Pretraga

Ukupno 442
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka hard diskova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2018 386,10 386,10 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Akademija likovnih umjetnosti Knjigovodstvene usluge za 04 mjesec Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2018 585,00 585,00 AC Rems d.o.o. Sarajevo, ID 4201459130008
JU Akademija likovnih umjetnosti Objava oglasa 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 269,10 269,10 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo, ID 4202263820009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka sredstava za čišćenje 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 598,30 598,30 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Printanje letaka i plakata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2018 141,75 141,75 Alaj d.o.o. Sarajevo, ID 4202130190002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka oplemenjene iverice 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.04.2018 154,32 154,32 Fructas d.o.o. Sarajevo ,ID 4200387640006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge fizičke zaštite objekta 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2018 1474,20 1474,20 Unilab Security d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka knjigovodstvenih usluga 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2018 585,00 585,00 AC Rems d.o.o. Sarajevo, ID 4201459130008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka baterija za tehničku opremu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2018 189,33 189,33 Elsatrade d.o.o. Vogošća, ID 4200044520056
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka majica T-Shirt Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2018 256,00 256,00 Cromopak d.o.o. Sarajevo, ID 4200098450002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije 7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2018 105,20 105,20 T.D. Marketi d.d. Sarajevo, ID 4200711170000
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga nabavke avio prevoza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 755,20 755,20 Reiseburo Sarajevo, ID 4200891720002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka dnevnih novina Oslobođenje 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2018 31,00 31,00 Ipress d.o.o. Široki Brijeg, ID 4272369010004
JU Akademija likovnih umjetnosti Plan javnih nabavki ALU za 2018. godinu Plan nabavki 20.12.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga objave oglasa 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.03.2018 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo, ID 4202263820009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka azotne kiseline Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2018 344,57 344,57 Lemic Commerce d.o.o. Ilidža, ID 4200354550001
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga servisiranja Mac računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 180,00 180,00 Macline d.o.o. Sarajevo, ID 4200369400006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka zastave BiH 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 122,85 122,85 Hidex d.o.o. Sarajevo, ID 4200300890001
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga servisiranja računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 30,00 30,00 Macline d.o.o. Sarajevo, ID 4200369400006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kvarcnih grijalica 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2018 118,00 118,00 Robor General Trading CO d.o.o. Sarajevo, ID 4200442090002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka objave oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.03.2018 269,10 269,10 Oslobođenje servisi d.o.o. Sarajevo, ID 4202263820009
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga krečenja prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2018 868,34 868,34 Sarajevostan, ID 4200296920006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka knjigovodstvenih usluga 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 585,00 585,00 AC Rems d.o.o. Sarajevo, ID 4201459130008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vreća za otpatke, jutanih Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2018 230,00 230,00 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge dezinsekcije i deratizacije prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 456,30 456,30 Deratizer d.o.o. Sarajevo, ID 4200149200006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka printera AIO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 637,65 637,65 Kamer Commerce d.o.o. Ilidža, ID 4200086440001
JU Akademija likovnih umjetnosti Sanitarni pregled zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2018 50,00 50,00 J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, Ilidža, ID 4200329950003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka dnevnih novina Oslobođenje 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 27,00 27,00 Ipress d.o.o. Široki Brijeg, ID 4272369010004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka halogenih lampi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2018 83,40 83,40 Bau & Garten d.o.o. Sarajevo, ID 4200488080001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka reprezentacije - pića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2018 249,75 249,75 TD Marketi d.d. Sarajevo, ID 4200711170000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka časopisa student 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2018 10,00 10,00 Litteratus Sarajevo, ID 4201737260003
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga fizičke zaštite objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 1212,12 1212,12 Unilab Security d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka tonera 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.03.2018 147,00 147,00 M-Computers d.o.o. Sarajevo, ID 4201089910005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka stručnih kataloga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2018 80,00 80,00 Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine, Sarajevo, ID 4200503570002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka materijala za čišćenje 6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 670,65 670,65 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka brodskog poda za izložbu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2018 631,36 631,36 Mekić OD Gračanica, ID 4310480870003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka Službenog lista 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2018 240,00 240,00 Službeni list, Sarajevo ID 4200226120002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge stručnog seminara 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2018 120,00 120,00 Feb d.d. Sarajevo, ID 4200566060004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka Službenog lista Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2018 80,00 80,00 Službeni list, Sarajevo ID 4200226120002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka časopisa za računovodstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2018 275,00 275,00 Feb d.d. Sarajevo, ID 4200566060004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge printanja 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2018 239,58 239,58 IKOFF d.o.o. Sarajevo, ID 4200711250003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge printanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2018 189,00 189,00 IKOFF d.o.o. Sarajevo, ID 4200711250003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka digitalnog snimača zvuka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2018 383,76 383,76 Audio Video Consulting d.o.o. Sarajevo, ID 4200025900000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog namještaja 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 222,30 222,30 FEF d.o.o. Sarajevo, ID 4200160190004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge fizičke zaštite objekta 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2018 1572,48 1572,48 Unilab Security d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka knjigovodstvenih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2018 585,00 585,00 AC Rems d.o.o. Sarajevo, ID 4201459130008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka sredstava za čišćenje 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2018 539,95 539,95 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka dnevnih novina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 30,00 30,00 Ipress d.o.o. Široki Brijeg, ID 4272369010004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka tvrdog diska Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2018 143,91 143,91 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga putnog osiguranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.01.2018 153,00 153,00 Triglav Osiguranje DD Sarajevo, ID 4200247470003
Ukupno po stranici 0,00 17664,42 17664,42