Pretraga

Ukupno 241
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-stručno usavršavanje seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2019 175,00 175,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS -REC DOO, ID 4200545220001
JU Kantonalni centar za socijalni rad nabavka plina JUKCSR Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.07.2019 27000,00 KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo ID 4200158020002
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga centralnog grijanja Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.07.2019 16000,00 KJKP Toplane Sarajevo ID 4200353740001
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka vode i usluga prečišćavanja i odvođenja otpadnih voda Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.07.2019 5100,00 5100,00 KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo ID 4200151950004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka električne energije Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 24.07.2019 31000,00 JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, ID 4200225150005
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga fizičke zaštite lica i imovine Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.07.2019 104913,90 104913,90 Agencija za zaštitu ljudi i imovine "INZA" d.o.o. Sarajevo, ID 4201922590001
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga fizičke zaštite lica i imovine JUKCSR Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 27.05.2019 104913,90
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga osiguranja lica imovine i vozila 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.06.2019 7978,16 7978,16 ASA Osiguranje d.d. sarajevo ID 4201261240009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga osiguranja lica imovine i vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.04.2019 7978,16
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga fizičke zaštite ljudi i imovine JU KCSR Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.03.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka_registracija i tehnički pregled Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2019 2116,11 2116,11 AUTOCENTAR BH doo Sarajevo, id 4200437090002
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka-protuprovala i vatrodojava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2019 6879,60 6879,60 DSC doo Agencija za zaštitu ljudi i imovine, ID 4200144230004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-antivirus Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2019 3510,00 3510,00 BOSNIEN BUSINESS SYSTEMS DOO, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-tekućeg odrzavanja objekta 2019.2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 03.05.2019 11185,20 11185,20 OKI UPRAVITELJ DOO, ID 4200784300009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-usluge tekućeg održavanja objekata 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 20.03.2019 11185,20
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 996,84 996,84 ABACO DOO, ID 4202606450008
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_prevencija dezinfekcije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2019 1212,42 1212,42 EKO TIM DOO, Vogošća. ID 42017935000009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_jednodnevni seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.05.2019 100,00 100,00 FEB DD, Stari grad Sarajevo, ID 4200566060004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2019 936,00 936,00 Hologram doo, Novo Sarajevo, ID 4202015680004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-stručno usavrpšavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.05.2019 340,00 340,00 Agencija za pravni konsalting i edukaciju "Apke", Novi grad, ID 4302447020000
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-stručna literatura Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2019 120,00 120,00 Agencija za pravni konsalting i edukaciju "Apke", Novi grad, ID 4302447020000
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka- rolo zavjesa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.05.2019 994,90 994,90 SUMAN DOO, Gračanica, ID 4209146880003
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javne nabavke-vulkanizerske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2019 834,00 834,00 OR MONTY, Sarajevo, ID 4302863750009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javne nabavke-usluge održavanja sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2019 6987,24 6987,24 DSC DOO AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE, Novo Sarajevo, ID 4200144230004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Izmjena plana nabavke za 2019 Plan nabavki 10.05.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja - Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka Ugovaranje i realizacija 12.04.2019 170,00 170,00 REC d.o.o. Sarajevo ID 4200545220001
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka merdevina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.04.2019 79,90 79,90 Robot General Trading co d.o.o. Sarajevo, ID 4200442090002
JU Kantonalni centar za socijalni rad 2019Javna nabavka advokatskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 7020,00 Advokat Kenan Ibrahimpašić, Sarajevo, ID broj 4302715300002
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka_kupovina proizvoda za čišćenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.04.2019 5745,29 5745,29 TPDC Sarajevo, ID 4200115050005
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka - stručno usavršavanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.04.2019 170,00 170,00 REFAM CREATIVE SOLUTIONS DOO, Sarajevo, ID 4200545220001
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka_kabal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.02.2019 10,90 10,90 BINGO DOO, ILIJAŠ, ID 4209253451735
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka - memorije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 63,18 63,18 Bosnien Business Systems, Sarajevo, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javne nabavke-odrzavanje programa stalnih sredstava Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 1158,30 1158,30 COMP-IT, Sarajevo, ID 4201114700002
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javne nabavke-odrzavanje OWIS IS Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 7020,00 7020,00 ORKA doo, Sarajevo, ID 4200891300003
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-usluge ispitivanja i atestiranja protupozarne zastite Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.04.2019 7018,83 7018,83 DSC DOO AGENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE, Sarajevo, ID 4200144230004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-Obrazovne usluge i usluge usavršavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 275,00 275,00 Agencija za pravni konsalting i edukaciju "APKE", Sarajevo, ID 4302447020000
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javne nabavke -pločice sa imenom radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2019 146,00 146,00 Pismolik doo Sarajevo, Stari grad, ID 4200726790004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka-notarske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2019 195,98 195,98 Notar Đemaludin Mutapčić, Sarajevo, ID 4301512320001
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka roba za reprezentaciju 2019 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.04.2019 2917,00 2917,00 TPDC Sarajevo d.d., Sarajevo, ID 4200115050005
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka stalnih sredstava - pumpe za grijanje za JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.03.2019 1809,99 OKI UPRAVITELJ DOO, Sarajevo, ID 4200784300009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka kancelarijskog materijala JUKCSR 2018 orig 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.08.2018 17378,99 DEFTER DOO Saeajevo ID broj 4200303990007
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka kancelarijskog materijala JUKCSR 2018 orig Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 07.06.2018 17378,99
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka tekućeg održavanja JU KCSR 2018 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 24.04.2018 11695,32 11695,32 OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo, ID 4200784300009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka tekućeg održavanja JU KCSR Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.03.2018 11695,32
JU Kantonalni centar za socijalni rad Nabavka rezervnih dijelova za održavanje računarske opreme HDD za računar i 2 miša Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.02.2019 155,61 155,61 BBS Sarajevo, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Plana nabavki za 2019.godinu JUKCSR Plan nabavki 28.02.2019
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka rezervnih dijelova za održavanje računarske opreme - napojna jedinica 2 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 52,65 52,65 BBS Sarajevo, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka rezervnih dijelova za održavanje računarske opreme - switch Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.01.2019 57,33 57,33 BBS Sarajevo, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga za preuređenje prostorije za rad na trijaži Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2019 1877,85 1877,85 OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo, ID 4200784300009
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka usluga krečenja prostorija Službe Novi Grad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2019 3088,80 3088,80 OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo, ID 4200784300009
Ukupno po stranici 153151,57 296486,29 196277,31