Pretraga

Ukupno 80
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sanacija i asfaltiranje dvorišta Centra Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.10.2018 25236,90
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje objekata Centra 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2018 548,96 548,96 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka njiga. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2018 180,00 180,00 Obrtnička djelatnost "Kamen" 4302845690007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje objekata Centra 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2018 608,88 608,88 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i montaža opreme za senzornu sobu. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 6982,44 6982,44 Ascom d.o.o. Tešanj 4218493590006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Izmjene i dopune Plana nabavki za 2018. godinu - Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo Plan nabavki 28.09.2018
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Advokatske usluge. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 240,00 240,00 Emir Imširević, advokat, Bihać 4364256950002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Čišćenje dimnjaka i kotla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2018 415,35 415,35 SODD "ODŽAČAR" 4300849850006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Ugostiteljske usluge - jednodnevni izlet za učenike Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 333,00 333,00 S:R:C:A. d.o.o. 4201623500004
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Popravka i održavanje elektroakustičke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.09.2018 892,99 892,99 Ascom d.o.o. Tešanj 4218493590006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanja čistoće i higijene 2018. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.09.2018 1696,62 1696,62 Nivex d.o.o. Sarajevo 4200298620000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge servisiranja logopedskog aparata Behringer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2018 255,01 255,01 Ascom d.o.o. Tešanj 4218493590006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka printera. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2018 162,63 162,63 Printex d.o.o. Sarajevo 4200597450005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka akumulatora za kombi vozilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 200,00 200,00 El Tarik Oil d.o.o. Sarajevo 4200031380000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja kombi vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2018 664,27 664,27 Autodelda d.o.o. Sarajevo 4200136300001
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Organizacija "Škole u prirodi" za učenike centra - plaćanje dijela usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.06.2018 1700,00 1700,00 S.R.C.A. d.o.o. Olovo 4201623500004
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge sistematskog pregleda radnika Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2018 1930,50 1872,00 JUKS Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu 4200098290005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Popravka i zamjena dotrajalih oluka na objektima Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.09.2018 799,00 799,00 OD "Limkrov" Ilidža 4302686100007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskog materijala i pedagoške dokumentacije 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.08.2018 1832,86 1832,86 DD "Svjetlost Sars" Sarajevo 4200191820006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge oglašavanja 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2018 707,85 707,85 Avaz roto pres d.o.o. 4200934630002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge oglašavanja 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.08.2018 518,31 518,31 Oslobođenje servisi 4202263820009
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja elektroakustičke opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.06.2018 292,50 292,50 Ascom d.o.o. Tešanj 4218493590006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka ramova za zahvalnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2018 384,62 384,62 RAMA - GLAS SARAJEVO 4200079310011
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka medicinskog potrošnog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 249,75 249,75 JU "Apoteke Sarajevo" 4200280090003
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka karti za vožnju žičarom učesnika manifestacije "Šesti majski susreti učenika oštećenog sluha BiH" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2018 234,00 234,00 JP Sarajevo d.o.o. 4202276050008
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge smještaja i ishrane učesnika manifestacije "Šesti majski susreti učenika oštećenog sluha BiH" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2018 3900,00 3900,00 UR restoran Bentbaša 4302482280006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka sportskih pehara i odbojkaške lopte Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2018 224,99 224,99 Ivabo d.o.o.Sarajevo 4201049610009
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka majica sa štampom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 286,65 286,65 Grafosem d.o.o. Sarajevo 4300579700007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge osiguranja VW kombi vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2018 440,00 440,00 Triglav osiguranje DD 4200247470003
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju usluge prevoza učenika Centra na relaciji: Sarajevo - Srebrenica _ Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 300,00 300,00 Hare d.o.o. Sarajevo 4201187330009
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge organizacije ručka za radnike Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2018 320,00 320,00 UR restoran Bentbaša 4302482280006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja računarske opreme 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 1755,00 Emado d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka sportske jakne - škola skijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2018 239,70 239,70 Intersport BH d.o.o. Sarajevo 4202156400005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge održavanja vatrogasne opreme 2018. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 1209,71 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo 4200117760007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge održavanja kotlovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2018 877,50 Elkomont d.o.o. Sarajevo 4200125790007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 992,16 Dezitox - sanitarci d.o.o. Sarajevo 4201791980003
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka goriva za potrebe Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 2101,13 El Tarik Oil d.o.o. Sarajevo 4200031380000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Plan nabavki za 2018. godinu - Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo Plan nabavki
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka sportske opreme. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 6988,45 6988,45 Intersport BH d.o.o. Sarajevo 4202156400005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje objekata Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.12.2017 2497,48 2497,48 Penny plus d.o.o. Sarajevo 4200162210002
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge obuke radnika Centra iz oblasti zaštite od požara i zaštite na radu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 589,68 589,68 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo 4200117760007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge konekcije i monitoringa i redovnog pregleda protivprovalnog - vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 2106,00 Sikra sekurity d.o.o. Sarajevo 4200002010007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka i montaža opreme za senzornu sobu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 7000,00 7000,00 Ascom d.o.o. Tešanj 4218493590006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka didaktičkog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2017 680,88 680,88 Kids Zone d.o.o. Sarajevo 4202313270005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 1431,50 1431,50 Nivex d.o.o. Sarajevo 4200298620000
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskog materijala i pedagoške dokumentacije II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 1373,70 1373,70 Svjetlost Sars d.o.o. Sarajevo 4200191820006
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka tonera II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2017 1291,10 1291,10 Printex d.o.o. Sarajevo 420059745005
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge periodičnog pregleda i održavanja vatrogasne opreme II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2017 604,85 604,85 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo 4200117760007
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge štampanja i uvezivanja slikovnog rječnika u boji II Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 709,32 709,32 Mak Invest d.o.o. Sarajevo 4200013990003
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja VW kombi vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2017 701,42 701,42 Autodelta d.o.o. Sarajevo 4200381790006
Ukupno po stranici 25236,90 60450,76 51350,76