Pretraga

Ukupno 129
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge štampanja i printanja knjige "Srednji put u religiji, kulturi i politici: Misao ravnoteže i umjerenosti u djelu Alije Izetbegovića" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 93,60 93,60 OD "Harysoft" , Sarajevo, 4301782890004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka eko vrećica sa logom za suvenirnicu Muzeja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 329,95 329,95 "MURIX" doo, Jelah -Tešanj, 4218625330009
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka raznih proizvoda za izradu izložbenog stećka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 151,50 151,50 "Concolor" doo, Sarajevo 4201875220012
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka suvenira sa logom za suvenirnicu Muzeja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2018 2996,04 2996,04 "F&F" doo, Tešanj 4218385190000
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka raznog materijala za izradu stećka povodom izložbe za Dan nezavisnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 124,65 124,65 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210045
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabvka raznog materijala za izložbu povodom manifestacije Dan nezavisnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 119,80 119,80 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210045
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka proizvoda za čišćenje 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 62,80 62,80 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210118
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge čišćenja i održavanja Muzej i poslovnih prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2018 271,00 271,00 JU Studentski Centar Sarajevo, 4200458760130
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka materijala za kulturu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2018 607,25 607,28 Penny Plus d.o.o. vogošća, 4200162210061
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka Aqua Bianca vode 18,9 litara za Muzej-10 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2018 55,00 55,00 Corto d.o.o. Sarajevo 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo CIP i ISBN broj za Zbornik radova sa Međunarodnog simpozijuma "Srednji put u religiji, kulturi i politici - misao ravnoteže i umjerenosti u djelu Alije Izetbegovića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2018 80,00 80,00 Nacionalana i univerzitetska biblioteka BiH, 4200260490005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo CIP i ISBN broj za publikaciju "SARAJEVO" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2018 80,00 80,00 Nacionalana i univerzitetska biblioteka BiH, 4200260490005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja karata (ulaznica) za potrebe JU Muzeja "Alije Izetbegovića" od 2 (dvije) KM i 4 (četiri) KM u tiražu od po 500 komada. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 877,50 877,50 A Dizajn d.o.o. Sarajevo, 4201646970024
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka sijalica i priključaka zarasvjetu u Muzeju. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2018 84,47 84,47 Elektrocentar d.o.o. Čitluk - P.J. Sarajevo 4227043970045
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Godišnje održavanje naziva domene (MUZEJALIJAIZETBEGOVIC.BA) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 30,00 30,00 Univerzitet u Sarajevu- UTIC, 4200494560007
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka Kafe Julius Meinl za kafe-aparat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2018 128,00 128,00 "Insert -Sa" d.o.o. Sarajevo, 4202309080005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge zračnog prevoza na relaciji Sarajevo-Istanbul-Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2018 370,00 370,00 Kosmopolit Travel Agency d.o.o. Zenica 4218974850001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluga kopiranja i printanja knjige "Bosna prije svega" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2018 16,38 16,38 OD "HARYSOFT" Hadžići, 4301782890004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Objava Javnog poziva u "Oslobođenju" na dan 15.12.2017.godine na 1/4 uspravna stranica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2017 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o., Sarajevo 4202263820009
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge prevoza minibus i kombi u periodu od 23.09.do 30. 09.2017. godine za 26 putnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2017 2983,00 2983,00 Kosmopolit Travel Agency d.o.o. Zenica 4218974850001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala - jan Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2018 206,63 206,63 Pingi d.o.o. , Sarajevo 4200003090004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja Zbornika radova sa studentske konferencije "Bosna prije svega" u tiražu od 300 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2018 1456,65 1456,65 A Dizajn d.o.o. Sarajevo, 4201646970024
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka elektro materijala i rasvjete za Muzej Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2018 1999,95 1999,95 Elektrocentar d.o.o. Čitluk - P.J. Sarajevo 4227043970045
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka digitalnog fotoaparata sa externom memorijom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2018 1126,99 1126,99 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780444223
