Pretraga

Ukupno 16
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan JN za 2017 godinu, četvrte izmjene i dopune Plan nabavki 21.11.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o obavljanju sistematskih ljekarskih pregleda (naš br. 1528/17) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2017 4770,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO, UL. Bulevar Meše Selimovića 2. Sarajevo
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o izvođenju radova tekućeg održavanja - sanacija objekta tvrđave u sklopu Spomen parka Vraca u Sarajevu Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.11.2017 105183,00 SELA DOO SARAJEVO ul. Rajlovačka cesta 31. ID br. 4200502250004
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o nabavci i instalaciji GIS licence za potrebe Zavoda, br. Z-02-13910/17 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.11.2017 6786,00 GDI DOO SARAJEVO, FRA ANĐELA ZVIZDOVIĆA BR. 1. ID BR. 4201002220008
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan nabavki 2017, treće izmjene i dopune Plan nabavki 13.09.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan nabavki za 2017 godinu, druge izmjene i dopune Plan nabavki 08.08.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Fizička zaštita poslovnog objekta i recepcije Zavoda na godišnjem nivou za 2017 godinu (35 radnih dana) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.05.2017 1909,44 UNILAB AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE DOO SARAJEVO, ID BR. 4200054160007
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenika u 2017 godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.05.2017 2376,00 2376,00 BOSNA SUNCE OSIGURANJE PODRUŽNICA SARAJEVO, ID br. 4200213140004
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Održavanje higijene poslovnih prostorija Zavoda u 2017 godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.03.2017 3123,90 TFS, TOTAL FACILITI SERVICES DOO SARAJEVO, ID BR. 4201593910008
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan JN za 2017 godinu, Prve izmjene i dopune Plan nabavki 20.04.2017
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Edukacija zaposlenika u 2017 godini Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 2453,81
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor za održavanje informacionog sistema Zavoda od 1.1. - 31.12.2017 godine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.02.2017 3369,60 2527,20 DUNET INFORMATIKA DOO SARAJEVO, ID BR. 4201475550005
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Ugovor o nabavci robe, nabavka kancelarijskog materijala, pribora i sitnog inventara u 2017. Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2017 1865,05 R&S doo Sarajevo, ID br. 4200056290005
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Izrada Projekta stabilizacije i sanacije konstrukcije sa statičkim proračunom za objekat tvrđave u okviru SP Vraca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.04.2017 6084,00 6084,00 Građevinski fakultet u Sarajevu, Institut za materijale i konstrukcije, Sarajevo, ID br. 4200287770000
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Odluka o dodjeli ugovora za usluge održavanja pantheon aplikacije za potrebe Zavoda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2017 118,00 22.03.2017 118,00 118,00 STUDIO DESIGN O.D. SARAJEVO 4302002090008
JU Zavod za zaštitu naslijeđa Plan nabavki za 2017. Plan nabavki 22.02.2017
Ukupno po stranici 0,00 0,00 0,00