Pretraga

Ukupno 745
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka sredstava za dezinfekciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2020 291,68 291,68 Unavet d.o.o Sarajevo 4200245340005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor- Genotipizacija uzoraka jabuke analizom 480K SNP markera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.03.2020 25000,00 25000,00 Univerzitet u Sarajevu Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju 4200096750009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Godišnja pretplata za časopis Student za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2020 100,00 100,00 Litteratus d.o.o Sarajevo 420737260003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge čišćenja odvoda 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2020 140,40 140,40 OD Moj komunalac Sarajevo 4302765070008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Moyo cekera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2020 2246,40 2246,40 BHD d.o.o Tešenja 4218473640007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Printanje naljepnica na vrata PVC folija sa ljepljenjem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2020 140,40 140,40 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Reprogramiranje telefonske centrale, promjena klase biranja na šest lokala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.03.2020 35,10 35,10 Teling Trade d.o.o Sarajevo 4200300030002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2020 965,25 965,25 Imtec d.o.o Sarajevo 4200918780053
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Priključenje novog printera za ispis telefonskih poziva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2020 81,90 81,90 Teling Trade d.o.o Sarajevo 4200300030002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka tegli sa poklopcem i boca sa čepom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2020 804,96 804,96 Sjemenarna d.o.o Široki Brijeg 4272079280008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava Drkenda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.02.2020 98,00 98,00 Avaz-roto press d.o.o Sarajevo 42000934630002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka sredstava za higijenu 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2020 05.02.2020 617,99 617,99 Defter komerc d.o.o Sarajevo 4200525260005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Dostava pošiljke Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Banja Luka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2020 18,47 18,47 DHL International d.o.o Sarajevo 4200054590001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka dijelova za traktor: Viljuška kardana i krst kardana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.02.2020 470,00 470,00 Zlatno polje d.o.o Gračanica 4209034900001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izrada i printanje materijala u okviru realizacije projekta RE-LIVE Waste Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2020 2116,00 2116,00 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Fizičko-hemijska analiza meda 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.02.2020 110,00 110,00 Euro inspekt d.o.o Sarajevo 4200330020001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Genotipizacija uzoraka jabuke analizom 480K SNP markera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.02.2020 25000,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka rasvjetne opreme i električnih svjetiljki Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2020 1586,16 1586,16 Elektro-Milas d.o.o Ljubuški poslovnica Sarajevo 4272012960047
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Epson LQ 350 matričnog printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2020 549,00 549,00 Imtec d.o.o Sarajevo 4200918780053
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge popravke i održavanja sistema centralnog grijanja 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.02.2020 737,10 737,10 Toplotni sistemi d.o.o Sarajevo 4200526350000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka sredstava za higijenu 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2020 1121,97 1121,97 Defter komerc d.o.o Sarajevo 4200525260005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka naljepnica za staklo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2020 117,00 117,00 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge pranja službenog automobila 9 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.02.2020 12.02.2020 20,00 20,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor- Nabavka multifunkcionalnog printera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.01.2020 516,67 516,67 Robert's plus d.o.o Sarajevo 4200924910007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka multifunkcionalnog printera Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.12.2019 516,67
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge sekvenciranja 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.01.2020 500,00 500,00 Univerzitet u Sarajevu Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju 4200096750009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja časopisa Radovi Poljoprivredno prehrambenog fakulteta 69/2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.01.2020 580,32 580,32 Štamparija Fojnica d.d Fojnica 4236045660000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zamjena elemenata okova na dva krila i štelovanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2020 234,00 234,00 Nova gradnja d.o.o Sarajevo 4201333090007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge cestarine na autocestama 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2020 100,00 100,00 JP Autoceste BiH d.o.o Mostar 4227691540005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor-Nabavka pH metar, destilator i sušnica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.01.2020 7330,05 7330,05 Kefo d.o.o Istočno Sarajevo 4403208220006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka pH metar, destilator i sušnica Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.12.2019 7330,05
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor- Nabavka Dispenzor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.01.2020 959,40 959,40 Kefo d.o.o Istočno Sarajevo 4403208220006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Dispenzor Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.12.2019 959,40
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja Edukativnog materijala 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2020 645,00 645,00 OR Print studio Student line Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Fotokopiranje Službenih novina Kraljevine Jugoslavije 164.LIV od 20.jula 1940, godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2020 21,00 21,00 JU Historijski arhiv Sarajevo 420023680004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge pranja službenog automobila 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2020 50,00 50,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge fotografisanja uposlenika i prostorija fakulteta za pripremu Monografije povodom 80. god. postojanja fakulteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.01.2020 1755,00 1755,00 PRag d.o.o Sarajevo 4201131620004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Koktel za dan 27.12.2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 700,00 700,00 JU Studentski centar Sarajevo 4200458760008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka roba široke potrošnje 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2019 465,73 465,73 Amko komerc d.o.o Sarajevo 4200203180008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka uredskih stolica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 194,75 194,75 FIS d.o.o Vitez PJ Sarajevo 4236020240138
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja Studije ribarske osnove Općine Kupres Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 450,00 450,00 OR Print studio Student line Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka cvjetnog aranžmana za potrebe promocije diplomanata i magistranata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 290,00 290,00 KJKP Park d.o.o Sarajevo 4200258320160
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja materijala za potrebe STEPS radionice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.12.2019 213,82 213,82 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugostiteljske usluge Novogodišnje druženje službi fakulteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2019 1081,00 1081,00 UR Restoran Kibe 4300774400000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Demontaža, nabavka i montaža cirkulacionih pumpi i pločastih radijatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2019 3545,10 3545,10 Toplotni sistemi d.o.o Sarajevo 4200526350000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Ketering(Švedski sto) od 11.- 13.12.2019. godine Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 09.12.2019 2910,00 2910,00 JU Studentski centar Sarajevo 4200458760008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge pranja službenog automobila 7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2019 25,00 25,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge fizičko-hemijske analize meda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2019 514,80 514,80 Euro inspekt d.o.o Sarajevo 4200330020001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Štampanje certifikata iz oblasti savjetodavne djelatnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2019 18,14 18,14 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Večera za učesnike Erasmus projekta STEPS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.12.2019 1350,00 1350,00 3A d.o.o Sarajevo 4200107380004
Ukupno po stranici 33806,12 61817,56 61817,56