Pretraga

Ukupno 688
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge organizacije studentskog kongresa hrana-ishrana-zdravlje od 20.-22.11.2019. godine Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 20.11.2019 7000,00 Tareq Hospitality d.o.o Sarajevo podružnica Hotel (Ibis Styles Sarajevo) 4202428760014
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Snimanje, montaža i arhiviranje materijala sa 30, Naučnostručne konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2019 585,00 585,00 AM Tehnology d.o.o Visoko 4218614560002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Iznajmljivanje, montaža i demontaža plazma monitora Sony 55' za promociju u Zetri 7.12.2019. god Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.12.2019 167,00 167,00 Proevent d.o.o Sarajevo 4200915330006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Oglašavanje u časopisu student 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2019 234,00 234,00 Litteratus Centar za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja Sarajevo 4201737260003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izrada elektronske prezentacije za polaznike radionice 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 696,00 696,00 OR Print studio Student line Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zamjena filtera plina-gasa na vozilu Škoda Yeti 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2019 48,00 48,00 Marko gas d.o.o Žabljak-Usora 418530380009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka umjetničke slike, poklon Veterinarskom fakultetu Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2019 350,00 350,00 Tugra d.o.o Sarajevo 4200210980028
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija hrane i pića 18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2019 85,00 85,00 Druga kuća d.o.o Sarajevo 4201691410005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga posredovanja i zaključivanje osiguranja za registraciju vozila Hyundai Tuscon 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2019 679,00 679,00 OD Osiguran.ba za zastupanje u osiguranju Sarajevo 4302554290001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga posredovanja i zaključivanje osiguranja za registraciju vozila Passat 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2019 762,50 762,50 OD Osiguran.ba za zastupanje u osiguranju Sarajevo 4302554290001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka BR. 2 telefona Panasonic KX-TS500FXB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2019 80,73 80,73 Teling Trade d.o.o Sarajevo 4200300030002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 1050,60 1050,60 Office Support d.o.o Sarajevo 4202614040005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava za Čaušević Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2019 85,00 85,00 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge pranja službenog automobila 6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15,00 15,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava konkursa za izbor u zvanje docent za oblast Pedologija, agrohemija i melioracije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2019 269,10 269,10 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Smještaj za učesnike konferencije 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2019 6846,00 6846,00 Hotel Hils Sarajevo 4200804340002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka folije za plastenik Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2019 750,00 750,00 Bios p-o Visoko 4218401220003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge održavanja Softverskog programa od 01.12.2019. do 30.11.2020. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.11.2019 1123,20 1123,20 Japet d.o.o Sarajevo 4200222720005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge zamjene sijalice na vozilu Škoda Yeti 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2019 7,85 7,85 Šandor d.o.o Sarajevo 4200442920005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka elektromaterijala 6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2019 655,01 655,01 Nerminprom d.o.o Sarajevo 4201898430006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava za Alić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2019 85,00 85,00 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija hrane i pića 17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.11.2019 258,00 258,00 UR Restoran "Baščaršija" Živinice 4311136280007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka opreme: Filter ploče i filter inox sa pumpom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2019 1970,07 1970,07 Enigma d.o.o Grude 4272095050004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka stručnog časopisa Porezni savjetnik za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2019 250,01 250,01 Revicon d.o.o Sarajevo 4200491380008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor-Nabavka elektromaterijala i vodomaterijala 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.10.2019 1257,52 Adazal d.o.o Sarajevo 4200379970005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka elektromaterijala i vodomaterijala 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.10.2019 1257,52
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor za Nabavka laboratorijskog materijala i pribora 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.10.2019 9735,57 Kefo d.o.o Istočno Sarajevo 4401494930005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijskog materijala i pribora 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.10.2019 9735,57
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Iznajmljivanje stolova i stolica i plinske grijalice, povodom organizacije naučno stručne konferencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.10.2019 1374,75 1374,75 Balon dekor BH d.o.o Sarajevo 4201154240004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja doktorske disertacije Ratković Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.10.2019 300,00 300,00 OR Print studio Student line Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjige Enkapsulacijske tehnike u prehrambenom inžinjerstvu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.10.2019 290,00 290,00 Dobra knjiga d.o.o Sarajevo 4201126620004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava Šito Hanija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2019 82,50 82,50 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava konkursa za izbor u zvanje vanredni profesor za oblast Prehrambene tehnologije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2019 269,10 269,10 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Obrada rukopisa diploma, futrola i naljepnica 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.10.2019 358,51 358,51 Studentski servis d.o.o Sarajevo 4200869710001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija hrane i pića 16 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2019 86,50 86,50 Druga kuća d.o.o Sarajevo 4201691410005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Popravka službenog vozila Škoda Yeti 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2019 117,24 117,24 Šandor d.o.o Sarajevo 4200442920005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja Studijske ribarske osnove Općine Bužim Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 252,00 252,00 OR Print studio Student line Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjiga Gradska poljoprivreda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 528,12 528,12 Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 7602345044
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poljoprivrednog materijala 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 169,40 169,40 Agricom d.o.o Sarajevo 4200079820001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge održavanja računarske i telefonske mreže 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 1899,14 1899,14 Ćosićpromex d.o.o Žabljak-Usora 4218273630007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izvođenje vodoinstalerskih i sanitarnih radova 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 2187,54 2187,54 Ćosićpromex d.o.o Žabljak-Usora 4218273630007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Acetilen flam flot Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2019 175,00 175,00 Gasprodukt d.o.o Sarajevo 44201171170001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Polaganje stručnog ispita iz oblasti bibliotekarstva 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2019 700,00 100,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH Sarajevo 4200260490005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poljoprivrednog materijala 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2019 2382,00 2382,00 Agropest d.o.o Gračanica 4209241280005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge pranja službenog automobila 5 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2019 35,00 35,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka prajmera za detekciju Fusarium Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2019 93,60 93,60 Analitika d.o.o Sarajevo 4200561260005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka cvijetnog aranžmana za uređenje konferencijskog stola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.10.2019 100,00 100,00 TR. Agava Sarajevo 4300209790007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka poklona rukovodstvu Sveučilišta u Zadru Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2019 90,00 90,00 Zemaljski muzej Sarajevo 4200395820005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Konzumacija pića 6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2019 204,00 204,00 UR Buffet Gold Sarajevo 4302966640007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge popravke rashladnog uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2019 216,68 216,68 S.R za opravku i montažu rashladnih uređaja 4300286780006
Ukupno po stranici 10993,09 46956,24 28363,15