Pretraga

Ukupno 345
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge čišćenja i održavanja Muzej i poslovnih prostorija 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2018 360,00 360,00 OD "AQUACLEAN" Sarajevo, 4303062440004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Toneri HP CF217A black 1 komad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 152,10 152,10 "Alda" doo Sarajevo, 4201645570006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Najam neophodne audio opreme za potrebe održavanja manifestacije "Mladi ljiljani" povodom Dana nezavisnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 994,50 994,50 "A&V OPREMA" doo Sarajevo, 4201438940006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka majica kratki rukav sa logom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 1263,60 1263,60 "Mekom"doo Visoko, 4218093730003
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga iznajmljivanja amfiteatra ANUBiH na dan 14.03.2018. godine za promociju knjige Zbornika radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2018 468,00 468,00 Akademija nauka i umjetnosti BiH, 4200118660009
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka aqua Bianca vode 18,9 litara -1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2018 55,00 55,00 "Corto" doo Sarajevo, 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga štampanja pozivnica za promociju knjige Zbornik radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2018 32,50 32,50 "Facit" doo, Sarajevo, 4201483810008
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja koverti sa logom Muzeja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 263,25 263,25 OD "Harysoft" , Sarajevo, 4301782890004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja slika na kapalineu za potrebe izložbe "1.mart Dan nezavisnosti" u galeriji Općine Novi Grad Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2018 762,61 762,61 "Samas" doo Sarajevo, 4200111220003
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka kafe Julius Meinl za kafe aparat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2018 128,00 128,00 "Insert -Sa" doo Sarajevo, 4202309080005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka izložbenih stalaka za kataloge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 432,90 432,90 "MURIX" doo, Jelah -Tešanj, 4218625330009
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka prehrambenih proizvoda za catering na manifestaciji povodom Dana nezavisnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 143,26 143,26 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210118
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka proizvoda za unutrašnje održavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 196,80 196,80 " Bau & Garten" doo Sarajevo, 4200488080001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge kopiranja i printanja zahvalnica za manifestaciju 1. mart povodom Danan nezavisnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2018 91,00 91,00 "Facit" doo, Sarajevo, 4201483810008
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja kataloga za Dan nezavisnosti u tiražu od 300 kom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2018 1786,59 1786,59 "Dobra knjiga" doo Sarajevo, 4201126620004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge hostinga, održavanja i ažuriranja web stranice 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2018 1404,00 1404,00 "24/7 Creative" doo Sarajevo , 4201191360001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge štampanja i printanja knjige "Srednji put u religiji, kulturi i politici: Misao ravnoteže i umjerenosti u djelu Alije Izetbegovića" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 93,60 93,60 OD "Harysoft" , Sarajevo, 4301782890004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka eko vrećica sa logom za suvenirnicu Muzeja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 329,95 329,95 "MURIX" doo, Jelah -Tešanj, 4218625330009
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka raznih proizvoda za izradu izložbenog stećka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 151,50 151,50 "Concolor" doo, Sarajevo 4201875220012
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka suvenira sa logom za suvenirnicu Muzeja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.02.2018 2996,04 2996,04 "F&F" doo, Tešanj 4218385190000
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka raznog materijala za izradu stećka povodom izložbe za Dan nezavisnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 124,65 124,65 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210045
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabvka raznog materijala za izložbu povodom manifestacije Dan nezavisnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 119,80 119,80 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210045
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka proizvoda za čišćenje 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 62,80 62,80 "Penny plus" doo, Sarajevo, 4200162210118
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge čišćenja i održavanja Muzej i poslovnih prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2018 271,00 271,00 JU Studentski Centar Sarajevo, 4200458760130
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka materijala za kulturu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2018 607,25 607,28 Penny Plus d.o.o. vogošća, 4200162210061
