Pretraga

Ukupno 58
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar odluka nabavka materijala za farbanje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2020 332,00 332,00 TR"SENSU"
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar odluka održavanje i popravka računara Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2020 112,32 112,32 "Disti"doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar odluka nabavka tonera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.06.2020 193,05 193,05 "EA SERVIS"doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar odluka o pokretanju pretplata na časopis Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.07.2020 250,01 250,01 "REFAM CREATIVE SOLUTION" DOO
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar odluka usluge popravki i održavanja kopir aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2020 335,79 335,79 EA SERVIS D.O.O.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar odluka-nastavna pomagala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.04.2020 288,98 288,98 SVJETLOSTKOMERC D.D.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar odluka-webinar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.04.2020 80,00 80,00 "Privredna štampa" d.o.o.
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar objava konkura Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.01.2020 672,75 672,75 OSLOBOĐENJE SERVISI
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Odlluka o izboru ponuđača-Rekonstrukcija sanitarnih čvorova Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Prva izmjena i dopuna plana javnih nabavki za 2020. Plan nabavki 11.06.2020
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar PLAN NABAVKI ZA 2020. Plan nabavki 19.03.2020
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar ODLUKA-SISTEMATSKI PREGLED Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.03.2020 2025,00 2025,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar ODLUKA-NABAVKA USISIVAČA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 413,99 413,99 "KAMER KOMERCE" DOO
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Odluka-materijal za krečenje biblioteke Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.03.2020 189,10 189,10 "SENSUI" TR
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar odluka nabavka materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.02.2020 302,12 302,12 "Nelma trade" doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar ODLUKA-seminar Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 150,01 150,01 "REFAM CREATIVE SOLUTIONS" DOO
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar ODLUKA O NABAVCI DEZINFEKCIONOG SREDSTVA Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.03.2020 152,10 152,10 "Semikem" doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar ODLUKA O NABAVCI MATERIJA ZA TEHNIČKU KULTURU Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.02.2020 240,00 240,00 "PENNY PLUS" doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar ODLUKA O NABAVCI-MATERIJAL ZA LIKOVNO Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.02.2020 299,45 299,45 "EXCLUZIVE" DOO
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Odluka o nabavci rukometnih lopti Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.01.2020 204,40 204,40 Intersport DOO
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Okvirni sporazum 2020. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 17.12.2019 58440,00
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Ugovor-pianino Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.01.2020 1689,92 1689,92 AMADEX
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar ugovor o prijevozu učenika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.05.2019 3350,00 3350,00 CENTROTRANS-EUROLINES DD
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Ugovor o nabavci tehničke opreme i uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2019 1993,41 1993,41 UNI-EXPERT DOO
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar OKVIRNI SPORAZUM 2019 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 15.03.2019
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Prva izmjena plana nabavki -2019 Plan nabavki 14.06.2019
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Plan nabavki za 2019. god. Plan nabavki 15.03.2019
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Odluka o poništenju konkurentskog postupka Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 28.02.2019
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Privremeni plan nabavki za 2019 Plan nabavki 22.01.2019
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Ugovor nabavka dresova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.12.2018 1050,00 1050,00 "SAS" Krojački salon
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Ugovor nabavka higijene Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.11.2018 1800,00 1800,00 "Bingo"
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Ugovor izvođenje stolarskih radova Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.08.2018 1567,80 1567,80 "Alprom" doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Ugovor krečenje Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 1194,70 1194,10 "Alprom" doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Ugovor sistematki pregled radnika Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.03.2019 2475,00 2475,00 JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Namještaj za produženi boravak Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.08.2018 1900,00 1900,00 DIVAN DOO
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Nabavka namještaja za produženi boravak-1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.08.2018 1900,00
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Sanacija produženog boravka škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.06.2018 2780,04 2780,04 "Alprom" doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Sanacija produženog boravka Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.06.2018 2780,04
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Usluge prevoza učenika škole Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2018 1462,50 1462,50 Hukić turs
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Prevoz učenika škole Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 06.02.2018 1462,50
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar druga izmjena plana nabavki za 2018 Plan nabavki 01.08.2018
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Prva izmjena plana nabavki -2018 Plan nabavki 13.02.2018
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Nabavka robe sportska oprema Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.12.2017 6988,45
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Odluka o pokretanju nabavka opreme za videonadzor Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 17.07.2017 5074,24
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Odluka o nabavci sanacija toaleta-1 Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 14.09.2017 5522,22
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Nabavka nastavnog pomagala Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 04.09.2017 1270,50
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Plan- nabavki za 2018. Plan nabavki 29.01.2018
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Nabavka sportske opreme-1 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 29.12.2017 6988,45 6988,45 Inter sport
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Nabavka sanacija toaleta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.10.2017 5522,22 5522,22 "Alprom" doo
JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar ČETVRTA IZMJENA PLANA NABAVKI Plan nabavki 12.12.2017
Ukupno po stranici 83437,95 40015,11 40014,51