Pretraga

Ukupno 465
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge Izrade plana zaštite od požara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2017 819,00 819,00 Granulo-RE d.o.o. Sarajevo, ID 4200004570000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine radne obuće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2017 1309,00 1309,00 Planika Flex d.o.o. Sarajevo, ID 4200445510002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge popravke projektora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2017 81,90 81,90 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge objave konkursa za izbor akademskog osoblja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2017 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o. Vogošća, ID 4202263820009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge godišnjeg pregleda zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2017 2040,00 2040,00 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo, Sarajevo ID 4200084310003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge pranja zavjesa i paravana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 367,60 367,60 o.d. Ema Sarajevo, ID 4302549960007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe papira za vizit kartice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 43,21 43,21 Facta d.o.o. Sarajevo, ID 4200962170009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine zasuna za prozor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2017 67,36 67,36 Fis d.o.o. Vitez, Sarajevo, ID 4236020240138
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe materijala za stolove Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 504,95 504,95 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine boje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2017 201,65 201,65 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge sanitarnog pregleda zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2017 1550,00 1550,00 J.U. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, ID 4200329950003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine glodalice Dewalt Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 765,00 765,00 Schachermayer d.o.o. Sarajevo, ID 4200749810002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge osiguranja studenata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2017 1321,75 1321,75 Sarajevo - osiguranje d.d. Sarajevo, ID 4200326930001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe reprezentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.09.2017 144,95 144,95 T.D. Marketi d.d. Sarajevo, ID 4200711170000
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga čišćenja itisona i kancelarijskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2017 837,50 837,50 Temiz o.r. Vogošća, ID 4302629990004
JU Akademija likovnih umjetnosti Usluga servisiranja Profoto glave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2017 320,00 320,00 Refot BH d.o.o. Banja Luka, ID 4200426750007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Vreća za otpatke, jutanih Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2017 151,00 151,00 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe sredstava za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 511,35 511,35 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine vatrogasnih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 655,20 655,20 Granulo-RE d.o.o. Sarajevo, ID 4200004570000
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine fax aparata i rezača papira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2017 497,25 497,25 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine laptopa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 6770,79 6770,79 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine računarske konfiguracije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 3297,06 3297,06 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kupovine klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2017 1235,52 1235,52 Z.A.N. d.o.o. Sarajevo, ID 4201638950006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka adaptera HDMI i VGA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2017 158,00 158,00 Zvuk i slika d.o.o. Sarajevo, ID 4201723800005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe kancelarijskog materijala2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2017 76,30 76,30 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge dezinsekcije prostorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2017 315,90 315,90 Deratizer d.o.o. Sarajevo, ID 4200149200006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe stručne literature Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2017 54,00 54,00 Buybook d.o.o. Sarajevo, ID 4200228840002
JU Akademija likovnih umjetnosti Dopuna Plana javnih nabavki 2017 II Plan nabavki 28.08.2017
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge objave oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.07.2017 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o. Vogošća, ID 4202263820009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge godišnjeg održavanja domena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2017 30,00 30,00 Univerzitet u Sarajevu - UTIC Sarajevo, ID 4200494560007
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Tonera za printer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2017 273,78 273,78 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Dnevnih novina Oslobođenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2017 29,00 29,00 Ipress d.o.o. Široki Brijeg, ID 4272369010004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Medicinskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2017 89,30 89,30 Javna ustanova Apoteke Sarajevo, ID 4200280090003
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Boje za krečenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2017 377,82 377,82 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, ID 4200162210002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe industrijskog ventilatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2017 662,85 662,85 Elektro-Milas d.o.o. Ljubuški, ID 4272012960004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Vrećica za usisivač Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2017 107,48 107,48 Weller d.o.o. Sarajevo, ID 4200241600002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka Papira 190g Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.06.2017 76,05 76,05 Pingi d.o.o. Sarajevo, 4200003090004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Boje za grafiku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2017 263,25 263,25 Facta d.o.o. Sarajevo, ID 4200962170009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Kancelarijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2017 608,05 608,05 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Papira za printanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2017 420,00 420,00 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo, ID 4200177160001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Gipsa modelar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2017 168,06 168,06 Komar-Tvornica gipsa dd, Donji Vakuf, ID 4236126740008
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge Dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2017 456,30 456,30 Deratizer d.o.o. Sarajevo, ID 4200149200006
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Dnevnih novina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2017 30,00 30,00 IPRESS d.o.o. Široki Brijeg, ID 4272369010004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe lajsni za ram Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2017 130,91 130,91 Facta d.o.o. Sarajevo, ID 4200962170009
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka usluge seminara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2017 100,00 100,00 Feb d.d. Sarajevo, ID 4200566060004
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Alata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 1041,45 1041,45 BAU & GARTEN d.o.o. ID 4200488080001
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Alatnih mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 1588,09 1588,09 Weller d.o.o. Sarajevo, ID 4200241600002
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Licence za program Solidworks Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 152,55 152,55 Strojotehnika d.o.o. Soblinec, Hrvatska ID 15749634838
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe Tonera za printere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2017 311,22 311,22 Printex d.o.o. Sarajevo ID 4200597450005
JU Akademija likovnih umjetnosti Nabavka robe printera Lexmark Mono Laser a4 MS417DN Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2017 232,83 232,83 Printex d.o.o. Sarajevo, ID 4200597450005
Ukupno po stranici 0,00 31790,45 31790,45