Pretraga

Ukupno 537
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2019 889,20 889,20 Sanitacija 3D d.o.o Sarajevo 4202033660002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge popravke rashladnog sistema u prostoriji za zrenje sira Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 1295,19 1295,19 SZR Za opravku i montažu rashladnih uređaja Sarajevo 4300286780006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge posredovanja i registracije vozila Škoda Yeti 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 896,54 896,54 OD Osiguran.ba za zastupanje u osiguranju 4302554290001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjige: Oplemenjivanje bilja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2019 83,50 83,50 OR Print Studio "Student line" Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija hrane i pića 8 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2019 112,50 112,50 Druga kuća d.o.o Sarajevo 4201691410005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Godišnja predplata za časopis Student za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 1000,00 1000,00 Litteratus d.o.o Sarajevo 420737260003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge iznajmljivanja stolica, stolova i plinskih grijalica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2019 1260,68 1260,68 Balon Dekor BH d.o.o Sarajevo 4201154240004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija pića 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2019 220,00 220,00 UR Buffet gold Sarajevo 4302966640007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor za Nabavka računarske opreme: Računari i monitori Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.03.2019 19880,64 19880,64 Imtec d.o.o Sarajevo 4200918780002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka računarske opreme: Računari i monitori Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 14.03.2019 19880,64
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izvođenje radova drenažnog sistema na lokaciji MZ Omazići-Husanovići Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 2995,58 2995,58 Mont- fasaden d.o.o Banovići 4210042510008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka elektromaterijala 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 196,90 196,90 Bau & Garten d.o.o Sarajevo 4200488080001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje advokatskih usluga 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 300,00 300,00 Advokat Fuad Golić Sarajevo 4301878730008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka umjetničke slike autora Mičić Dragana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2019 1170,00 1170,00 Ami galerija d.o.o Sarajevo 4201964590001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Hotelske usluge noćenje Mehmeti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 152,60 152,60 ETN d.o.o Sarajevo 4201538810002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge sanitarnog pregleda Borovac Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2019 25,00 25,00 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata KS 4200098290005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Krst kardana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 81,90 81,90 Trgometal d.o.o Sarajevo 4200198320009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka bijelih mantila 2kom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 88,92 88,92 Uslužnost d.o.o Sarajevo 44200043550008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pranje službenog automobila u periodu od 13.11.2018. do 02.08.2019. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 40,00 40,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava za Nenad Dimić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 82,50 82,50
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava konkursa za izbor u zvanje za oblasti Prehrambene tehnologije i Voćarstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava obavještenja za odbranu doktorske disertacije mr. Tarik Dizdarević Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka peleta 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 360,00 360,00 AUTOMERTZ SASA d.o.o Brčko Distrikt 4600127840000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava konkursa Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 269,10 269,10 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja promotivnog materijala 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 58,50 58,50 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija pića 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 780,00 780,00 UR Buffet gold Sarajevo 4302966640007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava za Hamid Karić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.03.2019 85,00 85,00 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija hrane i pića 7 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 2125,00 2125,00 UR Park prinčeva Sarajevo 4301174760009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija hrane i pića 6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 81,00 81,00 Druga kuća d.o.o Sarajevo 4201691410005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izvođenje Podopolagačkih i molersko farbarskih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.03.2019 7007,04 7007,04 Ćosićpromex d.o.o Žabljak Usora 4218273630007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge dostave pošiljke 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2019 120,95 120,95 DHL International d.o.o Sarajevo 4200054590001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija pića 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2019 175,00 175,00 UR Buffet gold Sarajevo 4302966640007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge stručnog usavršavanja 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 750,00 750,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH 40260490005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge stručnog usavršavanja 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 1010,00 1010,00 Travel-Trans d.o.o Sarajevo 4200233500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge održavanja softverskog programa 1-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 1263,60 1263,60 Japet d.o.o Sarajevo 4200222720005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zdravstvene usluge 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 40,00 40,00 Poliklinika Senasa Sarajevo 4200349800008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge izrade vizit kartica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 1053,00 1053,00 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja banera i postera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 100,00 100,00 OR Print Studio "Student line" Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Vakumski uređaj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 938,00 938,00 UNA-Promet d.o.o Cazin 4263092390000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka sredstava za čišćenje 1-19 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2019 3274,15 3274,15 Bingo d.o.o Tuzla 4209253450003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Plan nabavki 2019 PPF Plan nabavki 11.12.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrebština 1/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2019 71,11 71,11 Imtec d.o.o Sarajevo 4200918780053
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izvođenje radova na održavanju krova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 6995,43 6995,43 Ćosićpromex d.o.o Žabljak Usora 4218273630007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Lux PVC Pod Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2019 97,50 97,50 Elpi Comerc d.o.o Sarajevo 4200261890007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor-Nabavka aparata za određivanje probaljivosti hrane za životinje in vitro Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.02.2019 14040,00 14040,00 Kefo d.o.o I. Sarajevo 4403208220006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka aparata za određivanje probaljivosti hrane za životinje "in vitro" Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.01.2019 14040,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor-Nabavka tečni hromatograf visoke efikasnosti sa fluorescentnim (RF) i UVVIS detektorom (HPLC) Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 30.01.2019 73476,00 73476,00 Alphachrom d.o.o Sarajevo 4200953850005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka tečni hromatograf visoke efikasnosti sa fluorescentnim (RF) i UV/VIS detektorom (HPLC) Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.11.2018 73476,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor Nabavka projektor, laptop, printer Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 04.02.2019 2102,49 2102,49 Telnet d.o.o Sarajevo 4202070350013
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka projektor, laptop, printer Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 18.01.2019 2102,49
Ukupno po stranici 109499,13 147421,26 147421,26