Pretraga

Ukupno 346
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za radove na sanaciji asfaltnih površina uz parcele M11 i M12 uz zamjenu materijala za stabilizaciju posteljice Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.10.2020 6902,99 0,00 GD Rad dd, 4. Muslimanske brigade bb, ID: 4227060120004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodosnadbjevanja poslovnih prostorija KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo kroz vodovodne instalacije čistom vodom za septembar 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 1836,50 1836,50 KJKP Vodvod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, ID: 4200151950004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku vatrootpornih i sigurnosnih ormara i ostale sigurnosne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 28.10.2020 5920,20 0,00 Protim d.o.o. Sarajevo, Dobrinjske bolnice 1A
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka električne energije za potrebe KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo za septembar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 3132,84 3132,84 JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, ID: 4200225150005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge upravitelja za poslovne prostorije KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo na osnovu Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgrada za septembar 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 33,50 33,50 Sarajevostan d.o.o. Sarajevo, ID: 420029*6920006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku motorne vodene pumpe za čistu tehničku i muljnu vodu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.10.2020 2290,80 2290,80 Sajmir d.o.o. Vogošća, Vogošćanskih odreda 88, ID: 4201934680006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge zbrinjavanja zemljanog i drugog otpada na deponiju za septembar 2020. godini Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 1333,80 1333,80 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo, ID: 4200316890001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge dostave pošte za septembar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 423,00 423,00 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, ID:4200682210005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka zemnog gasa za potrebe KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za septembar 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.09.2020 36,22 36,22 KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, ID: 4200158020002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku akumulatora, autoopreme i kozmetike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.10.2020 3753,00 0,00 Kare d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, ID: 4200273040009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala, uređaja, tonera iketridža Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 13.10.2020 57006,69 0,00 Crobox d.o.o. Sarajevo, Franjevačka 6, ID: 4200139070007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge revizije seta finansijskih izvještaja za 2020. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.09.2020 9360,00 0,00 Address d.o.o. Sarajevo, Marka Marulića 2C, ID: 4218005110009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka električne energije za potrebe KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo za august 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 3142,90 3142,90 JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, ID: 4200225150005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodosnadbjevanja poslovnih prostorija KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo kroz vodovodne instalacije čistom vodom za august 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 2466,70 2466,70 KJKP Vodvod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, ID: 4200151950004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponđača LOT 2 telekomunikacijske usluge mobilne telefonije Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 18.08.2020 29266,22
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za LOT3 telekomunikacijske usluge interneta Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.10.2020 8692,02 0,00 BH Telecom dd, Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, ID: 4200211100005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku LOT 1 Telekomunikacijske usluge fiksne telefonije Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.10.2020 15969,33 0,00 BH Telecom dd, Sarajevo, Zmaja od Bosne 88, ID: 4200211100005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge zbrinjavanja zemljanog i drugog otpada na deponiju za August 2020. godini Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 1404,00 1404,00 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo, ID: 4200316890001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge dostave pošte za august 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 340,90 340,90 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, ID:4200682210005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge upravitelja za poslovne prostorije KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo na osnovu Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgrada za august 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 33,50 33,50 Sarajevostan d.o.o. Sarajevo, ID: 420029*6920006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka zemnog gasa za potrebe KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za august 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.08.2020 14,04 14,04 KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, ID: 4200158020002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga odvoz otpada za potrebe KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za august 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.08.2020 134,55 134,55 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo, ID: 4200316890001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku HTZ opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 22.09.2020 70463,72 0,00 Prevent Safety d.o.o. Goražde, ID: 4245054990003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka električne energije za potrebe KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo za juli 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 3186,25 3186,25 JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, ID: 4200225150005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge upravitelja za poslovne prostorije KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo na osnovu Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgrada za juli 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 33,50 33,50 Sarajevostan d.o.o. Sarajevo, ID: 420029*6920006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka