Pretraga

Ukupno 14
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka usluga rezanja i oblikovanja stabala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 24.10.2017 2340,00
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka roba-lož ulja extra lako(LUEL) prema BASD 1002 za zagrijavanje prostorija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2017
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka lož ulja extra lakog prema BAS1002 za zagrijavanje prostorija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 03.10.2017
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor o nabavci usluga - dezinfekcija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.08.2017 460,00
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor o nabavci usluga - deratizacija i dezinsekcija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2017 538,20 Ciklon d.o.o.Sarajevo
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor - o nabavci usluga sistematski pregled Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2017 2500,00 ZU poliklinika "Mimo Medical" Sarajevo
JU OŠ "Zahid Baručija" Odluka - pokretanje postupka sistematski pregled Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.06.2017 2500,00
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor o nabavci usluga - osiguranje zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 1500,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor o nabavci roba kancelarijski materijal, kompjuterski materijal i nastavna pomagala manje vrijednosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 5,00 Priminvest d.o.o. Sarajevo
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor o nabavci roba materijal za čišćenje Ugovaranje i realizacija 14.04.2017 2,10 Priminvest d.o.o Sarajevo
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka usluga - oglašavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 1,30 OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o Sarajevo
JU OŠ "Zahid Baručija" Ugovor o nabavci usluga oglašavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2017 1,30 OSLOBOĐENJE SERVISI d.o.o Sarajevo
JU OŠ "Zahid Baručija" Nabavka usluga - osiguranje zaposlenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 1500,00 SARAJEVO OSIGURANJE d.d. Sarajevo
JU OŠ "Zahid Baručija" Plan javnih nabavki za 2017. OSZB Plan nabavki 27.04.2017
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00