Pretraga

Ukupno 460
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
Fond Memorijala Usluge registracije i tehničkog pregleda motornog vozila Škoda Octavia registarskih oznaka M40-T-601 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 16.10.2020 253,08 27.10.2020 253,08 Agencija Sunce d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka inventurnih brojeva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 07.10.2020 409,50 23.10.2020 409,50 Pismolik d.o.o. za osposobljavanje i zapošljavanje osoba hendikepiranog sluha i govora Sarajevo
Fond Memorijala Sanacija postojećih i izrada novih jarbola na mezarjima šehida i poginulih boraca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 06.10.2020 3355,56 15.10.2020 3355,56 Fadž-Company d.o.o. Ilidža
Fond Memorijala Usluge dezinfekcije Upravne zgrade Fonda Memorijala i Amfiteatra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 06.10.2020 285,48 19.10.2020 285,48 Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Realizacija stručne obuke za 26 zaposlenika angažovanih na poslovima unutrašnje službe zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 01.10.2020 520,00 13.10.2020 520,00 Federalno ministarstvu unutrašnjih poslova
Fond Memorijala Izvođenje radova na izradi temelja za nišane i nadgrobne spomenike na gradskim grobljima u KS, kojima upravlja KJKP Pokop d.o.o. i naknada za izdavanje saglasnosti za izvođenje radova na grobljima, kojima upravlja i gazduje KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 22.05.2020 28.07.2020 186109,62 06.10.2020 186109,62 KJKP Pokop d.o.o.
Fond Memorijala Nabavka cvijeća za hortikulturalno uređenje mezarja Kovači Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 06.10.2020 94,50 09.10.2020 94,50 94,50 Agricom d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Izvođenje radova na mašinskim i elektro instalacijama u tunelskoj cijevi na Spomeničkom kompleksu Tunel D-B Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.05.2020 08.09.2020 57484,48 06.10.2020 57484,48 Neimari d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki Plan nabavki 31.08.2020
Fond Memorijala Usluge izrade i nabavke promidžbenih materijala za potrebe manifestacije Odbrana BiH - Igman 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 30.07.2020 5139,22 24.08.2020 5139,22 Pentagram d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge servisiranja protivpožarnih aparata u 2020. godini i izrada zapisnika o stručnom nalazu prostorije video nadzora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 03.08.2020 690,30 25.08.2020 690,30 690,30 Proving d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge redovnog servisiranja vatrodojavnog i protivprovalnog sistema na objektima JU "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 28.07.2020 994,50 10.08.2020 994,50 994,50 Unilab d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge dezinfekcije stražarske kućice na ŠSM Kovači i Spomeničkog kompleksa Tunel D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 24.09.2020 163,80 01.10.2020 163,80 Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Izvođenje radova na čišćenju i brušenju zaprljanih nišana na mezarjima šehida i poginulih boraca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 03.08.2020 5950,00 18.08.2020 5950,00 5950,00 OR Kamenoklesar Čolić Ilidža
Fond Memorijala Usluge servisiranja i popravka kombi vozila marke Renault Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 03.08.2020 1471,63 12.08.2020 1471,63 1471,63 Guma M d.o.o. Podružnica Sarajevo
Fond Memorijala Usluge dezinfekcije prostorija u objektima JU "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 04.08.2020 252,72 11.08.2020 252,72 252,72 Sanacija 3D d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka beskontaktnih toplomjera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 28.07.2020 368,90 05.08.2020 368,90 368,90 Imtec d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge redovnog servisiranja sistema video nadzora na objektima JU "Fond Memorjiala Kantona Sarajevo" za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 28.07.2020 1146,60 12.08.2020 1146,60 1146,60 Gama AA d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka i isporuka cvijeća za potrebe manifestacije "Odbrana BiH - Igman 2020" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 28.07.2020 988,04 06.08.2020 988,04 988,00 KJKP Park d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Obavljanje redovnog kontrolnog zdravstvenog pregleda za 8 lica angažovanih na poslovima unutrašnje službe zaštite lica i imovine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 21.09.2020 640,00 28.09.2020 640,00 JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo
Fond Memorijala Godišnja taksa za produženje korištenja domena dasenezaboravi.org.ba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 28.07.2020 30,00 14.08.2020 30,00 30,00 Univerzitet u Sarajevu - univerzitetski tele-informatički centar UTIC
Fond Memorijala Nabavka zastava za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 31.08.2020 993,33 25.09.2020 993,33 993,33 OD Harysoft Hadžići
Fond Memorijala Izvođenje radova na sanaciji kamenih staza i podzida na šehidskom mezarju Veliko polje na Igmanu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 28.07.2020 3640,00 14.08.2020 3640,00 3640,00 OD Šele Hadžići
Fond Memorijala Izrada i apliciranje kratkih verzija audio vodiča na tri jezika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 09.06.2020 6000,00 04.08.2020 6000,00 6000,00 Le petit d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka opreme za depo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 04.06.2020 2574,00 07.08.2020 2574,00 2574,00 Geppetto d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge servisiranja plinskog bojlera i klima komore u objektima JU "Fond Memorijala Kantona Sarajevo" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 03.09.2020 700,00 18.09.2020 700,00 700,00 Elin Elektro d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge servisa UPS uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 09.09.2020 292,50 16.09.2020 292,50 292,50 Energoinvest Sue d.d. Sarajevo
