Pretraga

Ukupno 542
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za sitnu rekvizitu-sitni inventar za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2017 170,05 20.10.2017 170,00 170,00 LOVE STORIES 4302639520006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka tapeta folija za potrebe predstave u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 214,65 18.10.2017 214,65 214,65 FARB-EX 4200147840008
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge revitalizacije zlata na ornamentici JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2017 4680,00 20.10.2017 4680,00 4680,00 COLOR PALETE 4200294980001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka tapetarskog materijala za izradu scenografije za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 699,99 13.10.2017 700,00 700,00 LEDER 4301466460006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetne opreme za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.06.2017 6961,50 29.06.2017 6961,50 6961,50 INTERLOGISTIC 4202085540005
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka baletnih mekanih patika za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2017 5850,00 21.09.2017 5850,00 5850,00 INTERLOGISTIC 4202085540005
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge smještaja gostujućih umjetnika za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 18.09.2017 5473,49 22.09.2017 5473,50 5473,50 HOTEL GRAND 4200354120007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2017 1212,94 13.09.2017 1212,94 1212,94 ANTONIO COMMERCE 4227126590007
JU Narodno pozorište Sarajevo Servis klime Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.09.2017 351,00 06.09.2017 351,00 351,00 4ING 4201860620006
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge šivanja zavjesa za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2017 7008,30 24.07.2017 7008,30 7008,30 COLOR PALETE 4200294980001
JU Narodno pozorište Sarajevo Osiguranje objekta i opreme za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.07.2017 5244,08 26.07.2017 6135,57 6135,57 SARAJEVO OSIGURANJE 4200326930001
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja centralnog sistema grijanja za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.07.2017 6512,10 25.07.2017 6512,10 6512,10 CLIMA TRADE 4200097130004
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja grejnog sistema na plinu radionici JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.07.2017 6312,15 25.07.2017 6312,15 6312,15 CLIMA TRADE 4200097130004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog materijala za izradu scene za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.07.2017 2773,99 24.07.2017 2773,98 2773,98 CONTI PRO 4201189460007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka stolarskog materijala i alata za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2017 1761,60 09.06.2017 1761,60 1761,60 BAU˛& GARDEN 4200488080001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za potrebe kostimografije za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2017 96,00 20.06.2017 95,99 95,99 RETRO HOME 4227272060001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka gotove obuće za predstavu Kneginja Čardaša Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2017 96,00 23.06.2017 4679,18 4679,18 PROFITEX 4218111220000
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka usluga održavanja muzičkih instrumenata za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2017 2500,00 20.06.2017 2500,00 2500,00 PIANINO 2 4319006890009
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka usluga štampe za potrebe JU NPS Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.06.2017 18710,64
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka cvijeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2017 347,70 12.06.2017 347,70 347,70 KJKP PARK 4200258320003
JU Narodno pozorište Sarajevo Izrada reklamnog neonskog natpisa za predstavu Kneginja Čardaša Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2017 999,18 12.06.2017 347,70 347,70 NEON HEART 4200129270008
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge novog web dizajna Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2017 1170,00 31.05.2017 1170,00 1170,00 BETATEL STUDIO 4201486910003
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge izmjene zavjesa u sali pozorišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 6000,00 05.06.2017 6000,00 6000,00 PREVENT FABRICS 4218794520003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za održavanje kamiona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2017 200,00 25.05.2017 234,00 234,00 THARROS 4302703120009
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije, gotova odjeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 384,94 23.05.2017 384,94 384,94 BADEM 4236030630007
JU Narodno pozorište Sarajevo Izrada obuće za predstave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2017 5265,00 02.06.2017 4950,00 4950,00 OR LEJLA 4302065500001
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge popravke i održavanje obuće za predstave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2017 3510,00 02.06.2017 3300,00 3300,00 OR LEJLA 4302065500001
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge registracije vozila kamion Benz 817 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 468,00 23.05.2017 468,00 468,00 AMC d.o.o. 4201149910000
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge smještaja gostujućih umjetnika Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 05.05.2017 5473,49 11.05.2017 5473,50 5473,50 HOTEL GRAND 4200354120007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka pirotehničkog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2017 915,00 16.05.2017 915,00 915,00 KM TRADE 4218204070121
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge registracije kamiona Mercedes Benz 817 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2017 680,94 09.06.2017 680,15 680,15 AC QUATTRO 4200018440001
JU Narodno pozorište Sarajevo Obavezno osiguranje vozila kamion BENZ 817 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.06.2017 585,00 09.06.2017 437,75 437,75 QUATTRO ASSISTANCE 4201355650006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka baletnih špic patika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 4680,00 22.05.2017 4680,00 4680,00 INTERLOGISTIC 4202085540005
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja i poravke elektro ormara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2017 4665,96 05.05.2017 4665,96 4665,96 ASKO 4301458100009
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije-čarape, donji veš itd. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 2925,00 11.05.2017 2925,00 2925,00 DOLCE 4200394340000
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije gotova odjeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2017 577,70 20.04.2017 389,64 389,64 ZARA 4201721340007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije-gotova obuća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2017 119,80 26.04.2017 119,79 119,79 DEICHMANN 4201813030004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za frizersku radionicu za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2017 2339,50 28.03.2017 2339,50 2339,50 BEM COMMERCE 4200047460003
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka krupne rekvizite za predstave u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 80,00 20.04.2017 80,00 80,00 JYSK 4201488880004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe scenografije lexan bronza za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 958,23 20.04.2017 958,23 958,23 CEBOS 4200331770004
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za scenu-linoleum za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 94,40 20.04.2017 94,40 94,40 ELPI COMERC 4200261890007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije-gotova obuća za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 99,00 20.04.2017 99,00 99,00 ASTRA 4200508370001
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije-gotova obuća za JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 269,10 20.04.2017 269,10 269,10 BONACO 4201373800007
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka materijala za potrebe kostimografije kape, šeširi itd. za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2017 110,90 20.04.2017 110,90 110,90 AB- Line 4201124330009
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge izrade vodenog zida za predstavu Sve se nekako preživi osim smrti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 2823,21 24.04.2017 2823,21 2823,21 ITG 4200071680006
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge održavanja agregata u JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 629,88 13.04.2017 629,89 629,89 HENA 4200503650006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala i alata za potrebe održavanja zgrade JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 7020,00 13.04.2017 7020,00 7020,00 INVEL 4200348070006
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka rasvjetnog potrošnog materijala i alata za potrebe tekućeg repertoara za potrebe JUNPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 7019,68 13.04.2017 7019,70 7019,70 INVEL 4200348070006
JU Narodno pozorište Sarajevo Usluge prevoza kostimografije i scenografije za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2017 5712,70 04.04.2017 6224,49 6224,49 INTRANS 4200580640005
JU Narodno pozorište Sarajevo Nabavka potrošnog materijala za računare za potrebe JU NPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2017 3501,00 03.04.2017 3501,00 3501,00 SVJETLOSTKOMERC 4200177160001
Ukupno po stranici 146253,79 132051,01 132051,01