Pretraga

Ukupno 260
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za rušenje portirnice na gradskom groblju Vlakovo radi izgradnje krematorija sa pratećim sadržajem Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.10.2018 6897,15 6897,15 Ado-Trans d.o.o. Visoko, Donje Moštre 13, ID: 4218192980003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nadzor rušenja portirnice na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.10.2018 175,50 175,50 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga sanacije oštećenih spomenika na grobljima kojim upravlja i gazduje KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.10.2018 6862,05 6862,05 SOKR "Kamen Bare" Jukićeva 138, Sarajevo, ID: 4300033810006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge tekućeg održavanja i servisiranje elektro instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.09.2018 2850,00 2850,00 ZR Frigotehnika, Konjic, Šunji 45, ID:4327366290005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade projekta proširenja Aleje veterana na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 27.09.2018 5850,00 5850,00 Ćema d.o.o. Zmaja od Bosne bb ID 4200070440001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga rada mašina po satu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.09.2018 6786,00 6786,00 Ado-Trans d.o.o. Visoko, Donje Moštre 13, ID: 4218192980003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku platforme na elektromotor nosivosti 500 kg Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 25.09.2018 23400,00 23400,00 DVG-ALM COMPANY d.o.o. Sarajevo, ID: 4200554480008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabaku usluga izrade idejnog projekta proširenja Aleje veterana na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.09.2018 3510,00 3510,00 Ćema d.o.o. Zmaja od Bosne bb ID 4200070440001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga osiguranja imovine Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.08.2018 9680,00 9680,00 Sarajevo osiguranje dd Sarajevo, Maršala Tita 29, ID: 4200326930001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrede projektne dokumentacije enterijere akapela gradskog groblja Bare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2018 6903,00 6903,00 Atelier01 d.o.o. Sarajevo, Merhemića trg 11, ID: 4202177070005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kafe aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2018 4095,00 4095,00 Pronto d.o.o. Brčko, Prof. M.ef. Sinanagića 6, ID: 4600071280006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrede projektne dokumentacije eksterijera kapela gradskog groblja Bare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 10.08.2018 6903,00 6903,00 Atelier01 d.o.o. Sarajevo, Merhemića trg 11, ID: 4202177070005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Marmara ili ekvivalent LOT 4 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2018 130614,12 130614,12 Klesar d.o.o. Hadžići, Binježevo 136 ID 4200309410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Hreša ili ekvivalent LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2018 44898,75 44898,75 Klesar d.o.o. Hadžići, Binježevo 136 ID 4200309410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamenaprilep-Sivac ili ekvivalent LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.08.2018 334711,26 334711,26 Klesar d.o.o. Hadžići, Binježevo 136 ID 4200309410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kamenih nadgrobnih obilježja sa montažom od kamena Granit ili ekvivalent LOT 1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 28.08.2018 98423,91 98423,91 HM Tenax d.o.o. Sarajevo, Vlakovo 158, ID: 4200151360002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o obustavi postupka - Mobilna telefonija LOT 2 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 05.07.2018 0,00
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku seta finansijskih izvještaja za 2018. godinu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 05.09.2018 9360,00 9360,00 Merfi d.o.o. Sarajevo, Porodice Ribar 37, ID: 4200967130005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci mašina za lasersko rezanje i graviranje i mašina za ozrezivanje samoljepljive folije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 06.07.2018 4095,16 4095,16 Rim Šped d.o.o. B.Brod, Majke Jugovića 10, ID: 400128180004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o poništenju nabavke - usluge interneta LOT3 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.06.2018 0,00
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Odluka o poništenju nabavke - Fiksna telefonija LOT1 Pokretanje i tok postupka otvoreni postupak 19.06.2018 0,00
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku akumulatora, auto opreme i kozmetike Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.06.2018 1884,00 1884,00 Kare d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, ID: 4200273040009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku staklarskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 01.06.2018 1281,60 1281,60 Dijamant d.o.o. Sarajevo, Semizovac bb, ID: 4200108270008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga instalacije GPS sistema za praćenje vozila Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.06.2018 6823,44 6823,44 Nex Studio d.o.o. Sarajevo, Olovska 27b, ID: 4201629880003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku specijalnog vozila za pogrebne usluge Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.07.2018 69557,55 69557,55 Grand Automotive d.o.o. Sarajevo, Alipašina
