Pretraga

Ukupno 442
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka pigmenta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2018 142,00 142,00 Michelangelo d.o.o. Mostar, ID 4227219330005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka Access pointa, switch Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2018 152,24 152,24 Kamer Commerce d.o.o. Ilidža, ID 4200086440001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka visokotlačnog perača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2018 149,00 149,00 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 16 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 286,65 286,65 Vinarija Buntić Ljubuški, ID 372378840006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka sredstava za čišćenje 6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 731,40 731,40 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Objava oglasa 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo ID 4202263820009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka radne obuće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2018 1428,00 1428,00 Borovo d.o.o. Sarajevo, ID 4200514420002
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga krečenja klasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 2009,19 2009,19 Sarajevostan d.o.o. Sarajevo, ID 4200296920006
JU Akademija likovnih umjetnosti Učešće na stručnom seminaru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2018 100,00 100,00 FEB d.d. Sarajevo, ID 4200566060004
JU Akademija likovnih umjetnosti Sistematski pregled zaposlenika 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 3840,00 3840,00 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS, ID 4200084310003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 15 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 190,95 190,95 T.D. Marketi Sarajevo, ID 4200711170000
JU Akademija likovnih umjetnosti Knjigovodstvene usluge 6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2018 585,00 585,00 Ac Rems d.o.o. Sarajevo, ID 4201459430008
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga noćenja 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 100,00 100,00 Platinum Group Travnik, Poslovna jedinica br1 Sarajevo ID 4236604820012
JU Akademija likovnih umjetnosti Sanitarni pregled zaposlenika 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2018 1700,00 1675,00 J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, ID 4200329950003
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga zamjene ventila centralnog grijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 2246,40 2246,40 Wat s.z.o. Sarajevo, ID 4301256570003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka mrežnog switch-a Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 20,48 20,48 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka napojne jedinice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 43,29 43,29 Unilab Security d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 14 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 413,85 413,85 T.D. Marketi Sarajevo, ID 4200711170000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vijenca, stonog aranžmana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2018 230,00 230,00 TR Ara Sarajevo, ID 4301904750004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka lineleuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 230,94 270,20 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka terpentina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 59,70 59,70 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka sredstava za čišćenje 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 47,50 47,50 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Knjigovodstvene usluge 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2018 585,00 585,00 AC Rems d.o.o. Sarajevo, ID 4201459430008
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga monitoringa i interventne službe alarmni sistem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 1743,30 1743,30 Unilab Security d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka i nadogradnja vatrodojavnog i alarmnog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 2641,86 2641,86 Unilab Security d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU Akademija likovnih umjetnosti Evidencija radnog vremena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 2633,67 2633,67 Unilab Security d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vodootporne špere 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 2313,77 2313,77 Fructas d.o.o. Sarajevo, ID 4200387640006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka konstrukcionog čelika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2018 63,18 63,18 Metal Centar d.o.o. Ilidža
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavk knjiga Svjetlo u dizajnu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2018 100,00 100,00 Kult d.o.o. Sarajevo, ID 4200889150002
JU Akademija likovnih umjetnosti Kancelarijski materijal 6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2018 536,30 536,30 Svjetlostkomerc d.o.o. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka tonera 9 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2018 149,00 149,00 Svjetlostkomerc d.o.o. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka papira za printanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2018 510,00 510,00 Svjetlostkomerc d.o.o. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka muškog sata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 207,00 207,00 TR "Prime Time" Sarajevo, ID 4302225980005
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga stručnog seminara 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2018 100,00 100,00 Feb d.d. Sarajevo, ID 4200566060004
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga prevoza putnika 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2018 450,00 450,00 Hare d.o.o. Sarajevo ID 4201187330009
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga stručnog seminara 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2018 165,00 165,00 Refam Creative Solutions d.o.o. Sarajevo, ID 4200545220001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kalij aluminij sulfata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 117,00 117,00 Semikem d.o.o. Sarajevo, ID 4200003250001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje i razrjeđivača Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 184,30 184,30 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 13 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2018 144,00 144,00 T.D. Marketi Sarajevo, ID 4200711170000
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga pranja draperije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2018 66,00 66,00 OD Ema, Sarajevo, ID 4302549960007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka metalnih cijevi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 2610,64 2610,64 Aida-Commerce d.o.o. Ilidža, ID 4200562400005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka katanaca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.09.2018 248,50 248,50 Hudiny Lock d.o.o. Sarajevo, ID 4201318960003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka dnevnih novina 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2018 30,00 30,00 Ipress d.o.o. Široki Brijeg, ID 4272369010004
JU Akademija likovnih umjetnosti Tračna pila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 163,80 163,80 SZR Oštro Busovača, ID 4337278520004
JU Akademija likovnih umjetnosti Kružna žaga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2018 134,55 134,55 Procedo d.o.o. Vogošća, ID 4200504540000
JU Akademija likovnih umjetnosti Servis mašina za obradu drveta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2018 503,10 503,10 SZR Oštro Busovača, ID 4337278520004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka memoranduma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2018 145,00 145,00 OR Grafičar Eurotrend Sarajevo, ID 4300493490000
JU Akademija likovnih umjetnosti Knjigovodstvene usluge 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2018 585,00 585,00 AC Rems d.o.o. Sarajevo, ID 4201459430008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka tonera 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.09.2018 149,00 149,00 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka boje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2018 224,54 224,54 Farb-Ex d.o.o. Sarajevo, ID 4200147840008
Ukupno po stranici 0,00 32398,47 32412,73