Pretraga

Ukupno 554
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Printanje brošure A4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.11.2018 175,50 175,50 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge dostave pošiljke 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2018 70,00 70,00 Express Couirer d.o.o Sarajevo 4201536360000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka matične knjige za drugi ciklus studija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2018 46,80 46,80 Kemigrafika Trade d.o.o Sarajevo 4200107460008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Polnilka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.11.2018 246,88 246,88 Tehnonet Šempeter 6021395000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Genijus desktop set i Emos produžni kabal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 135,00 135,00 Imtec d.o.o Sarajevo 4200918780045
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija i to: Acetilen flam fol Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 175,00 175,00 Gasprodukt d.o.o Sarajevo 4201171170001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja materijala A4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 30,00 30,00 OR Print studio Student Line Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor Nabavka pogonskog goriva 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.07.2018 5820,66 5820,66 Hifa d.o.o Tešanj 4218015340002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor nabavka hemikalija 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.09.2018 9129,58 9129,58 Sineks laboratorija d.o.o Banja Luka 400833670002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor Kancelarijskog i potrošnog materijala, toneri, ketridži, riboni 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.10.2018 19591,65 19591,65 NV INVEST d.o.o Sarajevo 4202203760007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor Nabavka laboratorijskog materijala i pribora 2018 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.08.2017 14423,47 14423,47 Semikem d.o.o Sarajevo 4200003250001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor Usluge prevoza Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.10.2018 13408,20 13408,20 Hare d.o.o Sarajevo 4201187330009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor nabavka hemikalija 1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.03.2018 7645,25 7645,25 Analitika d.o.o Sarajevo 4200561260005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor Usluge servisiranja i popravke Thermo Scientific FinniganSurveyor HPLC-PDA instrumenta Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.02.2018 16402,49 16402,49 Analitika d.o.o Sarajevo 4200561260005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala, toneri, ketridži, riboni Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.08.2017 28639,36 28639,36 Norin d.o.o Sarajevo 4200912660005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor LOT 2 Nabavka laboratorijskog stakla i pribora Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.08.2017 9944,94 9944,94 Kefo d.o.o Istočno Sarajevo 4403208220006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugovor LOT 1 Nabavka hemikalija Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.08.2017 16259,38 16259,38 Kefo d.o.o Istočno Sarajevo 4403208220006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka pogonskog goriva 2017 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.08.2017 4129,06 4129,06 Hifa d.o.o Tešanj 4218015000007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge rezervacije i obezbjeđivanja avionskih karata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 12.07.2018 25,75 30,00 Relax Tours d.o.o Sarajevo 4200133460008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka pogonskog goriva 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.07.2018 5820,66
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Obrada rukopisa diploma, futrola i naljepnica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.11.2018 364,50 364,50 Studentski servis d.o.o Sarajevo 4200869710001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Zastupanje na glavnoj raspravi dana 20.08.2018. i 17.10.2018.godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.11.2018 220,00 220,00 Advokat Fuad Golić 4301878730008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijskog digestora i aparata za vodu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.11.2018 31103,39
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ručak za goste sa Univerziteta iz Praga Češka Republika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 87,00 87,00 Druga kuća d.o.o Sarajevo 4201691410009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kalendara za 2019. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2018 120,00 120,00 Udruženje "Obrazovanje gradi BiH" 4200346610003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Kompjuterske usluge Izmjena na Web stranici Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 100,00 100,00 OD Scodes 4302685470005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet usluge štampanja materijala za treći studentski kongres Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 1595,93 1595,93 Štamparija Fojnica d.d Fojnica 4236045660000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugostiteljske usluge 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 432,00 432,00 Paper Moon 4201978540015
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge iznajmljivanja konferencijske sale 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 630,00 630,00 Laurus company d.o.o Živinice 4210319760007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava Galijašević Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2018 85,00 85,00 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka konvektora 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.10.2018 129,01 129,01 Imtec d.o.o Sarajevo 4200918780380
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava oglasa za izbor akademskog osoblja u sva zvanja: Mikrodiologija, Fiziologija biljaka, Mikroekonomika poljoprivrede i prehrambene industrije i Anatomija i fiziologija domaćih životinja Ugovaranje i realizacija 17.10.2018 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Periodični pregled PP aparata 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.10.2018 315,90 315,90 Vatrosistemi d.o.o Sarajevo 4201935490006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija 4 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 1263,00 1263,00 Mikro + Polo d.o.o Sarajevo 4201572320006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kancelarijskog materijala 3/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 39,66 39,66 Norin d.o.o Sarajevo 4200912660005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava Hanić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2018 85,00 85,00 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge objave obavještenje za odbranu doktorske disertacije mr. Mirze Tvica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2018 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja promotivnog materijala za potrebe Bugi Erasmus projekta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2018 206,84 206,84 OR Print Studio Student Line Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijskog materijala i pribora 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 1392,08 1392,08 Obrt za proizvodnju laboratorijskog stakla "Šurlan" Medulin 45608235209
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja Doktorske disertacije mr. Mirza Tvica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2018 448,00 448,00 OR Print Studio Student Line Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka bijelih mantila sa vezenim natpisom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 533,52 533,52 Uslužnost d.o.o Sarajevo 44200043550008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka sredstava za higijenu 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 686,75 686,75 Bingo d.o.o Tuzla 4209253450003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge održavanja telefonske instalacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 167,19 167,19 Telling Trade d.o.o Sarajevo 4200300030002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka 4 telefona stoni Panasonic Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.10.2018 108,00 108,00 Ekupi d.o.o Vitez 4236534770004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Staklenke i poklopca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 156,04 156,04 Enigma d.o.o Grude 4272095050004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge dostave pošiljke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 70,00 70,00 Express Couirer d.o.o Sarajevo 4201536360000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja letak A4 i naljepnice za učešće na manifestaciji "Noć istraživača 2018" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 160,48 160,48 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Špediterske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 420,40 420,40 General Logistic d.o.o Sarajevo 4201450300004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava Imširević Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 82,50 82,50 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge konzumacija hrane i pića-Coctel Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 425,00 425,00 JU Studentski centar Sarajevo 4200458760008
Ukupno po stranici 36924,05 157167,99 157172,24