Pretraga

Ukupno 60
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka ramova za zahvalnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2018 384,62 384,62 RAMA - GLAS SARAJEVO
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka medicinskog potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 249,75 249,75 JU "Apoteke Sarajevo"
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka ugostiteljskih usluga za učesnike manifestacije "Šesti majski susreti učenika oštećenog sluha BiH" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2018 290,00 290,00 Relax Tours d.o.o., Pravda d.o.o. Sarajevo, Socius d.o.o.
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka karti za vožnju žičarom učesnika manifestacije "Šesti majski susreti učenika oštećenog sluha BiH" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2018 234,00 234,00 JP Sarajevo d.o.o.
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge smještaja i ishrane učesnika manifestacije "Šesti majski susreti učenika oštećenog sluha BiH" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2018 3900,00 3900,00 UR restoran Bentbaša
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka sportskih pehara i odbojkaške lopte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2018 224,99 224,99 Ivabo d.o.o.Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka majica sa štampom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 286,65 286,65 Grafosem d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka inventurnih pločica 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2018 292,50 292,50 Pismolik d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge osiguranja VW kombi vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2018 440,00 440,00 Triglav osiguranje DD
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju usluge prevoza učenika Centra na relaciji: Sarajevo - Srebrenica _ Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 300,00 300,00 Hare d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge organizacije ručka za radnike Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 320,00 320,00
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja računarske opreme 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 17,55 Emado d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka sportske jakne - škola skijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2018 239,70 239,70 Intersport BH d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge održavanja vatrogasne opreme 2018. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 1209,71 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge održavanja kotlovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2018 877,50 Elkomont d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 992,16 Dezitox - sanitarci d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka goriva za potrebe Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 2101,13 El Tarik Oil d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Plan nabavki za 2018. godinu - Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo Plan nabavki
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka sportske opreme. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 6988,45 6988,45 Intersport BH d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje objekata Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2017 2497,48 2497,48 Penny plus d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge obuke radnika Centra iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 589,68 589,68 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge konekcije i monitoringa i redovnog pregleda protivprovalnog - vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 Sikra sekurity d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i montaža opreme za senzornu sobu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 7000,00 7000,00 Ascom d.o.o. Tešanj
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka didaktičkog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2017 680,88 680,88 Kids Zone d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 1431,50 1431,50 Nivex d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskog materijala i pedagoške dokumentacije II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 1373,70 1373,70 Svjetlost Sars d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka tonera II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 1291,10 1291,10 Printex d.o.o. sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge periodičnog pregleda i održavanja vatrogasne opreme II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2017 604,85 604,85 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge štampanja i uvezivanja slikovnog rječnika u boji II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 709,32 709,32 Mak Invest d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja VW kombi vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2017 701,42 701,42 Autodelta d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge reprezentacije - ispraćaj u penziju dvije radnice Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.11.2017 750,00 750,00 LGHTS d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i ugradnja vrata i prozora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2017 1396,40 1396,40 Elox-BH d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka školskih klupa i stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 2121,86 2121,86 Konjuh DD u stečaju Živinice
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dva projektora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2017 1743,30 1743,30 MMCC d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka laptopa. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 1134,90 1134,90 R&S d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka pet računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2017 4563,00 4563,00 Printex d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za tekuće održavanje objekata Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2017 257,05 257,05 Penny plus d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i montaža polica za arhivu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2017 2030,00 2030,00
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i montaža ormara za predškolce Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2017 1620,00 1620,00 Samostala obrtnička stolarska radnja
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge štampanja i uvezivanja slikovnog rječnika u boji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2017 2954,35 2954,35 Mak Invest d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izmjene i dopune plana nabavki za 2017 godinu - Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo Plan nabavki 30.10.2017
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge čišćenja dimnjaka i kotla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 415,35 415,35 O.D. "Odžačar" Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka medicinskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2017 341,00 341,00 JU "Apoteke Sarajevo"
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskog materijala i pedagoške dokumentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 1625,01 1625,01 DD "Svjetlost Sars" Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju usluge oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2017 538,20 538,20
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge osiguranja radnika Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2017 1208,40 1208,40 Bosna - sunce osiguranje d.d.
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka tonera za potrebe Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2017 1409,85 1409,85 MMCC d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Osiguranje imovine Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 456,54 ASA osiguranje d.d. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sistematski pregled radnika Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2017 1583,71 JU "Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu"
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2017 1548,85 Nivex d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 0,00 63926,41 55139,26