Pretraga

Ukupno 236
Organizacija Nabavka Faza postupka Vrsta postupka Datum plana nabavki Datum objave obavještenja Iznos prihvaćene ponude (KM sa PDV) Datum potpisivanja ugovora Iznos potpisanog ugovora (KM sa PDV) Ukupan iznos realizovanog ugovora (KM sa PDV) Ugovorna firma
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku specijalnog vozila za pogrebne usluge Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 09.07.2018 69557,55 69557,55 Grand Automotive d.o.o. Sarajevo, Alipašina
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku teretnog motornog vozila Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.07.2018 67147,00 67147,00 Grand Automotive d.o.o. Sarajevo, Alipašina
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije za izvedbu radova na objektu prodavnice pogrebne opreme Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 04.06.2018 6435,00 6435,00 Atelier01 d.o.o. Sarajevo, Merhemića trg 11, ID: 4202177070005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku travnatog busa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.06.2018 6844,50 6844,50 Hadžo stil d.o.o. Sarajevp, Derviš Paše bajazidagića 14 ID: 4201126460007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga ispitivanja, kontrole i zamjene aparata za gašenje početnih požara i hidrantske mreže, shodno Zakomu o zaštiti od požara i vatrogastvu Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 30.05.2018 3784,95 3784,95 HSC d.o.o. Sarajevo, Veliki Kačenik 38, ID: 4200454930006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku iverice, šperploče, ljepoljenih drvenih ploča i ostalog materijala sa uslugama rezanja i kantiranja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 21.05.2018 1020,60 1020,60 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb ID 4200162210002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku rezervnih dijelova za vozila i mašine sa ugradnjom Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 1480,05 1480,05 Fim d.o.o. Sarajevo Buća potok 2, ID: 4200481230008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku malča, travnate smjese i sredstava za zaštitu sadnica i zelenila Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 29.05.2018 23393,92 23393,92 O.Z. Bios p.o. Visokom Gornja vratnica bb, ID:4218401220003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku drvenih naslona i tabuta za ukop Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 5799,13 5799,13 JKP "Komemorativni centar" d.o.o. Kojšino 31, Tuzla
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku građevinskog materijala Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 18.06.2018 80333,07 80333,07 Penny Plus d.o.o. Sarajevo, Igmanska bb ID 4200162210002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku mobilnih telefonskih aparata Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2018 2805,00 2805,00 Univerzalno d.o.o. Sarajevo, Hasana Brkića bb, ID: 4201699570001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sjemena sezonskog cvijeća Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 14.05.2018 3600,00 3600,00 Samostalni poljoprivrednik "Kemo", Požaričkih Branilaca bb, Gradačac ID: 4311062570008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga revizije glavnog izvedbenog projekta rasvjete na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.05.2018 5900,00 5900,00 Eding Telecom d.o.o. Ivanjska 8, Sarajevo ID: 4200634240008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga redovnog i tekućeg održavanja sistema klimatizacije, ventilacije i grijanja Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 26.04.2018 3260,00 3260,00 ZR Frigotehnika, Konjic, Šunji 45, ID:4327366290005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Rebalans nabavki_1_2018 0
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku alata i opreme za obradu kamena Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 26.02.2018 51854,61 51854,61 MIG Komerc s.p. Dobojskih brigada 416, ID: 4500353440001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku sigurnosnih vreća za prenos novca Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 18.01.2018 1862,64 1862,64 Salon bankarske opreme d.o.o. Sarajevo ID: 4200270450001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga projekta legalizacije nastrešnice na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.05.2018 4680,00 4680,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku pogrebne opreme Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 21.05.2018 152159,48 152159,48 Ado-Trans d.o.o. Visoko, Donje Moštre 13, ID: 4218192980003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku nastavka saobraćajnica na grobnom polju M12 groblja Vlakovo Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 28.05.2018 11407,50 11407,50 Bucomerc d.o.o. Kiseljak, Brestovsko bb ID: 4236016990009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o kreditu Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 07.06.2018 13600,00 13600,00 Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, Zmaja od Bosne bb, ID: 4200344670009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor usluga revizije glavnog projekta izgradnje centralne mrtvačnice - prosekture sa upravnom zgradom na groblju Bare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 07.05.2018 6903,00 6903,00 Ćema d.o.o. Zmaja od Bosne bb ID 4200070440001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga sistemske deratizacije Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 08.05.2018 6721,65 6721,65 Sanitacija d.o.o. Sarajevo, Malta 17, ID: 4200256030008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga održavanja softvera za android za terensko prikupljanje i kontrolu podataka o grobnim mjestima "cloud" infrastrukture i softvera za sinhronizaciju Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.04.2018 1642,92 1642,92 Axiom d.o.o. Čakovec, Bana Josipoa Jelačića 22b, ID:07795389714
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor o nabavci informacijskog sistema za terensko prikupljanje i kontrolu podataka o grobnim mjestima (aplikacija) Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.04.2018 5867,49 5867,49 Axiom d.o.o. Čakovec, Bana Josipoa Jelačića 22b, ID:07795389714
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku motokultivatora freze Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 6900,44 6900,44 ITC d.o.o. Zenica, Zmaja od Bosne bb, ID: 4218146790003
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku četki za mašinsko čišćenje za bokomobil Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 5949,45 5949,45 Resco BH d.o.o. Banja Luka, Gundulićeva 76, ID: 4403164260005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku materijala i opreme za održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 11.04.2018 1365,88 1365,88 Bosnaplast d.o.o. Safeta Zajke 61, ID: 4200152250006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za štamparske usluge Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.04.2018 4314,96 4314,96 Printing d.o.o.
