Pretraga

Ukupno 122
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Srednja škola metalskih zanimanja Rekonstrukcija sale za tjelesni odgoj-Ugovaranje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.11.2018 9769,50 9769,50 LIGO ING d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Rekonstrukcija sale za tjelesni odgoj Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.10.2018 9769,50
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka reklamno promotivnog materijala za 2018. godinu - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 1086,43 1086,43 SVJETLOST SARS d.d.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka reklamno promotivnog materijala za 2018. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2018 1086,43
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka HTZ opreme za učenike škole - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2018 5084,94 5084,94 BESSR d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka HTZ opreme za učenike škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.12.2018 5084,94
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba-klima uređaja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.12.2018 619,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika škole za školsku 2018/2019 godinu - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 4682,00 4682,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluge obaveznog sistematskog pregleda radnika škole za školsku 2018/2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2018 4682,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka adaptera i USB kablova Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2018 252,60
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluga-obavezne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2018 70,20 70,20 DERATIZER d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijla za praktičnu nastavu za zanimanje Insalater centralnog grijanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2018 107,07
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala i pribora za održavanje instalacija centralnog grijanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 29.05.2018 184,20
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba za potrebe EKO sekcije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2018 162,20
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka alata i potrepština za krečenje i farbanje školskog hola Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 02.04.2018 188,97
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 4 valjka za laserski štampač i popravke štampača Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2018 531,90
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - pića i kolača u povodu obilježavanja 8. marta-međunarodnog dana žena Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.03.2018 251,90
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - membranske pumpe za kotao W-DK 2/02 sa uslugom ugradnje, puštanja u rad i izdavanje zapisnika o izvršenim radovima Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.03.2018 480,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga organizacije stručne ekskurzije za 2018. godinu - ugovaranje Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 08.05.2018 10000,00 10000,00 VENTURA TRAVEL AGENCY d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga organizacije stručne ekskurzije za 2018. godinu Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 07.03.2018 10000,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka HTZ opreme za 2018. godinu ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 1458,05 1458,05 BESSER d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka HTZ opreme za 2018. godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.09.2018 1458,05
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka zastava Kantona Sarajevo, zastave škole, grba Kantona Sarajevo, grba škole i zastavice škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.09.2018 195,39
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 60 kom. knjiga radi njihove dodjele najboljim učenicima škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 11.06.2018 840,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka 2 ručna sata za učenike sa ostvarenim odličnim uspjehom i primjernim vladanjem Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.06.2018 260,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka pet primjeraka školskih knjiga (Pravopis bosanskog jezika) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.05.2018 200,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga emitovanja reklamne upisne kampanje za školsku 2018/19 godinu - ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.06.2018 2391,48 2391,48 JP TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga emitovanja reklamne upisne kampanje za školsku 2018/19 godinu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2018 2391,48
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - materijal za opremanje radionice za zanimanje ICG i PIV - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2017 1131,68 1131,68 PENNY PLUS d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga vršenja radova redovnog održavanja, sanacije, puštanja u rad sistema za dojavu požara u zgradi Tehničke škole - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2017 159,90 159,90 VATROSISTEMI d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge vršenja i radovi na redovnom održavanju i redovnom servisu kotlovskih postrojenja i pripadajućih instalacija i opreme za kotlovnicu - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2017 1989,00 1989,00 ELKOMONT d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga vršenja i radovi na redovnom održavanju i redovnom servisu kotlovskih postrojenja i pripadajućih instalacija i opreme za kotlovnicu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 26.09.2017 1989,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga vršenja radova redovnog održavanja, sanacije, puštanja u rad sistema za dojavu požara u zgradi Tehničke škole Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 03.11.2017 159,90
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavaka materijala za izradu dvije vanjske klupe Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.07.2017 409,90
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu četiri vanjska stuba - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.07.2017 1656,00 1656,00 EDELSTAHL PROKROM DOO
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu četiri vanjska stuba Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.07.2017 1656,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka materijala za izradu dvije kante za otpatke Pokretanje i tok postupka ograničeni postupak 07.07.2017 267,40
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka tonera za kopir aparat Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2017 184,98
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - materijala za izgradnju galerije biblioteke - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 1559,61 1559,61 LIGO ING d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka roba - materijala za izgradnju galerije biblioteke Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.12.2017 1559,61
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge stručnog osposobljavanja uposlenika - Ugovaranje Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 25.05.2017 6840,00 6840,00 PROMO TOURS d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluge organizacije stručnog usavršavanja Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora 25.04.2017 6840,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka reklamno promotivnog materijala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 27.11.2017 994,38
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavaka kopir aparata Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.12.2017 564,08
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga izrade Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara -Ugovaranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 1199,25 1199,25 VATROSISTEMI d.o.o.
JU Srednja škola metalskih zanimanja Usluga izrade Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 08.05.2017 1199,25
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka kancelarijskog materijala za 2017. godinu Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.04.2017 4925,84
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka usluga - obavezna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 12.02.2018 70,20
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka adaptera za grafičke karte - 2 kom. Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2018 82,00
JU Srednja škola metalskih zanimanja Nabavka benzina i motornog ulja za kosilicu Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 13.04.2018 26,10
Ukupno po stranici 59674,27 49078,04 49078,04