Pretraga

Ukupno 465
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka papira Fineface 200gr Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2017 27,00 27,00 Facta d.o.o. Sarajevo ID 4200962170009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vodootporne špere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 141,70 141,70 Fructas d.o.o. Sarajevo ,ID 4200387640006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka hub usb Ugovaranje i realizacija 14.12.2017 17,99 17,99 Kamer Commerce d.o.o. Ilidža, ID 4200086440001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vijenca i cvijeća za sahranu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 220,00 220,00 KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo, 4200119040004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge smještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2017 515,00 515,00 Successo d.o.o. P.J. Apartmani Sarajevo, ID 4200742990056
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga konzumacije hrane i pića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2017 327,25 327,25 Konoba Luka Sarajevo ID, 430223632007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka uništivača papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2017 187,20 187,20 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga pokopa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2017 2103,20 2103,20 KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo, 4200119040004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kvarcnih grijalica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2017 118,00 118,00 Robor General Trading CO d.o.o. Sarajevo, ID 4200442090002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka printanja plakata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 37,44 37,44 Topdog d.o.o. Sarajevo, ID 4200865560001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge objave oglasa 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2017 150,01 150,01 Oslobođenje servisi d.o.o. Vogošća, ID 4202263820009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge objave oglasa 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.12.2017 300,01 300,01 Oslobođenje servisi d.o.o. Vogošća, ID 4202263820009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka vreća za otpatke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2017 128,25 128,25 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka Wireless access point Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2017 120,23 120,23 Kamer Commerce d.o.o. Ilidža, ID 4200086440001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka tonera 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2017 1039,90 1039,90 Svjetlostkomerc d.o.o. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Akademija likovnih umjetnosti Naybavka papira za printanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2017 689,00 689,00 Svjetlostkomerc d.o.o. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog materijala 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2017 825,60 825,60 Svjetlostkomerc d.o.o. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka kancelarijskog materijala 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 129,40 129,40 Svjetlostkomerc d.o.o. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka diktafona Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2017 189,54 189,54 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka bojlera 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2017 99,75 99,75 Gorenje Commerce d.o.o. Sarajevo, ID 4200100960005
JU Akademija likovnih umjetnosti Pohađanje seminara za računovodstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2017 100,00 100,00 FEB d.d. Sarajevo, ID 4200566060004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka monografije Alije Kučukalića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.11.2017 500,00 500,00 UG Hastahana - Mesudija Sarajevo, ID 4200768360000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka Catering Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2017 950,00 950,00 Etko Tours d.o.o. podružnica Pod Lipom br1 Sarajevo, ID 4202173670032
JU Akademija likovnih umjetnosti Ovjera diploma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2017 70,00 70,00 Univerzitet u Sarajevu, ID 4200494560007
JU Akademija likovnih umjetnosti Izrada diploma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2017 561,60 561,60 Univerzitet u Sarajevu, ID 4200494560007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka pića 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2017 154,05 154,05 T.D. Marketi Sarajevo, ID 4200711170000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka pića 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2017 297,00 297,00 S.A. d.o.o. Sarajevo, ID 4200188440049
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka elektro materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.11.2017 627,21 627,21 Elsatrade d.o.o. Vogošća, ID 4200044520005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge noćenja 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2017 1800,00 1800,00 UR Šedrvan 77220 Cazin, ID 4363934750004
JU Akademija likovnih umjetnosti Naabavka printera 3D i skenera 3D Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2017 4345,01 4345,01 Conrad Architektengruppe AGS 71 d.o.o. Sarajevo, ID 4200630920004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine radne odjeće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2017 539,37 539,37 Uslužnost d.o.o. Sarajevo, ID 4200043550008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine stakla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2017 201,33 201,33 Rama-glas d.o.o. Sarajevo, ID 4200079310003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine el. produžnih kablova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2017 125,46 125,46 Elsatrade d.o.o. Vogošća, ID 4200044520005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine memoranduma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2017 542,80 542,80 OR Grafičar Eurotrend Sarajevo, ID 4300493490000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge printanja pozivnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2017 52,65 52,65 Urbangraf s.z.r. Sarajevo, ID 4301410240003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine slavine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.11.2017 148,90 148,90 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge periodičnog pregleda protivpožarnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2017 160,00 160,00 Granulo-RE d.o.o. Sarajevo, ID 4200004570000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine grijalice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.10.2017 51,20 51,20 Domod d.o.o. Sarajevo, ID 4201952400002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge osiguranja zaposlenika 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2017 199,69 199,69 Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo, ID 4200137020002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge osiguranja zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2017 4260,15 4260,15 Uniqa Osiguranje d.d. Sarajevo, ID 4200137020002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe reprezentacije 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2017 108,35 108,35 Marketi d.d. Sarajevo, ID 4200711170000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge fizičke zaštite objekta 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2017 622,44 622,44 Unilab d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge fizičke zaštite objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2017 1048,32 1048,32 Unilab d.o.o. Sarajevo, ID 4200054160007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine pigmenta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2017 165,49 165,49 Michelangelo d.o.o. Mostar, ID 4227219330005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine materijala za opremanje kabineta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2017 1930,04 1930,04 Fructas d.o.o. Sarajevo, ID 4200387640006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine gipsa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2017 336,12 336,12 Komar - Tvornica gipsa, z.d.d Donji Vakuf ID 4236126740008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine špere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2017 224,70 224,70 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe materijala za nastavu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.10.2017 448,50 448,50 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge stručnog seminara 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 110,00 110,00 Finconsult d.o.o. Tuzla, ID 4209808770009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine knjiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2017 685,01 685,01 Algoritam Stanek d.o.o. Mostar, ID 4227455900009
Ukupno po stranici 0,00 28731,86 28731,86