Pretraga

Ukupno 19
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge čišćenja dimnjaka i kotla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.10.2017 415,35 415,35 O.D. "Odžačar" Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka medicinskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2017 341,00 341,00 JU "Apoteke Sarajevo"
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka kancelarijskog materijala i pedagoške dokumentacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2017 1625,01 1625,01 DD "Svjetlost Sars" Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju usluge oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.08.2017 538,20 538,20
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge osiguranja radnika Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2017 1208,40 1208,40 Bosna - sunce osiguranje d.d.
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka tonera za potrebe Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2017 1409,85 1409,85 MMCC d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Osiguranje imovine Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 456,54 ASA osiguranje d.d. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sistematski pregled radnika Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.06.2017 1583,71 JU "Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu"
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka materijala za održavanje čistoće i higijene Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2017 1548,85 Nivex d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge periodičnog pregleda i održavanja vatrogasne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2017 604,85 604,85 Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju usluge Web dizajna stranice cersig.edu.ba Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2017 936,00 936,00 Power Computers 2
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge registracije VW kombi vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2017 639,79 639,79 Unis automobili i dijelovi d.o.o.
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge održavanja kotlovnice Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2017 666,90 Elkomont d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Nabavka dizel goriva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2017 1899,92 El Tarik Oil d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge popravke i održavanja računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2017 17,55 MMCC d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge obavezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata Centra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.01.2017 904,41 Dezitox - sanitarci d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge konekcije i monitoringa protivprovalnog - vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2017 1755,00 1755,00 Sikra sekurity d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Usluge redovnog pregleda protivprovalnog - vatrodojavnog sistema i centrale za dojavu zemnog gasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.01.2017 365,00 351,00 Sikra sekurity d.o.o. Sarajevo
JU Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Plan nabavki za 2017.godinu-Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo Plan nabavki 27.02.2017
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00