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka Aqua Bianca vode 18,9 litara za Muzej-10 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2018 55,00 55,00 Corto d.o.o. Sarajevo 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo CIP i ISBN broj za Zbornik radova sa Međunarodnog simpozijuma "Srednji put u religiji, kulturi i politici - misao ravnoteže i umjerenosti u djelu Alije Izetbegovića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2018 80,00 80,00 Nacionalana i univerzitetska biblioteka BiH, 4200260490005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo CIP i ISBN broj za publikaciju "SARAJEVO" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2018 80,00 80,00 Nacionalana i univerzitetska biblioteka BiH, 4200260490005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja karata (ulaznica) za potrebe JU Muzeja "Alije Izetbegovića" od 2 (dvije) KM i 4 (četiri) KM u tiražu od po 500 komada. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 877,50 877,50 A Dizajn d.o.o. Sarajevo, 4201646970024
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka sijalica i priključaka zarasvjetu u Muzeju. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2018 84,47 84,47 Elektrocentar d.o.o. Čitluk - P.J. Sarajevo 4227043970045
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Godišnje održavanje naziva domene (MUZEJALIJAIZETBEGOVIC.BA) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2018 30,00 30,00 Univerzitet u Sarajevu- UTIC, 4200494560007
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka Kafe Julius Meinl za kafe-aparat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2018 128,00 128,00 "Insert -Sa" d.o.o. Sarajevo, 4202309080005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge zračnog prevoza na relaciji Sarajevo-Istanbul-Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2018 370,00 370,00 Kosmopolit Travel Agency d.o.o. Zenica 4218974850001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluga kopiranja i printanja knjige "Bosna prije svega" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2018 16,38 16,38 OD "HARYSOFT" Hadžići, 4301782890004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Objava Javnog poziva u "Oslobođenju" na dan 15.12.2017.godine na 1/4 uspravna stranica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2017 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o., Sarajevo 4202263820009
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge prevoza minibus i kombi u periodu od 23.09.do 30. 09.2017. godine za 26 putnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2017 2983,00 2983,00 Kosmopolit Travel Agency d.o.o. Zenica 4218974850001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka kancelarijskog materijala - jan Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2018 206,63 206,63 Pingi d.o.o. , Sarajevo 4200003090004
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluge štampanja Zbornika radova sa studentske konferencije "Bosna prije svega" u tiražu od 300 komada Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2018 1456,65 1456,65 A Dizajn d.o.o. Sarajevo, 4201646970024
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka elektro materijala i rasvjete za Muzej Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2018 1999,95 1999,95 Elektrocentar d.o.o. Čitluk - P.J. Sarajevo 4227043970045
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka digitalnog fotoaparata sa externom memorijom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2018 1126,99 1126,99 Imtec d.o.o. Sarajevo, 4200918780444223
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Usluga montaže, ispitivanje i puštanje u rad telefonske centrale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2017 530,00 530,00 OD Intel , Trnovo, 4301753870002
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka Aqua Bianca vode 18,9 litara za Muzej-9 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 55,00 55,00 Corto d.o.o. Sarajevo 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo CIP i ISBN broj za Zbornik radova sa studentske konferencije o Aliji Izetbegović "Bosna prije svega" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 80,00 80,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH, Sarajevo, 4200260490005
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka Kafe Manuel Aroma kapsule 50/1 za kafe-aparat-4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 102,00 102,00 Complex d.o.o. Sarajevo 4201136260006
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo usluge dostave knjiga -poštarina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 126,36 126,36 MHS d.o.o. Sarajevo, 4201277750007
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka raznih proizvoda za školske radionice-2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2017 103,00 103,00 Penny Plus d.o.o. vogošća, 4200162210061
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka raznih proizvoda za školske radionice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2017 46,80 46,80 Penny Plus d.o.o. Vogošća, 4200162210126
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo Nabavka sijalica za kancelarijske prostorije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 19,59 19,59 Elektrocentar d.o.o. Čitluk - P.J. Sarajevo 4227043970045
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka Aqua Bianca vode 18,9 litara za Muzej-8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2017 33,00 33,00 Corto d.o.o. Sarajevo 4201534230001
JU Muzej "Alija Izetbegović", Sarajevo nabavka Aqua Bianca vode 18,9 litara za Muzej-7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2017 33,00 33,00 Corto d.o.o. Sarajevo 4201534230001
Ukupno po stranici 0,00 24270,87 24270,90