Pretraga

Ukupno 232
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izvođenja istražnih radova i izrade elaborata inženjersko geološkim osobinama terena za potrebe izrade regulacionog plana gradskog groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 17.05.2019 16962,66 16962,66 Design&QC d.o.o. Sarajevo, Džemala Bijedića 25-D, ID: 4201327100009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga mjesečnog najma i održavanja softvera za terensko prikupljanje i kontrole podataka o grobnim mjestima za andrpid "cloud" Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.05.2019 2346,48 2346,48 Axiom d.o.o. Čakovec, Bana Josipoa Jelačića 22b, ID:07795389714
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku licenci za informacijski sistem za terensko prikupljanje i kontrolu podataka o grobnim mjestima (aplikacija) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 02.05.2019 2933,74 2933,74 Axiom d.o.o. Čakovec, Bana Josipoa Jelačića 22b, ID:07795389714
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga sistematskog pregleda za uposlenike KJKp "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 16.04.2019 2050,24 2050,24 JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS, Alije Isakovića 3 ID: 4200084310003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vrata od kaljenog stakla za objekat prodavnice pogrebne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.03.2019 1476,41 1476,41 Rama glas d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 366, ID: 4200079310003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge izvođenja muzike sa muzičkim istrumenton (truba) na sahranama Ugovaranje i realizacija poseban režim dodjele ugovora 24.04.2019 42000,00 42000,00 OD Silencio Sarajevo
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga certifikacijskog audita u skladu sa standardom EN 15017 - pogrebne usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.04.2019 3861,00 3861,00 DQS BH-Bhcert d.o.o. Branilaca Šipa 13, ID:4200941330006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku potrošnog materijala za mašine za graviranje i izrezivanje materijala_ Mega sing Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 1330,92 1330,92 Mega Sing d.o.o. Visoko, ID: 4218583740007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku potrošnog materijala za graviranje i izrezivanje materijala Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 22.03.2019 1948,06 1948,06 Alim d.o.o. Visoko, ID: 4218073540003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga servisiranja i popravke putničkih i specijalnih vozila, teretnih motornih vozila i mašina sa ugradnjom LOT2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 23.04.2019 115244,18 115244,18 Fim d.o.o. Sarajevo Buća potok 2, ID: 4200481230008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga servisiranja i popravke putničkih i specijalnih vozila, teretnih motornih vozila i mašina sa ugradnjom LOT3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 29.04.2019 81072,85 81072,85 Jasmin M d.o.o. Ljeskovica bb, Žepče, ID: 4218141300008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga revizije projekta proširenja groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.03.2019 6844,50 6844,50 Ćema d.o.o. Zmaja od Bosne bb ID 4200070440001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga servisiranja i popravke putničkih i specijalnih vozila, teretnih motornih vozila i motornih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova- LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.03.2019 58337,14 58337,14 Autodelta d.o.o. Sarajevo, Bolnička 11, ID: 4200381790006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za radove na proširenju Aleje veterana - I faza Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.04.2019 197437,50 197437,50 Špic beton d.o.o. Zenica, pehare 75 ID:4218455660009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nastavak radova na proširenju parkinga na groblju Vlakovo - II faza Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.04.2019 110565,00 110565,00 Špic Beton d.o.o. Zenica, Pehare 72 ID: 4218455660009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku radova na izradi betonskih stopa na pješačkoj stazi, ugradnja ograde i proširenje krivina na saobračajnicama groblja Vlakovo - lokalitet Kurvanj Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2019 6192,44 6192,44 GD RAD d.d. Konjic, ID 4227060120004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga nadzora za potrebe uređenja groblja Vlakovo - proširenje Aleje veterana Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2019 2574,00 2574,00 Arting BH d.o.o. Sarajevo, Đoke Mazalića 2 ID:4201906550008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje elektro radova na hlornoj stanici - Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.02.2019 4468,23 4468,23 HMI inžinjering d.o.o. Sarajevo, ID:4200178640007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku radova na pripremanju terena i postavljanje betonskih stubova rasvjete na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.01.2019 6305,41 6305,41 GD RAD d.d. Konjic, ID 4227060120004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga kolektivo kombinovano osiguranje zaposlenih Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 14.02.2019 16224,00 16224,00 Sarajevo osiguranje dd Sarajevo, Maršala Tita 29, ID: 4200326930001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hladnih i toplih napitaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.02.2019 5129,50 5129,50 Hoše komerc d.o.o. Sarajevo, ID: 4200442500006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku LCD LED televizora Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.01.2019 3534,57 3534,57 ProTim d.o.o. Sarajevo, Dobrinjske bolnice 1a, ID: 4202459050007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku geodetskih usluga - sjeverni i juzni obuhvat groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 4680,00 