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku teretnog motornog vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.07.2018 67147,00 67147,00 Grand Automotive d.o.o. Sarajevo, Alipašina
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije za izvedbu radova na objektu prodavnice pogrebne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 6435,00 6435,00 Atelier01 d.o.o. Sarajevo, Merhemića trg 11, ID: 4202177070005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku travnatog busa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2018 6844,50 6844,50 Hadžo stil d.o.o. Sarajevp, Derviš Paše bajazidagića 14 ID: 4201126460007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga ispitivanja, kontrole i zamjene aparata za gašenje početnih požara i hidrantske mreže, shodno Zakomu o zaštiti od požara i vatrogastvu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 3784,95 3784,95 HSC d.o.o. Sarajevo, Veliki Kačenik 38, ID: 4200454930006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku iverice, šperploče, ljepoljenih drvenih ploča i ostalog materijala sa uslugama rezanja i kantiranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2018 1020,60 1020,60 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb ID 4200162210002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku malča, travnate smjese i sredstava za zaštitu sadnica i zelenila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.05.2018 23393,92 23393,92 O.Z. Bios p.o. Visokom Gornja vratnica bb, ID:4218401220003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za vozila i mašine sa ugradnjom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 1480,05 1480,05 Fim d.o.o. Sarajevo Buća potok 2, ID: 4200481230008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku drvenih naslona i tabuta za ukop Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 5799,13 5799,13 JKP "Komemorativni centar" d.o.o. Kojšino 31, Tuzla
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku građevinskog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.06.2018 80333,07 80333,07 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb ID 4200162210002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga revizije glavnog izvedbenog projekta rasvjete na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 5900,00 5900,00 Eding Telecom d.o.o. Ivanjska 8, Sarajevo ID: 4200634240008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga redovnog i tekućeg održavanja sistema klimatizacije, ventilacije i grijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2018 3260,00 3260,00 ZR Frigotehnika, Konjic, Šunji 45, ID:4327366290005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mobilnih telefonskih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2018 2805,00 2805,00 Univerzalno d.o.o. Sarajevo, Hasana Brkića bb, ID: 4201699570001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sjemena sezonskog cvijeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 3600,00 3600,00 Samostalni poljoprivrednik "Kemo", Požaričkih Branilaca bb, Gradačac ID: 4311062570008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Rebalans nabavki_1_2018 0
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku alata i opreme za obradu kamena Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2018 51854,61 51854,61 MIG Komerc s.p. Dobojskih brigada 416, ID: 4500353440001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sigurnosnih vreća za prenos novca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2018 1862,64 1862,64 Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo ID: 4200270450001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga projekta legalizacije nastrešnice na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2018 4680,00 4680,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o kreditu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.06.2018 13600,00 13600,00 Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, Zmaja od Bosne bb, ID: 4200344670009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pogrebne opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.05.2018 152159,48 152159,48 Ado-Trans d.o.o. Visoko, Donje Moštre 13, ID: 4218192980003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku nastavka saobraćajnica na grobnom polju M12 groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.05.2018 11407,50 11407,50 Bucomerc d.o.o. Kiseljak, Brestovsko bb ID: 4236016990009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor usluga revizije glavnog projekta izgradnje centralne mrtvačnice - prosekture sa upravnom zgradom na groblju Bare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 6903,00 6903,00 Ćema d.o.o. Zmaja od Bosne bb ID 4200070440001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga sistemske deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2018 6721,65 6721,65 Sanitacija d.o.o. Sarajevo, Malta 17, ID: 4200256030008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga održavanja softvera za android za terensko prikupljanje i kontrolu podataka o grobnim mjestima "cloud" infrastrukture i softvera za sinhronizaciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 1642,92 1642,92 Axiom d.o.o. Čakovec, Bana Josipoa Jelačića 22b, ID:07795389714
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci informacijskog sistema za terensko prikupljanje i kontrolu podataka o grobnim mjestima (aplikacija) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2018 5867,49 5867,49 Axiom d.o.o. Čakovec, Bana Josipoa Jelačića 22b, ID:07795389714
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku motokultivatora freze Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 6900,44 6900,44 ITC d.o.o. Zenica, Zmaja od Bosne bb, ID: 4218146790003
Ukupno po stranici 0,00 1260964,44 1260964,44