Pretraga

Ukupno 28
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka o izboru ponuđača prevoz učenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2018 1462,50
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka o pokretanju postupka prevoz učenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 21.02.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka izbor ponuđača održavanje zgrade i opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018 587,10
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka pokretanje postupka održavanje zgrade i opreme Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka izbor ponuđača cestovni prevoz Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018 351,00
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka pokretanje postupka cestovni prevoz Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka izbor ponuđača popravak i održavanje računala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018 125,00
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka pokretanje postupka popravak i održavanje računala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka o izboru ponuđača kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018 467,32
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka pokretanje postupka kancelarijski materijal Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka o izboru ponuđača čišćenje peći i dimnjaka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018 250,00
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka pokretanje postupka čišćenje peći i dimnjaka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka o izboru ponuđača skijaška jakna Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018 239,70
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka pokretanje postupka skijaška jakna Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.02.2018 239,70
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka usluga rezanja i oblikovanja stabala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.10.2017 2340,00
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka roba-lož ulja extra lako(LUEL) prema BASD 1002 za zagrijavanje prostorija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2017
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka lož ulja extra lakog prema BAS1002 za zagrijavanje prostorija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2017
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor o nabavci usluga - dezinfekcija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2017 460,00
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor o nabavci usluga - deratizacija i dezinsekcija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2017 538,20 Ciklon d.o.o.Sarajevo
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor - o nabavci usluga sistematski pregled Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2017 2500,00 ZU poliklinika "Mimo Medical" Sarajevo
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka - pokretanje postupka sistematski pregled Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2017 2500,00
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor o nabavci usluga - osiguranje zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 1500,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor o nabavci roba kancelarijski materijal, kompjuterski materijal i nastavna pomagala manje vrijednosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 5,00 Priminvest d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor o nabavci roba materijal za čišćenje Ugovaranje i realizacija 14.04.2017 2,10 Priminvest d.o.o Sarajevo
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka usluga - oglašavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 1,30 OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o Sarajevo
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor o nabavci usluga oglašavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 1,30 OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o Sarajevo
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka usluga - osiguranje zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 1500,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo
JU OŠ "Zahid Baručija" Plan javnih nabavki za 2017. OSZB Plan nabavki 27.04.2017
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00