Pretraga

Ukupno 241
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja Decembar 2018 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.12.2018 185,00 185,00 Agencija za pravni konsalting i edukaciju, Sarajevo, ID 4302447020000
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka rezervnih dijelova za održavanje računarske opreme - mrežna kartica i mrežni kabal Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.12.2018 33,93 33,93 BBS D.O.O. Sarajevo, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka rezervnih dijelova za održavanje računarske opreme - napojna jedinica Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 64,35 64,35 BBS D.O.O. Sarajevo, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka stalnih sredstava računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.12.2018 1198,08 1198,08 BBS D.O.O. Sarajevo, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka stalnih sredstava - Severa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.11.2018 6685,38 6685,38 BBS D.O.O. Sarajevo, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga restorana i konferencijske sale za realizaciju projekta edukacije stručnog osoblja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 2057,98 2057,98 Mrkulić Company d.o.o. Sarajevo, ID 4200673570007
JU Kantonalni centar za socijalni rad javna nabavka materijala za realizaciju projekta edukacija stručnog osoblja u JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.12.2018 98,51 98,51
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga servisiranja klima uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.11.2018 702,00 O.R. ASKO, vl. Hadžić Asmir Sarajevo ID 4200115210002
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka stalnih sredstava - opreme za uspostavljanje video interfona i kontrole pristupa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2018 1873,17 1873,17 DSC d.o.o. Sarajevo ID 4200144230004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga štampanja za realizaciju projekta "Djeci nije mjesto na ulici" Dječija nedjelja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2018 549,00 549,00 VIP DESIGN d.o.o. Sarajevo ID 4201612210004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka materijala za radionicu za realizaciju projekta "Djeci nije mjesto na ulici" Dječija nedjelja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 82,50 82,50 VIP DESIGN d.o.o. Sarajevo ID 4201612210004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka kino ulaznica za realizaciju projekta "Djeci nije mjesto na ulici" Dječija nedjelja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.10.2018 135,00 135,00 Corkx d.o.o. Sarajevo ID 4202064460010
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka goriva 2.2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 01.10.2018 8965,71 Hifa-Petrol d.o.o. Sarajevo, ID 4200999090005
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka goriva 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 30.08.2018 8965,71
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka restoranskih usluga za djecu i odrasle za realizaciju projekta "Djeci nije mjesto na ulici" - "Dječija nedjelja" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2018 480,00 480,00 DAI d.o.o. Sarajevo ID 4202346520007
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja - edukacija iz oblasti javnih nabavki Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.11.2018 179,00 179,00 O.D.ContentBA, vl. Smajić Dženan Sarajevo ID 4302202850007
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka obrazovnih uslugam i usluga stručnog usavršavanja - edukacija računovođa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.10.2018 100,00 100,00 Revicon d.o.o. Sarajevo, ID 4200491380008
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka stalnih sredstava - konvektora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 4318,00 4318,00 DOMOD d.o.o. Sarajevo ID 4201952400002
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka goriva JUKCSR Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.07.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka kancelarijskog materijala JUKCSR 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.06.2018 17378,99
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga održavanja SOTAC programa 2018 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.08.2018 11512,80 11512,80 COMP-2000 d.o.o. Sarajevo ID 4200287340005
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka održavanja SOTAC programa 2018 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 11.06.2018 11512,80
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga selidbe JUKCSR Ugovaranje i realizacija 17.07.2018 2527,20 2527,20 OKI UPRAVITELJ d.o.o. ID 4200784300009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka roba za reprezentaciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.09.2018 3311,69 3311,69 TPDC Sarajevo d.d. Sarajevo, ID 4200115050005
JU Kantonalni centar za socijalni rad Dopuna Plana nabavki JUKCSR 2018 Plan nabavki 26.06.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga osiguranja lica, imovine i vozila 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.06.2018 7984,80 7984,80 Sarajevo-Osiguranje d.d. ID 4200326930001
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga osiguranja lica, imovine i vozila Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 06.04.2018 7984,80
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga tehničke i protivpožarne zaštite lica i imovine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 6879,60 6879,60 DSC d.o.o. ID 4200144230004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga održavanja i servisiranja računarske opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.06.2018 6809,40 6809,40 BBS d.o.o. Sarajevo, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka registracije i tehnički pregled vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2018 2356,34 2356,34 AutoCentar BH d.o.o. ID 4200437090002 Džemala Bijedića broj 165B
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka stalnih sredstava - opreme za mrežnu infrastrukturu za potrebe Službe socijalne zaštite općine Stari Grad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.07.2018 4949,10 4949,10 BBS d.o.o. Sarajevo, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga iznajmljivanja kopir aparata i uređaja za ispis klik metodom 2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 10.07.2018 23166,00 PRINTEX d..o.o. ID 4200597450005
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga iznajmljivanja kopir aparata i uređaja za ispis klik metodom Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 09.05.2018 23166,00
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranja i održavanja motornih vozila JUKCSR2 Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 18.08.2018 13500,00 SARADIS d.o.o. ID 4200066250001 Vogošća, Donji Hotonj, bb
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka servisiranja i održavanja motornih vozila JUKCSR Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 10.05.2018 13500,00
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabvka obrazovnih usluga i usluga stručnog usavršavanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 185,00 185,00 Babel d.o.o. Sarajevo ID 4218005380006
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka licenci za antivirusni program Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.05.2018 3510,00 3510,00 BBS d.o.o. Sarajevo, ID 4200298380009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka vulkanizerskih usluga i usluga autopraonice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 834,00 834,00 OR MONTY Sarajevo 4302863750009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga servisiranja sistema protuprovale i vatrodojave JUKCSR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.04.2018 1212,42 6987,24 DSC d.o.o. Sarajevo ID 4200144230004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka održavanja informacionog sistema OWIS JUKCSR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 7020,00 7020,00 ORKA d.o.o. Sarajevo, ID 4200891300003
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga preventivne dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i uništavanje korova JUKCSR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.04.2018 1212,42 1212,42 EKO-TIM d.o.o. Sarajevo, ID 4201793500009
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga tekućeg održavanja objekata JUKCSR Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.03.2018 11695,32
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka advokatskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 7020,00 7020,00 Advokat Adina Buzurović, Sarajevo, ID 4301195920006
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga ispitivanja i atestiranja protivpožarne zaštite i servisiranje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 6994,26 6994,26 DSC d.o.o. Sarajevo ID 4200144230004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka usluga isporuke, demontaže i montaže sistema tehničke zaštite za Službu socijalne zaštite općine Stari Grad Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.03.2018 2923,24 2923,24 DSC d.o.o. Sarajevo ID 4200144230004
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka stalnih sredstava - pregradnog zida sa jednostrukom metalnom podkonstrukcijom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 6901,75 6901,75 INTERMING d.o.o. Sarajevo ID 4201112590005
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka stalnih sredstava - kancelarijska vrata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.03.2018 3106,35 3106,35 INTERMING d.o.o. Sarajevo ID 4201112590005
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka proizvoda za čišćenje JUKCSR Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.04.2018 7012,98 7012,98 TODC Sarajevo d.d. ID 4200115050005
JU Kantonalni centar za socijalni rad Plan javnih nabavki za 2018.godinu JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Plan nabavki 07.03.2018
JU Kantonalni centar za socijalni rad Javna nabavka notarskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2017 3112,68 3112,68 Notar INDIRA TURKMANOVIĆ Sarajevo, ID 4301494750001
Ukupno po stranici 94203,62 161749,64 121190,75