,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala - 159 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 161,00 161,00 SVJETLOST KOMERC 4200177160001
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge dizajna osvjetljenja i izrade idejnog projkta iluminacije glavne fasade objekta JU NPS-148 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2019 1400,00 1400,00 OD LUMINATICO 4302831470004
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja zgrade JU NPS -138 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 7020,00 7020,00 OKI UPRAVITELJ 4200784300009
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge hemijskog čišćenja kostima za JU NPS-151 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2019 500,00 500,00 OR INDEX 4300603180044
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pleksiglasa za JU NPS-152 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2019 80,00 80,00 CEBOS 4200331770004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka bravarskog materijala za izradu scenografije od metala za JU NPS-153 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2019 48,80 48,80 PENNY PLUS 4200162210002
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka toaletnog papira i ubrusa za JU NPS -154 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2019 1158,65 1158,65 ANTONIO COMERCE 4227126590007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za šminkersku radionicu u JU NPS-155 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 735,49 735,49 SUPRA COLOR 4236675920000
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala za održavanje zgrade u JU NPS-156 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2019 990,74 990,74 SPEED LIGHT 4201772920032
JU Narodno pozorište Sarajevo Dopuna Plana Javnih nabavki za JU NPS-4 Plan nabavki 03.06.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Dopuna Plana Javnih nabavki za JU NPS-3 Plan nabavki 09.04.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Dopuna Plana Javnih nabavki za JU NPS-2 Plan nabavki 27.03.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Dopuna Plana Javnih nabavki za JU NPS-1 Plan nabavki 19.03.2019
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka ofingera za potrebe gardarobe u JU NPS-101 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 500,00 500,00 PENNY PLUS 4200162210002
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka bravarskog materijala za izradu scenografije od metala u JU NPS - 102 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 184,00 184,00 PENNY PLUS 4200162210002
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge oštrenja i servisiranja stolarskih mašina za JU NPS-103 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 1170,00 1170,00 OŠTRO 4201632830009
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge najma dim mašine za potrebe JU NPS -104 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 351,00 351,00 BMS 4301204850008
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge štampe za JU NPS -105-1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.04.2019 36391,68 36391,68 MARGO 4400592450006
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge štampe za JU NPS -105 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.04.2019 36391,68
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka cvijeća za JU NPS-106 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 324,44 324,44 LUMEN d.o.o. Grude podružnica Novo Sarajevo 4272071200021
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka krupne rekvizite za JU NPS-107 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 1021,50 1021,50 KALEA 4200444460001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka bravarskog materijala za izradu scenografije od metala za JU NPS-108 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 49,42 49,42 PENNY PLUS 4200162210002
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog, bravarskog materijala za izradu scenografije u JU NPS - 109 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 149,00 149,00 ZULEX 4200421410007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka baletnih traka za JU NPS - 110 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2019 6654,96 6654,96 INTERLOGISTIC d.o.o. 4202085540005
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge štampe na posebnom materijalu za JU NPS -111 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2019 3831,75 3831,75 MARGO 4400592450006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka ćarapa i donjeg veša za JU NPS -112 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 372,50 372,50 DOLCE 4200394340000
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala - 113 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2019 260,00 260,00 SVJETLOST KOMERC 4200177160001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pozamanterije za JU NPS-115 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 615,44 615,44 SANNY GENNY 4200539250004
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge izrade obuće za potrebe predstava u JU NPS - 114 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 1540,00 1540,00 O.R. LEJLA 4302065500001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka metraže za izradu scenografije u JU NPS -116 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 1169,81 1169,81 SANNY GENNY 4200539250004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za frizersku radionicu za JU NPS-118 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.05.2019 2096,36 2096,36 BEM COMMERCE 4200047460003
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge popravke obuće za JU NPS-117 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 602,80 602,80 O.R. LEJLA 4302065500001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka cvijeća za JU NPS-119 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2019 626,50 626,50 KJKP PARK 4200258320003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka donjeg veša za potrebe JU NPS -120 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2019 153,00 153,00 DOLCE 4200394340000
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka boja i lakova za potrebe predstave u JU NPS-121 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2015 999,65 999,65 GRAFIKON 4200251660003
Ukupno po stranici 36391,68 88871,30 88871,30