4680,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dodatne opreme za hlornu stanicu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 24.01.2019 1031,05 1031,05 Elcom d.o.o. Tuzla, M.M.Dizdara - Stupine bb, ID: 4209092690009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za zakup digitalnih kopir/printer aparata A3/A4 za potrebe zajedničkig službi i grobnog ureda Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 6926,40 6926,40 Racional d.o.o. Sarajevo, Grbavička 6 ID: 4200012750009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za zamjenu alarmnog sistema i ugradnje vatrodojavnog sistema Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 6959,16 6959,16 DSC d.o.o. Sarajevo, Ante Fijamenga 14b, ID4200144230004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga projektovanja rasvjete - parking groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 5900,00 5900,00 Eding Telecom d.o.o. Ivanjska 8, Sarajevo ID: 4200634240008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku izvođenja radova prve faze kompleksa krematorija i komemorativnog centra Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 08.01.2019 524745,00 524745,00 Prograd d.o.o. Žepče, Donja golubinja bb, ID: 4218089970008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku obilježja sa montažom za grobna mjesta Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.01.2019 6879,60 6879,60 Ellcons d.o.o. Kiseljak ID: 4236022700004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sviježeg cvijeća Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 13.02.2019 196344,72 196344,72 Masline d.o.o. Mostar, Vukodolska 4 ID 4227112880002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavki armirano betonskih kanalizacionih cijevi i cesmi od betonskih elemenata Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 16.01.2019 45292,80 45292,80 Beton Gal d.o.o. Sanski Most, Novo naselje bb ID 4263149410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 5557,50 5557,50 Sanitacija d.o.o. Sarajevo, Malta 17, ID: 4200256030008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pravnih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.01.2019 6903,00 6903,00 Advokatski ured Krešimir Zubak, Jadranska bb, ID: 4301032200006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku hortikuturnog uredenja grobljanskih površina Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.01.2019 274365,00 274365,00 OZ Bios p.o. Visoko, Gornja vratnica bb ID: 4218401220003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade koncepta saobraćajnice na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.01.2019 6844,50 6844,50 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga zaštite ljudi i imovine Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.01.2019 6942,78 6942,78 Agencija za zaštitu ljudi i imovine Securitas d.o.o. Sarajevo, ID: 4227417480004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga tehničkog pregleda, servisiranja i održavanja fiskalnih uređaja sa ugrađenim rezervnim djelovima Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.12.2018 3181,23 3181,23 Config d.o.o. Mostar, podružnica Sarajevo Trg heroja 8 ID: 4227431980001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga tehničkog pregleda vozila i usluga registracije vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.12.2018 2682,57 2682,57 Ipsilon d.o.o. Sarakevo, Kolodvorska 12, ID: 4202236260000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga nadzora za adaptaciju prodavnice pogrebne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 03.01.2019 1755,00 1755,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Plan nabavki 2019 Plan nabavki 27.12.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluge izrade glavnog projekta proširenja gradskog groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.12.2018 21879,00 21879,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga nadzora za izgradnju krematorija - I faza izgradnje krematorija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 6786,00 6786,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku materijala i opreme za održavanje elektro instalacija i rashladnih uređaja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.12.2018 4025,97 4025,97 HMI Inžinjering d.o.o., Sarajevo, ID: 4200178640007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga revizije projekta proširenja Aleje veterana na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.12.2018 1053,00 1053,00 Bušić Co d.o.o. Sarajevo, ID: 4201272440000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade projekta za gas iz cisterne na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.12.2018 2910,01 2910,01 AS-Gas d.o.o. Sarajevo, Aleja Bosne srebrene bb, ID: 4300899870008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za objekat hlorne stanice Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 07.12.2018 41103,50 41103,50 Elcom d.o.o. M.M.Dizdara-Stupine B2, Tuzla ID: 4209092690009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga pružanja usluga obaveznog auto osiguranja, autokasko osiguranja i zeleni karton Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 19.12.2018 13985,00 13985,00 Sarajevo osiguranje dd Sarajevo, Maršala Tita 29, ID: 4200326930001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za Izvođenje radova na adaptaciji prodavnice pogrebne opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.12.2018 128696,43 128696,43 Dinalsa d.o.o. Sarajevo, Huseina Đoze 3, ID: 4200426560007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku drona sa dodatnom opremom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.11.2018 3510,47 3510,47 R&S d.o.o. Vogošća, Igmanska bb, ID: 4200056290005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku radova prve faze proširenja parkinga na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 16.01.2019 267799,97 267799,97 Ado-Trans d.o.o. Visoko, Donje Moštre 13, ID: 4218192980003
Ukupno po stranici 0,00 2287578,49 2287578,49