Pretraga

Ukupno 204
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Kantonalni centar za socijalni rad Izmjene plana nabavke Plan nabavki 04.06.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - protuprovale i vatrodojave Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2020 6987,24 6987,24 DSC DOO AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE, ID 4200144230004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka - vulkanizerske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.04.2020 834,00 834,00 OR MONTY Sarajevo, ID 4302863750009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka - owis Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2020 7020,00 7020,00 ORKA DOO, ID 4200891300003
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - odrzavanje OWIS informacionog sistema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 20.03.2020 7020,00
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - protupozarna zastita Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2020 31.03.2020 6994,26 6994,26 DSC DOO, ID 4200144230004
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - dezinfekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2020 1450,00 1449,63 DOLFARM DOO SARAJEVO, ID 4201674160003
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - higijenskih maski Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2020 327,60 327,60 AROX PROIZVODNJA, ID 4272349500005
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka-dezinfekciaj za ruke i radne povrsine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.04.2020 330,29 330,29 BOSNALIJEK DD, ID 4200598340009
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - leđna prskalica za dezinfekciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2020 256,51 256,51 AGRIKOM DOO SARAJEVO, 420007982000
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - pvc rukavica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.03.2020 350,00 350,00 PZU APOTEKA DELFIN, ID 42002198460002
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - tlakomjer Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2020 178,20 178,20 PZU APOTEKA "AL HANA" , ID 4245052270003
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - dezinfekcija za ruke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2020 1000,00 1000,00 PZU APOTEKA "AL HANA"
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-dezinfekcijske tecnosti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.03.2020 118,00 118,00 AMKO KOMERC DOO, ID 4200203180008
JU Kantonalni centar za socijalni rad Plan nabavki za 2020 Plan nabavki 17.03.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka - advokatske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.02.2020 6000,00 6000,00 Advokat Edina Osmić - Taraniš, ID 430249097003
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka registracija i tehnicki pregled vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 90,99 90,99 AUTOCENTAR BH DOO SARAJEVO, ID 4200437090002
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka ugostiteljske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2019 580,00 580,00 PANERA MELIUS DOO , ID 4202044350005
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka rezervni dio2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2019 380,25 380,25 BBS DOO, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka sanacija krova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2020 877,50 877,50 Vindi-Tip doo, ID 4200022630001
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka -sitan inventar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2020 175,00 175,00 PENNY PLUS DOO, ID 4200162210002
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka vanplanska nabavka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.01.2020 263,00 263,00 TRIGLAV OSIGURANJE , ID 4200247470003
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka radova - Sanacija krovova za tri objekta 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 25.12.2019 Sela d.o.o. Sarajevo Galbols d.o.o., Sarajevo; Kristal d.o.o. Živinice
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka radova - Sanacija krovova za tri objekta Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 11.11.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka _računarske opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.12.2019 154060,92 154060,92 R&S DOO Sarajevo, id 4200056290005
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka računarske opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 29.10.2019 154060,92
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka-arhitektonske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.12.2019 3644,55 3644,55 Vindi-Tip doo, ID 4200022630001
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka-rezervni dijelovi Ugovaranje i realizacija 13.12.2019 93,00 93,60 BBS DOO, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka -strucno usavrsavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 185,00 185,00 Agencija za pravni konsalting i edukaciju APKE, ID 4302447020000
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_rezervni dio printera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 216,45 216,45 BBS DOO, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-servis Toyote Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.11.2019 421,84 421,84 BUNJO DOO Saraneov, ID 4200127900004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-rezervni dijelovii Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2019 115,00 115,00 BBS DOO, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka rezervni dio Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2019 115,83 115,83 BBS DOO, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_rezervni dijelovi2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.11.2019 351,00 351,00 BBS DOO, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_rezervni dijelovi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.10.2019 333,45 333,45 BBS DOO, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_rezervni dio2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.10.2019 29,25 29,25 BBS DOO, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_rezervni dio Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.09.2019 134,55 134,55 BBS DOO, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_usluga usavršavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2019 100,00 100,00 FEB DD SARAJEVO, ID 4200566060004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_usluba usavršavnja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.11.2019 310,00 310,00 Refam creative solutions doo, id 4200545220001
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_saniranje arhivskog prostor Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.12.2019 16396,59 16396,59 COSPEX DOO, ID 4218991860002
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_saniranje arhivskog prostora Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.10.2019 16396,59
JU Kantonalni centar za socijalni rad Privremeni Plan nabavke za 2020.godinu Plan nabavki 27.01.2020
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranje i održavanja motornih vozila 2019 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.08.2019 11700,00 SARADIS d.o.o. Vogošća ID 4200066250001
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranje i održavanja motornih vozila 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.06.2019 11700,00
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_molerske usluge1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.10.2019 8707,14 8707,14 OKI UPRAVITELJ, ID 4200784300009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_molerske usluge Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.09.2019 8707,14
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_stručno usavrsavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.10.2019 100,00 100,00 REVICON DOO SARAJEVO, ID 4200491380008
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_vatrogasni aparati Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2019 1329,93 1329,93 VATROSERVIS DOO, ID 4201935490006
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_gorivo1 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 02.10.2019 12813,84 12813,84 HIFA PETROL DOO , ID 4200999090005
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_gorivo Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.10.2019 12813,84
Ukupno po stranici 210698,49 245371,18 233671,41