Pretraga

Ukupno 108
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge organizacije "Kursa grafičkog dizajna za gluhe i nagluhe osobe" 2/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 1000,00 1000,00 Interlingua d.o.o. Sarajevo 4200204310002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge osiguranja VW kombi vozila/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2019 399,00 399,00 Triglav osiguranje DD 4200247470003
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka motorne kosilice. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2019 1099,00 1099,00 Partner d.o.o. Bijeljina 4400323470009
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka tonera 1/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 287,20 287,20 Media Market d.o.o. 4201425960008
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka alata i potrošnog materijala za radionicu Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2019 643,65 643,65 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene 1/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 1992,39 1992,39 Nivex d.o.o. Sarajevo 4200298620000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge servisiranja i održavanja kotlovnice Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 877,50 Elkomont d.o.o. Sarajevo 4200125790007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja računarske opreme/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2019 585,00 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge periodičnog pregleda i održavanja vatrogasne opreme/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 1209,71 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo 4200117760007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka usisivača (2kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2019 358,02 350,02 Domod d.o.o. 4201952400002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka printera (2 kom) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2019 325,26 325,26 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i montaža opreme za senzornu sobu/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 4680,00 4680,00 Ascom d.o.o. Tešanj 4218493590006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje objekata 1/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2019 767,07 767,07 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dizel goriva/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2019 2191,41 El Tarik Oil d.o.o. Sarajevo 4200031380000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge preventivne dezinfekcije, dezinsekcije o deratizacije objekata Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2019 905,58 Eko - Tim d.o.o. Sarajevo 4201793500009
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Plan nabavki za 2019. godinu- Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo Plan nabavki 21.02.2019
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge konekcije i monitoringa i redovnog pregleda protivprovalnog-vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa/19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2019 2106,00 Sikra sekurity d.o.o. Sarajevo 4200002010007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge izmještanja centralne jedinice video nadzornog sistema - LOT2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.12.2018 741,78 741,78 Sikra tehnika d.o.o. 4201197130008
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nadogradnja i zamjena dotrajalih elemenata video nadzornog sistema -LOT1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 3460,57 3460,57 Sikra tehnika d.o.o. 4201197130008
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka tonera 2/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 1450,09 1450,09 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Organizacija kursa grafičkog dizajna za gluhe i nagluhe osobe - plaćanje drugog dijela usluga Ugovaranje i realizacija 12.12.2018 1000,00 1000,00 Interlingua d.o.o. Sarajevo 4200204310002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka medicinskog potrošnog materijala 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 237,25 237,25 JU "Apoteke Sarajevo" 4200280090003
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izrada i montaža portirnice od PVC elemenata u objektu II Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2018 1590,04 1590,04 Elox-BH d.o.o. Sarajevo 4201056660003
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskog materijal i pedagoške dokumentacije 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2018 1037,21 1037,21 DD "Svjetlost Sars" Sarajevo 4200191820006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i ugradnja zebra zavjesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2018 554,85 554,85 Glorius Home d.o.o. 4210233450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje objekata Centra 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2018 351,10 351,10 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dva telefonska aparata i izrada instalacije za dva lokala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 365,27 365,27 Silnica d.o.o. sarajevo 4200483870004
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Organizacija Kursa grafičkog dizajna za gluhe i nagluhe osobe - plaćanje dijela usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 500,00 500,00 Interlingua d.o.o. Sarajevo 4200204310002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sanacija i asfaltiranje dvorišta Centra Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.10.2018 25236,90 30.10.2018 25236,90 25236,90 BH Asfalt d.o.o.
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje objekata Centra 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2018 548,96 548,96 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka knjiga. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2018 180,00 180,00 Obrtnička djelatnost "Kamen" 4302845690007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje objekata Centra 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2018 608,88 608,88 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i montaža opreme za senzornu sobu. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 6982,44 6982,44 Ascom d.o.o. Tešanj 4218493590006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu - Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo Plan nabavki 28.09.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Advokatske usluge. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 240,00 240,00 Emir Imširević, advokat, Bihać 4364256950002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Čišćenje dimnjaka i kotla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2018 415,35 415,35 SODD "ODŽAČAR" 4300849850006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Ugostiteljske usluge - jednodnevni izlet za učenike Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 333,00 333,00 S:R:C:A. d.o.o. 4201623500004
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Popravka i održavanje elektroakustičke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2018 892,99 892,99 Ascom d.o.o. Tešanj 4218493590006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanja čistoće i higijene 2018. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2018 1696,62 1696,62 Nivex d.o.o. Sarajevo 4200298620000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge servisiranja logopedskog aparata Behringer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2018 255,01 255,01 Ascom d.o.o. Tešanj 4218493590006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka printera. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2018 162,63 162,63 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka akumulatora za kombi vozilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 200,00 200,00 El Tarik Oil d.o.o. Sarajevo 4200031380000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja kombi vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 664,27 664,27 Autodelda d.o.o. Sarajevo 4200136300001
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Organizacija "Škole u prirodi" za učenike centra - plaćanje dijela usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2018 1700,00 1700,00 S.R.C.A. d.o.o. Olovo 4201623500004
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge sistematskog pregleda radnika Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2018 1930,50 1872,00 JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu 4200098290005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Popravka i zamjena dotrajalih oluka na objektima Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 799,00 799,00 OD "Limkrov" Ilidža 4302686100007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskog materijala i pedagoške dokumentacije 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2018 1832,86 1832,86 DD "Svjetlost Sars" Sarajevo 4200191820006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge oglašavanja 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2018 707,85 707,85 Avaz roto pres d.o.o. 4200934630002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge oglašavanja 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.08.2018 518,31 518,31 Oslobođenje servisi 4202263820009
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja elektroakustičke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2018 292,50 292,50 Ascom d.o.o. Tešanj 4218493590006
Ukupno po stranici 25236,90 76913,02 68971,32