Pretraga

Ukupno 159
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Stomatološki fakultet Obezbjeđenje objekta u ljetnom periodu 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Nadzor građevinskih radova - Sanacija kamena na stepeništu 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Nabavka robe - Boce sa medicinskim kisikom 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Redovan godišnji servis stomatoloških stolica 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
JU Stomatološki fakultet Javna nabavka robe - Anesteziološki monitor 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
JU Stomatološki fakultet Stomatološka oprema za LOT-ove 3, 4, 5, 6 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
JU Stomatološki fakultet Izrada idejnog i glavnog projekta novog sistema grijanja, hlađenja i vjetrenja sa akcentrom na korištenje obnovljivih izvora energije, tj. izrada potrebne tehničke dokumentacije - faza II - ponovljeni Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
JU Stomatološki fakultet Stomatološka oprema 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 22.03.2019
JU Stomatološki fakultet Redovni godišnji servis CAD/CAM opreme na Stomatološkom fakultetu sa klinikama 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Nadzor građevinskih radova - centralna sterilizacija 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Usluge reprezentacije restorana 2019 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja
JU Stomatološki fakultet Usluge organizacije seminara 2019 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja
JU Stomatološki fakultet Nabavka i ugradnja armstrong ploča sa pratećom podkonstrukcijom i rasvjetnim tijelima - poništeni postupak 2019.god Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2019
JU Stomatološki fakultet Nabavka i ugradnja armstrong ploča sa pratećom podkonstrukcijom i rasvjetnim tijelima 2019 - poništeni postupak Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 26.04.2019
JU Stomatološki fakultet Građevinski radovi - Centralna sterilizacija 2 - 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.08.2019 Vimar trade d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Građevinski radovi - Centralna sterilizacija 2019 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
JU Stomatološki fakultet Sanitarni pregledi i brisevi radnih površina 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
JU Stomatološki fakultet Usluge kopiranja i uvezivanja 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
JU Stomatološki fakultet Usluge anestezije 2019 Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 12.07.2019
JU Stomatološki fakultet Nabavka i ugradnja armstrong ploča sa pratećom podkonstrukcijom i rasvjetnim tijelima 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
JU Stomatološki fakultet Molersko farbarski radovi 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.04.2019 Penny Plus d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Nabavka usluga - servisiranje liftova 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2019 Sarajevostan d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Javna nabavka usluga ovlaštenog sudskog vještaka mašinske struke 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Nabavka centralne sterilizacije 2019 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.07.2019 Sanitaria dental d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Nabavka materijala i alata za tehničko održavanje objekta 2019 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
JU Stomatološki fakultet Usluge čišćenja peći i dimnjaka 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.12.2018 Ekodimnjačar d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Tekuće održavanje objekta 2018 - ponovljeni Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
JU Stomatološki fakultet Tekuće održavanje objekta 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev
JU Stomatološki fakultet Nabavka robe - Sanitetskog materijala 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 10.02.2019 Sanitaria dental d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Nabavka mokre sukcije sa pripadajućom instalacijom 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 26.06.2018 Sanitaria dental d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Nabavka robe - Dijelovi zvučne i video opreme 2018 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak
JU Stomatološki fakultet Servisiranje instalacija za gas/plin na Stomatološkom fakultetu sa klinikama u Sarajevu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Servisiranje anesteziološke opreme na Stomatoškom fakultetu sa klinikama u Sarajevu 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.08.2019 D.O.O MEDICAL export-import Mostar
JU Stomatološki fakultet Lijekovi i medikamenti za antišok terapiju na Stomatološkom fakultetu sa klinikama u Sarajevu 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Farbanje unutrašnje stolarije 2019 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Usluge programiranja paketa programske podrške (softverskih paketa) Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Izrada idejnog i glavnog projekta novog sistema grijanja, hlađenja i vjetrenja sa akcentrom na korištenje obnovljivih izvora energije, tj. izrada potrebne tehničke dokumentacije - faza II Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak
JU Stomatološki fakultet Nabavka robe - Motorni benzin 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.05.2019 HIFA PETROL d.o.o.
JU Stomatološki fakultet Servisiranje protivpožarne opreme 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Usluge dezinfekcije, deratizacije i dezinsekcije 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Usluge tehničkog pregleda motornih vozila 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Usluge osiguranja motornih vozila 2018. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.02.2019 Central osiguranje d.d.
JU Stomatološki fakultet Materijal i rezervni dijelovi za održavanje stomatološke opreme u zubotehničkom laboratoriju Klinike za stomatološku protetiku sa dentalnom implantologijom 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Usluga zdravstvenog pregleda lica profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju 2018 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Usluge očitanja i zračenja 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Usluge osiguranja imovine 2018. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2019 Sarajevo osiguranje d.d.
JU Stomatološki fakultet Uređaji za stomatologiju 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
JU Stomatološki fakultet Servisiranje kompresora 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum ZULEX d.o.o. Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Usluge punjenja tonera 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2018 AM SUPPORT d.o.o. Sarajevo
JU Stomatološki fakultet Usluge osiguranja motornih vozila 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00