Pretraga

Ukupno 554
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.10.2018 362,70 362,70 Sanitacija 3D d.o.o Sarajevo 4202033660002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština 6 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2018 212,70 212,70 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka grijalice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.09.2018 74,90 74,90 Domod d.o.o Sarajevo 4201952400061
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge tehničke zaštite-alarmno povezivanje na dojavni centar zaštitarske agencije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 2106,00 2106,00 DSC d.o.o Sarajevo 4200144230004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Instalacije sistema tehničke zaštite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 2645,14 2645,14 DSC d.o.o Sarajevo 4200144230004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kancelarijskog materijala 2/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.09.2018 52,42 52,42 Norin d.o.o Sarajevo 4200912660005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge noćenja sa doručkom 23.09-28.09.2018. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2018 586,00 586,00 Europa d.d Sarajevo -Hotel Holiday 4200375800008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.09.2018 9129,58
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Kancelarijskog i potrošnog materijala, toneri, ketridži, riboni 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 01.10.2018 19591,65
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava oglasa za izbor akademskog osoblja nastavnik i viši asistent Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.09.2018 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge objave obavijesti za doktorski studij 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2018 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Opreme: Ankom 200 Fiber analyzer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.09.2018 903,54 903,54 Ankom Technology USA
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Servisiranje vozila Hyundai Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.09.2018 3087,24 3087,24 Hyundai Auto BH d.o.o 4200138690001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka laboratorijskog materijala i pribora 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.08.2018 14423,47
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Toner samsung 111 S Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.09.2018 104,72 104,72 Norin d.o.o Sarajevo 4200912660005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Popravka frižidera i servisiranje opreme u laboratoriji za vrenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.09.2018 66,58 66,58 Omega d.o.o Živinice 4209362230005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština i to: diktafon, zvučnici, printer i ton generator Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.09.2018 266,00 266,00 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kancelarijskog namještaja i to: kancelarijski stol i klub stol Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.08.2018 642,56 642,56 Edelkeller d.o.o Sarajevo 4202351950001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga pranja službenog automobila Škoda Octavia 4/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.08.2018 40,00 40,00 ZISS d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge osiguranja imovine 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2018 30,01 30,01 Uniqa osiguranje d.o Sarajevo 4200137020002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka sredstava za higijenu 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2018 908,00 908,00 Bingo d.o.o Tuzla 4209253450003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Instaliranje računara i računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.08.2018 2140,00 2140,00 Imel d.o.o Lukavac 4209310270009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga štampanja Radovi fakulteta broj: 68/1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 763,43 763,43 Štamparija Fojnica d.d Fojnica 4236045660000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge štampanja Studije upotrebne vrijednosti zemljišta općine Srebrenik Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 477,36 477,36 PDS d.o.o Sarajevo 4201637390007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ugostiteljske usluge 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 326,00 326,00 Graphic Car d.o.o Sarajevo 4200640050008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava za Džomba Murata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 85,00 85,00 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava posljednjeg pozdrava za prof. dr Ljubomira Mišića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 85,00 85,00 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava oglasa za izbor u zvanje viši asistent za oblast Zaštita bilja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 269,10 269,10 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava oglasa za izbor u zvanje asistent za oblast Akvakultura Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.08.2018 269,10 269,10 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge popravke sterilizatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 1497,60 1497,60 SZR Za opravku i montažu rashladnih uređaja Sarajevo 4300286780006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge sistematskog i sanitarnog pregleda 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2018 6310,50 6310,50 Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu 4200098290005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge grafičke pripreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.07.2018 110,00 110,00 OR Print Studio Student Line Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge popravke duplikatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.08.2018 251,55 251,55 SZR Za opravku i montažu rashladnih uređaja Sarajevo 4300286780006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija 3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2018 88,89 88,89 Hanna Service d.o.o Slovenija SI92346669
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kancelarijskog i školskog namještaja i vrata sa svjetlarnikom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.07.2018 2334,15 2334,15 Itastill d.o.o Sarajevo 4201476520002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja i uvezivanja praktikuma iz predmeta Poljoprivredna botanika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2018 234,00 234,00 OR Print studio Student Line Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kancelarijskog materijala 1/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.07.2018 105,30 105,30 Kemigrafika Trade d.o.o Sarajevo 4200107460008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Popravka napojne jedinice telefonske centrale Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2018 456,30 456,30 Telling Trade d.o.o Sarajevo 4200300030002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava obavještenja za odbranu doktorske disertacije mr. Mersihe Alkić Subašić Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2018 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge popravke i održavanja instalacija centralnog grijanja 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2018 503,10 503,10 Toplotni sistemi d.o.o Sarajevo 4200526350000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Elektroinstalacijske usluge 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.07.2018 919,90 919,90 Amco OD Sarajevo 43006741000009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pismeno prevođenje na engleski jezik sa ovjerom sudskog tumača Aktuelnog izvoda iz sudskog registra Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2018 40,00 40,00 Prevodilačka agencija "Globus" Sarajevo 4302139630000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka 1550L mlijeka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.07.2018 1268,19 1268,19 Milkos d.d Sarajevo 4200967560000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština 5/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2018 338,99 338,99 Imtec d.o.o Sarajevo Poslovna jedinica br: 16 Sarajevo 4200918780223
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge servisiranja vozila Hyundai 1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2018 30,10 30,10 Hyundai Auto BH d.o.o Sarajevo 4200138690001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Objava oglasa za izbor u nastavno naučno zvanje za oblast Zaštita bilja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.07.2018 356,85 356,85 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Popravka i održavanje instalacija centralnog grijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2018 1567,80 1567,80 Toplotni sistemi d.o.o Sarajevo 4200526350000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge osiguranja zaposlenih 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2018 4709,00 4709,00 Sarajevo Osiguranje d.d Sarajevo 4200326930001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Hotelske i ugostiteljske usluge Smještaj i boravak studenata iz Brčkog 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 588,00 588,00 JU Studentski centar Sarajevo 4200458760008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Advokatske usluge Zastupanje 19.06.2018. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2018 240,00 240,00 Advokat Fuad Golić ul. Mis Irbina 16/I, Sarajevo 4301878730008
Ukupno po stranici 43144,70 39187,31 39187,31