Pretraga

Ukupno 294
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka aqua Bianca vode 18,9 litara 19-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.04.2019 55,00 55,00 "Corto" doo Sarajevo, 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge hostinga, održavanja i ažuriranja web stranice 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 1404,00 1404,00 "24/7 Creative" doo Sarajevo , 4201191360001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka kafe Julius Meinl za kafe aparat 19-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.04.2019 128,00 128,00 "Insert -Sa" doo Sarajevo, 4202309080005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge prevoza učenika na relaciji Đurđevik -Sarajevo-Đurđevik 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 100,00 100,00 "Mehiks" doo, Živinice, 4209889590000
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo CIP i ISBN broj za "Poruka sebi" -Zbirka ilustrovanih citata Alija Izetbegović (bosanski jezik) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2019 80,00 80,00 Nacionalan i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo, 4200260490005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge noćenja sa doručkom za 3 (tri) osobe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2019 321,00 321,00 "Seed" doo - Sanski Most , Hotel Sana, 4263135110073
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2019 637,78 637,78 "Pingi" doo. Sarajevo, 4200003090004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga instalacije operativnog sistema sa dodatnim programima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 58,50 58,50 "Alda" doo Sarajevo, 4201645570006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka tonera Ink jet F6U66AE No 302 black 7 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2019 229,32 229,32 "Pingi" doo. Sarajevo, 4200003090004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge servisiranja računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 105,30 105,30 "Alda" doo Sarajevo, 4201645570006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka printera HP PageWide Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 912,60 912,60 "Alda" doo Sarajevo, 4201645570006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge čišćenja i održavanja Muzej i poslovnih prostorija 19-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 410,00 410,00 OD "AQUACLEAN" Sarajevo, 4303062440004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo CIP i ISBN broj za "Alija Izetbegović- kratka biografija" Faris Nanić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 80,00 80,00 Nacionalan i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo, 4200260490005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja karata (ulaznica) za potrebe JU Muzeja od 1 (jednu) KM i 3 (tri) KM, u tiražu od po 500 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 99,45 99,45 "Planjax komerc" doo, Tešanj, 4218427610004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo CIP i ISBN broj za Biografiju Alija Izetbegović na turskom jeziku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.03.2019 80,00 80,00 Nacionalan i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo, 4200260490005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka poklona -suvenira sa logom Muzeja za Dan nezavisnosti 19-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 1098,05 1098,05 "MURIX" doo, Jelah -Tešanj, 4218625330009
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka poklona -suvenira sa logom Muzeja za Dan nezavisnosti 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 1057,68 1057,68 "F&F" doo, Tešanj 4218385190000
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga štampanja fotografija na kapalineu za potrebe izložbe u Općini Novi Grad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 273,78 273,78 "Samas" doo Sarajevo, 4200111220003
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka kapalineu za potrebe izložbe 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 280,04 280,04 "Samas" doo Sarajevo, 4200111220003
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Godišnje održavanje naziva domene (MUZEJALIJAIZETBEGOVIC.BA) 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2019 30,00 30,00 Univerzitet u Sarajevu - UTIC, Sarajevo, 4200494560007
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka raznih proizvoda za održavanje i čišćenje 19-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 94,10 94,10 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210118
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka majica kratki rukav sa logom 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 1170,00 1170,00 OD "Klupko", Sarajevo, 4303093830013
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja kataloga "Mladi ljiljani 5" u tiražu od 300 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 1526,85 1526,85 "Dobra knjiga" doo Sarajevo, 4201126620004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka prehrambenih proizvoda za catering na manifestaciji povodom Dana nezavisnosti 1 mart Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 116,08 116,08 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210118
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja karata (ulaznica) za potrebe JU Muzeja od 1 (jednu) KM i 3 (tri) KM, u tiražu od po 2500 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2019 494,32 494,32 "Planjax komerc" doo, Tešanj, 4218427610004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka aqua Bianca vode 18,9 litara 19-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2019 55,00 55,00 "Corto" doo Sarajevo, 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka svjetiljki i rasvjetne opreme za Muzej Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 572,30 572,30 Trgovina elektromaterijalom "Elektro light" s.p., Istočno Sarajevo, 4510643300004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge čišćenja i održavanja Muzej i poslovnih prostorija 19-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2019 360,00 360,00 OD "AQUACLEAN" Sarajevo, 4303062440004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka kafe Julius Meinl za kafe aparat 19-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2019 128,00 128,00 "Insert -Sa" doo Sarajevo, 4202309080005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga štampanja zahvalnica za manifestaciju 1. Mart Dan nezavisnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2019 192,82 192,82 OD "Harysoft" , Sarajevo, 4301782890004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka tonera Ink jet F6U66AE No 302 black 3 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 98,28 98,28 "Pingi" doo. Sarajevo, 4200003090004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Objava Javnog oglasa u "Dnevnom listu" na dan 14.02. 2019. godine na 1/4 A stranice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2019 292,50 292,50 "DL Trgovina" doo, Mostar, 4227737630004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Naknada za pružanje pravnih usluga -autorska prava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2019 500,00 500,00 ADVOKAT Haračić Rašid, Sarajevo, 4303141580008
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge čišćenja i održavanja Muzej i poslovnih prostorija 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2019 360,00 360,00 OD "AQUACLEAN" Sarajevo, 4303062440004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka ramova za zahvalnice 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2019 745,00 745,00 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210045
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka ručnog alata za održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2019 69,75 69,75 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210045
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka aqua Bianca vode 18,9 litara 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2019 55,00 55,00 "Corto" doo Sarajevo, 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka raznih proizvoda za održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2019 86,95 86,95 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210118
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka kompjuterske opreme 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2019 34,50 34,50 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210118
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka kafe Julius Meinl za kafe aparat 19-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 128,00 128,00 "Insert -Sa" doo Sarajevo, 4202309080005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Objava obavještenja o dodjeli ugovora 7150-4-2-143-5-3/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2019 98,00 98,00 J.P.N.I.O. Službeni List BiH, Sarajevo, 4200226120002
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja zidnih kalendara u tiražu od 1000 komada. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 3510,00 3510,00 "A DIZAJN" doo, Sarajevo, 4201646970024
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Najam neophodne tehničke opreme za potrebe održavanja promocija knjiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2019 351,00 351,00 "Proevent" doo, Sarajevo, 4200915330006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka ramova sa platnima za umjetničke slike za likovnu koloniju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2018 1220,00 1220,00 "Art Dinamik" doo, Višegrad, 4404203120000
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijla 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 966,25 966,25 "Pingi" doo. Sarajevo, 4200003090004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Izrada promotivnih materijala za manifestaciju "Buđenje" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 750,00 750,00 "AGENCIJA BRAVO" Sarajevo, 4302817560009
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Ugostiteljske usluge (catering) za potrbe JU Muzej"Alija Izetbegović" 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 409,50 409,50 "Ibes" doo, Sarajevo, 4200170070007
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja Biografije Alija Izetbegović na turskom jeziku i štampanje Faris Nanić Alija Izetbegović ( kratka biografija) Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 24.12.2018 4738,50 4738,50 "Dobra knjiga" doo Sarajevo, 4201126620004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka printera 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 105,30 105,30 "Alda" doo Sarajevo, 4201645570006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka protuklizne trake za stepenište Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 90,65 90,65 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210045
Ukupno po stranici 0,00 26759,15 26759,15