Pretraga

Ukupno 7
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU KŠC srednja medicinska škola Plan nabava 2019 KŠC SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA Plan nabavki 07.05.2019
JU KŠC srednja medicinska škola Nabava materijala za čišćenje KŠC-Srednja medicinska škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2019 345,62 345,62 FIS - Professional d.o.o.
JU KŠC srednja medicinska škola Tekuće održavanje zgrade Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2018 404,82 404,82 H.M.I. INŽENJERING
JU KŠC srednja medicinska škola Ugovor o nabavi materijala za čišćenje i materijal za toalete KŠC - Srednja medicinska škola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2018 301,65 301,65 FIS - Professional d.o.o.
JU KŠC srednja medicinska škola Ugovor o nabavi uredskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 2399,05 Svjetlostkomerc d.d. Sarajevo
JU KŠC srednja medicinska škola Plan javne nabave 2018 -srednja medicinska škola Plan nabavki 20.04.2018
JU KŠC srednja medicinska škola Plan javni nabavki 2017 Plan nabavki 12.04.2017
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00