Pretraga

Ukupno 27
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Stomatološki fakultet Usluge servisiranja fotokopir aparata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.08.2017 1519,83 DIGITAL LINE d.o.o. Sarajevo, ID 4200078850004
JU Stomatološki fakultet Usluge osiguranja motornih vozila 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Usluga punjenja tonera 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.11.2017 1651,10 ECOTON d.o.o. Sarajevo, ID 4200103710000
JU Stomatološki fakultet Usluga servisiranje kompresora 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.11.2017 2371,01 ZULEX d.o.o. Sarajevo, ID 4200421410007
JU Stomatološki fakultet Usluge servisiranja kotlovnice 2017/2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2018 2915,87 ITG d.o.o. Sarajevo, ID 4200071680006
JU Stomatološki fakultet Usluge dezinfekcije 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Usluge deratizacije 2017 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki za 2017. godinu - Reparacija saugera 02-2-1-244-1/17 Plan nabavki 06.09.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki za 2017. godinu - Anestezija-Aespire-Senzor-protoka 02-2-1-237-1/17 Plan nabavki 26.07.2017
JU Stomatološki fakultet Usluge servisiranja autoklava 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.06.2017 6864,98 ANALITIKA d.o.o. Sarajevo, ID 4200542470007
JU Stomatološki fakultet Razna uredska oprema i potrepštine 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.05.2017 6321,96 R&S d.o.o. Sarajevo, ID 4200056890005
JU Stomatološki fakultet Usluge osiguranja imovine 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.06.2017 2395,34 SARAJEVO OSIGURANJE d.o.o. Sarajevo, ID 4200326930001
JU Stomatološki fakultet Nabavka procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.06.2017 2866,50 INZA d.o.o. Sarajevo, ID 4201922590001
JU Stomatološki fakultet Usluge eksterne revizije 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.06.2017 4095,00 BILANS d.o.o. Sarajevo, ID 4200249410008
JU Stomatološki fakultet Usluga obezbjeđenja objekta u ljetnom periodu - 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.07.2017 3037,32 3037,32 SWORD SECURITY d.o.o. Sarajevo, ID 4200445860003
JU Stomatološki fakultet Javna nabavka anestetika Ugovor 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.06.2017 12288,98 12288,98 KRAJINA GROUP d.o.o. Banja Luka, ID 4403661990009
JU Stomatološki fakultet Javna nabavka anestetika 2017. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 19.05.2017 12288,98
JU Stomatološki fakultet Materijal za čišćenje Ugovor 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2017 11497,02 11497,02 R&S d.o.o. Sarajevo, ID 4200056890005
JU Stomatološki fakultet Materijal za čišćenje 2017. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.03.2017 11497,02
JU Stomatološki fakultet Toaletni papir i papirni ubrusi Ugovor 2017. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.05.2017 11360,70 11360,70 R&S d.o.o. Sarajevo, ID 4200056890005
JU Stomatološki fakultet Toaletni papir i papirni ubrusi 2017. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.03.2017 11360,70
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Usluge štampanja 02-2-1-62-2/17 Plan nabavki 20.01.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Usluge nadzora 02-2-1-71-2/17 Plan nabavki 08.02.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Boce sa medicinskim kisikom 02-2-1-120-3/17 Plan nabavki 13.07.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana javnih nabavki za 2017.godinu - Procjena ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara 02-2-1-148-1/17 Plan nabavki 11.04.2017
JU Stomatološki fakultet Odluka o dopuni Plana nabavki za 2017. godinu - Boce sa medicinskim kisikom 02-2-1-120-1/16 Plan nabavki 22.03.2017
JU Stomatološki fakultet Plan nabavki za 2017. godinu Stomatološki fakultet sa klinikama u Sarajevu Plan nabavki 14.02.2017
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00