Pretraga

Ukupno 60
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka namjenskog teretnog motornog vozila za DDD aktivnosti, za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.01.2018 37759,99
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka goriva za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 23.05.2018 40329,90
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka konfiguracije za analizu proteina po Kjeldahl-u, za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.01.2018 15157,35
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka sanitetskog materijala za potrebe KJP"Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.08.2018 39534,88
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Izrada studije izvodljivosti privodjenja konacnoj namjeni nekretnine u Praci- Prihvatiliste za napustene pse kantona Sarajevo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 27.07.2018 58500,00
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka endoskop sistema sa monitorom i sondom za primjenu u veterinarskoj praksi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 5850,00 Orlando d.o.o. Grude 4272060850008
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka termometra i ostalog laboratorijskog materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 2217,23 Semikem d.o.o. 420000325001
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka peci za zarenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.02.2018 4095,00 Mikro+Polo d.o.o. 4201572320006
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka homogenizatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 4522,05 Mikro+Polo d.o.o. 4201572320006
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka prenosnog frizidera za pohranu uzoraka prilikom automobilskog transporta(ukljucujuci transportnu rashladnu platu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 1898,91 Mikro+Polo d.o.o. 4201572320006
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka manualnog brojaca kolonija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 3182,40 Mikro+Polo d.o.o. 4201572320006
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka sterilizatora sa prirodnim strujanjem zraka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 3057,21 Analitika d.o.o. 4200561260005
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka 3 racunara sa racunarskom opremom za potrebe Mikrobiolosko- kemijskog laboratorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 3903,29 Kamer Commerce d.o.o. 4200086440001
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka Eppendorf kutija za visestruko koristenje sa 96 tipsova razlicitih volumena Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2018 1263,60 AB Medic d.o.o. 4200121960005
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka monitora vitalnih funkcija za primjenu u veterinarskoj praksi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 4424,94 Bosna-Vet d.o.o. Zenica 4218160510005
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka aparata za analizu urina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.02.2018 2223,00 Bosna-Vet d.o.o. Zenica 4218160510005
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka potrošnog materijala i hemikalija za mikrobiološka ispitivanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2018 1755,00 ENA d.o.o. 4200037070002
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka potrošnog materijala i hemikalija za fizikalno hemijska ispitivanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.01.2018 4095,00 Semikem d.o.o. Sarajevo 420000325001
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka opreme za DDD- vozilo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2018 5908,50 Komel d.o.o. 4200491890006
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka hrane i opreme za životinje za potrebe KJP "Veterinarska stanica d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.10.2018 7020,00 "TABAKOVIĆI" d.o.o. Sarajevo 4201836750004
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka sitnog veterinarskog inventara za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2018 7020,00 "PHOENIX Pharma" d.o.o. Bijeljina 4400375940003
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka specifičnih lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarskoj praksi za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2018 7020,00 "PHOENIX Pharma" d.o.o. Bijeljina 4400375940003
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga praćenja i štićenja objekata KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2018 6598,80 "DSC" d.o.o. Agencija za zaštitu ljudi i imovine 4200144230004
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Pružanje usluga iz oblasti zaštite od požara, za objekte i službena vozila KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2018 4691,70 !DSC" d.o.o. Agencija za zaštitu ljudi i imovine 4200144230004
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Ugradnja LPG instalacije i atestiranje na vozilima, za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 1999,99 "ATIKER" d.o.o. Živinice 4210112230008
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Izvođenje radova na izgradnji vodovodnog šahta za VTA STUP Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.02.2018 6201,00 "EDO-VODA" d.o.o. Sarajevo 4202220340003
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka sredstava za čišćenje za potrebe KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.02.2018 7020,00 "SARAMERC" d.o.o. Sarajevo 4200340170001
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Revizija finanskijskih izvještaja za 2017. godinu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2018 2925,00 Društvo "Refin" d.o.o. Vareš
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka dijelova i pribora za motorna vozila za potrebe Kupca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.01.2018 7020,00 TR "TRGOMAT" 300565740006
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Održavanje i servisiranje motornih vozila za potrebe Naručioca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2018 7020,00 Obrtnička radnja "AUTO SERVIS" 300392620000
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka ELISA kitova i BSA proba za serolosku dijagnostiku zaraznih bolesti peradi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 5042,70 Bosna-Vet d.o.o. Zenica 4218160510005
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka ELISA kitova i brzog aglutinacijskog testa za serolosku dijagnostiku zaraznih bolesti prezivara i kopitara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 5112,90 Bosna-Vet d.o.o. Zenica 4218160510005
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka ELISA kitova za detekciju prisustva toksina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 4492,80 Bosna-Vet d.o.o. Zenica 4218160510005
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka ELISA kitova za dijagnostiku rezidua veterinarskih lijekova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 4639,05 Bosna-Vet d.o.o. Zenica 4218160510005
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka ELISA kitova za odredjivanje deklarisanih vrsta mesa i kokcidiostatika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.12.2017 2983,50 Bosna-Vet d.o.o. Zenica 4218160510005
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka digitalne birete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 1326,78 Kefo d.o.o. 4403208220006
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka UV-VIS spektrofotometra Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.12.2017 10413,00 10413,00 Shimadzu d.o.o. 4200419780000
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka laboratorijskog stakla i ostale laboratorijske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.12.2017 4294,56 Kefo d.o.o. 4403208220006
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka frizidera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2017 2562,30 Domod d.o.o. 4201952400002
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka sistema za manualnu soxhlet ekstrakciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.12.2017 5311,97 Analitika d.o.o. Sarajevo 4200561260005
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka magnetne mjesalice sa plocom za zagrijavanje vortex za epruvete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 1269,50 Mikro+polo d.o.o. 4201572320006
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka 2 uredjaja za citanje ELISA/EIA plocica Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.12.2017 22932,00 Bosna-Vet d.o.o. Zenica 4218160510005
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka laboratorijskih vaga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 4024,80 Mikro+Polo d.o.o. 4201572320006
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka mikropipeta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 6212,70 Ab Medic 4200121960005
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka vertikalnog autoklava za parnu sterilizaciju laboratorijskog posudja, mikrobioloskih podloga i otopina Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.12.2017 9278,10 Analitika d.o.o. Sarajevo 4200561260005
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodenog kupatila sa poklopcem i stalcima za epruvete Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 2901,60 2901,60 Emeding d.o.o. Sarajevo 4200934120004
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka inkubatora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 5967,00 Bosna-Vet d.o.o. Zenica 4218160510005
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka univerzalnih centrifuga upotrebljivih za rutinske laboratorijske zadatke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.12.2017 5402,25 5402,25 Kefo d.o.o. Sarajevo 4403208220006
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka integriranog sistema za hematoloske i biohemijske analize u veterinarskoj medicini Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.12.2017 39778,83 39778,83 Bosna-Vet d.o.o. Zenica 4218160510005
KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo Nabavka rtg aparata i dodatne opreme za primjenu u veterinarskoj praksi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 24.11.2017
Ukupno po stranici 191282,12 256878,96 58495,68