Pretraga

Ukupno 355
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge objave posljednjeg pozdrava Muhić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2018 85,00 85,00 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština 3/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 861,65 861,65 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština 2/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 964,68 964,68 Imtec d.o.o Sarajevo Poslovna jedinica br. 3 Ilijaš 4200918780045
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga objave obavještenja za organizaciju naučnog skupa Razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije BiH 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 162,34 162,34 Avaz- roto press d.o.o Sarajevo 4200934630002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Hotelske usluge u hotelu Pullman Bukurešt Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 1388,60 1388,60 Promo Tours d.o.o Sarajevo 4200391240004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge izrade pozivnica na naučni skup Razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 35,10 35,10 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje advokatskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 300,00 300,00 Advokat Fuad Golić ul. Mis Irbina 16/I, Sarajevo 4301878730008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge avioprevoza 1/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 2518,00 2518,00 Relax Tours d.o.o Sarajevo 4200133460008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka uljanog radijatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 99,00 99,00 Univerzalno d.o.o Sarajevo 4201699570001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga Godišnja pretplata za PRO S-2018/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 87,75 87,75 Leftor d.o.o Tuzla 4209794530000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge prevoza studenata na terenske vježbe 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.03.2018 13408,20
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka sredstava za higijenu 1/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 707,60 707,60 Bingo d.o.o Tuzla 4209253450003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka projektora 1/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 179,00 179,00 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga pranja službenog automobila Škoda Octavia 2/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 55,00 55,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge objave posljednjeg pozdrava Turudić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 85,00 85,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga iznajmljivanja fotokopir aparata za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 5850,00 5850,00 Abias d.o.o Tešanj 4218461980007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga servisiranja destilatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 327,60 327,60 Sartorius Libra Elektronik d.o.o Sarajevo 420000481820000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka komjuterskih potrebština: HP DeskJet, Miš Canyon, Miš HP, Podloga za miš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 227,39 227,39 Imtec d.o.o Sarajevo poslovna jedinica br:3 Ilijaš 4200918780045
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjige Uzgoj pćela i izrada meda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2018 48,00 48,00 Naklada Begen d.o.o Sarajevo 4200511160000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.04.2018 7645,25
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge konzumacije pića 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 44,00 44,00 Uni-Expert d.o.o Sarajevo 424501850008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Skener Canon Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2018 149,00 149,00 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Etui plastični omot za dokumente Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2018 51,19 51,19 Ris d.o.o Sarajevo 4200056290005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka UTP CAT 5E 20m Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.02.2018 14,90 14,90 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge objave posljednjeg pozdrava Bajrović Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 441,85 441,85 Oslobođenje Servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge konzumacije pića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2018 71,00 71,00 UR Buffet Gold Sarajevo 4302966640007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja A4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 24,00 24,00 OR Print Studio Student Line 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Rutera TP-Link kom 2, UTP CAT kom 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.02.2018 182,60 182,60 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavku i ugradnju prigušnica i sijalica u prostorijama fakulteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2018 1359,54 1359,54 Amco OD Sarajevo 43006741000009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje usluga Konzumacija hrane -coctel Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.02.2018 425,00 425,00 LU Studentski centar Sarajevo 4200458760008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka 134 vreće Peleta2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2018 540,00 540,00 Automertz Sasa d.o.o Brčko Distrikt 4600127840000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Plan nabavki 2018 PPF Plan nabavki 26.02.2018
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Ruter TP- Link i Wireless mercusysMW300UM Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2018 119,60 119,60 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja matrijala za studentsku manifestaciju "Dan karijere" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 83,69 83,69 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjige: Pčelarstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.02.2018 112,00 112,00 Naklada Begen d.o.o Sarajevo 4200511160000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Printanje i uvezivanje edukacijskog materijala za potrebe obuke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.02.2018 1205,28 1205,28 OR Print Studio Student Line 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka projektora Epson H384B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2018 597,00 597,00 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka štampača Epson M2000 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2018 69,00 69,00 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka materijala za molovanje i premaz zidova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2018 7018,88 7018,88 Amco OD Sarajevo 43006741000009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka računara za potrebe računovodstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2018 1701,74 1701,74 Didakta d.o.o Sarajevo 4200202610009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija: Acetilen flam Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2018 175,00 175,00 Gasprodukt d.o.o Sarajevo 4201171170001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2018 60,00 60,00 OR Print Studio Student Line 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka brisača 600/475mm Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2018 55,00 55,00 Šandor d.o.o Sarajevo 4200442920005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge objave posljednjeg pozdrava Bezdrob Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2018 82,50 82,50 Oslobođenje Servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka opreme: stroj za sladoled, centrifuga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 630,00 630,00 Lucius d.o.o Vitez 4236566390009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Servisiranje računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 112,14 112,14 Fixit d.o.o Sarajevo 4202048930006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Prevoz studenata na terenske vježbe na relaciji Sarajevo-Bihać_Otočac-Krasno Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2018 2200,00 2200,00 Hare d.o.o Sarajevo 4201187330009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge servisiranja i popravke Thermo Scientific FinniganSurveyor HPLC-PDA instrumenta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.01.2018 16402,49
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga objave Oglasa za izbor u naučno nastavno zvanje asistent Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2018 269,10 269,10 Oslobođenje Servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Kompjuterskih potrepština 1/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2018 39,90 39,90 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
Ukupno po stranici 37455,94 31815,62 31815,62