Pretraga

Ukupno 575
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka cink lima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2020 358,02 358,02 Metal Centar d.o.o. Ilidža-Sarajevo, ID 4200020260002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka stručnih knjiga 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.01.2020 1086,99 1086,99 Buybook d.o.o. Sarajevo, ID 4200228840002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka škripa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2020 256,23 256,23 Weller d.o.o. Sarajevo, ID 4200241600002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka stručnih knjiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2020 189,00 189,00 Mabela d.o.o. Sarajevo, ID 4200381870000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vodootporne šperploče Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2020 134,85 134,85 Fructas d.o.o. Sarajevo, ID 4200387640006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge catering-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2020 1030,00 1030,00 U.R. Superfood Sarajevo, ID 4302441250003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka časopisa za računovodstvo 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2020 275,00 275,00 Feb d.d. Sarajevo, ID 4200566060004
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 11 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.01.2020 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo, ID 4202263820009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka i ugradnja elektromaterijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 999,18 999,18 Klaus Lehman GmbH d.o.o. Gračanica, ID 4209296770001
JU Akademija likovnih umjetnosti Servisni pregled sistema tehničke zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2019 117,00 117,00 Unilab d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka laserskih printera i tonera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 924,30 924,30 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka proizvoda za unutrašnje opremanje 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 1643,85 1643,85 Fef d.o.o. Sarajevo, ID 4200160190004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka projektora 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2019 2566,80 2566,80 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka računarske opreme i materijala 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2019 1995,00 1995,00 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog materijala 14 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 1088,10 1088,10
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka papira za printanje 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 722,50 722,50 Liber-Šped d.o.o. Sarajevo, ID 4200322430004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka osovine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 760,50 760,50 Procedo d.o.o. Vogošća, ID 4200504540000
JU Akademija likovnih umjetnosti Servis sistema vatrodojave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 234,00 234,00 Pro Team d.o.o. Sarajevo, ID 4201300320007
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga štampanja i uveza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 158,00 158,00 o.d. Copy.ba Sarajevo, ID 4303300640009
JU Akademija likovnih umjetnosti Radovi krečenja 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2019 859,95 859,95 Sarajevostan d.o.o. Sarajevo, ID 4200296920006
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga pripreme popisa imovine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2019 585,00 585,00 AC Rems d.o.o. Sarjevo, ID 4201459430008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 25 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 434,40 434,40 Šamon Promet d.o.o. Sarajevo ID: 420397100000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka računarske opreme i materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 1597,70 1597,70 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka pigmenta i boje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2019 1494,00 1494,00 Michelangelo d.o.o. Mostar, ID 4227219330005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka printera 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 298,00 298,00 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka ljepenke i papira karton Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2019 296,71 296,71 Pingi d.o.o. Sarajevo, ID 4200003090004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka podloge za rezanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2019 176,00 176,00 Fedi d.o.o. Zenica, ID 4218618040011
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka elektromaterijala 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2019 425,60 425,60 Elsatrade d.o.o. Vogošća, ID 4200044520005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka radnih odijela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 800,70 800,70 Uslužnost d.o.o. Sarajevo, ID 4200043550008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka brusne trake 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 140,40 140,40 Tes d.o.o. Sarajevo, ID 4200476580009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vrećica za usisivač 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2019 150,27 150,27 Weller d.o.o. Sarajevo, ID 4200241600002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje 10 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2019 172,60 172,60 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Vogošća ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka audio opreme 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2019 273,00 273,00 Audio projekt d.o.o. Sarajevo, ID 4201614000007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje 9 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.12.2019 1184,44 1184,44 Fortuna Comerc d.o.o. Sarajevo, ID 4200062850004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka tonera 21 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2019 1836,00 1836,00 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
JU Akademija likovnih umjetnosti Pregled protivpožarnih aparata 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 263,25 263,25 Granulo-Re d.o.o. Sarajevo ID 4200004570000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka raznih izrađenih proizvoda 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2019 747,10 747,10 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Vogošća ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Izrada futrola za diplome Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2019 220,00 220,00 o.d. Lane Sarajevo, ID 4303261050002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka turbo mop čistača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 489,30 489,30 bau & Garten d.o.o. Ilidža - Sarajevo, ID 4200488080001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka raznih izrađenih proizvoda 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2019 503,90 503,90 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Vogošća ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka sanitarnog materijala 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2019 828,40 828,40 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Vogošća ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka rasvjetnih tijela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2019 4946,22 4946,22 Energorekord d.o.o. Sarajevo, ID 4200405990001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka raznih izrađenih proizvoda 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 388,10 388,10 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Vogošća ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka alata 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2019 1388,99 1388,99 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Vogošća ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka gipsa modelar 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2019 672,24 672,24 Komar z.d.d. Donji Vakuf, ID 4236126740008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka sredstava za čišćenje 10 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2019 2589,09 2589,09 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Vogošća ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga pranja zavjesa 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2019 271,20 271,20 Ema O.D. Sarajevo, ID 4302549960007
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga osiguranja zaposlenika 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2019 4200,00 4200,00
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga osiguranja zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2019 333,00 333,00 Uniqa osiguranje d.d. Sarajevo ID 4200137020002
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga catering-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2019 1000,00 1000,00 Druga kuća d.o.o. Sarajevo, ID 4201691410005
Ukupno po stranici 0,00 44461,73 44461,73