Pretraga

Ukupno 66
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka VGA kabla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2017 49,80 49,80 Mediamarket d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Genetička karakterizacija deset mikrosatelitskih markera za šumsku borovnicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2017 3000,00 3000,00 Institut za genetičko inžinjerstvo i biotehnologiju 42000096750009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka vrećica za usisivač Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2017 71,65 71,65 Weller d.o.o Sarajevo 4200241600002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka printera sa tonerom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2017 423,50 423,50 Mediamarket d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjiga UDK klasifikacija 1 i 2 dio Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2017 206,00 206,00 Naklada Begen d.o.o Sarajevo 4200511160000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet prevoz studenata Sarajevo-Čitluk-Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.05.2017 812,82 812,82 Hare d.o.o Sarajevo 4201187330009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga objave oglasa u dnevnoj štampi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2017 85,00 85,00 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava smrtovnice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2017 82,50 82,50 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge opravke i servisa Agregata Honda 5,5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2017 43,10 43,10 Manko velemotor d.o.o Sarajevo 4200068110002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava oglasa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2017 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Objave oglasa u dnevnoj štampi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.04.2017 85,00 85,00 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugostiteljske usluge "konzumacija hrane i pića" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2017 426,50 426,50 Zlatni lav d.o.o Sarajevo 4201622870002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Periodični pregled PP aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2017 368,55 368,55 Vatroservis d.o.o Sarajevo 4201935490006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava oglasa u dnevnoj štampi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.04.2017 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izrada, isporuka i ugradnja laboratorijskog radnog pulta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2017 1800,00 1800,00 Itastill d.o.o Sarajevo 4201476520002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka higijenskih sredstava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2017 574,00 574,00 Silber d.o.o Sarajevo 4200410480003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja i uvezivanja Disertacije i praktikuma Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2017 157,50 157,50 OR Print Studio Student Line Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poljoprivrednog materijala za sađenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2017 197,86 197,86 Agrokom d.o.o Hadžići 4200079820001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet nabavka usluga prevoza studenata na terenske vježbe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2017 2650,00 2650,00 Hare d.o.o Sarajevo 4201187330009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Snimanja i montaže promo filma na svečanom obilježavanju 77 godišnjice fakulteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2017 1170,00 1170,00 Literatus d.o.o Sarajevo 4200289040009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjiga Uvod u nanologiju, Hemijska kontaminacija hrane, Praktikum iz hemije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 1300,00 1300,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština, Eksterni disk Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 142,00 142,00 Mega Tehno TD Sarajevo 4302313250009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština, Antivirusna zaštita Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 184,66 184,66 Network d.o.o Sarajevo 4201033530005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja Studije upotrebne vrijednosti zemljišta za područje općine Tuzla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.04.2017 447,17 447,17 Print Delivery and Service d.o.o Sarajevo 401637390007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge avioprevoza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 1968,00 1968,00 J.P MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O 420000068970001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijske opreme, Nebulizer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2017 2895,75 2895,75 Shimadzu d.o.o Sarajevo 4200419780000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština, skener canon i usb kablovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2017 185,05 185,05 Mediamarket d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja certifikata za beekeping 2017 i futrola za certifikate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2017 140,05 140,05 TPM d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 662,60 662,60 Mediamarket d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poljoprivrednog alata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 489,65 489,65 Agrokom d.o.o Hadžići 4200079820001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjiga Svojstva voća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2017 209,43 209,43 Grafika Šaran d.o.o Sarajevo 4200400760008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjiga Higijena i sanitacija pogona u prehrambenoj industriji Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2017 497,25 497,25 Grafičar promet d.o.o Sarajevo 4200503060004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugostiteljske usluge za godišnjicu fakulteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 1020,00 1020,00 Studentski centar Sarajevo 4200458760008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge prevoza studenata na terenske vježbe Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.03.2017 14799,10
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Ulaznih vrata za Centar za akvakulturu i ribarstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2017 965,00 965,00 Sarix d.o.o Sarajevo 4200401140003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2017 952,26 952,26 TPM d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka PC radna stanica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.03.2017 180,00 180,00 Mediamarket d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Plan nabavki 2017 PPF Plan nabavki 07.11.2016
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga Nastup hora na svečanom obilježavanju 77 god. fakulteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2017 643,50 643,50 Akademski kulturni centar Univerziteta u Sarajevu 4200214030008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka 10 knjiga "Tehnologija ulja i masti" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2017 468,00 468,00 Svjetlost komerc d.d Sarajevo 4200177160001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga Redovan servis službenog vozila Hyundai Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 540,48 540,48 Hyundai Auto BH d.o.o Sarajevo 4200138690001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Hemikalija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.03.2017 1561,95 1561,95 AB Medic d.o.o Sarajevo 4200121960005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.02.2017 1571,51 1571,51 Kefo d.o.o Istočno Sarajevo 440003208220006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga popravka računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 105,30 105,30 Alphatech d.o.o Sarajevo 4201556630003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga štampanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.03.2017 475,02 475,02 TPM d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Školskog namještaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2017 2702,70 2702,70 Fef d.o.o Sarajevo 4200160190004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Računarske opreme-Procesor Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2017 999,00 999,00 Mega Tehno TD Sarajevo 4302313250009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga avioprevoza Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2017 585,00 585,00 Relax Tours d.o.o Sarajevo 4200133460008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga popravke i održavanja elektroinstalacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2017 1389,96 1389,96 Lares upravitelj d.o.o Sarajevo 4200487600001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka alata za tehničko održavanje objekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2017 368,80 368,80 Bau & Garten d.o.o Sarajevo 4200488080001
Ukupno po stranici 14799,10 36567,57 36567,57