Pretraga

Ukupno 405
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Fond Memorijala Plan nabavki za 2020.godinu JU "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" Plan nabavki 22.05.2020
Fond Memorijala Usluge pranje službenih vozilas i vulkanizerske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2020 1020,24 26.05.2020 1020,24 1020,24 TAMEK-SON COMPANY D.O.O.
Fond Memorijala Nadogradnja i mjesečno održavanje softvera JAPET Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2020 982,80 982,80 "JAPET" d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala “Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene poslovnog prostora za 2020.godinu” Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2020 6065,70 6065,70 "Bingo" d.o.o. EXPORT-IMPORT Tuzla
Fond Memorijala Pretplata za stručne časopise Službeni list BiH, Službene novine FBiH, Službene novine Kantona Sarajevo, Časopis za finansije, Časopis za pravo i Časopis za JN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 944,75
Fond Memorijala Pretplata Službeni list BiH, Službene novine FBiH, Službene novine Kantona Sarajevo, Časopis za finansije, Časopis za pravo i Časopis za JN Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.01.2020 944,75
Fond Memorijala ODLUKA o pokretanju postupka javne nabavke za 2020. god Plan nabavki 12.02.2020
Fond Memorijala Pretplata na dnevne novine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 28.11.2019 06.01.2020 332,00 14.01.2020 332,00 332,00 OSLOBOĐENJE SERVISI D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka kancelarijskog i kompjuterskog materijala za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2019 06.01.2020 6789,30 20.01.2020 5802,82 5802,82 REGULATOR D.O.O.
Fond Memorijala Obezbjeđenje alarmnih sistema na objetima Fonda Memorijala za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2019 09.01.2020 3243,24 15.01.2020 3243,24 3243,24 UNILAB D.O.O.
Fond Memorijala Usluge fiksne telefonije, usluge mobilne telefonije i interneta Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.11.2019 04.12.2019 12975,30 07.01.2020 12975,30 12975,30 BH TELECOM D.D.
Fond Memorijala Nabavka električne energije za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.11.2019 04.12.2019 20108,92 09.01.2020 20108,92 20108,92 JP ELEKTROPRIVREDA D.D.
Fond Memorijala Nabavka goriva za službena vozila JU "Fond Memorijala KS" i mašine za održavanje mezarja za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.11.2019 04.12.2019 14270,98 31.12.2019 14270,98 14270,98 HIFA TEŠANJ D.O.O.
Fond Memorijala Dizajn i print kataloga za izložbu Tunel spasa; Spas u ratu, uspomena u miru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 18.12.2019 1895,40 26.12.2019 1895,40 1895,40 GRAFI EURO D.O.O.
Fond Memorijala Kreiranje i projektovanje nove, te redizajn i integrisanje postojećih domena i web stranica JU Fond Memorijala KS pod jednu, uz kreiranje službenog virtualnog prostora za e-poštu JU Fonda Memorijala KS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 24.12.2019 2925,00 30.12.2019 2925,00 2925,00 5D-CADD
Fond Memorijala Usluge izrade i oblikovanja prezentacionih materijala za potrebe VIP sobe Spomeničkog kompleksa Tunela D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 19.12.2019 1959,75 26.12.2019 1959,75 1959,75 GRAFI EURO D.O.O.
Fond Memorijala Usluge izrade i oblikovanja prezentacionih materijala za potrebe VIP sobe Spomeničkog kompleksa Tunelaa D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 19.12.2019 1959,75 26.12.2019 1959,75 1959,75 GRAFI EURO D.O.O.
Fond Memorijala Ustakljivanje muzejske postavke-VIP soba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 18.12.2019 3295,25 27.12.2019 3295,25 3295,25 RAMA GLAS D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka projektora sa platnom za projekcije-ponovljeni direktni Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 27.12.2019 1476,00 31.12.2019 1476,00 1476,00 ELUR D.O.O.
Fond Memorijala Servisiranje fiskalne kase za SK Tunel D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 20.12.2019 526,50 27.12.2019 526,50 526,50 EMADO D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka depuratora za kafe aparat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 25.12.2019 143,17 27.12.2019 143,17 143,17 ARTIKA D.O.O.
Fond Memorijala Prevođenje i lektura Fotomonografija Alije Izetbegović sa bosanskog jezika na engleski jezik Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 09.12.2019 1085,76 23.12.2019 928,00 928,00 BABILON D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka i ugradnja opreme za nadzorni centar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 24.12.2019 6219,72 24.12.2019 6219,72 6219,72 UNILAB D.O.O.
Fond Memorijala Tehnički pregled i troškovi registracije motornog vozila Škoda Fabia reg oznaka K71-M-053 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 18.12.2019 254,75 27.12.2019 254,75 254,75 OSING OSIGURANJE D.O.O.