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga montaže, ispitivanje i puštanje u rad telefonske centrale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2017 530,00 530,00 OD Intel , Trnovo, 4301753870002
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka Aqua Bianca vode 18,9 litara za Muzej-9 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 55,00 55,00 Corto d.o.o. Sarajevo 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo CIP i ISBN broj za Zbornik radova sa studentske konferencije o Aliji Izetbegović "Bosna prije svega" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 80,00 80,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo, 4200260490005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka Kafe Manuel Aroma kapsule 50/1 za kafe-aparat-4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 102,00 102,00 Complex d.o.o. Sarajevo 4201136260006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge dostave knjiga -poštarina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 126,36 126,36 MHS d.o.o. Sarajevo, 4201277750007
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka raznih proizvoda za školske radionice-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2017 103,00 103,00 Penny Plus d.o.o. vogošća, 4200162210061
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka raznih proizvoda za školske radionice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2017 46,80 46,80 Penny Plus d.o.o. Vogošća, 4200162210126
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka sijalica za kancelarijske prostorije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 19,59 19,59 Elektrocentar d.o.o. Čitluk - P.J. Sarajevo 4227043970045
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka Aqua Bianca vode 18,9 litara za Muzej-8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 33,00 33,00 Corto d.o.o. Sarajevo 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka Aqua Bianca vode 18,9 litara za Muzej-7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2017 33,00 33,00 Corto d.o.o. Sarajevo 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka 2 patrone mirisa za osvježavanje prostora Muzeja. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2017 40,00 40,00 Kamer Commerce d.o.o. Vogošća, 4200086440052
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka cvijetnih aranžmana za Ajademiju povodom 14. godišnjice smrti Alije Izetbegovića u narodnom pozorištu Sarajevo. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2017 450,00 450,00 TR Cvjećara Gracia, Sarajevo, 4302273280007
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka Tonera HP Tinta CZ101AE black 10 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2017 229,95 229,95 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780444
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka proizvoda za unutrašnje opremanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2017 419,50 419,50 Bau & Garten d.o.o. (OBI) Sarajevo, 4200488080001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka Kafe Manuel Aroma kapsule 50/1 za kafe-aparat-3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2017 102,00 102,00 Complex d.o.o. Sarajevo 4201136260006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka cvijetnih aranžmana za polaganje cvijeća povodom 14. godišnjice smrti Alije Izetbegovića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2017 120,00 120,00 KJKP Park d.o.o., Cvjećara br.2,Sarajevo, 4200258320160
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge osiguranja objekata i lica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2017 639,24 639,24 VGT osiguranje d.d. Visoko, 4218241600009
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka Aqua Bianca vode 18,9 litara za Muzej-6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2017 33,00 33,00 Corto d.o.o. Sarajevo 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Ugostiteljske usluge (Catering) za potrebe JU Muzej "Alije Izetbegovi" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2017 2000,00 2000,00 Zlatni lav d.o.o. Sarajevo, 4201622870002
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Najam neophodne tehničke opreme za potrebe održavanja Akademije povodom 14. godišnjice smrti Alije Izetbegovića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2017 4095,00 4095,00 BLOW UP d.o.o. Sarajevo, 4201413280001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge dostavljanja pripremljene hrane Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 116,50 116,50 UR bistro Casper , 4300325270002
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge štampanja pozivnica za Akademiju povodom 14. godišnjice smrti Alije Izetbegovića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 447,00 447,00 OD HPCards, Sarajevo , 4302494610001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka prehrambenih proizvoda za likovnu koloniju -2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2017 1000,91 1000,91 Amko Komerc d.o.o. Sarajevo, poslovna jednica Mostar 4200203180199
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluga štampanja kataloga sa 4. Međunarodne likovne kolonije "Moj bijeg u slobodu" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2017 1287,00 1287,00 Dobra knjiga d.o.o. Sarajevo 4201126620004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka i isporuka slikarskog materijala za likovnu koloniju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2017 2320,00 2320,00 Art Dinamik d.o.o. Višegrad 4404203120000
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka Aqua Bianca vode 18,9 litara za Muzej-5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2017 33,00 33,00 Corto d.o.o. Sarajevo 4201534230001
Ukupno po stranici 0,00 29069,86 29069,89