Pretraga

Ukupno 415
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka hemikalija: Acetilen flam Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2018 175,00 175,00 Gasprodukt d.o.o Sarajevo 4201171170001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2018 60,00 60,00 OR Print Studio Student Line 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka brisača 600/475mm Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2018 55,00 55,00 Šandor d.o.o Sarajevo 4200442920005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge objave posljednjeg pozdrava Bezdrob Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.01.2018 82,50 82,50 Oslobođenje Servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka opreme: stroj za sladoled, centrifuga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2018 630,00 630,00 Lucius d.o.o Vitez 4236566390009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Servisiranje računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 112,14 112,14 Fixit d.o.o Sarajevo 4202048930006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Prevoz studenata na terenske vježbe na relaciji Sarajevo-Bihać_Otočac-Krasno Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.01.2018 2200,00 2200,00 Hare d.o.o Sarajevo 4201187330009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge servisiranja i popravke Thermo Scientific FinniganSurveyor HPLC-PDA instrumenta Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.01.2018 16402,49
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga objave Oglasa za izbor u naučno nastavno zvanje asistent Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2018 269,10 269,10 Oslobođenje Servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Kompjuterskih potrepština 1/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.01.2018 39,90 39,90 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka opreme: Inkubator, vremenska stanica, opruga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2018 484,00 484,00 Lucius d.o.o Vitez 4236566390009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka jabuka 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2018 280,80 280,80 PZ PMG VIP p.o Gradačac 4209188530002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge avioprevoza na relaciji Sarajevo-Vienna-Brusseles-Viena-Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2018 340,00 340,00 S Tours d.o.o Sarajevo 4200249500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka opreme za mikrobiološku laboratoriju: Digestor i Inkubator Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.01.2018 1250,00 1250,00 Lucius d.o.o Vitez 4236566390009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje usluge Štampanja časopisa Radovi PPF broj 67/2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2018 2293,20 2293,20 Štamparija Fojnica d.d Fojnica 42360456660000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje usluge Dostava pošiljke u BiH-Vlada Brčko Distrikta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2018 17,30 17,30 DHL Internacional d.o.o Sarajevo 4200054590001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje usluga Dostave službene pošiljke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2018 104,08 104,08 DHL Internacional d.o.o Sarajevo 4200054590001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje usluga Pranja službenog automobila Škoda Octavia 1/18 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2018 30,00 30,00 Ziss d.o.o Sarajevo 4200196200006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Unikatno ručno rađene čestitke sa kovertom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 158,00 158,00 NVO Altruista "Svjetlo" Sarajevo 4201031670004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Ispitivanje parice od glavnog računarskog ormara fakulteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 63,18 63,18 Telling trade d.o.o Sarajevo 4200300030002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja i uvezivanja Knjige "Statistika sa primjenom u poljoprivredi". Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 85,00 85,00 OR Print Studio Student Line Sarajevo 4302864210008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrebština i to: kabal UTP CAT5E Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 13,80 13,80 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge printanja i uvezivanja Studije upotrebne vrijednosti zemljišta općine Tuzla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 81,90 81,90 PDS d.o.o Sarajevo 4201637390007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga dostave pošiljke u BiH Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 58,50 58,50 Intereuropa RTC d.d Sarajevo 4200309840007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge avioprevoza na relaciji Sarajevo-Vienna-Brussels-Vienna-Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 550,00 550,00 S Tours d.o.o Sarajevo 4200249500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge avioprevoza na relaciji Sarajevo-Brisel-Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 572,00 572,00 Adria Airways d.d Ljubljana 5156505
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kalendara za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 90,03 90,03 Udruženje Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu 4200346610003
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka pića Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 323,48 323,48 Atal Group d.o.o Sarajevo 4201028370008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka 150trodjelnih kalendara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2017 561,60 561,60 TMP d.o.o Sarajevo 4200207500007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluga objave Obavještenja za odbranu i ocjenu doktorske disertacije mr. Esad Bukalo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.12.2017 188,37 188,37 Oslobođenje servisi d.o.o Sarajevo 4202263820009
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet usluge Godišnje predplate za domen za period od 27.12.2017. do 26.12.2018. godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 234,00 234,00 Leftor d.o.o Tuzla 4209794530000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka igračke za novogodišnje paketiće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 25,74 25,74 Solidex d.o.o Sarajevo 4200255730006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka ručnog sata za dodjelu jubilarne nagrade zaposlenici fakulteta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2017 175,00 175,00 Goldtime d.o.o Sarajevo 4200341650007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje špediterskih usluga: carinjeje, PDV po carinjenju robe i taksa 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.12.2017 1530,43 1530,43 Intereuropa RTC d.d Sarajevo 4200309840007
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje hotelskih usluga: noćenje sa doručkom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.12.2017 100,00 100,00 Hotel Festival Sarajevo 44302438890000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Usluge Popravka i održavanje instalacija centralnog grijanja2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 936,00 936,00 Toplotni sistemi d.o.o Sarajevo 4200526350000
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Miš Genius DX-100USB Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2017 29,70 29,70 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka sigurnosne cijevi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 277,00 277,00 Šurlan d.o.o Medulin Republika Hrvatska 45608235209
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka police za biblioteku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.11.2017 1347,84 1347,84 Itastill d.o.o Sarajevo 4201476520002
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka igrački za novogodišnje paketiće Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 1835,96 1835,96 Solidex d.o.o Sarajevo 4200255730006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Pružanje špediterskih usluga: carinjeje, PDV po carinjenju robe i taksa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.12.2017 126,54 126,54 Lagermax d.o.o Sarajevo 4200726950001
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka grijalice Elit Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2017 95,00 95,00 Tehno mag d.o.o Orašje 4254026420004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka zidnih satova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2017 220,00 220,00 Conrad d.o.o Sarajevo 4200630920004
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka opreme Penn State Partical Separator sita Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.10.2017 1061,25 1061,25 Kefo d.o.o I.Sarajevo 4403208220006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka memorije DDR3 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2017 50,00 50,00 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka PPL ELITE-SCREENS, UTP, Wireless N Router, Switch, Tastatura Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2017 525,20 525,20 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka Univerzalne predželudačne sonde Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2017 1287,00 1287,00 Kefo d.o.o I.Sarajevo 4403208220006
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Nabavka kompjuterskih potrepština: miš canyon CNS CMSW7G i CNE CMS01B Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.11.2017 48,60 48,60 Media market d.o.o Sarajevo 4201425960008
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Redovno mjesečno održavanje softvera JAPET-VIKING Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.11.2017 1684,80 1684,80 Japet d.o.o Sarajevo 4200222720005
JU Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Testiranje telefonskog lokala u prostorijama centra za ribarstvo i izrada produžnog tel. kabla Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.11.2017 87,17 87,17 Telling trade d.o.o Sarajevo 4200300030002
Ukupno po stranici 16402,49 22846,11 22846,11