Pretraga

Ukupno 107
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka guma za sl. vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 09.10.2020 15.10.2020 2338,04 "MAKBEL-TRADE" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka protivpožarnih aparata sa suhim prahom Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.10.2020 12.10.2020 1705,89 PROVING - inžinjering d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka prirodne izvorske vode i jednokratnih čaša za vodu 2020 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 05.10.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka izvođenja radova sanaciji toplovodnih instalacija Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 02.10.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Usluge osiguranja radnika i imovine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.09.2020 01.10.2020 5995,82 Euroherc osiguranje d.d.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Gorivo i lož ulje Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.09.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Radne uniforme Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 25.08.2020 01.10.2020 24946,74 SALTEKS d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 10-Pelene za odrasle Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 9- Ostali medicinski potrošni materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 8- Ulja, puderi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 7-Infuzioni sistemi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 6-Tlakomjeri Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 5-Kateteri Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 4- Igle Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 3- Rukavice, higijenske maramice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 2-Sanitetski materijal Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 1- Dezinfekciona sredstva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka lijekova koji nisu na esencijalnoj listi Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.07.2020 04.08.2020 2397,60 PZU APOTEKA "DINA" Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 2.-Tjestenina, brašno i proizvodi od brašna Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.07.2020 04.09.2020 23180,04 VINOJUG d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba LOT 1.-Hljeb i peciva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.07.2020 19.08.2020 81619,20 "Sprind" d.d. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Tekuće, interventno i sezonsko održavanje plamenika Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.07.2020 16.07.2020 1743,30 "ZUKAE" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka sluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 10.07.2020 15.07.2020 3589,56 IDS-ZDRAVA SREDINA d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka usluga postavljanja i programiranja wireless mreže Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.06.2020 25.06.2020 1322,10 EA SERVIS d.o.o Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka opreme za postavljanje i programiranje wireless mreže Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.06.2020 25.06.2020 5189,53 EA SERVIS d.o.o Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Toneri i ketridži LOT 2 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.06.2020 29.07.2020 2511,16 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka kancerarijskog materijala LOT 1 Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 16.06.2020 29.07.2020 7910,03 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka roba - nabavka svježeg voća i povrća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.06.2020 03.08.2020 156616,20 Opšta zadruga "BIOS" Visoko p.p.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka sanitetskog materijala - silikonski kateteri Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2020 09.06.2020 2635,50 2635,50 NEDAX d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka sitnog inventara i suđa Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2020 03.06.2020 5311,15 "ALPEKS" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka sanitetskog materijala - kesa za urin Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 01.06.2020 08.06.2020 2310,00 PZU Apoteka "VEDYPHARM"
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Usluge pravnog zastupanja i savjetovanja Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 22.05.2020 26.05.2020 6000,00 Advokat Edina Osmić-Taraniš
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka upravljačke jedince za konvektomat Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 12.05.2020 26.05.2020 1790,10 1790,10 "DANFORM" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka raznih prehrambenih proizvoda LOT 7. sokovi i mineralna voda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2020 29.07.2020 20241,00 T.P.D.C. "SARAJEVO" DD
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka raznih prehrambenih proizvoda LOT 6. kafa, čejevi, začini, kvasac, grickalice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2020 29.07.2020 29250,00 T.P.D.C. "SARAJEVO" DD
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka raznih prehrambenih proizvoda LOT 5. ulja i masnoće Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2020 27.07.2020 24284,52 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka raznih prehrambenih proizvoda LOT 4. konzervirano i zaleđeno voće i povrće, riža i kisele salate Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2020 27.07.2020 25155,00 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka raznih prehrambenih proizvoda LOT 3. šećeri, slatkiši, mazalice, žitarice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2020 27.07.2020 26612,23 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka raznih prehrambenih proizvoda LOT 2. Svježa jaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2020 27.07.2020 23400,00 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka raznih prehrambenih proizvoda LOT 1. Mlijeko i mliječni proizvodi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 21.04.2020 24.07.2020 144031,68 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka mesa i mesnih proizvoda - LOT 5. Suhomesnati proizvodi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.04.2020 18.06.2020 5025,48 "REDEX" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka mesa i mesnih proizvoda - LOT 4. Zaleđena riba. proizvodi od ribe i riblje konzerve Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.04.2020 15.06.2020 46566,00 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka mesa i mesnih proizvoda LOT-3. Mesne konzerve i proizvodi od mesa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.04.2020 24.08.2020 65439,27 "REDEX" doo Banovići
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka mesa i mesnih proizvoda - LOT 2. Svježe crveno i prerađevine od svježeg crvenog mesa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.04.2020 15.06.2020 70843,50 "VIZION" d.o.o. Rogatica
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka mesa i mesnih proizvoda - LOT 1. Svježe i zaleđeno pileće meso Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.04.2020 18.06.2020 45461,52 "REDEX" d.o.o. Banovići
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka usluga mikrobioloških analiza životinjskih namirnica i gotove hrane, kontrole briseva, sanitarnih pregleda radnika, kontrole sterilizacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.03.2020 25.03.2020 3641,60 J.U. "Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo"
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka usluga - Osiguranje službenih vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 05.03.2020 11.03.2020 5997,48 EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba plan nabavke 2020 Plan nabavki 06.04.2020
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka industrijske mašine za sušenje veša Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.11.2019 24.12.2019 10394,28 10394,28 "VIZUM" doo Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka opreme za potrebu kuhinje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 27.11.2019 24.12.2019 17321,85 17321,85 Artika" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Ugovor o nabavci roba - nabavka materijala za održavanje higijene Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.12.2019 3982,30 3982,30 "BAU&GARTEN" d.o.o.
Ukupno po stranici 0,00 906759,67 36124,03