zemnog gasa za potrebe KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za juli 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 14,04 14,04 KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, ID: 4200158020002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge zbrinjavanja zemljanog i drugog otpada na deponiju za juli 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 1860,30 1860,30 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo, ID: 4200316890001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga odvoz otpada za potrebe KJKP „Pokop“ d.o.o. za juli 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 134,55 134,55 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo, ID: 4200316890001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge dostave pošte za juli 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 400,20 400,20 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, ID:4200682210005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodosnadbjevanja poslovnih prostorija KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo kroz vodovodne instalacije čistom vodom za juli 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.07.2020 4458,75 4458,75 KJKP Vodvod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, ID: 4200151950004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga održavanja i tehnička podrška za računovodstveni program Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.08.2020 6318,00 0,00 Next Vision d.o.o. Sarajevo, Kolodvorska 11a, ID: 4201190120007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za radove na proširenju groblja Vlakovo eksproprisanog zemljišta II faza Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 04.04.2020 703450,11 0,00 Konzorcij: Manjo d.o.o. Sarajevo i Bosman d.o.o. Sarajevo ID: 4200271770000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga mjesečnog najam i održavanje softvera za terensko prikupljanje i kontrole podataka o grobnim mjestima za android „cloud“ Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2020 1563,36 0,00 Axiom d.o.o. Čakovec, bana Josipa Jelačića 22b, OIB: 0779589714
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova i potrošnog materijala z amotorne kosilice, pile i puhače Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.07.2020 28372,50 0,00 Sajmir d.o.o. Vogošća, Vogošćanskih odreda 88, ID: 4201934680006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga održavanja GPS sistema za praćenje vozila KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 23.06.2020 3800,90 0,00 Nex Studio d.o.o. Sarajevo, Olovska 27b, ID: 4201629880003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku sredstava i pribora za održavanje higijene Pokretanje i tok postupka direktni sporazum 19.06.2020 2018,38
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluge upravitelja za poslovne prostorije KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo na osnovu Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrada i upravljanju zgrada za juni 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 33,50 33,50 Sarajevostan d.o.o. Sarajevo, ID: 420029*6920006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka zemnog gasa za potrebe KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za juni 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 136,05 136,05 KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, ID: 4200158020002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka električne energije za potrebe KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo za juni 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 2545,97 2545,97 JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo, ID: 4200225150005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge zbrinjavanja zemljanog i drugog otpada na deponiju za juni 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 1263,60 1263,60 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo, ID: 4200316890001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodosnadbjevanja poslovnih prostorija KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo kroz vodovodne instalacije čistom vodom za juni 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 2762,75 2762,75 KJKP Vodvod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, ID: 4200151950004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka usluga odvoz otpada za potrebe KJKP „Pokop“ d.o.o. za juni 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 134,55 134,55 KJKP Rad d.o.o. Sarajevo, ID: 4200316890001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge dostave pošte, za potrebe KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo juni 2020 Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 30.06.2020 208,00 208,00 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, ID:4200682210005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o odabiru ponuđača za nabavku usluga osiguranja imovine Pokretanje i tok postupka konkurentski zahtjev 04.06.2020 11830,00
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za pružanja usluga ispitivanja, kontrola i zamjena aparata za gašenje početnih požara i hidrantske mreže Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.05.2020 3187,00 0,00 DSC d.o.o. Sarajevo, Ante Fijamenga 14b, ID: 4200144230004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka i isporuka zemnog gasa za potrebe KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo za maj 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2020 438,30 438,30 KJKP Sarajevogas d.o.o. Sarajevo, ID: 4200158020002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Usluge dostave pošte za maj 2020. godine Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2020 392,60 392,60 JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, ID:4200682210005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku dodatnih radova I faze proširenja parkinga na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija pregovarački postupak bez objave obavještenja 01.06.2020 52650,00 52650,00 Ado Trans d.o.o. Visoko, ID: 4218192980003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka električne energije za potrebe KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo za maj 2020. godinu Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2020 3742,84 3742,84 Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo, ID: 4200225150030
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Nabavka vodosnadbjevanja poslovnih prostorija KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo kroz vodovodne instalacije čistom vodom za maj 2020. godina Ugovaranje i realizacija ugovori izuzeti od primjene ZJN 31.05.2020 1836,20 1836,20 KJKP Vodvod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo, ID: 4200151950004
Ukupno po stranici 43114,60 1017615,02 92855,20