Fond Memorijala Tehnički pregled i troškovi registracije motornog vozila Škoda Karoq registarskih oznaka K27-M-760 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 18.12.2019 355,42 27.12.2019 355,42 355,42 OSING OSIGURANJE D.O.O.
Fond Memorijala Servisiranje kafe aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 20.12.2019 304,20 30.12.2019 304,20 304,20 ARTIKA D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka kancelarijske stolice za potrebe stražarske kućice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 18.12.2019 27.12.2019 291,33 291,33 REGULATOR D.O.O.
Fond Memorijala Dizajniranje i izrada materijala za vizuelno komuniciranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 18.12.2019 2500,00 26.12.2019 2500,00 2500,00 LE PETIT D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka i ugradnja mehanizma za otvaranje ulazne kapije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 19.12.2019 4242,32 30.12.2019 4242,32 4242,32 MIDDLE POINT ELECTRONICS D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka prenosivih memorija (HDD/DVD/USB) za potrebe manifestacije Odbrana BiH-Igman 2019. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 23.12.2019 980,00 26.12.2019 980,00 980,00 TERABAJT D.O.O.
Fond Memorijala Dizajniranje i izrada materijala za vizuelno komunicranje-nabavka roll up bannera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 20.12.2019 508,95 26.12.2019 508,95 508,95 Pentagram d.o.o.
Fond Memorijala Nabvka mrežnih kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 16.12.2019 6996,60 24.12.2019 6996,60 6996,60 RACIONAL D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka 2 (dva) konvektora za potrebe stražarske kućice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 18.12.2019 458,01 26.12.2019 458,01 458,01 DOMOD D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka obuće za radnike Odsjeka za održavanje mezarja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 24.12.2019 973,00 26.12.2019 973,00 973,00 ALL AIN D.O.O.
Fond Memorijala Prijevod pripremljenih knjiga i prezentacionih materijala na strane jezike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 07.11.2019 2802,15 16.12.2019 2802,15 2802,15 BARBADOS D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka kafe aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 11.12.2019 5826,60 24.12.2019 5826,60 5826,60 ARTIKA D.O.O.
Fond Memorijala Sanacija sadržaja na prostoru Spomeničkog kompleksa Ratna džamija-izrada demira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 10.12.2019 1532,70 23.12.2019 1532,70 1532,70 PER ASPERA D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka toplih i hladnih napitakaa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 20.12.2019 150,03 20.12.2019 150,03 150,03 HOŠE KOMERC D.O.O.
Fond Memorijala Doštampavanje afiše Tunel spasa na engleskom jeziku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 21.11.2019 1392,30 03.12.2019 1392,30 1392,30 AVDIĆ 3A D.O.O.
Fond Memorijala Radionica za učenike centra za slijepu i slabovidnu djecu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 03.12.2019 548,20 23.12.2019 548,20 548,20 ASISTANSISA D.O.O.
Fond Memorijala Servisiranje elektroinstalacija u Multimedijalnom centru Kovači Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 10.10.2019 573,30 17.12.2019 573,30 573,30 TELLING TRADE D.O.O.
Fond Memorijala Čišćenje snijega na dionici Kabalovo-Ratna džamija Igman Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 26.11.2019 3334,50 13.12.2019 3334,50 3334,50 ORMAN D.O.O.
Fond Memorijala Izrada i štampanje čestitiki sa kovertama povodom Nove godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 10.12.2019 343,98 17.12.2019 343,98 343,98 Pentagram d.o.o.
Fond Memorijala Izrada prezentacionih-promidžbenih materijala, katalog "Svjedoci istine II" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2019 09.12.2019 1579,50 16.12.2019 1579,50 1579,50 KONCEPT D.O.O.
Fond Memorijala Projekat izrada izložbenog dijela "Spisak ubijenih u Sarajevu tokom opsade" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 20.11.2019 912,60 16.12.2019 912,60 912,60 AVDIĆ 3A D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka namještaja za opremanje trpezarijskog prostora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 13.12.2019 1432,67 24.12.2019 1432,67 1432,67 STANDARD FURNITURE FACTORY D.O.O.
Fond Memorijala Kreiranje storage i bacup sistema za dijeljene dokumente Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 07.10.2019 4387,50 30.10.2019 4387,50 4387,50 ĐIKIĆ D.O.O.
Fond Memorijala Revizija Novelacije projektne dokumentacije izvedbenog projekta revitalizacije tunelske cijevi na Spomeničkom kompleksu Tunel D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 23.10.2019 657,54 30.10.2019 657,54 657,54 PANPROJEKT D.O.O.
Fond Memorijala Nabavka peleta 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 14.10.2019 1023,75 28.10.2019 1023,75 1023,75 ŽARSON D.O.O.
Fond Memorijala Posebna odluka o pokretanju postupaka javne nabavke za 2020. godinu Plan nabavki 28.11.2019
Ukupno po stranici 125241,60 131437,19 130492,44