Fond Memorijala Popravka sistema vatrodojave na lokaciji Ratna džamija na Igmanu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 03.09.2020 411,26 14.09.2020 411,26 411,26 Unilab d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge vršenja nadzora nad izradom temelja i izradom i postavljanjem nišana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 26.08.2020 5519,78 08.09.2020 5519,78 Arting BH d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge najma reportažnog vozila sa četiri kamere i četiri kamermana u trajanju do 100 minuta, uključujući online streaming i snimanje dronom za potrebe manifestacije "Odbrana BiH - Igman 2020" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 29.07.2020 1895,40 31.08.2020 1895,40 1895,40
Fond Memorijala Nabavka dvije kancelarijske stolice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 10.08.2020 397,80 27.08.2020 397,80 397,80 R&S d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka mašina za održavanje mezarja - nabavka potopne pumpe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 27.08.2020 99,90 02.09.2020 99,90 99,90 Bau & Garten d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge najma tonskih kola za potrebe manifestacije "Odbrana BiH - Igman 2020" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 17.08.2020 2400,02 04.09.2020 2400,02 2400,02 Audio Video Consulting d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Pražnjenje septičke jame kod Ratne džamije na Igmanu za potrebe manifestacije "Odbrana BiH - Igman 2020" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 28.07.2020 394,20 27.08.2020 394,20 394,20 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge popravke službenog vozila Škoda Octavia, registarskih oznaka M40-T-601 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 14.08.2020 174,00 31.08.2020 174,00 174,00 Automerc Škoro d.o.o. Kiseljak; Poslovna jedinica Sarajevo
Fond Memorijala Servie EL i TK mrežne opreme na objektima JU Fond Memorijala Kantona Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 31.08.2020 526,50 07.09.2020 526,50 526,50 Telling Trade d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka i isporuka sredstava za dezinfekciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 17.08.2020 469,87 07.09.2020 469,87 469,87 R&S d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge organizacije Mladi na putu života za potrebe manifestacije Odbrana BiH - Igman 2020 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 29.07.2020 3404,70 26.08.2020 3404,70 3404,70 Insider d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge marketinga i informisanja za potrebe manifestacije "Odbrana BiH - Igman 2020" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 20.08.2020 1907,10 04.09.2020 1907,10 1907,10 Audio Video Consulting d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Izrada i postavljanje nišana i spomenika za šehide, umrle branitelje i roditelje šehida, koji ostvaruju pravo na nišane Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.05.2020 30.07.2020 350737,69 07.09.2020 350737,69 Klesar d.o.o. Hadžići
Fond Memorijala Usluge registracije i tehničkog pregleda motornog vozila Škoda Fabia, registarskih oznaka A30-J-411 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 19.06.2020 215,51 25.06.2020 215,51 215,51 Agencija Sunce d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge osiguranja službenih vozila, lica i nepokretne imovine i opreme za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.02.2020 20.03.2020 9058,44 14.04.2020 9058,44 Adriatic Osiguranje d.d. Sarajevo; Sarajevo Osiguranje d.d. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge eksterne revizije finansijskih izvještaja Fonda Memorijala za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 21.02.2020 6435,00 25.02.2020 6435,00 6435,00 Recons d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge registracije i tehničkog pregleda motornog vozila Renault Trafic, registarskih oznaka M50-T-209 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2020 08.05.2020 275,08 11.05.2020 275,08 275,08 Agencija Sunce d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Nabavka zaštitnih maski za lice za potrebe uposlenika JU "Fond Memorijala" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2020 210,60 31.03.2020 210,60 210,60 Uslužnost d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Godišnja taksa za produženje korištenja domena heroji.ba i tunelspasa.ba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 09.06.2020 60,00 15.06.2020 60,00 60,00 Univerzitet u Sarajevu
Fond Memorijala Usluge servisiranja i tehničke podrške fiskalne kase za Spomenički kompleks Tunel D-B - nabavka matične ploče Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2020 10.06.2020 339,30 11.06.2020 339,30 339,30 Emado d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Izvođenje radova na sanaciji i popravkama video nadzora u Upravnoj zgradi Fonda Memorijala, Muzeju Alija Izetbegović i Spomeničkom kompleksu Tunel D-B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2020 02.06.2020 1158,30 09.06.2020 1158,30 1158,30 Unilab d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Servis motornog vozila Škoda Fabia registarskih oznaka K71-M-053 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2020 26.05.2020 386,37 27.05.2020 386,37 386,37 Triab d.o.o. Sarajevo
Fond Memorijala Usluge servisiranja kombi vozila Renaul Trafic registarskih oznaka A12-J-508 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2020 26.05.2020 609,68 26.05.2020 609,68 609,68 Guma M d.o.o. Podružnica Sarajevo
Ukupno po stranici 667634,26 667634,26 47957,57