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za reviziju projekta proširenja parkinga na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 17.04.2018 1200,00 1200,00 Panacon d.o.o. Ismeta Alajbegovića Šerbe 1/A, ID: 4202295510001
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kolica za prevoz umrlih sa ostalom dodatnom opremom Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 09.04.2018 36452,00 36452,00 Menina d.d. Kamnik, Trg padlih borcev 3, Slovenija, ID: 5034647
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga servisiranja motornih vozila i mašina sa ugradnjom rezervnih dijelova, LOT 3 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 06.04.2018 69783,20 69783,20 Jasmin M d.o.o. Žepče, Ljeskovica bb, ID: 4218141300008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga servisiranja i popravke teretnih vozila sa ugradnjom rezervnih dijelova LOT 2 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 19.04.2018 64460,57 64460,57 Fim d.o.o. Sarajevo Buća potok 2, ID: 4200481230008
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga servisiranja i popravke motornih vozila i mašina/rovokopača sa ugradnjom rerervnih dijelova LOT1 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 27.03.2018 22232,53 22232,53 Autodelta d.o.o. Sarajevo, Bolnička 11, ID: 4200381790006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku licenciranog softvera Internet Security i drugih licenciranih softverskih paketa Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.03.2018 1731,60 1731,60 Pro tim d.o.o. sarajevo, Dobrinjske bolnice 1a, ID: 4202459050007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku opreme za protivpožarni i sigurnosni sistem server sobe Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 15.03.2018 6209,78 6209,78 DSC d.o.o. Sarajevo, Ante Fijamenga 14b, ID4200144230004
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku auto guma za putnička, specijalna pogrebna, teretna vozila i mašina Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 05.03.2018 4262,72 4262,72 Kare d.o.o. Sarajevo, Trg heroja bb, ID: 4200273040009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala i tonera Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 06.04.2018 52613,73 52613,73 CROBOX d.o.o. Sarajevo, Franjevačka 6, ID: 4200139070007
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku kulir ploča, ivičnjaka i ostalih elemenata od betona Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 17.04.2018 166754,25 166754,25 Beton Gal d.o.o. Sanski Most, Novo naselje bb ID 4263149410002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku usluga kolektivno kombinovano osiguranje Ugovaranje i realizacija konkurentski zahtjev 22.03.2018 18270,72 18270,72 ASA Osiguranje d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25 ID: 4201261240009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku betona i pijeska Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 05.04.2018 116128,76 116128,76 Almy d.o.o. Zenica, Vrandučka bb, ID: 4218149030000
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku toplih i hladnih napitaka Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 09.02.2018 5386,00 5386,00 Hoše komerc d.o.o. Sarajevo, ID: 4200442500006
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku geodetskih usluga Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 19.02.2018 5382,00 5382,00 IGA 3d d.o.o. Lješevo 4, ID: 4201365610002
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Izvod iz plana nabavke 2018. god Plan nabavki 03.01.2018
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nabavku parking barijera Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 20.02.2018 7001,28 7001,28 Mibo Komunikacije d.o.o. Sarajevo Tvornička 3, ID: 4200470540005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovori gorivo i mazivo Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 15.01.2018 89101,56 89101,56 Hifa petrol d.o.o. Sarajevo, Hotonj bb, ID: 4200999090005
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izradu glavnog izvedbenog projekta za proširenje parkinga na groblju Vlakovo Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2018 6786,00 6786,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za usluge nadzora nad izvođenjem radova na groblju Bare Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 13.02.2018 936,00 936,00 HS Inženjering d.o.o. Sarajevo, Ferde Hauptmana 7, ID:4202232780009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji infrastrukture kojom upravlja i gazduje KJKP "Pokop" - Sanacija postojećih kolovoza na groblju Bare između parcela P1, P2, P3, P4 i P5 Ugovaranje i realizacija otvoreni postupak 12.02.2018 86079,82 86079,82 Bucomerc d.o.o. Kiseljak, Brestovsko bb ID: 4236016990009
KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo Ugovor za nadzor radove na groblju Vlakovo M11 i M12 Ugovaranje i realizacija direktni sporazum 25.12.2017 1750,00 1750,00 Arting BH d.o.o. Sarajevo, Đoke Mazalića 2 ID:4201906550008
Ukupno po stranici 0,00 1319113,31 1319113,31