Pretraga

Ukupno 355
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjiga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2017 354,00 354,00 Hrvatska mljekarska zadruga Zagreb 75164980044
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija: 2,3 Butanedione 97%, Kreatin anhidrovani Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2017 428,69 428,69 Mikro+Polo d.o.o Sarajevo 4201572320006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga Dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2017 362,70 362,70 Sanitacija 3D d.o.o Sarajevo 4202033660002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Škoda Octavija zamjena sijalica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.11.2017 7,85 7,85 Šandor d.o.o 4200442920005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Higijena- sredstva Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2017 1180,50 1180,50 Penny plus d.o.o Sarajevo 4200162210002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Hyundai servis Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2017 351,26 351,26 Hyundai auto BH d.o.o Sarajevo 4200138690001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka knjige Opšte vinogradarstvo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.10.2017 300,00 300,00 MHS d.o.o Sarajevo 4201277750007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja karte za teren Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2017 400,00 400,00 Graphics solutions-MMC Studio Sarajevo 4301828710006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka računarske opreme: Projektor, Kabal, Miš, Memorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.10.2017 783,60 783,60 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge periodični pregled PP aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2017 315,90 315,90 Vatroservis d.o.o Sarajevo 4201935490006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge carinjenja, PDV po carinjenju robe i taksa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2017 79,74 79,74 DHL International d.o.o Sarajevo 4200054590001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge dostavljanja financijskog izvještaja Vladi Brčko Distrikta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2017 17,19 17,19 DHL International d.o.o Sarajevo 4200054590001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge objave pozdrava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2017 85,00 85,00 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge opravke rashladne komore Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2017 352,17 352,17 SZR za opravku i montažu rashladnih uređaja Sarajevo 4300286780006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge obrade rukopisa diploma i futrola Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.10.2017 406,00 406,00 Studentski servis d.o.o Sarajevo 4200869710001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge pripreme i print naljepnica i printabilni CD Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 702,00 702,00 Litteratus Sarajevo 42001737260003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge snimanja i montaže konferencije poljoprivrede i prehrambene industrije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2017 409,50 409,50 Litteratus Sarajevo 42001737260003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka električnog bojlera 10l Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2017 98,30 98,30 Domod d.o.o 42001952400002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga Dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.05.2017 362,70 362,70 Sanitacija 3D d.o.o Sarajevo 4202033660002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Servis Škoda Oktavia Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.05.2017 64,40 64,40 Šandor d.o.o 4200442920005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kancelarijskog materijala: Knjiga evidencije izdatih diploma za prvi ciklus studija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2017 46,80 46,80 Kemigrafika Trade d.o.o Sarajevo 4200107460008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga punjenje plina za klime i frižidere Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2017 57,92 57,92 Omega d.o.o Živinice 4209362230005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka računarske opreme: laptop Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2017 1495,00 1495,00 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje zdravstvenih usluga, Sanitarni pregled uposlenika 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2017 2650,00 2650,00 JU zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu 4200098290005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijske opreme Destilator Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2017 251,55 251,55 MPSlab d.o.o Sarajevo 4201145090008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijske opreme: Microcent tubes Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2017 253,89 253,89 Mikro+Polo d.o.o Sarajevo 4201572320006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija: Siringe Chromafil Xtra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.10.2017 421,20 421,20 Mikro+Polo d.o.o Sarajevo 4201572320006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka roštilja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2017 299,00 299,00 Bau i Garten d.o.o Sarajevo 4200488080001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge nabavka hrane i pića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2017 233,00 233,00 UR Buffet Gold Sarajevo 4302966640007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izvođenje kulturno umjetničkog programa članova RKUD Proleter u okviru 28. Međunarodne konferencije poljoprivrede i prehrambene industrije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.09.2017 800,00 800,00 RKUD Proleter 4200589600006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija i to Zero oxygen solution, Electrolyte solution Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 107,50 107,50 Hanna service d.o.o Slovenija SI92346669
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija i laboratorijskog pribora, Kalcijum, Natrij acetat, EDTA, kivete semi mikro Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.09.2017 502,63 502,63 Mikro+Polo d.o.o Sarajevo 4201572320006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka opreme za servisiranje računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.09.2017 60,40 60,40 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija i to: Kisik i Regulator MS25 O2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2017 305,00 305,00 Gasprodukt d.o.o Sarajevo 4201171170001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Preseljenje lokala 128 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.09.2017 49,26 49,26 Telling trade d.o.o Sarajevo 4200300030002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izvođenje molersko-farbarskih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2017 7020,00 7020,00 Amco OD Sarajevo 43006741000009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka držača kiveta za spektrofotometar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2017 1404,00 1404,00 Shimadzu d.o.o Sarajevo 4200419780000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge izrade materijala za 28. naučno stručnu konferenciju poljoprivrede i prehrambene industrije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2017 5004,09 5004,09 TMP Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje špediterskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2017 521,73 521,73 Lagermax AED d.o.o Sarajevo 4200726950001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga pranja službenog automobila 1/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2017 20,00 20,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga zamjene sijalica na službenom vozilu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2017 15,85 15,85 Šandor d.o.o 4200442920005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavaka Erlenmayerica 10ml Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2017 109,86 109,86 Mikro+Polo d.o.o Sarajevo 4201572320006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Erlenmayer flasks, tikvice, Phenylenediamine, Silikon Antischaumemulsion Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2017 382,50 382,50 Kefo d.o.o Istočno Sarajevo 440003208220006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Hranjiva podloga MRS Agar i Petrijeva šolja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2017 263,25 263,25 Ena d.o.o Sarajevo 4200037070002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga štampanja Radova PPF-a broj: 67/1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2017 1053,00 1053,00 Štamparija Fojnica d.d Fojnica 4236045660000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka materijala za krečenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.07.2017 542,60 542,60 TR Sensu Sarajevo 4300398070001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Potassium iodate Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2017 99,86 99,86 Kefo d.o.o Istočno Sarajevo 440003208220006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Amiloglukozidaza, Trehalaza, Glukoze Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2017 863,64 863,64 Mikro+Polo d.o.o Sarajevo 4201572320006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge servisiranja motornog vozila Hyundai Tocson Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2017 325,35 325,35 Hyundai Auto BH d.o.o Sarajevo 4200138690001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Printanje i uvezivanje Studije karta upotrebne vrijednosti zemljišta opštine Tuzla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2017 106,47 106,47 Print Delivery and Service d.o.o Sarajevo 401637390007
Ukupno po stranici 0,00 32326,85 32326,85