Pretraga

Ukupno 52
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Usluge transporta i špediterske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2019 24.05.2019 4896,20 4896,20 "Maxšped" doo Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabaka isporuka i montaža automatskog dvokrilnog portala za ulaz u zgradu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.04.2019 15.05.2019 9109,62 "HANO" doo Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka kompjuterske opreme i opreme za evidenciju radnog vremena Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.04.2019 20.05.2019 15596,33 "TeleGroup" doo Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Isporuka i montaža automatskog dvokrilnog portala za ulaz u zgradu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 12.04.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Usluge elektro radova na proširenju rasvjete u kuhinji Ustanove Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.04.2019 12.04.2019 2131,74 2131,74 "ELECTRA" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka usluga mikrobioloških analiza životnih namirnica i gotove hrane, kontrole briseva, sanitarnih pregleda radnika, kontrole sterilizacije Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 07.03.2019 14.03.2019 3297,40 J.U. "Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo" Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Usluge osiguranja za službena vozila Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 28.02.2019 07.03.2019 5999,06 ADRIATIC OSIGURANJA DD Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Usluge montaže dvokrilnih automatskih vrata u dnevnom boravku Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 31.01.2019 04.02.2019 2020,59 2020,59 "HANO" d.o.o Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka usluga obrazovanja i stručnog suavršavanja za 2019 godinu Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka usluga hotelskog smještaja za 2019 godinu Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka usluga reprezentacije za 2019 godinu Pokretanje i tok postupka poseban režim dodjele ugovora
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Plan nabavki za 2019 Plan nabavki 15.02.2019
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka higijenskih sredstav Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 23.11.2018 08.04.2019 77000,00 "R&S" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka kombi vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.11.2018 13.12.2018 111123,09 111123,09 "STARline" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka industrijske sušare Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 23.11.2018 20.12.2018 10518,30 10518,30 "VIZUM" d.o.o. Visoko
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka higijenskih papira u listićima Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 16.11.2018 25.12.2018 13057,20 "DEFTER" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka - antidekubitalnih madraca Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 20.11.2018 10.12.2018 11543,90 11543,90 "Bauerfeind" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka bolesničkih kreveta na el. motorni pogon Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.11.2018 14.12.2018 17549,93 17549,93 "Bauerfeind" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka radnih uniformi Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 13.11.2018 10.12.2018 11379,42 "VIZUM" d.o.o. Visoko
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka pekarskih proizvoda - LOT 2. Tjestenina, brašno, proizvodi od brašna Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.11.2018 19.12.2018 36334,35 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka antidekubitalnih madraca Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 29.10.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka prirodne izvorske vode i jednokratnih čaša za vodu Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 22.10.2018 22.11.2018 12890,26 VIVIA office&home d.o.o. Banja Luka
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka odjeće i obuće za korisnike Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 17.10.2018 14.01.2019 84123,00 "VIZUM" d.o.o. Visoko
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka sterilizatora - LOT 3. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.10.2018 04.12.2018 2161,61 2161,61 "DERBY TRADE" d.o.o. Brčko
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka invalidskih kolica - LOT 2. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.10.2018 30.11.2018 2525,66 2525,66 "Bauerfeind" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka toaletnih kolica - LOT 1. Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 15.10.2018 30.11.2018 906,17 906,17 "Bauerfeind" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka posteljne opreme Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.10.2018 07.12.2018 46044,10 "Vita" d.o.o. Zenica
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka goriva i lož ulja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 10.09.2018 02.11.2018 319993,10 "HIFA PETROL" d.o.o.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Zamjena podzemnog rezervoara za lož ulje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.08.2018 10.09.2018 44689,32 44689,32 "E+E+E-ENERGY" d.o.o.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka tonera i ketridža - LOT 2. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.05.2018 12.07.2018 3084,00 "ALF-OM" d.o.o.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Kancelarijski materijal - LOT 1. Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 31.05.2018 03.07.2018 11863,68 "Exclusive" d.o.o.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka pekarskih proizvoda - LOT 2 Tjestenine, brašno, proizvodi od brašna Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.07.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka pekarskih proizvoda - LOT 1. Hljeb i peciva Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 20.07.2018 31.08.2018 80262,00 "Sprind" d.d.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka svježeg voća i povrća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 08.05.2018 25.07.2018 120123,90 T.P.D.C."Sarajevo" d.d.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka svježeg crvenog i prerađevine od svježeg crvenog mesa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 13.04.2018 18.06.2018 63150,75 "VIZION" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka suhomesnati proizvodi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.02.2018 13.04.2018 4450,68 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka zaleđena riba, proizvodi od ribe i riblje konzerve Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.02.2018 13.04.2018 50620,05 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka mesne konzerve i proizvodi od mesa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.02.2018 13.04.2018 60784,42 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka svježe crveno i prerađevine od svježeg crvenog mesa Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.02.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka svježe i zaleđeno pileće meso Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 14.02.2018 05.06.2018 57353,40 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka ulja i masnoće Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.06.2018 12.07.2018 23961,60 "VINOJUG" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka konzervirano izaleđeno voće i povrće i kisele salata Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.06.2018 12.07.2018 30810,78 "VINOJUG" doo Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka sokovi i mineralna voda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2018 16.05.2018 12345,26 "GOLD MIGNON" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka kafa, čajevi i sl.proizvodi Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2018 16.05.2018 26099,78 T.P.D.C. "Sarajevo" d.d.
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka ulja i masnoća Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka konzervirano i zaleđeno voće i povrće Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka šećer slatkiši i žitarice Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2018 16.05.2018 21142,36 "Vinojug" d.o.o. Sarajevo
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka svježa jaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka mlijeka i mliječnih proizvoda Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.02.2018
KJU Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Nabavka svježih jaja Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 01.06.2018 16380,00 12.07.2018 16380,00 "Vinojug" d.o.o. Sarajevo
Ukupno po stranici 16380,00 1427323,01 210066,51