Pretraga

Ukupno 610
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava konkursa za izbor u zvanje za oblast Specijalne tehnologije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2019 269,10 269,10 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka ketridža, tonera i ribona 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.07.2019 5750,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.07.2019 10788,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor -Nabavka pogonskog goriva 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.07.2019 7221,86 7221,86 Hifa d.o.o Tešanj 4218015000007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava za Taib Šarić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 85,00 85,00 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Analiza visočke pečenice-Policiklični ugljovodici HPLC Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.07.2019 2910,28 2910,28 Institut za higijenu i tehnologiju mesa Beograd 100265676
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet LOT-2 Hemikalije za izolaciju i ostale organske hemikalije Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.07.2019 3240,31
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet LOT-1 Hemikalije za RT PCR Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.07.2019 2162,16
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka pogonskog goriva 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.06.2019 7221,86
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.07.2019 10834,20
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor Nabavka meteorološke stanice 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.07.2019 6084,00 6084,00 Nexis d.o.o Sarajevo 4202629310009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka meteorološke stanice 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.07.2019 6084,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje usluga cestarine na autocestama Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2019 100,00 100,00 JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar 4227691540005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjige: Praktikum iz fiziologije biljaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2019 400,00 400,00 OR Print Studio "Student line" Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Redovan servis službenog vozila Passat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2019 182,23 182,23 AŠC Auto centar Školjić d.o.o Tešanj 4218018360004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja Cekeri-obostrana štampa loga UNSA i PPF Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2019 480,00 480,00 OR Print Studio "Student line" Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge pranje službenog automobila 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2019 40,00 40,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga posredovanja i zaključivanja osiguranja za registraciju vozila Toyota Hilux Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.07.2019 995,00 995,00 OD Osiguran.ba za zastupanje u osiguranju 4302554290001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija hrane i pića 13 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2019 4280,00 4280,00 Hotel Holiday Europa d.d Sarajevo 4200375800008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija hrane i pića 12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.06.2019 3388,50 3388,50 MBA-Centar d.o.o Sarajevo PJ Slatko Slano 2 Mliječni restoran 4200644390008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zdravstvene usluge 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2019 01.07.2019 6528,60 6528,60 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata KS 4200098290005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge turističkog vodića za goste CASEE konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.06.2019 140,40 140,40 M-97 d.o.o Sarajevo 4200591250004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge prevoza gostiju CASEE konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.06.2019 468,00 468,00 Hukić turs d.o.o Sarajevo 4200323590005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izrada materijala za 10th CASEE konferenciju 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2019 354,39 354,39 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava konkursa za izbor u zvanje za oblast Prehrambene tehnologije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.06.2019 269,10 269,10 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijskog pribora Projekat PAM-Atomac Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.07.2019 1055,34
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Analitička vaga, Digitalna sušnica i Peć na žarenje Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.07.2019 6821,10
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor- Nabavka bespilotne letjelice (Dron) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.06.2019 3625,41 3625,41 Robert's plus d.o.o Sarajevo 4200924910007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka bespilotne letjelice (Dron) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.05.2019 3625,41
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izrada materijala za 10th CASEE konferenciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2019 1159,70 1159,70 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka stećaka Ruka i Dijana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2019 300,00 300,00 Zemaljski muzej BiH Sarajevo 4200395820005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ustupanje prostora radi održavanja eventa povodom CASEE konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2019 1250,00 1250,00 zemaljski muzej BiH Sarajevo 4200395820005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija hrane i pića 11 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 861,50 861,50 Đelmo Jablanica 4327428740002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja doktorske disertacije Čadro Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 675,00 675,00 OR Print Studio "Student line" Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Montaža i demontaža sajamskih panela povodom CASEE konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 438,75 438,75 Dexpo d.o.o Sarajevo 4202543780002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge turističkih vodiča za razgled Mostara i Blagaja za goste CASEE konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.06.2019 146,68 146,68 Fortuna Tours d.o.o Mostar 4227096580044
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava za Rabiju Ferhatbegović Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 85,00 85,00 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka telefona Panasonic KX-TS500FXB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 80,73 80,73 Telling trade d.o.o Sarajevo 4200300030002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge reprogramiranja telefonske centrale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 40,95 40,95 Telling trade d.o.o Sarajevo 4200300030002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Demontaža postojećih ugradbenih rasvjetnih tijela i montaža Led panela Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.06.2019 722,59 722,59 Ćosićpromex d.o.o Žabljak Usora 4218273630007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka vina za poklon UO CASEE konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2019 255,39 255,39 Hercegovina vino d.o.o Mostar 4227207320080
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor nabavka termobloka sa mješačem Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.06.2019 3861,00 3861,00 Analitika d.o.o Sarajevo 4200561260005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja materijala za radionicu i sastanak UO Bugi projekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2019 250,00 250,00 OR Print Studio "Student line" Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Iznajmljivanje panela za slike povodom organizacije CASEE Konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2019 438,75 734,75 Balon Dekor BH d.o.o Sarajevo 4201154240004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština 2/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.06.2019 424,04 424,04 Imtec d.o.o Sarajevo 4200918780053
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Dostava garantnog pisma za vize partnera sa Kosova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.06.2019 60,00 60,00 Express Courier d.o.o Sarajevo 4201536360000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Popravka instalacija centralnog grijanja i nabavka, isporuka i montaža kotla na plin Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2019 3080,61 3080,61 Toplotni sistemi d.o.o Sarajevo 4200526350000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka meteorološke stanice Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.05.2019
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge pranje službenog automobila 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.05.2019 20,00 20,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava konkursa za izbor u zvanje za oblasti Akvakultura i Mljekarstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.05.2019 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
Ukupno po stranici 57582,38 52329,41 52625,41