Pretraga

Ukupno 40
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge oštrenja i servisiranja stolarskih mašina za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2017 936,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka za materijala za šminkersku radionicu za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.03.2017 124,70
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja telefonskih uređaja i centrale za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 03.04.2017 5257,98
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe oružara za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.03.2017 240,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge izrade registra osnovnih sredstava i sitnog inventara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2017 400,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge servisiranja rasvjetne opreme za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.03.2017 3420,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za održavanje kostimografija (pozamanterija) za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2002 7020,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za izradu kulisa za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2017 7020,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka profesionalnih baletnih traka za održavanje predstava za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2017 4680,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Sanacija plinske instaalacije u kotlovnici za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.03.2017 491,40
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka usluga za održavanje vozila za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.03.2017 2282,72
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge koktela za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka ugovori izuzeti od primjene ZJN 17.03.2017 14040,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge postavke video nadzora za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.02.2017 7020,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka krupne rekvizite (usisivači) za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.02.2017 998,80
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.03.2017 2340,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Održavanje WEB stranice za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.03.2017 421,20
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka usluga krečenja radnih prostorija u JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.02.2017 7020,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka usluga rekonstrukcije umjetničkih gardaroba za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.03.2017 7020,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka usluga rekonstrukcije publičkog toaleta u JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.03.2017 7020,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka usluga iznajmljivanja tonske i audio opreme za potrebe predstava u JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.02.2017 7020,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka obrađene iverice za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 16.02.2017 384,60
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka usluga održavanja računara i fotokopir aparata za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 23.02.2017 7020,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja objekata JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.02.2017 3504,15
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka usluga čišćenja dimnjaka za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2017 1170,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka objektiva za video projektor za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2017 5990,00
JU Narodno pozorište Sarajevo nabavka usluga izrade programa za animacije za video projektor za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2017 2986,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge servisiranja hidrantske mreze, vatr. aparata i vatrodojave za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.02.2017 4500,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka krupne rekvizite za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.02.2017 24,82
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za odrzavanja cistoce i higijene JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.02.2017 4393,56
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka sitne rekvizite za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2017 2443,94
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za scenu podopolagacki pod za JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.02.2017 243,07
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge prevoza ucenika za JU NPS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.02.2017 14999,28
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.02.2017 4487,35
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge odrzavanja servisiranja i odrzavanja lifta za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 15.02.2017 4000,00
JU Narodno pozorište Sarajevo nabavka sanitarnog materijala za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2017 858,87
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka slikarskog materijala za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2017 3388,57
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog materijala za izradu scenografije za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2017 3616,29
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka bravarskog materijala za izdradu scenografije za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.02.2017 4800,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka dizel goriva za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.02.2017 3097,00
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge osiguranja uposlenih Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.02.2017 3,00
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00