Pretraga

Ukupno 487
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Izrade certifikata 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2018 35,00 35,00 OR Print studio Student Line Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge noćenja sa doručkom 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2018 320,00 320,00 Marevac d.o.o Sarajevo 4200832040006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga objave posljednjeg pozdrava Smajić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2018 82,50 82,50 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga servisiranja AAS700 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2018 117,00 117,00 Shimadzu d.o.o Sarajevo 4200419780000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Kasko osiguranje motornog vozila Škoda Octavia 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2018 1077,80 1077,80 Sarajevo Osiguranje d.d Sarajevo 4200326930001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge noćenja sa doručkom 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 304,00 304,00 Hotel Holiday d.d Sarajevo 4200375800008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga Preseljenja tri lokala u kulusu prespajanjem na glavnom telefonskom razdjelniku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.05.2018 140,40 140,40 Telling Trade d.o.o Sarajevo 4200300030002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka opreme i to: sirni kotao 150l Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.05.2018 4680,00 4680,00 Kupres-Milch d.o.o Kupres 4281254020005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Laboratorijsko ispitivanje zemljišta 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2018 637,21 637,21 Institut za ratarstvo i povrtlarstvo Novi Sad 101705343
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Laboratorijsko ispitivanje zemljišta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.05.2018 5770,09 5770,09 Institut za ratarstvo i povrtlarstvo Novi Sad 101705343
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga Objave oglasa za izbor akademskog osoblja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2018 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet posljednji pozdrav Jahović Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2018 82,50 82,50 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kolica, rizlo, zemlja, kamen oblutak Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2018 131,35 131,35 Penny plus d.o.o Sarajevo 4200162210045
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.05.2018 25986,40
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka sadnica ljekovitog bilja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2018 212,94 212,94 Planta Bella d.o.o Trebinje 443298200009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka humusa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2018 193,05 193,05 Granum d.o.o Čapljina 4227097120004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge održavanja Web stranice BUGI Erasmus projekat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.05.2018 315,90 315,90 Univerzitet u Sarajevu UTIC 4200494560007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge konzumacije hrane i pića 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 170,00 170,00 Graphic car d.o.o Sarajevo 4200640050008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka uređaja za mašinu za sladoled Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 2287,35 2287,35 Samostalna zanatska radnja za opravku i montažu rashladnih uređaja 4300286780006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge periodičnog pregleda PP aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 284,31 284,31 Vatroservis d.o.o Sarajevo 4201935490006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Stolnih telefona Panasonic KX-TS500HGB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 83,00 83,00 eKupi d.o.o Vitez Poslovni centar 96-2 4236534770004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka majica sa tiskom 15 kom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 101,25 101,25 SZD Grafički atelje "Finex" Sarajevo 4300859730009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Izvođenje građevinskih radova 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2018 6373,58 6373,58 Amco OD Sarajevo 43006741000009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.04.2018 362,70 362,70 Sanitacija 3D d.o.o Sarajevo 4202033660002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge prevoza studenata na terenske vježbe 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2018 795,60 795,60 Hare d.o.o Sarajevo 4201187330009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka motorne kosilice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2018 1340,49 1340,49 Bosšumčaj d.o.o Sarajevo 4200501100009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge avioprevoza 2/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2018 1899,00 1899,00 Centrotrans-Eurolines d.d Sarajevo 4200153220003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Redovan servis i zamjena sijalica na službenom vozilu Škoda Octavia 2/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2018 216,25 216,25 Šandor d.o.o Sarajevo 4200442920005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga objave obavještenja za organizaciju naučnog skupa Razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije BiH 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2018 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava konkursa za izbor u zvanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2018 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka opreme i to: Mašina za sortiranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2018 1405,46 1405,46 Gatarić d.o.o Derventa 4400147210003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja i uvezivanja knjige Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.04.2018 104,90 104,90 OR Print studio Student Line Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge objave posljednjeg pozdrava Muhić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.03.2018 85,00 85,00 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština 3/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 861,65 861,65 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština 2/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 964,68 964,68 Imtec d.o.o Sarajevo Poslovna jedinica br. 3 Ilijaš 4200918780045
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga objave obavještenja za organizaciju naučnog skupa Razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije BiH 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 162,34 162,34 Avaz- roto press d.o.o Sarajevo 4200934630002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Hotelske usluge u hotelu Pullman Bukurešt Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 1388,60 1388,60 Promo Tours d.o.o Sarajevo 4200391240004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge izrade pozivnica na naučni skup Razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 35,10 35,10 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje advokatskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 300,00 300,00 Advokat Fuad Golić ul. Mis Irbina 16/I, Sarajevo 4301878730008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge avioprevoza 1/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 2518,00 2518,00 Relax Tours d.o.o Sarajevo 4200133460008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka uljanog radijatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2018 99,00 99,00 Univerzalno d.o.o Sarajevo 4201699570001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga Godišnja pretplata za PRO S-2018/2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 87,75 87,75 Leftor d.o.o Tuzla 4209794530000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge prevoza studenata na terenske vježbe 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.03.2018 13408,20
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka sredstava za higijenu 1/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 707,60 707,60 Bingo d.o.o Tuzla 4209253450003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka projektora 1/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2018 179,00 179,00 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga pranja službenog automobila Škoda Octavia 2/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 55,00 55,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge objave posljednjeg pozdrava Turudić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 85,00 85,00
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga iznajmljivanja fotokopir aparata za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2018 5850,00 5850,00 Abias d.o.o Tešanj 4218461980007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga servisiranja destilatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 327,60 327,60 Sartorius Libra Elektronik d.o.o Sarajevo 420000481820000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka komjuterskih potrebština: HP DeskJet, Miš Canyon, Miš HP, Podloga za miš Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 227,39 227,39 Imtec d.o.o Sarajevo poslovna jedinica br:3 Ilijaš 4200918780045
Ukupno po stranici 39394,60 44359,41 44359,41